Sulitjelma historielag

Nettbibliotek

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN NETTBIBLIOTEK

Nettbiblioteket inneholder artikler og annet stoff om Sulitjelmas historie. Nedenfor finner du en oversikt over innholdet i nettbiblioteket. Klikk på de publikasjonene som du vil se nærmere på.

Artikkel Forfatter
Oppgave over arbeidere og funksjonærer pr. 10.2.1945 A/S Sulitjelma Gruber
Reglemente for Ny Sulitelma Grufarbetares Sjukhjãlpsföening 1896 K. Arnestad, T. Eriksen og O. Hjemgård
IL Malm 75år En fyldig beretning om IL Malms historie fra 1893 til 1968 K. Arnestad, T. Eriksen og O. Hjemgård
Krisetider Brev fra direktøren i Sulitjelma til overdirektør Holm Holmsen i Kristiania i 1919  
Grenseboerbevis for Adolf Hansen, Jakobsbakken fra 1945  
Norges skyttere i ord og bilder (biografier) (Utdrag; Sulitjelma skytterlag) (Kulturforlaget, 1955)  
Norges jernbanepersonale (biografier) (Utdrag; Sulitjelmabanen) (Norsk Arkivforskning, 1959)  
Diverse fra Sulitjelma Grubers arkiv  
Kart over gruveområdet i Hopen, Bodø. (Tegnet av Sture Persson Henning i Sulitjelma 1897)  
Konsesjon for A/S Sulitjelma Gruber (1933)  
"Gruveklokka" med Fagforeningenes mannskor, solist Knut Antonsen. 1979 (lydfil)  
Folketellingen 1891 for Sulitjelma  
"Sulisvise I"   Fra; "Rallarviser", samlet av Hanna Lund  
"Sulisvise II"   Fra "Rallarviser", samlet av Hanna Lund  
"En ny Vise om Sulitjelma". Helene Uglands møte i Sulitjelma 1898  
Fagforeningernes mannskor, Sulitjelma 25 år 1924-1949.  
Lønstarif. Første tariffavtale i Sulitjelma, fra juni 1907  
Sulitjelma jeger- og fiskerforening 60 år (Jubileumsberetning 1977) (pdf)  
Sulitjelma musikkorps 50 år (Jubileumsberetning 1974)  
Sulitjelma sanitetsforening 50 år (Jubileumsberetning 1960)  
Sulitjelma skolekorps 30 år (Jubileumsberetning 1985)  
Anna Gruvearbeiderforening, medlemsprotokoll 1913-1920  
Kantate ved kirkeinnvielsen i Sulitjelma 12. november 1899 Amundsen, Olav
Innbrudd i vinkjelleren Anmelding til politiet om innbrudd i vinkjelleren (1914) Andreas Quale
Havebydikt fra Sulitjelma (Nidvise fra Glastunes) Anonym
Enkort levnetsbeskrivelse for Anfind Olai Anfindsen Anfindsen, Anfind
Sulitjelmadalens kolonisering og Sulitjelma Grubers tilbliven (skrevet 1914) Anfindsen, Anfind
Erindring fra barndommen i Sulitjelma Anfindsen, Aagot Lund
Sulitjelma-visor (skrevet 1907) Arneson, Halvard
Et påskeminne fra 1912 (skrevet 1948) Arnestad, Magne
Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år (utgitt Mosjøen 1959) Brenne med flere
Minner fra hans tid som gruvesjef i Sulitjelma 1897 - 1933 Carlson, Carl F.
Anlegging av telefon i Sulitjelma (skrevet 1916) Deinboll, P.
Utdrag fra "Midnattsolens land", en reiseberetning fra 1871 du Chaillu, Paul B.
Bygging av "Folkets hus" i Sulitjelma (skrevet 1937) Enge, Hans
Minner i forbindelse med Sulitjelma Engebretsen, Aagot (Lillan Lund)
Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller. Publisert i "Arbeiderhistorie 2006" (Årbok for arbeidebevegelsens arkiv og bibliotek). Evjen, Bjørg
Sulitjelma Sangerlag 1930-1960. Gjertsen, Ludvig
Hyttedriften (skrevet ca 1954) Hagen, Lorentz L.
Litt om kobberet og dets mettallurgi samt om driften i Sulitjlema (skrevet 1941) Hagen, Lorentz L.
Laurits Heitmann. Handelsmannen, kirkemannen, foreningsmannen Heitmann, Frithjof
Sulitjelma Arbeiderparti, 40 års beretning (skrevet 1948) Heldal, Oldin
Norges land og folk; Nordlands amt; Saltdalen herred (skrevet 1908) Helland, Amund
Praktikantplass i Sulitjelma 1907 Herzenberg, Robert
Losje Sulitjelmas historie i korte trekk (skrevet 1944) Hugaas, Einar
Fjellveien Hugaas, Thorvald
Dråvika Hugaas, Thorvald
Sulitjelma-kantaten Husebye, Sverre Daniel
Grubernes Kvægbesetning 1895-1901 Hvidsten, Knut
Sara-Jonas. Utdrag fra boken "Svartfinn-sagn" (utgitt 1924) Ihlen, Christian
Lovise Ingebrigtsen forteller Ingebrigtsen, Erling
Finnebryllupet i Stor-Charlotta Ingebrigtsen, Erling
Sannferdige fiskehistorier (gjengitt i CU-pressen årsskifte 1960/61) Johnsen var materialforvalter ved AS Sulitjelma Gruber Johnsen, Johan Ludvig
Rappor over Milorgs arbeide i distriktet. Johnson, Anton Gisle
Dikt til avskjed med Sulitlelma (skrevet 1904) Kjelström, Emma Birgitta
Bruk av elektrisk kraft i Sulitjelma (skrevet 1903) Knudsen, Emil
Bjørnehistorier fra Sulitjelma (intervjuer) Kristiansen, Ivar
Fotosamling. Bilder fra Salten Kristiansen, Ivar
De tyske besettelsen av Sulitjelma (skrevet 1945) Lie, Bjarne
Et spennende liv. Et intervju med Aksel Pettersen (skrevet 1987) Leiros, Stig
En utflukt til Sulitjelma (skrevet 1869) Lorentz, P. G.
Min barndoms dal Vegdalen (skrevet 2017) Lorentzen, Einar Johan
Diverse artikler og brev fra tiden i gruvebyen (1895-96) Molin, Pelle
En fodtur i Sulitelmatrakterne (1891 - skrevet 1897) Myhre, W.
Minner fra Sulitjelma 1891-1893 Nestby, Ludvig
Utdrag fra boka "Med flygambulansen till fjälls" (1944) Norberg, Allan
Rapport om opptrinn i kraftstasjonen i Fagerli 17.12 (1944) Nordahl, Ole
Diktet Nedlagt gruve. Odlaug, Kåre
En kort historie om Lomi Industrier Olsen, Kjell Lund
Furulund. Et klikkbart foto av gamle Furulund. Olsen, Kjell Lund
Den gamle kirkegården i Sulitjelma Olsen, Kjell Lund
Bibliografi (oversikt) over skriftlig materiale om Sulitjelma. Olsen, Kjell Lund
Gruveselskapets brevhoder. Olsen, Kjell Lund
Elvarheim og torvmyrene i Daja (Hefte til "Tur på gamle tomter 2004") Olsen, Kjell Lund
Hellarmo (Hefte til "Tur på gamle tomter 2005") Olsen, Kjell Lund
Anna - En gruve i høgfjellet (Hefte til "Tur på gamle tomter 2008") Olsen, Kjell Lund
Giken (Hefte til "Tur på gamle tomter 2009") Olsen, Kjell Lund
Såkigruva og Beritgammen (Hefte til "Tur på gamle tomter 2011") Olsen, Kjell Lund
Kobbersmelting i Sulitjelma Utvikling av ny teknologi. (skrevet 2004) Olsen, Kjell Lund
Skattematrikkelen for 1647 for Salten fjerding (Indre Salten). Olsen, Kjell Lund
Folketallsutviklingen i Sulitjelma 1845 - 2002 Olsen, Kjell Lund
Istid i Salten Olsen, Kjell Lund
Liste over konfirmerte og døde (Utdrag fra menighetsbladet) Olsen, Kjell Lund
Liste over konfirmerte i Sulitjelma 1899-1934 (Utdrag fra kirkeboka) Olsen, Kjell Lund
Liste over døde i Sulitjelma 1900-1939 (Utdrag fra kirkeboka) Olsen, Kjell Lund
Aksel pettersen og Olaf Sandvik i Russland på 1930 rtallet (Utdrag fra dagbok) Pettersen, Kåre J og Karl Arne Sandvik
Aarsberetning for Sulitjelma gruber 1945 (almindelig oversikt) Quale, Andreas
Brev til direktør Kjell Lund om forholdene i Sulitjelma (skrevet 1940) Quale, Andreas
Stedet Jakobsbakken Rørvik, Odd med flere
Min første konkurranse blandt de store gutta (skrevet 1948) Salamonsen, Sverre
Skiklubben "Malm" Sulitjelma, 45 år (skrevet 1939) Sandnæs, Eivind
Brev fra Sulitjelma Faglige Samorganisasjon til Fauske kommune om situasjonen for pensjonistene i Sulitjelma (1958) Sjursen, Sverre
Historisk vandring i Fagerli og på Fagermoen Spjelkavik, Andreas
Historier og tanker om Sjønstu og Sjønstudal Spjelkavik, Andreas
Flygeren Henning Leifseth Spjelkavik, Andreas
Boliger for direktører og direksjonen i Sulitjelma - og litt til. Spjelkavik, Andreas
Fra Folkets hus til Sulitjelma samfundshus AL Spjelkavik, Andreas
Litt historie og noen årstall omkring Sulitjelmabanen Spjelkavik, Andreas
Om gruveselskapets vannkraftutbygninger Spjelkavik, Andreas
Rydningsbruket Osbak Spjelkavik, Andreas
Malmbåten D/S Heros Spjelkavik, Andreas
Saulo, et taust vitne Spjelkavik, Andreas
Tilbud om handel for dem som bodde ved Langvannet Spjelkavik, Andreas
Noen årstall omkring skoleverket i Sulitjelma Spjelkavik, Andreas
Historie om Fagerli og tanker om Reinhagen Spjelkavik, Andreas
Tanker omkring Sulitjelma arbeiderorganisasjon 1907 Spjelkavik, Andreas
Folk og ferdsel fra Langvandsdalen (PDF-fil) Spjelkavik, Andreas
Kirkegårdene, litt historie Spjelkavik, Andreas
En sangforenings besøk i Sulitjelma, året 1904 Spjelkavik, Andreas
Sulitjelma gruber A/S, fra krig til krise 1945-1956 Spjelkavik, Wenche
Spåmannsslekten og sagnet om Sulitjelma. Brennpunkt Nord, Senter for samiske studier UIT. Spjelkavik, Wenche
Drapet i Diekagåphe. Brennpunkt Nord, Senter for samiske studier UIT. Spjelkavik, Wenche
Sara Jonas. Brennpunkt Nord, Senter for samiske studier UIT. Spjelkavik, Wenche
Husdyrhold i Sulitjelma 1890-1950 Spjelkavik, Wenche
Naturen, et pustehull i industrisamfunnet (PDF-fil) Spjelkavik, Wenche
Link til Wenches sider; Svensker i Sulitjelma Spjelkavik, Wenche
Link til Wenches sider; Finlendere i Sulitjelma Spjelkavik, Wenche
Alla som icke arbeta böra svälta. Arbeidere og ledelse ved Sulitjelma Aktiebolag 1890 – 1907 (hovedfagsoppgave i Historie UIB 1997) Spjelkavik, Wenche
Sulitjelmaminner (diktsamling) Stifjell, Helge
Sulitjelmaafæren 1918 Strøm, John
Minner fra hoppbakken (skrevet 1949) Testad, Oskar
Diktet "Farväl till Sulitelma" (skrevet 1898) Thelander, David H.
"Slik jeg opplevde det" en rapport fra aprildagene i 1940 av Jon M. Tønnesen Tønnsen, Jon M.
Professor Thorolf Vogts artikkel fra 1920-21 om hans ekspedisjoner i Sulitjelmafjellene (tidligere publisert i Cu-Pressen) Vogt, Thorolf
Fra Sulitjelma (publisert 1917) Aanderaa, JohannesEr du på utkikk etter spesielle bøker, prøv følgende lenker;
- søk i de norske bibliotekenes database, BIBSYS
- søk i den svenske bibliotekdatabasen LIBRIS
- søk i antikvariatdatabase for hele Norden


Oppdatert 26.02.2010
© Sulitjelma historielag