Sulitjelma historielag

Publikasjoner

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN PUBLIKASJONER

Publikasjonene under kan bestilles hos oss, vi sender i posten. I tillegg til pris kommer da porto. Giro for betaling legges ved forsendelsen. Bare klikk på linken "Bestill" og send beskjed om hva du ønsker, samt navn og adresse, så har du det i postkassen i løpet av et par, tre dager.

Sulitjelmakalenderen

Sulitjelmakalenderen

Utgiver;   Sulitjelma historielag.
Antall sider;   26
A4-format
Pris;   kr 150,-

Utgitt årlig fra og med 1995. Hver kalender inneholder 13 store, og 12 små bilder fra gamle dager i Sulitjelma.

Bestill

Flukt

Flukt

Forfatter; Odd Rørvik og Knut Støre
Utgiver;   Sulitjelma historielag.
Antall sider;   101
Pris;   kr 200,- inkl. porto

Boken tar for seg grensetrafikken under krigen, fra Indre Salten og Sulitjelma, over til Sverige. Forfatterne skriver om flukt generelt og behandler flere eksempler inngående. Det redegjør også for tyskernes organisering av grensevaktholdet og innsatsen for å stanse flukt og losing. Et av kapitlene er viet razzianatta i desember 1944. Dette er den første fullstendige framstilling av krigens mest dramatiske hendelse i Sulitjelma.

Bestill

I Gruva

Forfatter; Wenche Spjelkavik
Utgiver;   Sulitjelma historielag.
Antall sider;   37
Pris;   kr 100,-

Vi følger Gunnar og Kristin gjennom en arbeidsdag i gruva i Sulitjelma.
Boka henvender seg til barn i alle aldre og gir et innblikk i hva gruvearbeidet gikk ut på. I tillegg presenterer boka spesielle ord og uttrykk fra gruvemiljøet.

Bestill

Sulitjelmakalenderen

Gruvebyen Jakobsbakken

Forfatter; Odd Rørvik og Nils Norum
Utgiver;   Odd Rørvik.
Antall sider;   76
Hefte, A4-format.
Pris;   kr 100,-

Tar for seg selve stedet Jakobsbakken. Dette er ikke en historisk framstilling der folks liv og levnet står i sentrum, men en oversikt over selve stedet med stedsnavn, bygninger og funksjoner.

Bestill

Sulitjelmakalenderen

Idrettsliv ved de tre høyfjellsgruvene Jakobsbakken, Sagmo og Anna 1906-1972

Forfatter; Odd Rørvik
Utgiver;   Sulitjelma gruvemuseum.
Antall sider;   66
Bok, stive permer, A4-format.
Pris;   kr 100,-

Utviklingen av idrettaktivitetene, fra Jakobsbakken skiklubb ble stiftet i 1906 til laget ble lagt ned i 1972. Sulitjelma og spesielt Jakobsbakken, gjorde seg strekt gjeldene i skiidrett i landsdelen i mellomkrigstiden. De beste skiløperne deltok på nasjonalt nivå og flere kongepokaler gikk til høgfjellsgruvene. Også andre løpere fra Sulis omtales. Behandler i tillegg den generelle utviklingen av skiidretten samt forutsetningene for å drive slik idrett i høyfjellet. Selv om skiidretten dominer, tar Rørvik også for seg andre idrettsgrener som ble drevet i høyfjellet.

Bestill

Mamma Sulis

Mamma Sulis.

Utgiver;   Sulitjelma historielag
Antall sider;   71
Pris;   kr 150,-

Bok med 27 av Mary Hugaas' viser med noter, samlet av Ketil Hugaas. Illustrert.

Bestill

Sulitjelma kirke

Sulitjelma kirke 100 år.

Forfatter;   Wenche Spjelkavik
Utgiver;   Sulitjelma menighetsråd
Antall sider;   59
Pris;   35,-

Kirken og menighetens historie gjennom 100 år (1897 - 1997). Hefte, illustrert.

Bestill

Furuhaugen

Furuhaugen gruve.

Forfatter;   Andreas Spjelkavik
Utgiver;   Mons Petterfestivalen
Antall sider;   40
Pris;   kr 100,-

Historie omkring en av gruvene i Sulitjelma. Hefte, illustrert.

Bestill

Dagens telegrammer

Dagens Telegrammer.

Forfatter;   Carl A. Hansen
Utgiver;   Wenche Spjelkavik
Antall sider;   32
Pris;   kr 60,-

"Dagsavis" som utkom i Sulitjelma høsten og vinteren 1926-27. Lokale nyheter og annonser, nytt fra inn- og utland. Samlet og redigert av Wenche Spjelkavik. Hefte

Bestill


Oppdatert 26.11.2012
© Sulitjelma historielag