Sulitjelma historielag

Sulitjelma gamle kirkegård 1894 - 1921

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN KIRKEGÅRDEN

Navneliste for gravlagte.

Kirkegården ble innviet 21. oktober i 1894, og første jordfestelse fant sted 2. desember samme år. Kirkegården ble tatt ut av bruk i 1921. Fire personer er senere begravd i familiegravsted.

556 personer er registrert gravlagt på den gamle kirkegården. Av disse er 10 udøpte barn og 61 dødfødte barn. Disse er ikke ført opp med familienavn. Minnetavlen har navn på 485 gravlagte personer.

I november 1999 feiret Sulitjelma kirke 100 år. Sulitjelma historielag og Sulitjelma velferdsfond gikk i den anledning sammen om en gave til menigheten. Gaven var en tavle med navn på alle de som ble begravd på den gamle kirkegården i Fagerli.

Den gamle kirkegården i Sulitjelma er først og fremst en barnas kirkegård. Den er et taust vitne om en barnedødelighet som for de fleste av oss i dag er helt fjernt. Til sammen er det gravlagt 277 barn under 10 år. Dette utgjør over halvparten (56%) av alle gravlagte. I tillegg til disse er det gravlagt 61 dødfødte barn. Selv blant de voksne var de fleste unge folk. 82% av de gravlagte døde før de hadde fylt 40 år. Bare 4 av de 556 opplevde sin egen 80 årsdag. Dette viser at Sulitjelma hadde en ung befolkning.

Det er 40 svensker og 6 finlendere som er begravd på denne kirkegården. Mennesker som brøt opp fra hjemlandet og reiste til Sulitjelma for å finne et utkomme og som endte sine liv her.

Navnelisten er en rekonstruksjon som bygger på kirkegårdsprotokoll, kirkebøker og gravkart. Kartet som viser gravenes plassering på kirkegården er inndelt i felt. Der kirkegårdsprotokollen har opplysninger om gravens plassering, er felt- og gravnummer ført opp utenfor den avdødes navn.

Minnetavlen er satt opp i dyp respekt for alle de som deltok i grunnleggingen av dette samfunnet, og som endte sine livsløp her.

Navneliste for gravlagte.Oppdatert 23.11.2001
© Sulitjelma historielag