Sulitjelma-bibliografi
av Kjell L. Olsen

Titler merket med O foran finnes på Sulitjelma bibliotek.
Titler merket med * foran finnes i Sulitjelma historielags arkiv.

Bøker, hefter og småtrykk med deler av, eller hele innholdet fra/om Sulitjelma

    Tittel Forfatter Utgiver Utg.år
O   8. mai. Frigjøringen i 1945 Rita L. Pettersen   1995
O * Arbeiderbevegelsens historie, bind I      
O * Arbeidsfolkets saga Hans Trondsen Arbeiderbeveg. Historielag  
O * Banken, folket og fylket. NBanken 100 år Svein Fygle m. fl. Nordlandsbanken 1993
  Berättelse om mätningar och observationer för at bestemma lapska fjällens höyd och temperatur... Göran Wahlenberg Stocholm 1807
O * Bergmann og rallar Hans Melien Grøndal 1983
O   Bergverksdrift og steinbryting i Norge Amund Helland Grieg forlag 1901
O * Bergverksnytt Diverse forfattere Stiftelsen Bergverksnytt  
O   Blind-Fredrik, gruvesluskens egen dikter .... Dag Skoghei m. fl. Tiden Norsk  Forlag 1977
O   Bygd og by i nær fortid, bind Karly Kirkesæther m.fl. Det norske samlaget 1982
O * Bygdebok for Skjerstad og Fauske Gunnar Berg Bygdeboknemda 1975
    Die Sulitjelma-gruben im nördlichen Norwegen A. W. Stelzner   1891
  * Sulitjelma gruber (bedriftsblad 195x-1968) Diverse forfattere Sulitjelma gruber  
  * Cu-pressen (bedriftsblad 1968-1971) Diverse forfattere Sulitjelma gruber  
  * Verksnytt (bedriftsblad 1971-1983) Diverse forfattere Sulitjelma gruber  
O   DNTs årbøker;    
       - Vattenbygden og Sulitjelma (s. 1) Olav Aanderud   1886
       - Fra Vattenbygden og Sulitjelma (s. 31) Olav Aanderud   1889
       - En fodtur i Sulitjelmatrakten (s. 23) W. Myhre   1897
       - Fra Sulitjelma til Kvikkjokk (s. 15) Nils Onsager   1919
       - Omkring Sulitjelma (s. 145) Thorolf Vogt   1923
O   Each step left its mark (Utvandringen til Canada)     1982
    En gammal Helsingborgares minnen, del I Ivar Persson Henning   1950
    En gammal Helsingborgares minnen, del II Ivar Persson Henning   1953
  * Erindringer av tre politimenn ..... Brenne m. f. Mosjøen 1959
O   Fauske i skolen Diverse forfattere Fauske skolestyre 1979
* Ferdaveger. Vandringer i Nordland Diverse forfattere Nordland Fylkeskommune 2001
O * Fauskeboka. (Årlig fra og med 1980) Diverse forfattere Fauske kommune  
* Fauske kommune. Konsekvensanalyse ... ASPLAN 1983
    Fjellfanter under Polarsirkelen Cato Hultmann Grøndal 1995
O * Flukt til frihet Cveja Jovanovic Gyldendal 1985
  * Folketellinga 1865   RHD Tromsø (finnes på Internett)  
  * Folketellinga 1875   RHD Tromsø (finnes på Internett)  
  * Folketellinga 1891 Originallister i Riksarkivet, Oslo  
  * Folketellinga 1900   RHD Tromsø (finnes på Internett)  
  Fotefar mot nord. En kulturhistorisk reise ... Diverse Forlaget Press 2003
O * Fra kobbereventyr til marmorby. Fauske kommune 100 år Bjørg Evjen Fauske kommune 2005
O * Fra små kår til kongepokal. Glimt fra idrettslivet… Aasmund Brekke Aasmund Brekke 1999
    Från Ådal och Nordlandskust ( av Pelle Molin) Marie Rieck-Müller (red.) Åhlen & Åkerlund 1916
O * Funn og fortidsminner i Indre Salten Povl Simonsen Tromsø museum 1958
  * Furuhaugen gruve Andreas Spjelkavik Mons Petterfestivalen 2001
    Glemte spor, boken om sidebanenes tragiske liv Nils Carl Aspenberg Baneforlaget 1994
O * Gruvebyen Jakobsbakken Odd Rørvik og Nils Norum Odd Rørvik 2008
  * Hans Berntsen, agitatorveteranen (kap. 3) Johan Berg Mikalson (red.) D. n. arbeiderpartis forlag 1937
O   Håløygminne nr 3, 1972 (Sosiale forhold …) Wenche Ravlo Hålogaland historielag 1972
O * Idrettslivet ved de tre høyfjellsgruvene Jakobsbakken, Sagmo og Anna Odd Rørvik Sulitjelma Gruvemuseum 2008
O * Informasjon om Sulitjelmasamfunnet   Sulitj. gruvearb. forening 1983
  * Inn i Bergmannens rike. Sulitjelma besøksgruve Harry Ellingsen (red.) Nordland fylkeskommune 1996
    Jökelstudier vid Sulitelma i; Svenska turistföreningens årsskrift J. Westman Svenska turistföreningen 1899
    Kirkeposten Diverse forfattere Fauske menighetsråd  
O * Klassekamp under nordlysflammer Dag Skogheim Pax forlag 1978
O   Konsul Nils Person Karl Hjalmar Lundgren C. W. K. Gleerups forlag 1919
O * Kraft og politikk - i lys av Salten Kraftsamband B. Jacobsen og I. Strand Odds interbok as 2003
O * Krigsminner Frøydis Einset m.fl. Nordland fylke 1995
  * Lapska sånger. Nr 1 Harald Grundstrøm Folkeminnesarkivet Upsala 1958
    Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoll Peter Schnitler Kjeldeskriftfondet 1929/1985
O   Metallinnhold i lufta i Sulitjelma Bjarne Sivertsen m.fl. NILU 1983
O   Meteorologi og luftkvalitet i Sulitjelma 1976-77 Bjarne Sivertsen NILU 1982
O   Midnattsolens land Paul B. du Chaillu Ørebro 1881
    Minner fra mitt liv Kristen J. Næstby Rognan 1995
    Mitt vinst och förlust konto N. P. Mathiasson Stockholm 1931
    Mons Petter gruve   A/S Sulitjelma gruber 1986
    Nedbyggingen i Sulitjelma Inge Olsen m. fl.   1985
  * Nordlands framtid gjennom 75 år Kristoffer Jensen Nordlands framtid 1985
O * Nordlands framtid, ekstrautgave 19/2 1937 Diverse forfattere Nordlands framtid 1937
    Nordlandsposten 16/6 1957 med tillegg   Nordlandsposten 1957
O   Nordnorsk magasin nr 1/1983 (Mørketid i Sulis)     1983
    Norges land og folk, XVIII, Nordlands amt, del 4; Amund Helland Aschehoug 1908
O * Norsk arbeidsmannsforbund gjennom 60 år, bind I Kåre Oddlaug Norsk arbeidsmannsforbund 1955
O   Om driften i Sulitjelma (smeltehytta) Lorents L. Hagen    
O * Opprøret på Langvannsisen Viktor Evjen Skutvik forlag 1992
O * Ottar nr 119-120; Industrialisering og arbeiderbeveg. Diverse forfattere Tromsø museum 1980
O * Ottar nr 160 (3-1986) Diverse forfattere Tromsø museum 1986
  * Pelle Molin; Samlade skrifter Pelle Molin Bokgillet i Upsala 1964
  * Pioner og agitator Eyvind Viken Falken forlag 1991
    Produksjons- og forurensningsforhold i Sulitjelma Ø. Tvedt   1977
O * Psulis (Journalistutdanningen i Bodø, bilag til NF) Diverse forfattere Nordlands framtid 1995
O   Rapport fra en registrering i Sulitjelma Birger Dahl Norsk arkitekturmuseum 1981
* Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Skrift nr 29 Østensen, Per Ø. (red.) Norsk Bergverksmuseum 2004
O * Rapport fra Sulis Diverse forfattere Ringsaker folkehøyskole 1976
O * Renhårig slusk Edvart Bull Tiden norske forlag 1961
    Saldalsboka Diverse forfattere Saltdal kommune  
O * Slektsbok for Skjerstad og Fauske IV Gunnar Berg Fauske kommune 1985
    Status Sulis   ScandMedia 1999
* STEIN. Nordisk magasin for populærgeologi nr 3, 2004 Fred Steinar Nordrum 2004
* Stortingets behandling av "Hjemfall av gruvene i Sulitjelma" Stortinget 1983
  * Sulitjelma, et villmarkens eventyr. I; Hålogaland-årboka Alf Gleng Oslo 1944
    Suitjelmatrakten (karter) Gunnar Holmsen   1917
  * Sulitjelma, et forurenset industrisamf. gjennom 100 år Bjarne Sivertsen NILU 1987
O   Sulitjelma. Fra gruvedrift til variert næringsstruktur   Fauske kommune  
O   Sulitelma grufvor 1898. Berettelse av styrelsen   Sulitelma AB 1899
  * Sulitjelma turistforening. Julehefte Diverse forfattere Sulitjelma turistforening 1939
  * Sulitjelma turistforening. Julenummer Diverse forfattere Sulitjelma turistforening 1938
  * Sulitjelmabanen Thor Bjerke Norsk jernbaneklubb 1983/1992
O * Svensketrafikken, bind III Ragnar Ulstein Det norske samlaget 1974
    Nya metoder under och ovan jord i Sulitelma Kjell Lund Tekninsk tidsskrift 1933
    The Lemming Year (kap. 24) Walter Marsden London 1964
O * Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie nr 1, 1984 Diverse forfattere Pax forlag 1984
Til topps i Nordland Diverse forfattere Press/Nordl. fylkeskom. 2002
    Tromsø stifts aarbok 1917; Fra Sulitjelma J. Aanderaa Lutherstiftelsens bokhandel 1917
O   Utdrag av medisinalberetningene fra Sulitjelma Anders Forsdal Universitetet i Tromsø 1993
O   Utredning om I/S Sulitjelmakraft   I/S Sulitjelmakraft 1972
  * XU Etteretning i Salten under okkupasjonen Ola Sæther Bodø 1995
O * Årsberetning for fagbevegelsen i Sulitjelma 1907   Sulitjelma faglige samorg. 1907
    Arbeidsfolk; DNA 100 år Dag Skogheim Nordland arbeiderparti 1987
 

Bildebøker

O Sulitelma (1887 - 1897) Sulitelma AB 1897
Sulitelma Sulitelma AB 1903
O * Gamle Sulitjelmabilder Aksel Johnsen Fauske kommune 1987
O * Det Sulitjelma som var Kåre Enge Fauske kommune 1989
  * Sulitjelmakalenderen (Årlig fra og med 1995)   Sulitjelma historielag  
           

Jubileumsskrifter

* Beretning om fagorganisasjonen i Sulitjelma gjenom 50 år 1957
  * Bodø og omegns turistforenings årbok 1890-1930 Diverse forfattere Bodø turistforening 1930
O   Et gruvefolk i samvirke (50 år) Christoffer Røhne Sulitjelma samvirkelag 1958
  * Sulitjelma kooperative selskap 40 år Randolf Arnesen Sulitjelma samvirkelag 1949
O   Sulitjelma S-lag 75 år Henrik Pettersen m. fl. Sulitjelma samvirkelag 1983
    Skiklubben "Malm" Sulitjelma, 45 år Eivind Sandnæs IL Malm 1939
O   IL Malm 100 år 1893-1993 Bernt Gøran Lund IL Malm 1993
O   IL Malm 75 årsberetning   IL Malm 1968
    Konsul Nils Persson med anledning av hans 80-årsdag   Helsingborg 1916
    Norsk arbeidsmandsforbund 1895-1985 Arne Kokkvold m. fl. Norsk arbeidsmandsforb. 1985
  * Sulitelma aktiebolag 1891-1916 Rudolf Berg Sulitelma aktiebolag 1916
O * Sulitjelma faglige samorg. 1907-1967   Sul. f. samorganisasjon 1967
O   Sulitjelma faglige samorg. 1907-1981   Sul. f. samorganisasjon 1981
  * Jakobsbakken gruvearbeiderforening 60 år Torstein Guvåg Jakobsbakken gr. arb. for. 1967
    Sulitjelma arbeidslederforening 1910-1960   Sul. arbeidslederforening 1960
    Sulitjelma arbeidslederforening 1910-1985   Sulitjelma arbeidslederfor. 1985
    Sulitjelma jeger og fiskerforening 50 år   Sulitjelma j. og f. forening 1967
O * Sulitjelma kirke 100 år 1899-1999 Wenche Spjelkavik Sulitjelma menighetsråd 1999
O * Sulitjelma kirke 1899-1949 Kristian Dysthe Sulitjelma menighetsråd 1949
O   Sulitjelma musikkorps 60 år   Sulitjelma musikkorps 1984
O * Sulitjelma skolekorps 1955-1985   Sulitjelma skolekorps 1985
    Sulitjelma sanitetsforening 50 år (1910-1960) Sulitjelma sanitetsforening 1960
    Sulitjelma arbeiderparti 40 år 1908-1948 Oldin Heldal Sulitjelma arbeiderparti 1948
    Sulitjelma arbeiderlag 75 år 1908-1983   Sulitjelma arbeiderlag 1983
    Sulitjelma skytterlag 1892-1992   Sulitjelma skytterlag 1992
 

Elevarbeid, studentarbeid, vitenskapelig arbeid, hovedfagsoppgaver.

    Sulitjelma og Sulitjelma-affæren Kåre Odlaug Hovedopg. Oslo 1949
O * Sulitjelmabanen 1890 - 1963 Bjarne Sivertsen Særoppgave 1963
O   Skolestellet i Fauske kommune 1905 – 1964 Svein Øxning Hovedopg. Tromsø 1978
    Bakgrunn for Sulitjelmaarbeidernes organisering i 1907 Karl Skadberg Studentarb. NDH 1979
    Kvinner og kokker i Sulitjelma Krüger m. fl. Studentarb. NDH 1980
    Rekrutteringen til Sulitjelma gruber fra Skjerstad herred Skogly m. fl. Studentarb. NDH 1981
    Rekrutteringen til Sulitelma AB 1889-1900 Odd Johansen m. fl. Studentarb. NDH 1981
    Sulitjelmaafæren 1918, årsaker og sammenhenger John Strøm Studentarb. NDH 19xx
    Forbrukerkooperasjonen i Indre Salten før 1920 Vidar Karlsen Hovedopg. Tromsø 1982
    Omkring arb.beveg. fremvekst i Nordnorge Nils Henrik Fuglestad NDH rapport 1983
    Nedbygging i Sulitjelma Inge Olsen m. fl. Studentarb. NDH 1985
    Fiskarbonde og gruveslusk Einar-Arne Drivenes Universitetsforlaget 1985
    Aspekter ved en undersøkelse av befolkningsutv. .... Wolf-Mikael Djupedal Hovedopg. Trondheim 1987
O * Arbeiderkvinner i Sulis Bjørg Schønning Hovedopg. Tromsø 1987
    Hanken i rallartida Marit Sigvang Semesteropg. Trondheim 1989
    Forfatteren Ragnar Arntzen Anne Grete Lund Særopg, gymnas 1991
    Arbeidere og arb.jordbruk i Sulitjelma 1900-1950 Wenche Spjelkavik Storfagsopg. Bergen 1995
    Alla som icke arbeta böra svälta Wenche Spjelkavik Hovedop.Bergen 1997
  * Verksledelsens kontroll over gruvesamfunnet Marit Sigvang Hovedopg. Tromsø 2001
* Lokale identiteter og overlevelsesstrategier i Sulitjelma før og etter gruvenedleggelsen Julie Andreassen Masteropg. Trondheim 2012
 

Romaner og noveller

O * En gruveby Ragnar Arntzen Tidens norske forlag 1934
O * Sulis Dag Skogheim Tidens norske forlag 1980
O   Bro, bro bille (i Nordnorsk magasin) Marit Lund    
O * Svartfinn-sagn Christian Ihlen Cappelens forlag 1924
O * Forbannelsen, fortælling Christian Ihlen Steenske forlag 1926
 

Barne- og ungdomsbøker (romaner)

O * I vintervær og frost Sverre D. Husebye   1933
O *  Svein Beintfram Sverre D. Husebye Sambåndets forlag 1953
O   På eventyr i Nordland Sverre D. Husebye Bergen/Lunde 1954/1961
  * Uroa fra Afrika Ranka Knudsen Aschehoug 1933/1951
O   Kristian og kniven (også som lydbok; lydbokforlaget) Marit Lund Bødtker Det norske samlaget 1990
O   Kristian i gruva Marit Lund Bødtker Det norske samlaget 1993
O   Kristian til værs Marit Lund Bødtker Det norske samlaget 1995
O * I gruva med Gunnar og Kristin Wenche Spjelkavik Sulitjelma historielag 2007
 

Viser og lyrikk

O   Sulis-bok Sissel Solbjørg Bjugn Det Norske Samlaget 1980
O * Spenn beltet kring livet og hald lampa tend! Sissel Solbjørg Bjugn Det Norske Samlaget 1981
O   Bill og ei til Sissel Solbjørg Bjugn Det Norske Samlaget 1985
O * Mamma Sulis (med tekster av Mary Hugaas) Ketil Hugaas (red.) Sulitjelma historielag 2000
O * Rallarviser (med Sulisvise I og Sulisvise II) Hanna Lund (red.)    
O To skilling for en sang (med En ny vise om Sulitjelma ) Torunn Eriksen (red.) Universitetsforlaget 1980
* Sulitjelmaminner Helge Stifjell 2000

Tilbake til biblioteket


Sist oppdatert; 10.05.2013
© Kjell Lund Olsen