Sulitjelma historielag

Lokalarkiv

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN LOKALARKIV

Sulitjelma historielag leier arkivhvelv i "Storkontoret" i Sulitjelma. Her har laget tilbudt alle lag, foreninger, småbedrifter, private og så videre, å oppbevare arkivmateriale. Per i dag inneholder lokalarkivet materiale fra ca 90 forskjellige arkivskapere.

Nedenfor følger en oversikt over arkivskapere som er representert i lokalarkivet. 

 

Andre arkiver

En del arkivmateriale oppbevares utenom lokalarkivet.

Arkivskapere
Arkivets omfang (hyllemeter)
Startår
Sluttår

1. mai-komitéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1933
1997
Anna gruvearbeiderforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1913
1921
Arbeiderpartienes felleskasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1926
1982
Bridgeklubben "Suliskameratene". . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 mappe
1958
1962
Bursi blindelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1958
2004
Bygdepolitisk program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1994
1998
Charlotta gruvearbeiderforening (avd. 223) . . . . . . . . . . . .
4 protok.
1916
1928
Datakunnskap Nord AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
1989
1990
Fagerli arbeiderforening (avd. 222). . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,2
1907
1950
Fagforeningens mannskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9
1924
1980
Finneid og omegns arbeidsmandsforening. . . . . . . . . . . .
0,2
1907
1961
Folkets Hus / Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon
0,4
1913
1965
Furulund arbeiderforening (avd. 219, tidligere 66) . . . . . . .
2 protok.
1908
1939
Giken gruvearbeiderforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
1907
1987
Gunvor Johansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1982
1985
Halvor Salbakk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5
1958
2002
Hanken gruvearbeiderforening (avd. 146),
se Ny-Sulitjelma gruvearbeiderforening (avd. 228)
Hellarmo arbeiderforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 protok.
1907
1922
IL Balmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1952
1970
IL Malm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,8
1921
1989
Ivar Kristiansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,0
1800
1968
Jakobsbakken Arbeiderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
Jakobsbakken gruvearbeiderforening. . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
1907
1969
Jakobsbakkens musikkforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 protokoll
1937
1962
Kjell Basse Lund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1890
1897
Kløverkveld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1959
1979
Lokal mobilisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1993
1993
Sulitjelma historielags lokalbibliotek . . . . . . . . . . . . . . . .
2,7
Lomi industrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,8
1988
1992
Losje Sulitjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ca 1,3
1893
2008
Losje Sulitjelmas håp (barnelosje) . . . . . . . . . . . . . . . . .
ca 0,2
1908
1953
Mary Hugaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,8
1950
1987
Minnekonkurransen 1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,9
1981
1981
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund . . . . . . . . . . . .      
Norsk folkehjelp avd. Sulitjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1939
1981
Norsk kommuneforbund avd. Sulitjelma. . . . . . . . . . . . . .
0,2
1947
1980
Ny-Sulitjelma gruvearbeiderforening avd. 228 . . . . . . . . . .
0,3
1907
1956
Sagmo gruvearbeiderforening (avd. 78). . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1953
1962
Sandnes arbeiderforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
1907
1975
Sandnes skytterlag
0,1
1911
1950
Sjønstå og omegn arbeiderforening (avd. 123) . . . . . . . . .
0,2
1907
1963
Sosialistisk venstreparti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,7
1977
1991
Spaniakomitéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1938
1939
Sulisprosjektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6
1995
1999
Sulitjelma AOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 mappe
1961
1978
Sulitjelma arbeiderparti / arbeiderlag. . . . . . . . . . . . . . . .
0,9
1908
1990
Sulitjelma arbeideridrettslag S-AIL . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 protokoll
1936
1939
Sulitjelma arbeiderungdomslag AUL (AUF) . . . . . . . . . . .
0,4
1932
1959
Sulitjelma avdeling av Norsk hotell- og restaurant-arbeiderforbund
0,1
1950
1981
Sulitjelma barnepark, Furulund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1966
1993
Sulitjelma borettslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
1958
2003
Sulitjelma bygningsarbeiderforening (avd. 19). . . . . . . . . .
1,4
1914
1975
Sulitjelma damekor / sangforening . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,3
1954
1986
Sulitjelma dramatiske forening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
1921
1926
Sulitjelma elektrikerforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1919
1999
Sulitjelma faglige samorganisasjon. . . . . . . . . . . . . . . . .
5,2
1907
2004
Sulitjelma framfylking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1980
1991
Sulitjelma grubers industribrannver . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
1955
1999
Sulitjelma gruvearbeiderforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,4
1969
1999
Sulitjelma handel og kontorfunksjonærers forening. . . . . .
0,6
1948
1987
Sulitjelma handicaplag / Sulitjelma vanførelag . . . . . . . . .
0,1
1947
1994
Sulitjelma historielag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0
1891
2005
Sulitjelma hobbyforening / Sulitjelma kunstforening . . . . .
0,5
1978
2004
Sulitjelma husmorlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1933
1984
Sulitjelma hyttearbeiderforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
1929
1987
Sulitjelma jeger og fiskerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
1915
1990
Sulitjelma jern- og metallarbeiderforening. . . . . . . . . . . . .
0,1
1949
1985
Sulitjelma kinematografiske selskap. . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
1911
1990
Sulitjelma kirkeforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1925
1983
Sulitjelma Lawn Tennisklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1923
1937
Sulitjelma lærlingeskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1951
1955
Sulitjelma melkeutsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
1934
1969
Sulitjelma middelskole,
arkivet avlevert til Fauske kommune
Sulitjelma menighetsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
1909
1991
Sulitjelma musikkorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ca 0,3
1935
1989
Sulitjelma og omegn turistforening / Sulitjelma turistforening
1,1
1937
1988
Sulitjelma pensjonistforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
Sulitjelma radiolytterforening / Nordland lytterforening. . . .
0,1
1934
1936
Sulitjelma rengjøringsklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,2
1969
1991
Sulitjelma samfunnshus A/L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1965
2004
Sulitjelma sanitetsforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
1912
1969
Sulitjelma skolekorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
1955
1997
Sulitjelma skytterlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1913
1984
Sulitjelma snøscooterklubb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
1971
2002
Sulitjelma ungdomsklubb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 protok.
1977
1980
Sulitjelma ungdomslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 protok.
1901
1903
Sulitjelmaarbeidernes hjelpekasse . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
1947
2004
Sulitjelmaarbeidernes hjelpekasse . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,5
1947
2004
Sulitjelmabanens forening (avd. 80). . . . . . . . . . . . . . . . .
0,4
1914
1981
Syttendemai-kommitéen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1966
1999
Ungdomslaget "Brandfakklen", Sandnes . . . . . . . . . . . . .
1 protokoll
Yngres misjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,1
1936
2000
Ågot Vasshaug / John Vasshaug . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,2
1947
1977Oppdatert 20.11.2008
© Sulitjelma historielag