PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 

Sulisavisa logo

Det skjedde i Sulitjelma i 2008

31.12.2008
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
 
2008
 
2007
2006
  Dato     Dato Dato  
Årets kaldeste dag 21/3 - 20,6 oC   8/2 - 22,5 oC   10/3 - 22,9 oC
Langvatn totalt isfritt 17/5     12/5   17/5  
Siste frostnatt om våren 18/5 -1,9 oC   29/4 - 0,9 oC   18/5 - 2,6 oC
Varmeste dag 30/7     5/7   2/7  27,3 oC
Første frostnatt om høsten 8/10 -0,9 oC   9/10 - 0,4 oC   25/9 - 0,9 oC
Snøen har lagt seg første gang 29/10     9/10   17/10  
Permanent snødekke fra 11/11     1/11 / 14/11   25/10 / 4/12
Permanent is på Langvatn (vest for fyret) fra     21/11     30/12     Ikke is 31/12


31.12.2008
Nyttårshilsen fra rommet
Månen og venus  

Foto; Wenche Spjelkavik

Månen og venus.

Sulisavisas astronomiavdeling tok nyttårsaften et bilde av et lite himmelfenomen. Her ser vi månen med en fire dager gammel måneskalk, i tillegg er månens mørke side opplyst av "jordskinn", altså sollys som reflekteres av jordkloden. Som prikken over i-en ser vi en meget lyssterk Venus. Her i nord står månen og Venus lavt på sydhimmelen, og man må derfor høyt til fjells for å se andre planeter som i disse dager skal kunne skues med det bare øye.
For interesserte kan vi anbefale nettsidene til Knut Jørgen Røed Ødegaard

W.S.Elin Judith Jensen

Født 22/5 1939, død 26/12 200824.12.2008
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Storstilla
Balvassveien ved Storstilla, desember 2008.

Foto Kjell L. Olsen


12.12.2008
Ny Sulisprest
Marit Høye er ansatt ny sogneprest for Sulitjelma og Valnesfjord. Hun har vært sogneprest i Steigen i ti år, før hun nå kommer til Fauske. Hun tiltrer stillingen i månedskiftet januar-februar til neste år. Etter at Arne Ervik sluttet har Simone Schiebold en tid vikariert.
Annen hver torsdag er sognepresten i Sulitjelma og kan da treffes på Sagatun eller på miljøkafeen, eller man kan gjøre en avtale om besøk.


10.12.2008
Storkontoret
Kommunestyret har nå besluttet at Per Gunnar Skotåm skal få kjøpe Storkontoret. Skotåm leverte høyeste bud med kr 900.000 da bygningen ble lagt ut for salg.


5.12.2008
Statskog SF utsetter festeregulering i Sulis
Regionleder for eiendom, Kjell R. Langlien har varslet Sulitjelma hytteforening om at de vil utsette reguleringen av kontrakter for 2008. Hytteeierne vil få varsel fra Statskog i neste uke.

Les mer på Sulitjelma hytteforenings hjemmeside.

W.S.

30.11.2008
Julegrantenning
Sulitjelma skolekorps  

Foto; Wenche Spjelkavik

Skolekorpset lager julestemning.

Det var fullt hus og god stemning på skolekorpsets julegrantenning søndag ettermiddag. Korpset selv underholdt i to avdelinger, og publikum lot seg imponere over hvor dyktige ungene er til å spille. Mye "fremmedfolk" hadde kommet til Sulis for å delta, og ved gangen rundt juletreet ble det raskt fylt opp i tre ringer. Nissene hadde med seg pakker til ungene, og her er nok ikke pakken viktigst, men å tørre å gå frem til nissen. Tradisjonen tro stilte Skogholt Gartneri med blomstersalg i kafeen, der også andre selgere hadde benket seg med salgsutstilling.

Se flere bilder.

W.S.

27.11.2008
Lederskifte
Daglig leder av Sulitjelma Adventure AS, Tom Erik Lund, går fra mandag over i ny jobb som daglig leder av fotballklubben Fauskesprint. Wiggo Lund overtar jobben som daglig leder i Sulitjelma Adventure. Han er fra før styreleder i selskapet.

K.L.O.

24.11.2008
Ikke Nordland Taxi
I forbindelse med salget av Storkontoret har megleren, ved en feil, opplyst at Nordland Taxi har levert inn bud. Dette er ikke riktig. Det er tidligere direktør ved Nordland Taxi, Jarhl Walin som har levert inn bud privat.


22.11.2008
Sidensvans på trekk
  Sidensvans


Foto; Wenche Spjelkavik

Sidensvans med sin karakteristiske hodetopp.

De siste dagene har vi hatt store flokker med Sidensvans på besøk i Sulitjelma. Bildene er tatt utenfor Sulisavisas lokaler i Furulund, der flokken flyr nervøst fra tre til tre. Også sidensvansens verste fiende, spurvehauken, kom stupende som en grå skygge gjennom lufta, men bommet. Sidensvansen hekker hovedsaklig i Øst-Finnmark, men også spredt i Troms og Nordland. Vanligvis ser vi den i Sulis under trekket sørover, og da særlig i år med mye rognebær. Fuglene overvintrer i Nord-Europa, helst der den finner frukt og bær som kan fø dem gjennom vinteren. Forskjellen i utseende mellom han og hun er små, den enkleste forskjellen man kan se er at hunnen har smalere gulstripe i enden av halefjærene enn hannen.

Se flere bilder

W.S.

21.11.2008
To bud på Storkontoret
Da fristen for å gi skriftlige bud på Storkontoret utløp fredag, hadde meglerfirmaet mottatt to bud. Nordland Taxi og Fjellservice SWA hadde budt henholdsvis 400.000 og 600.000. Ved mundtlig budrunde ble budet fra Nordland Taxi hevet til 800.000 og Fjellservice til 900.000. Nå skal meglerfirmaet oversende de to budene til Fauske kommune, der formannskapet skal behandle saken i løpet av neste uke.
Innehaver av Fjellservice SWA, Per Gunnar Skotåm, sier til Sulisavisa at bakgrunnen for budet er planer for sitt eget firma og en del andre ting. - Bygget skal forankres i det lokale nærings- og kulturlivet, sier Skotåm.

K.L.O.

21.11.2008
To tap - en seier
Saltenposten melder i dag at Statskog har vunnet på alle punkter i rettsaken mot hytteeierne i Lønsdal II. Det gjenstår å se om hytteeierne anker til lagmannsretten, eller om myndighetene griper inn før mer penger blir sløst bort i rettsapparatet. Statskog har i høst tapt to saker i Trøndelagsfylkene med glans, og begge disse blir anket av statsforetaket. Samtidig ryktes det om stor aktivitet i departement og Storting - forhåpentligvis for å få Statskog til å benytte tomtefestelovens hovedregel, konsumprisindeksen, ved regulering av festeavgift.

W.S.

21.11.2008
Salten Brann satser i Sulis
Brannøvelse  

Foto; Kjell L. Olsen

Brannmannskaper fra Sulis deltar på øvelse i Saltdal.

- I løpet av første halvår 2009 skal brannberedskapen i Sulitjelma ha godkjent røykdykkertjeneste. Det meste av materiellet skal nå være på plass, kun en del personlig utstyr til mannskapene, samt 3 av 6 øvelser gjenstår før Sulitjelma har kvalifiserte og godkjente røykdykkere, sier brannsjef Rolf Søtorp i Salten Brann IKS.
Dette er en svært positiv utvikling for Sulis. Tidligere ble brannvakten årlig truet med nedleggelse i rådmannens forslag til kommunebudsjett. Dette til tross for at Sulitjelma har sykehjem, en stor trebygning som rommer skolebarn, samfunnshus, samt store overnattingsbedrifter som hotell og campingplass. Ikke minst har Sulis mange hjemmeboende eldre, og en "gammeldags" boligmasse som kan være komplisert å rømme dersom brann skulle oppstå.
Siden februar 2007 har ikke Sulitjelma hatt godkjent røykdykkertjeneste, det skyldtes manglene utdanning av mannskap, samt manglende utstyr. Dette problemet har man hatt både i Saltdal, Sørfold og andre kommuner som tilhører Salten Brann. Siden januar i år har 40 personer vært under utdanning, og til neste år skal nye 40 personer utdannes. I følge brannsjef Rolf Søtorp er Salten Brann blant de første i landet som har gjennomført egen utdanning av brannmannskap.
I år har en del av brannmannskapene i Sulitjelma gjennomgått 207 timer teori og ferdighetsøvelser, avlagt eksamen og gjennomført en hel ukes praksis ved Norges brannskole. - Dette er menn og kvinner som bruker av sin fritid til utdanning, i tillegg til jobb, hjem og andre fritidsaktiviteter, sier Søtorp, som ikke legger skjul på at han er stolt av hva Salten Brann har fått til siden etableringen.

W.S.

20.11.2008
Hytteforening i møte med Landbruksdepartementet
Førstkommende mandag har representanter for Sulitjelma Hytteforening fått invitasjon til et møte i Landbruksdepartementet. Det er hytteforeningens lobbyvirksomhet som har ført til at departementet nå har sagt ja til å høre om problemene festere hos Statskog har opplevd de siste to åra. Først og fremst vil Statskogs regulering av festeavgift, samt forskjellsbehandlingen ved innløsning av hyttetomter i Sulitjelma, bli tatt opp.

W.S.

20.11.2008
Vil fjerne legedagen
Rådmannen i Fauske kommune foreslår i budsjettet for 2009 å spare inn 230 000 kroner ved å fjerne en 20 prosent legestilling i Sulitjelma. Eldrerådet i kommunen har allerede varslet at de går sterkt i mot dette, og de vil ta en ny behandling av saken, onsdag i neste uke. I går var driftsutvalget på befaring i Sulitjelma. I følge Saltenposten fikk de klare tilbakemeldinger fra nestleder og sykepleier, Mona Hansen, ved Sagatun. Hun sier til SP at de allerede har for lite tilsyn til sine pasienter, samtidig som institusjonen har ansvar for 31 hjemmeboende, som naturlig nok også har behov for legetjenester. Blant befolkningen i Sulitjelma bruker de fleste dette legekontoret. Lokalt har mange gitt uttrykk for at det er for lite med en legedag i Sulis, og det viser også det faktum at beboerne på Sagatun får for lite av legens tid. Både for de mange eldre, men også for de som ar sitt arbeid i Sulis, er legekontoret og laboratorietjenestene viktig. Dessverre har mange fått problemer fordi man alt for ofte opplever at den ene legedagen i uka blir avlyst. Opprinnelig skulle det være lege i Sulis hver torsdag, og tirsdager annen hver uke. Denne ordningen har for lengst smuldret opp, uten at kommunen har gjort noe med det.

W.S.

20.11.2008
Skolen står for fall
Den gamle skolen i Sulitjelma der alle nålevende sulisværinger har fått sin grunnutdanning, skal bort. Kun den nyeste delen som rommer basseng, sløydsal og andre spesialrom blir beholdt. Dette ble klart da driftsutvalget i Fauske kommune befarte den ærverdige bygningen onsdag. I følge avisa Nordland blir det for dyrt å skulle restaurere den gamle bygningen. En avklaring på riving og byggestart for ny skole kommer først høsten 2009. Samtlige politiske partier skal være enige om å bygge ny skole i Sulitjelma, i følge AN. Når politikerne har vedtatt ny skolestruktur i kommunen vil det bli avklart om Sulitjelma får beholde både barne- og ungdomstrinnet. Dersom det bare blir bygget en ny barneskole, innebærer det at ungdomstrinnet må busses til Fauske. Det vil uten tvil bli et skudd for baugen for bosetningen i Sulitjelma, og ideen har møtt stor motstand lokalt. Et annet spørsmål som heller ikke er avklart er hvor undervisningen skal foregå i rivings- og byggeperioden. I føle AN er det ikke aktuelt å flytte de eldre ut av Sagatun, for å ta denne bygningen i bruk som skole.

W.S.

15.11.2008
Sulitjelmakalenderen 2009
  Suliskalenderen 2009
For 15. år på rad gir Sulitjelma Historielag ut kalender med historiske fotografier. Kalenderen inneholder 25 fotografier fra gamle dager i Sulitjelma. Prisen er i år hevet til kr 70,-. Inntektene fra kalendersalget er et viktig bidrag til driften av historielaget.13.11.2008
Kulturell langhelg i 2009
Slusk  

Foto; Wenche Spjelkavik

Fra Slusk i 1993, Kjell Basse og Tina Lund.

Musikalen "Slusk", om da Sulitjelma ble gruveby, settes opp 2. og 3. mai neste år. Ketil Hugås og Lena Kristin Ellingsen har sentrale roller, mens regissør er hentet fra den norske opera og heter Ronald Rørvik. I Sulis har folk i alle aldersgrupper meldt seg på, særlig ungdom har benyttet anledningen til å delta i Slusk-koret. Musikalorkester blir også profesjonelt, Bodø Sinfonietta med Sigmund Lillebjerka som musikalsk leder.
Musikalen er en del av Mons Petter-festivalens satsning, etter at de flyttet festivaldatoen til "rundt 1. mai". I 2009 går festivalen av stabelen fra 28. april til 3. mai. Sluskene anno 2009 får travle tider fremover, med øvelser og helgesamlinger. Musikalen blir satt opp i Fauske idrettshall, men det antas at store smakebiter blir å høre under 1.mai-arrangementet i Sulitjelma.

W.S.Kari Helene Olsen

Født 22/1 1928, død 8/11 200810.11.2008
Ski-eldorado uten skiløyper
Allerede mandag for en uke siden rapporterte skientusiaster om fantastiske forhold langs Balvannsveien. Julekortstemningen er imidlertid skjemmet av rykter som sier at det ikke vil bli kjørt løyper denne vinteren. På folkemunne har man i mange år ment at den eneste som kan få Fauske kommune til å kjøre løyper i Sulis, er Kristian Amundsen.
- Jeg skal ikke benekte at Amundsen har fått kjørt løyper når han har kommet nordover med skiløpere på treningssamlinger. Vi prioriterer bestillingskjøring, dersom det planlegges trening eller renn for aktive, særlig barn og ungdom, sier Gunnar Myrstad hos Fauske kommune.
I følge rykter skal det være en stilling i kommunen knyttet til løypekjøring i Sulis, men det kan Myrstad avkrefte.
- Det var en stilling, men den ble overført bygg/eiendom for mange år siden. Slik det er nå finnes det ikke penger til fast løypekjøring i Sulitjelma. Vi samarbeider med IL Malm, men som sagt er det begrenset med midler. Derfor må vi prioritere løypekjøring i helgene fra slutten av januar til vinterferien, og så kjøres det hele påsken. Men om behovet er stort og noen vil kjøre løyper på dugnad med skuter og sporkalv så kan vi betale drivstoffutgiftene. Dugnadskjørerne får da "løypekjøringsvest" fra Fauske kommune. IL Malm kan også yte kr 1.000 per år til dugnadskjørerne, og få støtte fra kommunen til dette, sier Myrstad
Det planlegges nå et renn i Sulitjelma den 13. desember, og da vil kommunen kjøre løyper med løypemaskinen som er stasjonert på Fauske. Den helga bør alle som liker å trene ski i oppkjørte løyper merke seg. Det samme gjelder snøskuterkjørere som bør holde seg for god til å knuse løypene, slik de vanligvis gjør.

W.S.

8.11.2008
Meteor lyste opp Sulitjelma
Like etter kl 23.00 lørdag kveld ble hele Sulis-området opplyst av et kraftig blåhvitt lys. Det var så å si skyfri himmel da fenomenet inntraff. Per Rekkedal var på hytta ved Kjelvatn og til Avisa Nordland gir han denne beskrivelsen:
- Det var helt merkelig, hele fjellområdet innover mot svenskegrensen ble opplyst som midt på dagen av et blått, kaldt lys som kan sammenlignes med flere lyn som avløste hverandre med vekslende intensitet. Og dette varte tre-fire sekunder, forteller Per Rekkedal.
Fenomenet ble observert både i Saltdal og Bodø. Avisa Nordland har kontaktet astronom Knut Jørgen Røed Ødegård for å få en forklaring på fenomenet:
- Det var helt sikkert en meteor som brant opp i atmosfæren. Akkurat nå er jorden inne i en ganske kraftig meteorsverm kalt Tauridene, og deler av denne treffer jorden rett som det er. Dermed oppstår slike fenomener som det mange opplevde i indre Salten, sier Røed Ødegård til AN.
Meteorsvermen som kalles Tauridene tilhører stjernebildet Tyren og ligger mot øst, like over stjernebildet Orion. Tauridene er i år ventet å gi flere stjerneskudd enn normalt, 15 - 20 i timen, og er også kjent for å gi noen virkelig flotte ildkuler på himmelen. Fra 16. november er det Leonidenes tur til å tegne streker på himmelen, og da forventes det enda større aktivitet.


8.11.2008
Vil starte malmleting til neste år
Sulitjelma Mineral AS har søkt om de nødvendige tillatelsene for å starte underjords malmleting i Sulitjelma. Selskapet regner med å komme igang ved utgangen av neste år. Dette kom fram under en orientering som selskapets daglige leder, Kjell Mohus holdt for Sulitjelma Næringsfellesskap torsdag. Mohus kunne fortelle at man tar sikte på å forlenge Rupsi stoll med 1000 meter. Her skal det drives ut en borehall og fra denne vil det bli drevet undersøkende kjerneboring. Prosjektet er kostnadsberegnet til 15-20 mil. kr.
Selskapet vurderer om de skal benytte den eksisterende flotasjonsbygningen til en eventuell bearbeideing av malmen, eller om de skal sette opp et nytt stålbygg. Etter bearbeiding vil produktet bli transportert med lastebil til Sørfold og skipet ut fra kai der.

K.L.O.

6.11.2008
Velferdsfondet uten penger
  Odd Henriksen og Haakon Borge

 

Foto; Wenche Spjelkavik

Ordfører Odd Henriksen orienterte Haakon Borge
fra Velferdsfondet om krisen i fondet.

Sulitjelma Grubers velferdsfond har i alle år vært den viktigste støttespilleren til Sulitjelmas kulturliv, og det oppleves derfor dramatisk når lag og foreninger får melding om at den lokale forvaltningskomitéen er uten penger. Årsaken er først og fremst at fondets kapital i 2005 ble satt til forvaltning i aksjer og obligasjoner. Dette ble gjort av det politisk oppnevnte styret med sin leder Viggo Lauritsen, tidligere rådmann i Fauske.
Ordfører Odd Henriksen orienterte torsdag fondets forvaltningskomité om saken. - Jeg vil ikke dramatisere situasjonen, men heller fokusere på at vi er godt i gang med å rydde opp og få velferdsfondets midler tilbake på høyrentekonto i bank. Et fond som har tildelinger av pengestøtte to ganger i året kan ikke ha sine midler bundet i aksjer og obligasjoner. Jeg vil derfor i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge sørge for å avvikle plasseringen i aksjer og obligasjoner så snart det lar seg gjøre, og uten at det påfører fondet for store tap, sier Henriksen.
Velferdsfondet hadde en aktiva på 3,7 mill kroner per 1. januar 2008. I dag er verdien på aksjer og obligasjoner nede i 2,8 mill. Bankkontoene er i dag så pass bunnskrapt at det ikke er nok til å utbetale en bevilgning gitt til Sulitjelma Samfunnshus for nødvendige brannsikringstiltak.
Haakon Borge er leder for fondets forvaltningskomite, en rolle han har hatt i 30 år. Borge er oppgitt over situasjonen, men likevel glad for at ordføreren er villig til å ta ryddejobben. - Velferdsfondets støtte til lag og foreninger i Sulitjelma er svært viktig, det er derfor svært beklagelig at vi i dag ikke vet noe om når vi igjen kan bidra til driften av korps, lag og foreninger, sier Borge.
Sulitjelma grubers velferdsfond ble opprettet i 1936, samtidig med at gruveselskapet kom over på norske hender. Det var etter forslag fra aksjonæren Thomas Fernley at det ble avsatt penger til et velferdsfond for Sulitjelmas innbyggere, fondets størrelse tilsvarte 10 prosent av akjsekapitalen. Til sammen er det fire fond som har sitt opphav i Sulis og som forvaltes av Fauske kommune. I tillegg til Velferdsfondet er det Sulitjelma boligfond, Sulitjelma jernbanefond og Eivind Sannes legat. Eivind Sannes legat er i samme situasjon som velferdsfondet.

W.S.

4.11.2008
Til First Lego League for andre gang
Team Robokus  

Foto; Wenche Spjelkavik

Team Robokus: Fra venstre Patrick Mathisen,
Barbro S. Andersson, Erik Lund, Thomas Wiik,
Vegard Bjørnmyr (bak) Ingrid H. Olsen, Janina Mosti
med "stå på-prisen" og Sabrina Haugen.


I fjor vant Team Robokus fra Sulitjelma "Stå på-prisen" i First Lego League. Det var første gang de deltok, og dette ga mersmak for de unge forskerne. Takket være lærer Hanne-Lise Storjord og stor støtte fra foreldrene kastet elevene i 6. klasse seg ut i det, i år også. Årets tema er "klima" og i de siste åtte ukene har elevene arbeidet intenst med forskning i lokalmiljøet, bygging av robot, og ikke minst en mengde obligatoriske oppgaver som må løses.
- Vi undersøkte hvordan klimaet har medført endringer i Sulis, og fant ut at det er kommet mange nye plantearter hit. Vi intervjuet Kjell Lund Olsen som kunne fortelle at vi har fått blant annet burot, tromsøpalme, lerk og hundegress til Sulis. Vi snakket også med flere som kunne fortelle at det er kommet Flått til Sulis. Vi har også fått satt opp statistikk for temperatur og nedbør, og vi ser at det kan bli mindre snø og tidligere vår i Sulis i fremtiden, forteller elevene.
Men da elevene kontaktet Fauske kommune og Statskog for å få vite om hvordan de jobber for å bekjempe klimaendringer, fikk de knapt nok svar.
Lærer Hanne-Lise kan fortelle at elevenes henvendelser dessverre ikke ble seriøst mottatt, for da hun selv ringte og stilte samme spørsmål så fikk hun beskjed om at kommunen jobber med en klimaplan som skal være ferdig i 2009. I tillegg har klassen hatt i oppdrag å finne et sted å sammenligne seg med, og de valgte Svalbard. Heller ikke der var det ferdige klimaplaner. Lørdag skal Team Robokus presentere sitt prosjekt i Bodø, og vi håper de blir ferdige med alt de har å gjøre til da. Blant annet skal de pynte opp sin stand med en "snøhule" oppbygd i papp, og malt i miljøvennlig hvitmaling!

W.S.

3.11.2008
Sulitjelmabanens fond
Stiftelsen Sulitjelmabanens melder om fristen for søknad om støtte fra fondet som er satt til 27. november. Fond gir hvert år tilskudd/stipend til enkeltpersoner, grupper (inntil 3 personer), organisasjoner eller institusjoner. I følge fondets vedtekter skal tildelingen gis til kulturelle formål eller tiltak som ivaretar Sulitjelmas næringstradisjon på en særlig måte. Søknad om støtte sendes til;

Erik Alvestad
Mons Petterveien 7 A
8230 Sulitjelma


26.10.2008
Statskog tapte igjen!
28 hytteiere i Holtålen ble stevnet for retten av Statskog, fordi hytteeierne ikke fant seg i en tredobling av festeavgiften. Statskog hevdet at de hadde rett til å regulere etter festetomtenes "markedsverdi". Torsdag i forrige uke falt dommen som gir hytteeierne fullt medhold i at reguleringene skal skje etter konsumprisindeks.
Sør-Trøndelag tingrett har ikke tatt stilling til kontraktstolkingen, men har kommet til at det vil være urimelig av Statskog SF å regulere disse kontraktene etter utviklingen i markedsverdien på tomten. Retten kom til at reguleringen skal skje etter den nye hovedregelen i tomtefesteloven, hvor leien kan kreves regulert ut fra konsumprisindeksen. Dommen slår også fast at hytteeierne har vært utsatt for urimelig mye rot i saksbehandlinger og kontrakter tilbake til 50-tallet. Statskog har også endret festeavtaler uten å opplyse hytteeierne om dette.
I september tapte Statsskog en lignende sak mot 64 hytteiere i Nord-Trøndelag, og samme dag som Holtålen-dommen falt ble det klart at Statskog ville anke dommen i Nord-Trøndelag. Også i Salten har Statskog og hytteeiere på Lønsdal vært i retten. Dom i denne saken er ventet om ca 14 dager.
Man kan undres over at ikke landbruksdepartementet stanser Statskogs fremferd i rettsvesenet, når sakene ender som de gjør. Hytteeierne i Holtålen frykter også for at Statskog vil anke, de har allerede brukt 400 000 kr på å møte grunneier i retten. Dette utgjør et demokratisk problem, dersom bare hytteeiere som har råd til det kan ta opp kampen mot grunneier.

W.S.

15.10.2008
Ny lov i det blå
Turistnæringen og andre snøscootertilhengere må fortsatt vente i spenning på hva den nye motorferdselsloven vil innebære av endringer. Stor uenighet innad i regjeringen gjør at ny lov ikke blir fremlagt i høst, som tidligere antatt. Høringsfristen for utkastet til ny lov gikk ut 15. oktober, men uenighet mellom regjeringspartiene gjør altså at folk fortsatt må forholde seg til den gamle motorferdselsloven.
SP-politiker Alf Ivar Samuelsen fra Nordland sier til NRK-Finnmark at uenighetene er så store at de ikke vil kunne klare å få frem et omforent lovforslag i år. Han tror det kan ta lang tid før ny motorferdselslov vil foreligge.
Årsaken til at ting tar tid er at forslaget til ny lov, som Direktoratet for naturforvaltning la frem, innebærer kraftige innskrenkninger i motorferdsel i forhold til dagens lov. Dessuten tyder mye på at balansegangen mellom statlig styring og lokal selvbestemmelse også er omstridt innad i regjeringspartiene.
Neste høst er det stortingsvalg og det spørs om regjeringen blir enig med seg selv innen den tid.

W.S.

15.10.2008

Lefsefest på "Saniteten"
Lefsefest  

Foto; Wenche Spjelkavik

Mange la turen innom "Folkebadet" for å få den
tradisjonsrike møsbrømlefsa.

Så langt tilbake som noen i Sulis kan huske, har Sanitetsforeningen hatt møsbrømlefsefest om høsten. Onsdag var det igjen klart for lefser, åresalg og utlodninger. Ca 300 lefser regner sanitetsforeningen med å selge, og det er foreningens egne medlemmer og andre lokale støttespillere som baker og arrangerer. Blant de flotte hjemmelagede gevinstene i årets lotteri merket vi oss Nelly Erikstads dukke med dukkeklær, og blånisser laget av Elis Bjørkbom. For øvrig, lefsene smakte fortreffelig.

Se bildene.


W.S.

14.10.2008
En trist historie
En pensjonist i 80-årene fra Sulis har den siste tiden blitt offer for en plantet løgnhistorie. I følge historien skal pensjonisten ha stjålet materialer fra to navngitte hytteeiere. Den ene hytteeieren skal ha tatt pensjonisten på "fersken" og anmeldt saken. De to hytteeierne som er omtalt i saken stiller seg helt uforstående til historien, da de ikke har hatt materialer liggende ei heller på noen andre måter er blitt bestjålet. Historien som er satt ut har vært en stor belastning for pensjonisten og hans familie. Det er nå kjent hvem som har plantet ut løgnhistorien, men motivet er ukjent. Pensjonisten vurderer å anmelde saken til politiet. Altså, en trist men sjelden sak for et lite lokalsamfunn.

W.S.

14.10.2008
Nytt veikryss
Dajakrysset  

Foto; Wenche Spjelkavik

Omlegging av avkjørselen til Daja.

Reguleringsplanen for Sulitjelma fjellandsby fastslo at det måtte bygges nytt vegkryss for avkjørsel fra fylkesveg 543. Krysset skulle ha vært ferdig før utbyggingen av områdene ble satt i gang og slik sett er arbeidet forsinket. Vegkrysset har til nå vært problematisk å trafikkere, særlig for biler som kommer fra sør. En del gammelfuruer har måttet bøte med livet for å få til en ny avkjørsel til Daja, og det gjenstår å se hvordan nykrysset vil fungere.

W.S.

12.10.2008
Møtte bjørn i Daja
Elgjegerne i Daja-området fikk seg ikke bare en, men to overaskelser sist lørdag formiddag. Like ovenfor Langtjønna fikk datteren til en av jegerne se en bjørn knappe 50 meter foran seg. Bjørnen var lys i pelsen og liten, og brølte mot jenta før den kastet seg rundt og sprang oppover mot Tjolpi. Jenta ble naturlig nok vettskremt og sprang til skogs. Etter at faren hadde funnet datteren igjen, og de hadde roet seg ned, forsatte de å gå ned mot skytebanen. Da fikk de plutselig denne beskjeden på sambandet: "Kom dere unna, det kommer en stor bjørn oppover mot dere". Elgjegeren som ga beskjeden satt på post like ovenfor Hjemgård-hytta, og fikk se en stor bjørn komme springende. Bjørnen hadde antakelig vært på en slakteplass knapt 30 meter fra hytta, der han hadde gasset seg i elgvom med mer. En mulig forklaring er at den største bjørnen har hørt brølet fra den mindre bamsen, og lagt på sprang for å sjekke ut hva som var på gang. Hvis dette er ei binne med unge, er det noe helt nytt for Sulisområdet. Hittil har naturoppsynet hevdet at vi kun har besøk av unge hanbjørner på streif. Ungjenta på 14 år som traff bjørnen, fikk seg et minne for livet - tross den store skjelven der og da.
Jaktlaget som har gått etter elg i Daja, har for øvrig også sett en hel rådyrfamilie i området.

W.S./K.L.O.

8.10.2008
Karavane fra Estland
Trailer  

Foto; Wenche Spjelkavik

Husene fa Estland ankommer Sulis.

Mandag og onsdag denne uka kom det til sammen seks trailere med prefabrikerte hus til Sulitjelma fjellandsby i Daja. Mandagens snøvær skapte litt trøbbel i Killabakken, men huselementene kom til slutt frem etter at kjettinger ble tatt i bruk. Onsdagens karavane på fire estlandstrailere med følgebil vakte en del oppsikt, da andre veifarende måtte vente med å passere til trailerne hadde kommet seg gjennom tunellene.
Fjellandsbyen vokser raskt, siden husene ankommer fra Estland ferdige til oppsetting.

W.S.Per Harald Kristiansen

Født 16/9 1945, død 3/10 20082.10.2008
Drastiske kuttforslag
Administrasjonen i Fauske kommune har nylig avholdt sin årlige budsjettkonferanse. Rådmannen, Ragnar Pettersen, ba sine underordnede om å levere forslag til innsparing av 22 mil. kr. Flere av forslagene rammer Sulitjelma. De mest dramatiske er nedlegging av Sagatun og flytting av ungdomstrinnet på skolen til Fauske.

K.L.O.

2.10.2008
Vi vil til Bodø nå!
Kronikk av Rolf Knoph

Den administrative og politiske ledelsen av Fauske Kommune sliter for tiden med å få kommunens budsjett i balanse. De har nå kommet til det stadiet at det ikke er nok å snu hver stein, nei nå skal steinene knuses og tilintetgjøres. Siden både den administrative og politiske ledelse er fullpakket av tidligere sulisværinger, er det vel naturlig at det er mot Sulis de vender seg for å finne løsninger....

Les hele innlegget


2.10.2008
Mye går under ved Kjelvatn
Naustbukta  

Foto; Wenche Spjelkavik

Noen av båtene ble innhentet av det raskt stigende vatnet.

Høstens store nedtapping av Kjelvatnet skapte store problemer for båteierne. Ikke alle hadde krefter til å dra båten langt nok opp på land, og dette skapte problemer da vannet steg svært raskt. I begynnelsen av denne uka var Kjelvatnet fylt til randen, og det meldes om mange båter som hadde gått under. En del ble liggende under vann, også med motoren på. Selv om SKS hadde sitt på det tørre, både ved tapping og fylling, har de fleste hytteierne rundt Kjelvatnet etterlyst en mer profesjonell måte å håndtere en slik nedtapping på.
Men det er ikke bare båter som kan gå under. Like overfor naustbukta står en garasjerekke som for lengst har forlist. Det ser ikke ut til at dagens hyttefolk har sansen for å dele fjerde veggen med andre, en sparemetode sulisfolk i gamle dager alltid benyttet. Grunneier bør snarest se å få fjernet utskjemmet, til fordel for parkeringsplasser ved naustbukta.

W.S.

Se bildene


27.9.2008
Krever fiskekort for kloakkørret
  Langvatnet

 

Foto; Wenche Spjelkavik

De fleste vil nok betenke seg for å bade i Langvatnet,
men vil du fiske krever Statskog betaling.

Statsskog krever nå at folk løser fiskekort for å stangfiske i Langvatnet! Dette sier Arne Gravem hos Statskog til Avisa Nordland, og føyer til at fiske med garn er forbudt. Hva som har utløst denne reaksjonen fra grunneieren av det sterkt forurensede Langvatnet, er ikke kjent. Sulisavisa antar at det kan ha sammenheng med at NIVAs folk som overvåker tungmetallforurensningen i vatnet, har prøvefisket og fått "gode fangster", i følge AN. Om fisken som NIVA fanget kan brukes som menneskeføde er ikke undersøkt, men det er påvist at fisken har høye konsentrasjoner av tungmetaller i lever og nyrer.
I tillegg til at Langvatnet er sterkt påvirket av tungmetaller fra gruvevann, setter også urenset kloakk fra om lag 700 Sulisværinger sitt preg på innsjøen. Dermed er vel ikke garn og stangfiske i Langvatnet noe som vil true fiskebestanden her med det første. Så når Statskog krever avgift av de som vil prøve fiskelykken, er dette kanskje en ren reflekshandling styrt av Statskogs pengemani. Statskog tar årlig inn store summer fra Sulitjelma, pengene strømmer inn fra hogstløyver, jakt- og fiskekort, for ikke å snakke om festeavgifter fra hyttene. Hva får lokalsamfunnet tilbake? Ingenting, bare avgift for å fiske med stang etter kloakkørret.

W.S.

25.9.2008
På tur sørover
Gåseflokk  

Foto; Jan Olsen

Gåseflokken letter fra Risvatnet.

På elgjaktas første dag ble mange jegere og hytteeiere vitne til et mektig naturfenomen. Hundrevis, ja kanskje tusner av gjess hadde under trekket mot sør tatt en rast i Sulisfjella. På Risvatnet kom og dro flere store flokker. Det kan være kortnebbgås. Denne arten hekker på Svalbard og trekker over innlandet på tur sørover til overvintringsstedene.

K.L.O.

24.9.2008
Storgevinst til Sulis
I gårsdagens ekstra-trekning fikk Reidun Eriksen brukbar uttelling. I beste sendetid, og med hele fjernsyns-Norge som vitne, vant hun 804.000 kr.

19.9.2008
Full seier over Statskog
Statskog stevnet 64 hytteeiere fra Inns hytteforening i Nord-Trøndelag for retten og tapte. Fredag kveld fikk hytteeierne vite at de har vunnet en knusende seier over Statsskog i tingretten. Saken gjelder økningen av festeavgiften fra ca 1000 kr til ca 3300 kr. Saken er helt lik det også hyttefolk i Sulitjelma sliter med overfor Statskog. Men, tro det eller ei, til tross for at Statskog tapte på alle punkt, ønsker de å fortsette rettsakene mot andre hyttefestere. De gir seg ikke, uansett om både tingrett og høyesterett har sagt at slaget er tapt. Sulitjelma hytteforening har nå tilskrevet både justis- og landbruksdepartementet, i håp om at eierne av statsforetaket kan stanse galskapen og herjingen med hyttefolket. Statsskog skal i løpet av neste uke i retten mot hytteiere i Ålen i Sør-Trøndlag, også hytteforeningen Lønsdal II står for tur nå i høst. For hytteeierne i Sulitjelma handler det også om innløsning av festetomtene, en sak Statskog har håndtert på en måte som savner sidestykke hva gjelder ubegripelige virkemidler.

Les om seieren her

W.S.

17.9.2008
Skal selge Storkontoret
Politikerne i Fauske kommune ønsker å legge Storkontoret ut for salg. Administrasjonen arbeider med å utforme kriteriene for salget, blant annet en klausul der Nordland Taxi fortsatt skal sikres en leieavtale til en fastsatt pris. - Vi skal benytte megler og vil avertere bygget for salg i løpet av uke 41, sier næringssjef Gudrun Hagalinsdottir. I tillegg til Nordland Taxi rommer Storkontoret to store arkiver. Det ene er det omfattende bedriftsarkivet etter Sulitjelma Gruber. Det andre er Sulitjelma Historielags lokalarkiv med rundt 100 hyllemeter arkivmateriale. Sulitjelma historielag sendte i april i år et brev til Fauske kommune der laget uttrykte bekymring for arkivenes framtid. I brevet vises det til at da Finneidskola i sin tid ble solgt, la Fauske kommune inn en klausul som sørget for "Finneidarkivets" fortsatte eksistens. Laget ber om at kommunen vurderer en liknende fremgangsmåte ved et eventuelt salg av Storkontoret. Brevet som ble sendt for fem måneder siden er per dags dato ikke besvart av Fauske kommune.

K.L.O.

13.9.2008
Flotte høstdager i fjellet
Daudvatnet

Foto; Wenche Spjelkavik

Høststemning ved Daudvatnet

Etter antall skudd å bedømme, var det mye rype på vingene i fjellsidene opp mot Doarro og Rostnivarre. Jegere som Sulisavisa snakket med hadde sett en flokk på mellom 60 og 70 ryper på vestsiden av Rostna. Ved Dødvatnet var det både fiskere og jegere som overnattet i telt og lavvo. I dette området kunne vi med selvsyn observere jegere som nok heller skulle tatt ei overnatting på leirduebanen - det ble mye bom!
Det klare og fine været i helga skapte også andre naturfenomen på himmelen. Fredag kveld klokken 22.45 ble det observert at et digert passasjerfly passerte helt lydløst like over hyttetakene ved Kjelvatnet. Flytårnet i Bodø kunne fortelle at dette var en luftspeiling, et optisk fenomen der lysstråler bøyes av og lager et bilde av fjerne objekter som i dette tilfellet var et fly på vei til Tromsø, og som fløy i åtte kilometers høyde!
I helga ble det målt fra 1,5 - 2,5 minusgrader om natta i Sulisfjellet.

Se flere bilder.

W.S.

7.9.2008
Hyttebrann
Lørdag kveld ca. 18.30 brøt det ut brann i ei hytte i "Små-Saaki". Salten Branns mannskaper i Sulis var raskt på plass, men hytta var allered overtent. Årsaken til brannen er ikke klarlagt. Eieren av hytta hadde vært inne og fyrt opp i en ovn, og gikk deretter en tur ut. Da han kort tid etter skulle gå inn igjen var det ikke mulig å komme seg inn på grunn av varme og røyk.

W.S.

7.9.2008
Glassproduksjon til vinteren
De nye eierne av Lomianlegget regner med å starte produksjon av sikkerhetsglass på senvinteren, først skal bygget rustes opp og nye maskiner installeres. I følge avisa Saltenposten har Drag Industrier AS og Fauske Glass og Ramme AS dannet et nytt firma som skal stå for produskjonen i Lomianlegget. Selskapet har fått navnet Sikkerhetsglass Norge AS. Firmaet skal investere 15 millioner i oppgradering av bygningen, samt i maskinelt utstyr. Det antydes at det vil bli behov for 6 ansatte fra starten av. De nye eierne sier til SP at de er blitt møtt med en overveldende positiv respons fra folk i Sulis.

W.S.

4.9.2008
Bjørnetider i Sulis
Ekskrement fra bjørn  

Foto; Geir Olsen

Mulig bjørne-ekskrement fra Hellarmo, august 2008.

I den siste tida er det gjort flere observasjoner som tyder på at bjørnen er særdeles aktiv i Sulisområdet. Like overfor riksveien i nærheten av Hellarmo ble en mulig "bjørnskit" nylig funnet. I Såkidalen, ved bekken fra Anna, ble det funnet en mulig bjørnskit for kort tid siden. Som kjent har det ved Syrvatnet, på østsidenn av Kjelvatnet, vært observert bjørn flere ganger de siste åra, sist rundt sankthans i år.
I følge Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn var det i fjor to sikre bjørnobservasjoner i Sulisområdet. Den ene bjørnen spiste blåbær og bæsjet fra seg like ved Stordalsvatnet i Daja. Fra denne avføringen ble det sikret DNA som konstaterte bjørn. Også bjørnesporet i ei myr i Kvæbilok blir ansett som en sikker observasjon. I vinter har det ligget en bjørn i hi i vestenden av Mavas, samt at det i mai ble sett spor i snøen ved Ikesjaure. Pedersen har også kontakt med et forskningsteam i Jokkmokk som peiler på bjørn utstyrt med sender. En slik bjørn ble registrert på vandring via Mellomvatn til Dorro, men bjørnen snudde tilbake til Sverige. Hvor mange bjørner som oppholder seg Sulisområdet i løpet av et år er umulig å si, da en bjørn kan vandre over lange avstander og observeres flere ganger.
- På bakgrunn av identifisering av enkeltindivid via DNA, ble det i fjor registrert en bjørn som vandret fra Hemnes og helt til Høylandet i Nord-Trøndelag, forteller Vegard Pedersen.
Pedersen gir følgende råd til folk som finner "mistenkelige" ekskrementer:
- Ta kontakt med oss i SNO. Man kan også selv samle inn ekskrementer, oppbevar dette i en plastpose og frys det ned så raskt som mulig. Deretter kan man avtale at vi kommer og henter pakken.

På følgende nettside kan man laste ned en brosjyre om sportegn og ekskrementer fra bjørn, samt hvordan man tar prøve: Les brosjyren her

Siste gang en bjørn ble felt i Sulifjellet ligger ca 50 år tilbake i tid. Da ble det felt en bjørn i Kvæbilok-området, samme sted som sikker observasjon av bjørnespor ble gjort i fjor høst. På midten av 1970-tallet viste en bjørn seg frem på veien i Vinsetlia, sør for Solvik. Mot slutten av 1990-tallet ble det oftere sett bjørn i Sulisfjellet, blant annet i Rostna og ved Syrvatnet. I 2006 fikk et ektepar på tur langs veien i Risedalen se bjørnen krysse veien. I sommer ble det også sett bjørn ved Syrvatnet og nå altså muligens ved Hellarmo og i Såki.
Det er ikke kjent at det har vært binner med unger i fjellet her, kun unge hanbjørner på vandring. Disse er det som kjent liten grunn til å være redd for.

W.S.

23.8.2008
Leserbrev
Greta Tvedt (Dåbakk) flyttet fra Sulis i 1962. I sommer var hun tilbake på besøk og ønsker å dele sine opplevelser med Sulisavisas lesere.

Se leserbrevet her.

23.8.2008
Motorsportsanlegg åpnet i Dråvika
Dråvika motorsportsanlegg  

Foto; Tove Wensell

Første heat på startstreken.

NAF Salten Motorsport sitt anlegg i Dråvika åpnet endelig 23. august kl 11.00. Åpningen ble foretatt av ordfører Odd Henriksen. I tillegg var flere på scenen og ønsket det nye anlegget velkommen, blant annet lensmann Petter Grønås. Egil Aadal, primus motor for anlegget, sier han er stolt og glad på denne dagen, og det har han god grunn til å være. Han forteller at anlegget er nesten gjeldfritt etter en dugnad som har vart over flere år. Salten Motorsport har mange planer for bruk av anlegget. Det er håp om å kunne kjøre scootercross til vinteren og det er planer om bygging av klubbhus og kanskje mekkeverksted.
Det var mye lyd da første heat startet kl 12.00 med Leif Lindstrøm som speaker. For en som ikke kan reglene er det ikke mulig å komme med faktaopplysninger, men poenget er i alle fall å kjøre fortest. Og fort gikk det, det kvein i svingene i Sulisdalens tidligere idyll. Så kan man jo bare håpe at noen "kjører av seg" ønsket om fart på banen i stedet for på riksvei 830! Jeg hadde en prat med en kjører fra Mo, som sa at denne banen blir den beste her nord når den blir ordentlig ferdig. - En løyle` bane, var karakteristikken han ga. Ellers var det mye folk, det strømmet på hele tiden, og parkeringsplassen ble fort full til glede for arrangørene. Kjøringa fortsatte søndag 24.

Se Salten Motorsports egne sider

T.W.Lilly Haugland

Født 7/4 1914, død 23/7 20089.7.2008
To bokutgivelser
Idrettsliv på Jakobsbakken  
Idrettsliv ved de tre gøyfjellsgruvene
Jakobsbakken, Sagmo og Anna 1906-1972
 
   
Gruvebyen Jakobsbakken  

Gruvebyen Jakobsbakken

Folkelivet rundt høyfjellsgruva Jakobsbakken har fått velfortjent oppmerksomhet i sommer. I to bokutgivelser skildres henholdsvis idrettslivet og selve det geografiske stedet Jakobsbakken. Det er den kjente kombinertløperen Sverre Salamonsens barnebarn, Odd Rørvik, som har skevet om skiidretten i høyfjellet fra 1906 til 1972. Odd er selv "bakkengutt" med idrettsbakgrunn, bosatt i Narvik. I boka om gruvebyen Jakobsbakken har Odd Rørvik fått med seg Nils Norum som medforfatter. De to forteller her om stedet med sine spesielle navn på områder og hus. Begge bøkene er rikt illustrert. Boka om idrettslivet selges fra Sulitjelma Gruvemuseum, mens boka om stedet Jakobsbakken kan bestilles fra Sulitjelma Historielag.

I boka "Idrettsliv ved de tre høyfjellsgruvene Jakobsbakken, Sagmo og Anna 1906-1972" tar Rørvik for seg utviklingen av idrettaktivitetene, fra Jakobsbakken skiklubb ble stiftet i 1906 til laget ble lagt ned i 1972. Sulitjelma og spesielt Jakobsbakken, gjorde seg strekt gjeldene i skiidrett i landsdelen i mellomkrigstiden. De beste skiløperne deltok på nasjonalt nivå og flere kongepokaler gikk til høgfjellsgruvene. Også andre løpere fra Sulis omtales. Rørvik behandler i tillegg den generelle utviklingen av skiidretten samt forutsetningene for å drive slik idrett i høyfjellet. Selv om skiidretten dominer, tar Rørvik også for seg andre idrettsgrener som ble drevet i høyfjellet.
Boka er utgitt av Sulitjelma Gruvemuseum. Kontakt museet på telefon 75 64 02 40.

I heftet "Gruvebyen Jakobsbakken" tar Rørvik og Norum for seg selve stedet Jakobsbakken. Dette er ikke en historisk framstilling der folks liv og levnet står i sentrum, men en oversikt over selve stedet med stedsnavn, bygninger og funksjoner. Heftet er på 76 sider i A4-format. Heftet kan bestilles hos Sulitjelma Historielag. Prisen er kr 100,- pluss porto.

Bestill heftet Gruvebyen Jakobsbakken.


8.7.2008
Tromsøpalme ved Kjelvatnet
  Tromsøpalme

.

Foto; Wenche Spjelkavik

Tromsøpalme ved Kjelvatnet.

Sist helg ble det funnet en Tromsøpalme ved en av parkeringsplassene på nordenden av Kjelvatnet. Stedet ligger 510 meter over havet. Planten var ca. 1 meter høy, og hadde blomsterknopp. Over hele landet pågår det aksjoner for å få fjernet fremmede arter, og Tromsøpalmen er en av verstingene man ønsker å bli kvitt. Etter som nasjonalparken i Sulitjelma ligger vel en kilometer fra Tromsøpalmens voksested, fant Sulisavisa at de ansvarlige for naturovervåking burde varsles. Nasjonalparken i Sulitjelma skal jo som kjent verne om sjeldne planter. Etter utallige forsøk har avisa ikke lykkes i å komme i kontakt med verken fylkesmann, fjelltjenesten eller statsskog. Så da får palmen blomstre i fred, oppsyn og myndigheter har tatt ferie etter at skutersesongen er over. Om noen skulle finne planten og forsøke å fjerne den på egen hånd, vær obs på at du kan få brannskader i huden om du får plantesaft på deg!

W.S.

30.6.2008
Takker for trivelige dager
Vandring til Anna  

Foto; Wenche Spjelkaviki

Mange deltok på hiatorielagets vandring til Anna.

Sulitjelma historielags styre vil sende en hjertelig takk til alle som bidro og deltok under lagets sommerprogram. -Vi har hatt fire trivelige arrangementer i uka som gikk, og til sammen har det deltatt ca. 300 personer, sier leder Kjell Lund Olsen.
Alt gikk knirkefritt, selv om det var en del forvirring angående tidspunkt på to arrangement, noe historielaget skal forsøke å unngå for ettertiden. Sommerprogrammet startet med Bakkenfest og ble avsluttet med vandring til Anna gruve. I uka var det i tillegg gruvetur for unger og fortellerkveld i Daja.
-Vi er allerede i gang med å planlegge neste års sommerprogram. I tillegg vil vi samarbeide med Malm-dilten og turistforeningen. Så det blir "Sommerdaga" til neste år også, selv om Mons Petter-festivalen flyttes, sier Kjell.
- Selv om det er hektisk i forkant, så er det utrolig artig å treffe så mange trivelige folk under den uka det hele pågår. Vi lever lenge på de positive tilbakemeldingene vi får fra deltakerne. Styret har allerede vedtatt en forbedring av Bakkenfesten til neste år. Da spanderer vi kaffe og setter kaffekanner ut på bordene. Dette for å få bort noe av køen foran kakedisken. Ellers mottar vi gjerne forslag til nye vandringer, avslutter en fornøyd historielagsleder.

W.S.

22.6.2008
Tradisjonsrik turmarsj
  Malmdilt    

Foto; Per-Ludvig Mosti

Hjalmar Øhlund gikk Malmdilten for 20 gang. Her
mottar han statuetten av Malmdilt-sjef Tonje Liland.

 

145 personer deltok på "Malmdilten". Det var 22. gang IL Malm arrangerer denne turarsjen. Selv om det var overskyet, var det stort sett oppholdsvær og mange fikk det varmt nok i stigningene opp fra Fagerli.
Som vanlig høstet IL Malm skryt for den flotte løypetraseen på langløypa, spesielt gammelveien ned fra Jakobsbakken til kirkegården.

21.6.2008

Rekordmange på Bakkenfest
Bakkenfest  

Foto; Wenche Spjelkavik

Bakkenfesten 2008.

 

 

Da de siste hadde presset seg inn var det 125 personer til stede på skihytta under årets Bakkenfest. I siste liten hadde historielaget faste kapellmester kastet inn håndkledet på grunn av influensa. Da stilte Bjørn Arne Haldorsen opp og sammen med Cato Hultmann på trekkspill og Thor Hugaas på trommer fikk de liv i forsamlingen.
Odd Rørvik hadde boklansering på to bøker, en om idrettslivet ved høgfjellsgruvene og en om stedet Jakobsbakken. Og som vanlig når Odd har ordet, satt latteren løst hos tilhørerne.
Forsamlingen fikk også et gjensyn med Andor Gøransson, Ragnar Kvæl og Ingvald Hugaas. Fjernsynsprogrammet fra 1971 da de tre, sammen med Thor Hugaas, var i studio hos Erik Bye, skapte stor begeistring.
Historielaget benytter anledningen til å takke alle som deltok i gjennomføringen av dette dugnadsarrangementet.


21.6.2008
Mons Petter-festivalen i gang
Mons Petter-festivalen hadde godværet med seg da årets festival ble åpnet lørdag. Under åpningssermonien ble Tonje Liland og Rolf Knoph utnevnt til henholdsvis årets Albertine og årets bus.

20.6.2008
Fauske glass og ramme får Lomibygget
Etter en langvarig behandling bestemte formannskapet fredag at Fauske glass og ramme skulle få overta Lomianlegget. Som resten av formannskapet var også arbeiderpartiet delt på midten i denne saken. Det var derfor stemmen til SVs Lise Bikset som avgjorde saken.
Tidligere hadde formannskapet vedtatt å selge bygget til Gunvald Johansen bygg AS. Feil prosedyre i forbindelse med avstemmingen førte dengang til at saken måtte behandles på nytt, denne gang med et annet utfall.

K.L.O.

19.6.2008
Vant anbudskonkurransen
Det var Bodø-firmaet M3 Anlegg som med svært knapp margin ble antatt etter anbudskuranse om å bygge vei, vann og avløp samt høydebaseng i Sulitjelma fjellandsby i Daja. Anbudet var på ca 17 mil. kr.
Salget av leiligheter i Daja gikk tregt. Det var først etter at en investorgruppe fra Bodø dannet selskapet Sulitjelma Eiendom AS og gjennom dette kjøpte 52 boenheter, at prosjektet nå kan ralilseres. En av eierne i Sulitjelma Eiendom AS er M3 Anlegg.

K.L.O.

18.6.2008
Dødsulykke på Sulisveien
En mann på 54 år fra Fauske døde på stedet etter en front mot front-kollisjon ved Moen, på veien mellom Finneid og Sulitjelma. En kvinne på 33 år, bosatt i Sulitjelma, ligger alvorlig skadet på Nordlandssykehuset i Bodø. Kvinnen satt fastklemt i bilen og først etter en halv time lyktes det brannmannskapene fra Fauske å få henne løs. Hun ble fløyet med redningshelikopter til Bodø. Ulykken skjedde onsdag kl 18.55.

K.L.O.

16.6.2008
Bjørn ved Syrvatnet
En hyggelig fisketur til Syrvatnet tok en dramatisk vending for en sulismann, i går, søndag. Ikke før hadde sluken truffet vannflata på andre utkastet, før mannen fikk se noe stort, brunt og loddent som herjet rundt storsteinen på nordsida av Syrvatnet. Det er liten tvil om at det var en bjørn som viste sin misnøye med stangfiskerens tilstedeværelse. Fiskeren forteller til Sulisavisa at han sveivet inn det forteste han kunne, rasket sammen sakene, og trakk seg forsiktig bort fra området.
Det er andre gang på få år at bjørn er observert ved Syrvatnet. Forrige gang var de et bodøpar som skulle på fisketur, og som møtte bjørnen på kloss hold. Paret la inn en langspurt og stoppet ikke før de sto ved båten i Kjelvassfjæra. Skrekken til tross, mange vil nok missunne dem opplevelsen av å få se bjørn utenfor Tv-skjermen.

W.S.

12.6.2008
Gladnyhet for hyttefolket
SKS melder på sine internettsider at veien mellom skihytta og Risehøgda åpnes for trafikk i morgen, fradag 13. juni kl 12.00. Dette er tidligere enn normalt. Vanligvis har veien blitt åpnet like etter sankthans.

7.6.2008
Bilulykke i Storvik
Politiet fikk lørdag morgen kl 5.15 melding om en utforkjøring i Storvik, på veien mellom Finneid og Sulitjelma. Ambulanse, politi og brannvesen fra Fauske og Sulitjelma rykket ut. Det var to ungdommer fra Fauske i bilen da ulykken inntraff. Bilen kjørte mot Sulitjelma. Sjåføren, en mann på 20 år, slapp fra ulykken med mindre skader. Passasjeren, en mann på 18 år, pådro seg alvorlige bruddskader. I følge politiet ser det ut til at bilen har kommet ut av tunnellen i stor fart. Bilen har hatt kraftig skrens før den har viklet seg inn i autovernet. På grunn av manglende dekning for mobiltelefon i dette området, har sjåføren tatt seg til fots gjennom tunellen og til Solvik, hvor han fikk slått alarm. I følge politiet er det mistanke om promillekjøring.

W.S.

3.6.2008
Lot pengene gå forran arbeidsplasser
Fauske kommune har besluttet å selge Lomianlegget til Gunvald Johansen Bygg AS for 750.000. Formannskapet i Fauske var splittet i sitt syn og det endelige vedtaket ble fattet med varaordfører Kjell Sverre Jakobsens (Frp) dobbeltstemme. Etter politikernes ønske hadde kommunen i utlysningsteksten fremholdt at salget ville gå til den som hadde de beste planene for sin framtidige virksomhet og gi flest arbeidsplasser. Med bakgrunn i dette hadde rådmannen innstilt på salg til samarbeidspartnerne Fauske Glass & Ramme AS / Drag Industrier AS, som skulle etablere en fabrikk for produksjon av sikkerhetsglass. Til slutt valgte flertallet i formannskapet å se bort fra etablering av arbeidsplasser og den framtidige virksomheten og heller innkassere 250.000 kr mer for bygget.
Det har vakt betydelig oppsikt i Sulitjelma at Fauske kommune valgte bort 10-12 arbeidsplassert til fordel for 250.000 kr. I følge rykter er det mulig salget må tas opp til ny behandling på grunn av en rekke formelle feil i avstemmingen under møtet.

K.L.O.

31.5.2008
Selger Lomibygget
Lomianlegget  

Foto; Kjell L. Olsen

Lomianlegget på Sandnes..

 

 

 

Den 2. juni skal formannskapet i Fauske behandle salg av Lomianlegget. Etter å ha vært annonsert i Lokalavisene kom det inn fem bud, men Diplomgården AS, som er et datterselskap av Fauskebygg AS, har trukket sitt bud. Dermed står kommunen tilbake med fire. Av disse har Bodø-firmaet Fauske Eiendom AS levert høyeste bud med kr 900.000, men budet er forkastet da det ble levert to uker etter fristens utløp. Det er derfor tre bud som vil bli vurdert. Smia Sveis og mek, som driver virksomhet i bygget i dag, har levert et bud på kr 500.000. Samme beløp er også budet fra samarbeidspartnerne Fauske Glass & Ramme AS / Drag Industrier AS, mens Gunvald Johansen Bygg AS byr 750.000. Etter å ha vurdert den framtidige virksomheten til budgiverne, velger rådmannen å innstille på at Fauske Glass & Ramme AS / Drag Industrier AS tilbys å kjøpe bygget.
Lomianlegget, som er oppført rundt 1972, har et bruksareal på til sammen 4.860 m2. Bygget har blant annet tre traverskraner.

K.L.O.

27.5.2008
Inviterer til dugnad
Sulitjelma menighetsråd inviterer alle i Sulitjelma til dugnad på kirkegården. Arbeidsoppgavene er først og fremst oppretting av gamle gravmonumenter, bolting og påfylling av jord. Mange av de eldste gravene er verken festegraver eller har nære pårørende til å ta vare på gravstedet. Menighetsrådet viser til gravferdsloven der slike graver kan slettes, eller gravmonumentet legges ned. I stedet for sletting mener rådet at man heller burde ta vare på de gamle gravminnene, som er av historisk betydning for Sulitjelma og kirkegården. Dugnaden avholdes torsdag 29. mai fra kl 10.00 og utover kvelden.

22.5.2008
Ansvar for artsmangfold
Bergjunker  

Foto; Kjell L. Olsen

Bergjunker ved Balvatnet 2007.

 

 

 

I en postkortaksjon til landets ordførere oppfordrer miljøværnminister Erik Solheim kommunene til å ta ansvar for hver sin truede art. Aksjonen ønsker å rette oppmerksomheten mot truede arter i lokalmiljøet. Ordfører Odd Henriksen og Fauske kommune blir oppfordret til å ta ansvar for planten bergjunker (Saxifraga panikulata). Denne vokser på tre steder i Norge; i Suldal, Sulitjelma og Nordreisa. Størstedelen av forekomsten i Sulitjelma ligger i Saltdal kommune. Dette gjelder områdene rundt Balvatnet og Skoddefjell-Annaskavlen. En liten del av forekomsten på Annaskavlen strekker seg inn i Fauske kommune. Alle kjente lokaliteter av bergjunker, i begge kommunene, ligger innenfor nasjonalparken i Sulitjelma.
Bergjunkeren vokser over skoggrensa og blomstrer fra midten av juli måned. Planten blir ca 10 cm høy. Den første som oppdaget bergjunker i Sulitjelma var presten Lars Levi Lestadius, som fant den på Balvassryggen i 1826. Planten var den viktigste årsak til opprettelsen av Balvand plantefredningsområde rundt 1930. Det var dette vernet som ble utvidet og forsterket da regjeringen opprettet nasjonalpark i området i 2004.

K.L.O.

16.5.2008
Flytter festivalen
Mons Petterfestivalen 2009 vil bli avviklet i dagene rundt førstemai, fra tirsdag 28. april til søndag 3. mai. Det ble bestemt på et ekstraordinært årsmøte. Med dette blir festivalen også kuttet ned i lengde, fra ni dager, til seks.


9.5.2008
Hyttebrann
Fredag ettermiddag fikk Fagsentralen for Brann i Bodø varsel om at en hytte ved Kjelvannskrysset sto i brann. Brannalarm gikk ut, men varslingsanlegget i Sulitjelma var ute av drift. Dermed ble brannvakta på Fauske bedt om å rykke ut, noe senere fikk vakta i Sulis beskjed via mobiltelefon. Da Fauskes brannbil kom til Kjelvannskrysset, var brannstyrken fra Sulis allerede på vei til hytta med vannpumper på en "praiet" snøskuter. Til alt overmål viste det seg at hytta var satt i brann av eierne, som dessverre ikke hadde varslet om nedbrenningen. Om saken får etterspill er ikke kjent.
Alarmanlegget for brann har vært ute av drift hele forrige uke. Senderen som varsler alle brannfolk i Sulis er plassert på fjellet i nærheten av Loame. Når senderen kommer i drift igjen er ikke kjent.

W.S.

6.5.2008
Oppfordrer til rydding
I et rundskriv til alle husstandene i Sulis oppfordre nærmiljøutvalg alle til å være med på å gi Sulitjelma en ansiktsløftning. Det pekes blant annet på søppel og slitte garasjerekker.

Nærmiljøutvalget inkaller samtidig til årsmøte 21. mai kl 19.00 på Samfunshuset.

Les hele oppropet.

K.L.O.

4.5.2008
Lomianlegget til salgs
Fauske kommune har via annonser i lokalpressen lagt ut Lomianlegget for salg. Frist for å melde sin interesse er 9 mai 2008. Forrige gang Lomianlegget var til salgs var i 2002. Da kom det inn bud på mellom 100.000 og 300 000 kr men formannskapet valgte likevel å ikke selge bygget. Denne gang presiserer kommunen ved næringssjef Gudrun Hagalinsdottir at det ikke er pris, men næringsaktivitet som avgjør hvem som får tilslaget. I følge informerte kilder er det Drag Industrier AS som kommunen ønsker å selge bygningsmassen til. Det er ikke kjent hvilken aktivitet Drag Industrier har tenkt å etablere i Lomianlegget.
Det er også forventet at kommunen skal legge ut Storkontoret for salg. Hvilke konsekvenser et salg vil få for de bedrifter som i dag leier i disse byggene, er ikke kjent.
Sulisavisa vil minne leserne om at Fauske kommune i 2002 solgte to hybelhus, Austheim og Vindheim, til Skagen Hotell Eiendom. Prisen for de to hybelhusene foreslo Skagen H.E. satt til 10.000 kroner inklusiv tinglysning. Også den gang var det lagt inn flere bud, men kommunen valgte å "gi byggene bort" til Skagen H.E. med det edle ønske å sikre videreutvikling av hotellets turistsatsning i Sulitjelma. Siden den gang er Austheim blitt videresolgt til private for et ukjent beløp, mens Vindheim er solgt videre to ganger, sist til en pris av ca 600 000 kr.

Tidligere saker;
10.9.2002 - Salg av Lomianlegget
16.9.2005 - Hussalg kritiseres

W.S.

2.5.2008
Førstemai-markering i strålende solskinn.
Førstemaitog  

Foto; Wenche Spjelkavik

Førstemaitoget 2008.

 

 

 

Mange tilreisende fra hele Salten hadde funnet veien til Sulitjelma for å delta i markeringen av dagen. Tradisjonen tro var det barnetog om formiddagen med tale for barna ved Vegard Dybvik og trylleshow ved Stig Bjørnar Karlsen. Om ettermiddagen var det demonstrasjonstoget etterfulgt av taler og appeller. Dagens hovedtaler var stortingspolitiker Tor Arne Strøm (AP). Appellene var ved Linda Salemonsen, hovedtillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Fauske, Steffen Halsbakk, leder i Nordland AUF og John Karl Eide, sekretær i Fellesforbundet. Ekstra stor applaus fikk Linda Salemonsen for sin appell "Ei lønn å leve av" der hun påpekte at det, etter over hundre års fagforeningskamp, fortsatt finnes virksomheter som ikke tilbyr de ansatte tariffavtale og at mange kvinner bare tilbys deltidsstillinger det er umulig å leve av.

K.L.O.

2.5.2008
Problemer for sulitjelma.com
Siden midten av april har nettadressen www.sulitjelma.com ikke virket. De av Sulisavisas faste lesere, som har benyttet denne adressen, har dermed ikke fått opp avisas sider. Årsaken til dette er at betalingen for domenet har utløp uten at det har blitt fornyet i tide.
Avisas nettsider har alltid ligget på serveren til start.no og har adressen http://home.no.net/sulis/. På www.sulitjelma.com har det ikke vært noen sider, men bare en automatisk viderekopling. Det er denne viderekoplingen som nå dessverre ikke virker. På alle de vanligste søkemotorene finner man lett fram til avisas sider igjen. Registrering av traffikken viser at mange fortsatt er innom og leser avisa. Kjenner du noen som ikke finner Sulisavisa lenger, anbefal dem å søke i f.eks. Google etter "Sulisavisa". De vil da få tilslag på avisas rette adresse http://home.no.net/sulis/ og kan lage seg link til denne.

K.L.O.

24.4.2008
Foreslår flytting av festivalen
Styret i Mons Petter-festivalen ønsker å flytte tidspunktet for avvikling av festivalen i framtiden. Fra og med 2009 bør festivalen arrangeres i uka da 1. mai markeres. I tillegg mener styret at programprofilen bør endres og at antall festivaldager forkortes noe. Det er kalt inn til et ekstraordinært årsmøte 15. mai og da vil disse forsalgene bli lagt fram for medlemmene til behandling.

K.L.O.

17.4.2008
Bevilgninger fra driftsutvalget
Etter at kjøkkenet på Sagatun ble lagt ned har bemanningssituasjonen gått fra galt til verre. I følge et saksframlegg fra leder av pleie og omsorg i Sulitjelma, Lars Slåteng, er bemanningen uforsvarlig lav. Han skriver at nedleggingen av kjøkkenet har virket "energitappende". Årsaken er at man må ta av pleieresursene for å handtere matserveringen. - Det oppleves i dag sterk slitasje på personalet grunnet stor arbeidsbelastning, skriver Slåteng videre. For å avhjelpe dette har driftsutvalget nå bevilget kr 100.000 til styrking av bemanningen. Den totale bemanningssituasjonen for alle avdelinger vil tas opp ved behandling av budsjettet for 2009.

Fauske kommune har avsatt kr 143.000,- til festivaler/kulturdager og annet. Av disse ble kr 43.000 tildelt Mons Petter festivalen. Når det gjelder de resterende kr 100.000 blir disse fordelt etter at søknadsfristen har løpt ut 30. april.

K.L.O.Ingvar Marcelius Evjen

Født 28/3 1920, død 12/4 20085.4.2008
Skadet i scooterulykke
En mann kom til skade da han falt av snøcooteren og fikk den ene armen inn i scooterbeltet. Ulykken skjedde i bakkene like ovenfor Annavatnet lørdag ettermiddag. Hjelp kom raskt til stede men det tok likevel nærmere en time før man klarte å få armen løs. Mannen ble fløyet med helikopter til sykehuset i Bodø. Til tross for at det så stygt ut, er det ikke konstatert bruddskader.

K.L.O.

31.3.2008
Mange til stede på årsmøtet
Sulitjelma hytteforening  

Foto; Linn Normann Godtfredsen

Det nyvalgte styret i Sulitjelma Hytteforening

.

Statskogs behandling av tomtefesterne har for alvor vekket Sulitjelma hytteforening fra dvalen. Skjærtorsdag møtte over 70 medlemmer opp på skihytta i Sulitjelma til foreningens årsmøte. Det nyvalgte styret består av Ståle Indregård, Finn Lydersen, Odd A. Lund, Peter H. Bragvin, Wenche Spjelkavik, Tore Okkenhaug og Oddbjørn Paulsen. Styret vil konstituere seg selv ved sitt første møte den 14. april. Av andre saker som ble tatt opp var søppelhåndtering for hyttefolket, parkeringsplasser både vinter og sommer, samt overgang til digitalt bakkenett for fjernsyn. Foreningen vil benytte Sulisavisa til å legge ut fortløpende informasjon.

Klikk her for å gå til hytteforeningens side.

K.L.O.

28.3.2008
Merkelige lyder i Bursimarka
Hornugle  

Foto; Per-Ludvig Mosti

Hornugle (Asio otus),
fotografert i Bursi 5.4.2008.

 

 

Etter mørkets frembrudd har folk i Bursimarka de siste ukene hørt noen merkelige lyder. De fleste er enige om at det må være en ugle, noen gjetter på at det er en hubro. Men lydene kommer fra en hornugle. Det er hannens rop etter en make som man hører i vintermørket.
Hornugla er en ikke vanlig hos oss og det er enda skjeldnere at noen får se den. Ugla er aktiv bare om natta, om dagen holder den seg rolig og er i tillegg svert godt kamuflert.

Hør hornugle-hannens kallesignal.

K.L.O.

28.3.2008
Forbereder salg av kommunale bygg
Fauske kommune har startet en prosess med sikte på salg av seks bygninger som i dag er i kommunalet eie. For Sulitjelmas del dreier det seg om Storkontoret og Lomianlegget. Selve salget skal gå gjennom meklerfirma og kommunen tar sikte på å ha dette klart i løpet av april måned.

K.L.O.

28.3.2008
Ulovlig scooterkjøring
I følge Avisa Nordland er to menn på henholdsvis 24 og 26 år bøtelagt med kr 7.000 hver for snøscooterkjøring uten gyldig tillatelse. Kjøringen skal ha funnet sted den 8. februar på Balvassveien.


9.3.2008
Det 40. kobberløp i snøkov
Til tross for værgudene, som vartet opp med blåst, snøvær og kov, stilte 195 personer til start i kobberløpet. Dette er 30 fler enn i fjor. En av løperne, Jon M. Pedersen fra Fauske, stilte på startstreken for 40. gang. På grunn av været ble løypa lagt om slik at man, i stedet for vending ved Tjoarvi, måtte gå flere runder til Såkibrua. Løypene kovet og snødde igjen men det var likevel et bra føre med god gli. Været var nok et større problem for arrangørene enn for løperne. Vinnere av årets kobberløp ble Ketil Bjørnstad for herrer og Vilde Amundsen for damer.

K.L.O.Asbjørg Kristine Hansen

Født 22/9 1916, død 28/2 200828.2.2008
Sint og skuffet eldrerepresentant
- Er det de eldre som skal betale for politikernes økonomiske fadeser? Det er spørsmålet eldrerådsrepresentant Edith Spjelkavik (86) ikke fikk svar på, etter at rådmann Ragnar Pettersen troppet opp i eldrerådet for å fortklare om Fauske kommunes vanskelige økonomi. I tillegg til rådmann, møtte også næringssjef og storkjøkkenleder mannsterkt opp for å dempe protestene fra de eldre mot nedleggelse av kjøkkenet på Sagatun.

Les mer her.

W.S.

27.2.2008
Starter underskriftskampanje
  Sulitjelma nærmiljøutvalg

 

Foto; Wenche Spjelkavik

Skal kjempe videre. Fra v. Sverre Pettersen, Egil Setså
og Sigurd Myhra fra Sulitjelma nærmiljøutvalg
.

 

Sulitjelma Nærmiljøutvalg varsler en hastig underskriftskampanje for bevaring av kjøkkenet på Sagatun. Kampanjen vil pågå frem til kommunestyret skal ha møte 13 mars. I tillegg vil nærmiljøutvalget ha stand på Fauske førstkommende lørdag. Det kom frem på en pressekonferanse utvalget hadde onsdag.

Les mer her.

W.S.

26.2.2008
Ny leder i pensjonistforeningen
Sigurd Myhra  

Foto; Wenche Spjelkavik

Sigurd Myhra, nyvalgt leder av
Sulitjelma pensjonistforening.

 

 

Sigurd Myhra, 59, ble i går valgt som ny leder av Sulitjelma pensjonistforening. Han er den yngste lederen i foreningens historie, og det har ikke gått upåaktet hen. I følge sikre kilder er Sigurd blitt omfavnet og klemt av mange damer i dag. Selv forklarer han sin inntreden i pensjonistforeningen med at han fikk kjeft heime. - Jeg kom heim og sa jeg var blitt spurt om ledervervet i pensjonistforeningen, men at jeg hadde takket nei siden jeg jo verken har rullator eller følte meg særlig gammel. I følge Myhra fikk han skapet såpass plassert at han nå innser at pensjonistforeningen er en meget viktig samfunnsinstitusjon som slett ikke bare angår de aller eldste.
- Jeg skal innrømme at jeg ble imponert over at årsmøtet i foreningen samlet 26 medlemmer av totalt 40. Myhra har ikke programerklæringen klar for sitt nye verv, men han lover å komme tilbake til det.
Sulisavisa gratulerer foreningen og den nyvalgte leder, og håper mange flere gjør som Myhra og melder seg inn i foreningen. Som et apropos kan det nevnes at lederen ikke er yngste medlem, den rekorden innehar kassereren, Kjell Lund Olsen, 48.

W.S.

26.2.2008
Skifter PCB-armaturer
Fauske kommune skifter denne uka ut alle lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer i den gamle delen av skolen. PCB er en av våre farligste miljøgifter og armaturene skiftes etter pålegg fra sentrale myndigheter. - Det er i alt 93 armaturer som skal skiftes ut, sier vaktmester Per Pettersen. Samtidig får vi en reduksjon i strømforbruket ved at vi går over fra lysstoffrør med 36 W til 22 W.
Det vakte betydelig oppmerksomhet da kommunen tidligere i vinter fjernet samtlige lysarmaturer i hele Lomianlegget. Alle armaturene hadde da nettopp blit overhalt og satt i stand til fagforeningsjubileet 13. januar i fjor. Armaturene ble erstattet av noen få, billige lyskasere.

K.L.O.

25.2.2008
Bredbånd i hele Sulitjelma
I dag har hele Sulitjelma blitt koplet sammen med bredbåndslinjer. Tidligere har det kun vært firmaet Salten bredbånd som har hatt et tilbud, og da bare for den delen av Sulitjelma som ligger vest for Sandnesbrua. Nå tilbyr Telenor bredbåndstilkopling gjennom ADSL til hele Sulitjelma, også Fagerli, Lomi og Inner-Sandnes. I løpet av dagen, og etter flere års venting, ble tålmodige kunder koplet til nettet.

K.L.O.

22.2.2008
Investorgruppe inn i Daja
I følge Avisa Nordland har salget av leiligheter i Sulitjelma fjellandsby ikke gått som planlagt. Etter at bare 25 av leilighetene ble solgt, måtte planene om byggestart høsten 2007 utsettes. Nå har en investorgruppe i Bodø dannet selskapet Sulitjelma Eiendom AS. Disse skal kjøpe 52 leiligheter beregnet på uteie, for den nette sum av 100 millioner kroner. Samme selskap skal også eie alpinbakken og servicebygget. Gunnar Johansen i Gunvald Johansen AS sier til avisa at de må selge 100 leiligheter før det kan bli snakk om byggestart. Da gjenstår det å selge 23 leiligheter, før utbyggingen kan starte.

K.L.O.

20.2.2008
Fikk bot
En mann i slutten av tredveårene fra Sulitjelma har fått 8.000 kroner i bot for flere lovovertredelser. Han skal ha kjørt moped med forfalskede registreringsskilter, laget av en spisebrikke. Mannen hadde hverken førerkort eller vognkort og kjørte uten hjelm.


12.2.2008
Lyst på noe godt?
Ostesmørbrød  

Kan vi friste med et varmt ostesmørbrød?

 

 

Er du blant de som av og til raider kjøkkenskapene etter "noe godt"? Noen spiser litt overskuddsmandler fra julebaksten, eller en bit kokesjokolade. Andre slår til og lager seg et varmt ostesmørbrød til kvelds. Husk da å nyte det! For om du blir gammel og havner på institusjon i Sulis, Valnesfjord eller Fauske, så er det slutt! Da får du plastmat til middag, og tørrbrød med pålegg, om du ikke skulle like middagen.

Les mer

28.1.2008
Mons Petter-festivalen får nytt styre
Søndag var det innkalt til ekstraordinært årsmøte i Mons Petter-festivalen. Dette var et skjebnemøte der medlemmene drøftet festivalens være eller ikke være. Organisasjonen sliter med en gjeld på kr 240.000. I tillegg hadde styreleder Bernt Gøran Lund varslet at han ønsker avløsning og en rekke styrerepresentanter hadde frasagt seg gjenvalg.
Etter å ha avviklet ett ordinært og ett ekstraordinært årsmøte melder Saltenposten at Mons Petter-festivalen har fått et nytt styre på plass. Bernt G. Lund fortsetter som styreleder, hvem de øvrige i styret er er ikke kjent. I følge Saltenposten ser Lund lyst på fremtiden. Han sier til avisa at målet for styrets arbeid blir å kvitte seg med gjelda i løpet av året.

K.L.O.

25.1.2008
Naust under vann
Sarr  

Foto; Jan I. Olsen

Isdam i Balvasselva. Pila peker på spissen av nausttaket som stikker opp over vann
Ved Balvasselvas utløp i Kjelvatn har det oppstått et naturfenomen som kalles ”sarr”. Det har bygget seg opp en isdam som medfører at elva har endret løp og et naust er satt under vann. Det samme fenomenet skjedde i fjor vinter, og et naust ble også da ødelagt. I følge Salten Kraftsamband er det ingenting som kan gjøres for å unngå denne oppdemmingen. Slike is og isproblemer oppstår både i regulerte og uregulerte elver. Når vannet avkjøles til frysepunktet, dannes iskrystaller (sarr) i overflaten. I kaldt vær vil sarrpartiklene ha temperatur lavere enn 0oC og sarret vil da feste seg til bunnen og annen is og kunne bygge opp isdammer. Økes vannføringen eller lufttemperaturen stiger, kan isdammene løsne og føre til isgang.

Se flere bilder.
W.S.

18.1.2008
Konsert for fullsatt kirke
Kirkekonsert  

Foto; Wenche Spjelkavik

Konsert i Sulitjelma kirke.

 
Sulitjelma musikkorps har denne helgen lagt ut på miniturneen "A Celebration of Gospels and Spirituals". Turneen startet fredag kveld med konsert i en fullsatt Sulitjelma kirke. Her spilte korpset sammen med en rekke gjester for 130 betalende publikum.
Korpset var for anledningen forsterket med et band som besto av gitar, synthesizer og bassgitar. I tillegg sang Bodø Damekor, Gøran Pedersen, Kristin Kostopoulos og Grete Vollan.
"Gospel og spirituals" var tolket vidt og det var et svært spennende og variert repertoar med alt fra klassisk musikk og irsk folkemusikk til Beatles. Men selvsagt var hovedvekten på afro-amerikansk, religiøs tradisjonsmusikk med hele spektret fra sørgmodig klagesang, som til fengende gospel. Et av de musikalske høydepunkt var Kostopolous' framføring av "Were you there". Korpset var på sitt beste med "Joshua fit the battle of Jericho" og Grete Vollan fikk salen med seg i sine fengende gospelsanger.
Litt skjemmende var lydforsterkingen. Da Grete Vollan sang kunne man ikke høre Bodø Damekor og på flere nummer var lyden av Sveinar Aases synthesizer for framtredende og hard. Men alikevell en flott og minnerik opplevelse.

Se flere bilder:

K.L.O.

12.1.2008
Håper å bytte julegave
Befolkningen i Sulitjelma håper det ennå skal være mulig å bytte inn årets julegave fra Fauske kommune. Det var det nye borgelige styret i kommunen som ga pakken til Sulis, nemlig nedleggelse av kjøkkenet på Sagatun. Sagatun med sine 15 sengeplasser er et godt hjem for syke eldre, men her mangler både arbeidsstue og aktiviteter. Da er det naturlig at kjøkkenet og maten blir hjertet i en så liten institusjon. Etableringen av storkjøkken på Fauske ble en fiasko, driften går med 120 000 kr i underskudd hver måned. Dette ønsket det nye borgelige styret å gjøre noe med, og ideen er å pynte på regnskapene til storkjøkkenet. Dette skal de få til ved å tvinge de syke i Sulis til å spise plastmat, selv om det blir flere hundre tusen kroner dyrere enn å beholde eget kjøkken på Sagatun. Beklagelig er det at vi ikke har lokalpolitikere i Sulitjelma som engasjerer seg i saken. Det er Nærmiljøutvalget og de eldre og syke selv som må kjempe i saken. Maten betaler de syke som kjent selv. Den manglende forståelse som velfødde politikere i dag viser overfor syke eldre, minner oss om ei vise av Halvdan Sivertsen: Vi vil leve lenge, vi. Men, gamle vil vi ikke bli.

W.S.

12.1.2008
Tregt salg i Daja
Salget av leiligheter i ”Sulitjelma fjellandsby” i Daja, har møtt på et godt gammeldags klabbeføre. I følge avisa Nordland er det bare solgt 28 leiligheter av de 200 som ble lagt ut for salg i høst. Dermed er byggestart utsatt til våren, i første omgang. Salget av totalt 400 leiligheter og 38 enkelthytter var i utgangspunktet ment å skulle finansiere et idrettsanlegg i Daja, bestående av langrennsanlegg og en mindre alpinbakke.
Gunvald Johansen Bygg har planlagt utbyggingen i to etapper, hver med 200 leiligheter, samt 38 enkelthytter. For å komme i mål med første etappe tror Sulisavisa at utbyggeren antakelig vil legge ut hyttene for salg, her vil nok etterspørselen være atskillig større enn for de dyre ”timeshare” leilighetene.
At ”første etappe” skulle gå så tregt er nok en overraskelse for mange. Det kan få svært negative følger for utbygging av skisportsanleggene i Daja. Hyttebyggingen skulle som kjent finansiere dette. I følge AN sier Gunnar Johansen hos Gunvald Johansen Bygg at det ikke er sikkert de vil ta fatt på etappe to. Det vil i så fall bety at skianlegget, som det lokalt har vært knyttet størst forventninger til, ikke blir bygget.

W.S.

6.1.2008
Konsert i kirka
Fredag 18. januar holder Sulitjelma musikkorps konsert i kirka. Konserten har fått tittelen "A celebration of gospels and spirituals". Konserten skal ha en rekke sangsolister; Kristin Kostopuolos, Michael Kostopuolos, Bodø damekor, Grete Vollan. - Espen Melvik skulle også delta, men dessverre har han skadet et stemmebånd og blir ikke med, sier korpsets dirigent Bernt Gøran Lund.  Vi har imidlertid fått en fullgod erstatning; Gøran Pedersen fra Bodø. Han er en utmerket soul-sanger, og er blant annet kjent fra TV-programmet "Lyden av lørdag", som gikk på NRK i høst, der Tore Strømøy satte fokus på den musikalske folkesjela og jaktet på talenter over hele landet. Gøran nådde ikke opp men fikk gode kritikker, sier Lund.

31.12.2007
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
  2007
2006
2005
  Dato Dato     Dato
Årets kaldeste dag 8/2 - 22,5 oC   10/3 - 22,9 oC   19/3 - 20,7 oC
Langvatn totalt isfritt 12/5   17/5     18/5
Siste frostnatt om våren 29/4 - 0,9 oC   18/5 - 2,6 oC   17/5 - 1,4 oC
Varmeste dag 5/7   2/7  27,3 oC   6/7
Første frostnatt om høsten 9/10 - 0,4 oC   25/9 - 0,9 oC   15/10 - 0,4 oC
Snøen har lagt seg første gang 9/10   17/10     16/9
Permanent snødekke fra 1/11 / 14/11   25/10 / 4/12   13/11
Permanent is på Langvatn fra 30/12     Ikke is 31/12   17/12

 

Sulitjelma hytteforening


I gruva
Barneboka
"I Gruva"
av Wenche Spjelkavik

I salg nå


flowbeePer L. Mosti

Sulispodcast

Hør lydopptak fra kulturarrangementer i Sulitjelma.

Næringsfellesskap

Kobberløpet

KOBBERLØPET


Oppdatert 03.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional