PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
 
logo

Det skjedde i Sulitjelma i 2003

 

Sulisavisa ønsker alle leserer en riktig god jul.

Sulitjelma kirke, julaften 2003 kl 16.00.        Foto; Kjell L. Olsen


20.12.2003
Strømbrudd
Husstandene i en liten del av Furulund mistet strømmen kl 23.00 i går kveld. Folk fra Fauske lysverk var raskt på pletten og årsaken viste seg å være et brudd i en tilførselskabel til trafokiosken på "Gartnermyra". Strømmen var tilbake kl 02.30.

K.L.O.

17.12.2003
Nye regler for fastsetting av likningsverdi av bolig
I følge Salten likningskontor har det kommet nye regler for beregning av likningsverdi av bolig. De nye reglene sier at likningsverdien av huset, eller leiligheta, skal tilsvare 25% av omsetningsverdien. For å dokumentere antatt omsetningsverdi krever likningskontoret at det blir foretatt takst.
I Sulitjelma blir de fleste huseiere og eiere av borettslagsleiligheter liknet som om boligen var i Fauske sentrum. At omsetningsverdien av boliger i Sulitjelma har vært ekstremt lave har det blitt tatt lite hensyn til. Boligene har på denne måten fått en altfor høg salgsverdi og dermed også likningsverdi.
Likningsverdien blir på selvangivelsen ført opp som formue og skattlagt med formueskatt. Fra og med 2004 innfører Fauske kommune eiendomsskatt for Sulitjelma. Da vil huseiere i tillegg måttte betale 0,7% eiendomsskatt av siste års likningsverdi av boligen. Med de nye reglene vil et hus med en antatt omsetningsverdi på kr 240.000 gi en likningsverdi på kr 80.000.

K.L.O.


Ella Blind

Født 9/2 1909, død 2/12 2003


02.12.2003
Kommunale sparetiltak
Rådmannen i Fauske har i høst utarbeidet en liste med 101 forslag til sparetiltak for kommunen. En del av forslagene er innarbeidet i budsjettframlegget for 2004. Av disse blir Sulitjelma direkte berørert av følgende tiltak;
 • Bemanningsnormen i barnehagene reduseres med 1/4 - 1 årsverk per avdeling
 • Driftstilskudd til fysioterapi Sulitjelma trekkes inn
 • Storkontoret og Lomibygget selges
 • Halvere brøyteberedskapen i helgene, kun gjennomkjøringsveier brøytes
 • Kloring av kommunale veier om sommeren sløyfes
 • Brøyting av private veier sløyfes, femhusregelen fjernes
 • Nattestenging av 1200 gatelys i kommunen
 • Redusere spesialundervisningen ved Sulitjelma oppvekstsenter med 1/2 stilling

Rådmannens budsjettforslag skal behandles i kommunestyret 11. desember.

K.L.O.

27.11.2003
Innfører eiendomsskatt
I rådmannens budsjettframlegg blir det foreslått å innføre eiendomsskatt i Sulitjelma fra 1/1 2004. Det foreslås at det blir benyttet høyeste sats. Dette innebærer at det utlignes en skatt på 0,7% på alle eiendommer, beregnet etter siste års likningsverdi. For eksempel vil en eiendom med en likningsverdi på kr 250.000 få en eiendomsskatt på kr 1.750,-. I følge lov om eigedomsskatt til kommunane kan kommunestyret "berre skriva ut eigedomsskatt i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis". Formannskapet har vedtatt forslaget, som skal behandles av kommunestyret med det første.

K.L.O.

27.11.2003
Nyvalg
Driftsuvalget i Fauske kommune hadde sist mandag valg på representanter til diverse styrer med kommunal representasjon. Til styremedlem i Sulitjelma Gruvemuseum ble Andreas Spjelkavik gjenvalgt for fire ny år. Til styret i Sulitjelma Besøksgruve ble ordfører Kjell Eilertsen gjenvalgt, med Tove Wensell som personlig vararepresentant. I tillegg ble Jan Harald Paulsen valgt som styremedlem og med Bernt Gøran Lund som personlig vararepresentant. Finn Erik Laksosnes ble gjenvalgt som kommunens representant i styret for Sjønstå gård.


12.11.2003
Innbruddsraid ved Kjelvatn
Tidligere denne uke har uvedkommende brutt seg inn i en hel del garasjer og naust i Naustbukta ved Kjelvatn. - De er trolig personer som har vært ute etter bensin, sier en av de uheldige nausteierne. Vedkommende måtte opp til naustet for å sette inn ny lås, men kunne konstatere at ingen ting var stjålet. Mange naust og garasjedører sto da på vidt "gap".

K.L.O.

12.11.2003
Sulitjelma uten fast prest
margPresten på Fauske med spesielt ansvar for Sulitjelma, Kristine Toft, takker for seg etter tre år i stillingen. Toft skal ut i svangerskapspermisjon fra slutten av denne måned og ved juletider flytter familien til Tønsberg. - Stillingen er ikke lyst ledig, men prosessen fram til å ansette en person vil starte med det første, sier leder i menighetsrådet Lisbeth Kvæl. I første omgang vil Sulitjelma bli betjent av en prestevikar.

K.L.O.
marg

11.11.2003
Nytt liv i SUMO
Aktiviteten i Sulitjelma mosjonssenter, bedre kjent som SUMO, har i en årrekke ligget nede. Nå forsøker man å "blåse liv" i tiltaket igjen. Nylig ble det avholdt årsmøte der følgende styre ble valgt;
 • Cato Lund, leder
 • Rolf Magnar Jensen, nestleder
 • Vigdis Ånensen, sekretær
 • Tove Wensell, kasserer
 • Isa Lill Mathisen
 • Veronica Eian
 • Camilla Hansen
 • Ken Frode Bruun

Foreningen arbeider med å etablere et treningsstudio i de tidligere butikklokalene i Furulund. Lokalene pusses opp og treningsutstyret, som nå er oppbevart på hotellet, skal plasseres her. I tillegg har SUMO mottatt brukt treningsutstyr fra fylkeskommunen. - Vi tar sikte på å åpne treningssenteret for publikum i løpet av desember, sier Cato Lund. Lokalene vil da bli tilgjengelige hver dag mellom kl 09.00 og 21.00, for medlemmer. Det vil ikke være trener eller andre ansvarlige til stede, men hver enkelt medlem vil få tildelt sin egen nøkkel.


K.L.O.

11.11.2003
Heder til scooterklubben
I vår arrangerte Sulitjelma snøscooterklubb NM i dragerace for snøscooter i Daja. På Norges motorsportforbunds konferanse på Gardermoen sist helg, ble NM-arrangementet i Sulis hedret med utnevnelsen "årets arrangement". - Vi fikk svært rosende omtale under konferansen, som samlet over 400 deltagere, sier Cato Lund. Foruten Cato Lund selv, deltok også Tom Erik Lund, Jan Olsen og Marius Kvæl.

K.L.O.

11.11.2003
Bolsarn' pub utvidet
margEn dugnadsgjeng har jobbet i to uker med å utvide Bolsarn' pub, i kjelleren på samfunnshuset. Puben har blitt utvidet med ca 20 kvadratmeter og inneholder bl.a. en liten "scene". De nye lokalene ble første gang tatt i bruk sist lørdag, da Mons Petter arrangerte sin "takk te dokk"-fest, denne gang med Duncan Mc Kensie på nyscenen.

K.L.O.

 

 08.11.2003
Leserbrev fra Irak
Sulisavisa har mottatt et leserbrev fra en "Sulismann" i Irak. Noen husker kanskje grenader Johansen fra Mons Petterkontoret for noen år siden, nå er han ute på oppdrag for Telemark bataljon. Vi synes det er svært hyggelig å høre fra Sulisfolk ute i verden og oppfordrer andre til å la høre fra seg.

Leserbrev


28.10.2003
Sulitjelmakalenderen 2004 i salg
Kalender Sulitjelmakalenderen 2004 er nå i salg. Detter er den tiende kalenderen fra Sulitjelma historielag og inneholder 25 fotografier fra "gamle dagers" Sulis. Den kan kjøpes på følgende steder; Sulitjelma Prix, Fauske bokhandel, Sundem libris (Bodø), Mo libris (Mo i Rana). Prisen er som tidligere kr 50,- per stk. Kalenderen kan også bestilles direkte fra historielaget per epost, ved postforsendelse kommer porto i tillegg.

K.L.O.

22.10.2003
Brann
Onsdag ettermiddag, like før kl 19.00, begynte det å brenne i en garasje øst for Coop. Brannen ble oppdaget av brannvakta, som tilfeldigvis kjørte forbi området. Da brannbilen og mannskap ankom stedet etter kun få minutter, var garasjen med innhold totalskadd. Det var ingen andre personer i området da brannen ble oppdaget og garasjen var uten innlagt strøm. Hva som kan ha startet brannen er derfor vanskelig å si.

K.L.O.

22.10.2003
Uvanlig gjest
Kjernebitermarg I lett snødrev landet en kjernebiter på foringsbrettet utenfor kjøkkenvinduet. Fuglen, som også kalles en "flyvende nøtteknekker" er i følge www.fugler.net bare observert i Nord-Norge fire ganger tidligere.
Kjernebiterens leveområde er sør- og mellomeuropas edelløvskog. Her lever den blant annet av kirsebær og eikenøtter som den knekker med et nebb med opp til 50 kilos kraft.

K.L.O

13.10.2003
Fortsatt gruveopprydding

Gruvevannmarg- Vi har fått signaler om at det er avsatt penger på årets statsbudsjett til å fullføre prosjektet med å overføre gruvevannet fra Mons Petter og Ny-Sulitjelma til Kjell Lund sjakt. Det sier Kjell Sture Hugaas, som leder gruvestengingen i Sulitjelma for Bergvesenet.
Det omtalte prosjektet stanset midlertidig opp, da Bergvesenet glemte å søke om midler på statsbudsjett for 2003. Etter at Fauske kommune tok dette opp med ansvarlig departement kom arbeidet i gang, og Mons Petter gruve er nå tømt for oppsamlet vann.
Planen fremover er at Mons Petter-vannet skal overføres dypet i gruva og komme opp Kjell Lund sjakt. Det skal derfor støpes en ny propp i østbanen, samt en propp like innenfor tilfluktsrommet i 6a-stollen. Til vinteren starter tapping av vannet fra Ny-Sulitjelma gruve, og også dette vannet skal ned på dypet og renne ut ved Kjell Lund sjakt. Hugaas regner med at Ny-Sulis vil være tømt til sommeren, og gruvevannet som nå renner ut nedenfor "Turistbrakka" på Hanken vil da være stanset.
Hugaas forteller at det foretas hyppige målinger av vannet som renner ut fra Kjell Lund sjakt, og det viser seg at vannet er nesten helt rent for kobber og kadmium. Tungmetallene felles ut på dypet, mens avløpvannet derimot viser et økt jerninnhold. Jern regnes ikke som forurensning, men er problematisk på grunn av at det dannes oker.

W.S
marg

W.S.

13.10.2003
Murene faller for surt gruvevann
Gruvevannmarg I 1992 ble det gjort et omfattende arbeid med å mure igjen flere 10-talls gruveinnganger rundt om i fjellet. Materialet som ble benyttet var for det meste Leca-stein. Etter 11 år er flere av disse murene forvitret, og det viser seg at Leca-steinen ikke står for surt gruvevann. I tillegg har flere av murene blitt åpnet av mineralsamlere på leiting etter godbiter fra Sulitjelma. Kjell Sture Hugaas forteller at det er planlagt en befaring til neste vår, for å gjøre et overslag over hva en ny gjenstøping vil koste, og det vil bli søkt om midler til dette på statsbudsjettet for 2005. Denne gang regner Hugaas med at man vil måtte benytte betong som materiale.
Sulisavisa har gjennom de siste 10 år registrert mange kritiske røster til måten gruvegangene er tettet på. Reaksjonene handler blant annet om at gruvestollene er viktige kulturminner for Sulitjelma, og at det estetiske ved gjenmuring ble for dårlig ivaretatt. For eksempel fremstår de utilgjengelige, men godt synlige og "historiske" stollene i Mons Petter-ura som "Leca-murer". En løsning måtte være å trekke betongveggene noen meter inn i stollene. Det gjenstår å se om kritikerne i lokalsamfunnet tar opp saken med Bergvesenet.

Se bildene

W.S.

11.10.2003
Flere rom på Sagatun
Sist uke ble det endelig satt i gang ombygging på Sagatun, med formål å lage flere rom for beboere. Ut fra de opprinnelige planene skal Sagatun få tilført 5 - 7 nye rom, om dette vil gi økt bemanning er usikkert. Sulisavisa vil komme tilbake med fyldig redegjørelse for utbyggingen.

W.S.

11.10.2003
Søppel på avveie
Ulovlig avfallsplassmarg I veiskråningen ved utkjørselen på Danielheia har flere natursvin med bopel i Sulitjelma satt seg stevne. Felles for dem er at de her kaster søppel av den sort som dessverre ikke med tiden går over til jord.
En del av søpla er også merket med navn, man finner lett fram til at "skiten" til både Per …, og Rune …har havnet her. Flere små søppelfyllinger finnes nedover på strekningen mot Hellarmo.
De fleste i Sulitjelma nærer et ønske om et rent og forurensningsfritt Sulis, og mange ser positivt på at man tar Langvatnet i bruk både til rekreasjon og turisme. Da må enkelte innbyggerne la være å forsøple veiskråningene mot Langvatn, og heller ta i bruk den lovlige avfallshåndteringen. Tilbudet er der; en gang hver måned er Øyra åpen for mottak av avfall, dette kunngjøres ved oppslag på poststativene i alle boområder. I tillegg, når nå først søpla er på hengeren og man kjører i retning Fauske, kan søpla leveres daglig ved Iris på Vestmyra.

W.S.


30.09.2003
Tapping av Kjelvatn
Salten kraftsamband melder om revisjonsarbeid i Fagerli kraftverk. På grunn av dette vil Kjelvatn fram til 27. oktober i perioder bli tappet ned med 1,5 meter under høyeste regulerte vannstand. Også Dajavatn vil bli berørt av dette ved at dette vil bli tappet 1,0 meter under høyeste vannstand.


26.09.2003
Gjerde ved Sagatun
Sagatunmarg Fauske kommune er nå igang med å bygge gjerde rundt Sagatun. Gjerdet skal hindre både unge og gamle fra å falle utfor tippkanten og i Langvatn. Tidligere har denne faren ført til at dørene i perioder har vært holdt låst. Nå vil beboere og besøkende i større grad kunne benytte grøntområdet rundt institusjonen til rekreasjon. Saken har for flere år siden blitt tatt opp av Sulitjelma pensjonistforening, gjennom Fauske eldreråd.

K.L.O.

 

 

 


26.09.2003
Fårste smak av vinter
For første gang i høst har vinteren vist seg fram. Snøen har såvidt lagt seg helt ned til Langvatn og natt til i dag krøp graderstokken for første gang under null og stoppet på tre kuldegrader. En del hyttefolk ble overrasket av snøen og fikk problemer med å komme seg fra hytta med sommerdekk på bilen. Mest overrasket ble to tyske fotturister som oppholdt seg i Sorjos. Et redningshelikopter fra Bodø måtte torsdag komme dem til unsetning. - Det var ingen dramatikk, de to hadde bare "snødd inne" og kom seg ikke videre, sier Per Arnt Ludvigsen ved Fauske lensmannskontor.

K.L.O.


Anny Konstanse Frantzen

Født 11/08 1922, død 18/9 2003


17.09.2003
Veiarbeid
Veiarbeidemarg Arbeidet med grøfting av Såkiveien er i gang. Det er firma A. Moan som utfører arbeidet for Statskog. Veien skal utbedres til Risvatn. Også fylkesveien mellom Fagerli og Jakobsbakken er under utbedring. Her skal det legges 10-12 nye stikkrenner, graves grøfter og deler av veien skal gruses. Det er Mesta som utfører jobben.

Se bilder

K.L.O.

 

 


17.09.2003
Bever ved Hellarmo
SkogI fjor høst hadde en bever slått seg ned ved Hellarmo. Beveren felte flere små og store trær før snøen kom. I vår fortsatte gnageren å margfelle trær, men nå kan man ikke lenger se ferske spor, bare mange stubber og felte trær fra i fjor høst og i vår. I påska og utover våren og sommeren har det foregått et utstrakt fritidsfiske i Hellarmovatn. Trolig har beveren blitt forstyrret og derfor vandret videre. Hvor den kom fra og hvor den dro er det vel ingen som vet. Det har i en årrekke vært bever ved Risvatn og i år har man oppdaget bever på svensk side av grensa, i dalen mellom Doarrojavre (Dorro) og Pieskehaure (Piski). Ellers er nærmeste kjente beverstamme i Rago i Sørfold.

K.L.O.
marg

16.09.2003
Kommune- og fylkestingsvalget i Sulitjelma.
I alt 374 personer i Sulitjelma møtte fram på samfunnshuset og avga stemme under valget søndag og mandag. Dette utgjør 65,6% av de 571 stemmeberettigede og er en betydelig nedgang fra forrige valg, sier Cato Lund i valgstyret i Sulitjelma.
Det nye kommunestyret i Fauske ser ut til å få følgende representanter fra Sulitjelma;
 • Ottar Skjellhaug, arbeiderpartiet
 • Wiggo Lund, arbeiderpartiet
 • Kjell Basse Lund, arbeiderpartiet
 • Rolf W. Berg, felleslista
K.L.O.

11.09.2003
Arbeid på Balvassveien
Gjennom annonser i lokalavisene varsler Statskog om oppstart av veiarbeid på Balvassveien, fra Skihytta til Risehøgda. Arbeidet starter 15. september og antas å vare en måned. I følge annonsen vil veien i denne perioden være åpen for ferdsel alle dager på kveldstid mellom kl 19.00 og kl 07.00 og i helgene fra fredag ettermiddag kl 14.00 til mandag morgen kl 07.00. I tillegg vil veien være åpen mellom 09.00-09.30, mellom 11.00-11.30 og mellom 15.00 og 15.30.


08.09.2003
Reinslaktingen i gang

Reinsdyr- Vi har problem med samlingen av rein fordi flokkene er så spredt i fjellet, men vi marghåper å være i gang med slaktingen allerede i dag, sier Elise Blind fra reingjerdet i Balvatn. Elise sier videre at hun antar de vil ha to til tre slaktinger til før jul, og de som ønsker å kjøpe slakt kan ta kontakt på telefon 75640354 (Elise) eller telefon 75640429 (Marit)

W.S.

08.09.2003
Villcamping
CampingvognmargI løpet av sommeren og høsten har det foregått en del villcamping i Balvatn og langs veien innover. Tidligere har Salten kraftsamband satt opp skilt ved Skihytta som viser forbud mot campingvogner og bobiler, men i år har skiltet vært borte. Tor Åge Jensen hos SKS forteller at de venter på et nytt infoskilt som skal gi opplysninger om både akseltrykk, hastighetsbegrensning, samt forbud mot campingvogner og bobiler. Skiltet har latt vente på seg, og dermed har en del "uvitende" kjørt innover på campingtur. En campingvogn som er plassert i veikanten like nedenfor Coarvi-hytta har nå stått her i ei uke. Vogna er uregistrert og SKS som er eier av veien, har forsøkt å spore opp vogneier uten å lykkes. Sist helg var det også camping i Storstilla, mens det i juli var bobiler på parkeringsplassen ved Balvassdemningen, samt vare/campingbil i haugene ovenfor naustbukta.

Se bilder

W.S.

08.09.2003
Har kjøpt lastebil
LastebilForeningen Sulitjelmabanen har kjøpt en Chevrolet lastebil, muligens 1934-modell. -Bilen ser ut til å være i god stand, alderen til tross, margsier Terje Johansen Skaugvold. Opphavet til bilen har skapt en del forvirring, da det som startet som en Ford i 1936 nå har blitt til en Chevrolet. Mange eldre i Sulis husket at Hans Furnes hadde en Ford lastebil før krigen.Det var sønnen Arne Furnes som kjøpte bilen i 1936. Lastebilen ble rekvirert av norske myndigheter ved krigsutbruddet i 1940, og etter dette kom bilen aldri til rette. Arne Furnes fikk da kjøpt en brukt Chevrolet lastebil i Trondheim senere dette året. På femtitallet ble bilen solgt til Hilmar Erikstad og senere videre til Gunnar Haldorsen.

K.L.O.
marg

04.09.2003
Direktoratet støtter navnet Junkerdal nasjonalpark
SaulomargDirektoratet for naturforvaltning (DN) har nå oversendt sin anbefaling for opprettelse av nasjonalpark i Sulitjelmaområdet til miljøverndepartementet. I sin anbefaling skriver DN at de støtter navnevalget "Junkerdal nasjonalpark", selv om Junkerdal ligger geografisk utenfor nasjonalparken. DN legger til grunn at navnet er ønsket av lokalbefolkningen. Samtlige organisasjoner og enkeltpersoner fra Sulitjelma, som har engasjert seg i parkutredningen, går i mot at parken, som dekker områdene rundt Balvatn og frem til Jakobsbakken og Kong Oscar i Sulitjelma, skal hete "Junkerdal nasjonalpark". Mange har ønsket at parken skal bære navnet Sulitjelma, mens både reindriftsutøverne i Nordland og samtlige turist- og friluftsorganisasjoner støtter navnet "Saulo nasjonalpark". De fleste Sulisavisa har snakket med, mener årsaken til navnesplittelsen skyldes at Fauske kommune satte seg på sidelinjen da de takket nei til å bli med i en samordnet parkutredning sammen med Saltdal. Nå er det næringsinteressene i Saltdal som har fått gjennomslag for sitt navneønske, med sterk støtte fra fylkesmannen og Statsskog. Siste ord i saken blir det Storting og Kongen i Statsråd som får.

W.S.
 

04.09.2003
Posten inn i nye lokaler
Post i butikkmarg Denne uka flyttet posten til nye lokaler i den tidligere bakeribygningen ved Koop. I tillegg til posten har også Mons Petterfestivalen og maskinfirma A. Moan flyttet til de samme lokalene. Postskranken skal betjenes i fellesskap av ansatte hos Mons Petterfestivalen og A. Moan. Postkontoret vil være åpent mellom kl 10.00 og 16.00 på hverdager og 10.00 og 13.00 på lørdager. Etter hvert skal alle med postboks få tilgang til disse hele døgnet. -I tillegg ønsker vi å drive utsalg av blant annet husflidsprodukter, sier Tove Wensell.

K.L.O.

04.09.2003
Lys i fyrlykta
Fyrlyktmarg I høst har det blitt installert blinkende elektrisk lys i fyrlykta på Langvatn, utenfor Sagatun. Det er SKS produksjon som har stått bak tiltaket. -Vi har restaurert selve fyrlykta og lagt elektrisk kabel ut fra land, sier Tor Åge Jensen i Salten Kraftsamband. Til dette har vi blant annet brukt skoleungdom på sommerjobb.
Fyrlykta ble tidlig på 1970-tallet flyttet fra Nedrevatn, der den hadde gjort tjeneste i forbindelse med båttrafikken mellom Sjønstå og Finneid. Lykta ble satt opp på fundamentet der den store linbanebukken i Langvatn hadde stått. Den første tiden hadde lykta et blinkende gasslys, men i tretti år har lykta vært mørk.

K.L.O.

 

 

 


26.08.2003
Statskog selger hyttekart
Statskog har i samarbeid med Salten kartdata produsert et hyttekart for Sulitjelmaområdet. Hver hytte er nummerert, og på baksiden av kartet er hytteeierne opplistet alfabetisk. Sulisavisa har i dag hatt kartet til gjennomsyn, og uten en særlig grundig gjennomgang er det funnet 10 feil. Det gjelder blant annet der hytte og eier er plassert på feil sted, og der man har byttet navn på nabohytter, samt flere "gamle" hytter som ikke er tegnet inn, men der eierne har fått sitt navn knyttet til andre hytter. Også feil plassering av hytter på kartet, ble avdekket. Flere gamle skogsveier som i dag benyttes av hyttefolket er heller ikke tegnet inn. I følge statsskog er kartet en foreløpig utgave, og vil bli revidert. Kartet koster kr 100.

W.S.

26.08.2003
Støvklage til SFT

støvmarg Beboere i Sandnesområdet har klaget inn bedriften Sulis Grit A/S til Statens forurensningstilsyn. Bedriften som produserer blåsesand av slagg, i den gamle smelthytta på Sandnes, har i hele sommer "blåst" ut store mengder støv, og alt fra biler til klesvask og utemøbler har blitt tilgriset. Bedriften ble også i 2000 klaget inn for SFT av Fauske kommune, uten at tilsynet foretok seg noe. Sulis Grits konsesjon for utslipp innebærer at det ikke skal være synlig støv (under 50 mikrogram m3) fra pipe over tak. I tillegg skal støvavfall fra produksjonen behandles som spesialavfall og deponeres på godkjent kommunal avfallsplass. Beboerne på Sandnes har i tillegg klaget over et kraftig utslipp av svoveldioksyd i pinsehelga, samt forholdene med deponering støv/sand i åpne sekker utenfor bedriftens lokaler. SFT har varslet at saken skal gis rask behandling. Avisa Nordland melder mandag at det ikke kan oppnås kontakt med bedriftens ledelse, selv ikke ved salgskontoret i Bodø svarer man på telefonen.

W.S.

 


17.08.2003
Økt forurensning i sommer
SFT vil nå se nærmere på det økte utslippet av kobber til Langvatn, denne sommeren. Etter hva avisa Nordland melder har det skjedd en dramatisk økning i forurensningen i perioden fra mai til juli. Utslippsverdiene ligger på 26 mikrogram kobber per liter vann ved utløpet av Langvatn. SFTs krav er på 10 mg. Det antas at overføring av gruvevann fra Mons Petter til Grunnstollen er årsak til økningen av kobber i Langvatn, og SFT vil sette i gang biologiske undersøkelser for å se på skadene dersom ikke forurensningsverdiene synker.

W.S.

17.08.2003
Ulik behandling av hytteveier i Sulis
Statsskogs behandling av hytteeiere med vei til hytta har skapt forvirring i fjellheimen. En hytteeier med hyttevei anlagt i samme tidsperiode som den tidligere omtalte hytteeier ved Skihytta, har fått godkjenning både fra Statskog og Saltdal kommune for å utbedre sin vei. Mange hytteeiere venter nå på Statsskogs varslede informasjon om hytteveier i Sulitjelmaområdet.

W.S.

17.08.2003
Moltesesongen mot slutten

moltermarg Det har vært en variabel moltesesong i Sulitjelmaområdet. I skogsområdene under Sagmo og i Daja har det vært lite bær, mens i Balvatn har det vært "kronår". Ennå står det multer igjen på "seine" myrer, men sesongen nærmer seg ubønnhørlig slutten. Blåbær, krøkkebær og tyttebær blir det godt om i år.


W.S. (foto; Kjell L. Olsen)

 

 31.07.2003
Statskog reagerer på vei
Avisa Nordland skriver 30. juli at en hytteeier i Sulitjelma i sommer har bygd en ulovlig vei til sin hytte. Arne Bordi ved Statsskog Nordland har vært på befaring i området, og skal nå få saken vurdert av Statsskogs jurister, før en eventuell politianmeldelse finner sted. Verken avisa Nordland, eller Bordi fra Statsskog, har tatt seg bryet med å se nærmere på kartblad M711 "Sulitjelma" som ble synfart i 1979. Der er den omtalte veien inntegnet. Veien som ble bygget på begynnelsen av 1950-tallet var en av flere veier som enten kom i forbindelse med Sulitjelma Grubers skogsdrift, eller ble laget etter tillatelse fra gruveselskapet. Veien som nå er i fokus ligger mellom Såkikrysset og Skihytta og endte tidligere ved Anker Olsens hytte. Den nye hytteeieren har kun gruset den gamle veien, samt gravd stikkrenne, for å hindre at overflatevann flyter inn på skihyttveien. Det er knyttet stor spenning til utfallet i saken, da det er et utall av slike veistubber fra Grubenes tid, som i dag benyttes av hyttefolk.

W.S.


Asbjørn Mathisen

Født 4/12 1913, død 29/7 2003


18.07.2003
Julia Roberts
I et oppslag i den svensek avisa Ekspressen hevdes det at Hollywood-stjernen Julia Roberts kan være på vei til Padjelanta i svensk lappland for å spille inn en film. Avisa har en rekke ikke navngitte kilder for sitt oppslag. Padlejante nasjonalpark med den store innsjøen Virihavrre ligger like bak Sulitjelmafjellene ved Sårjås.


17.07.2003
Nye hyttetomter i Sulitjelma
Statskog SF varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Daja. Planområdet ligger på begge sider, men hovedsakelig øst for fylkesvei 543. Området strekker seg fra like nedenfor veikrysset ved Kjelvatn og nedover forbi skytebanen i Daja. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye hyttetomter, skianlegg, atkomstveier etc. Kommentarer og innspill til det igangsatte planarbeidet kan rettes til A/S Salten Kartdata, 8205 Fauske innen 15.08.2003.Jorunn Kristine Nilsen

Født 30/10 1934, død 11/7 2003


28.06.2003
"Bakken-festen" ble suksess
Det var "kul på huset" da 70 personer møtte frem til Sulitjelma Historielags fest på Jakobsbakken lørdags kveld. Inne på Festiviteten dro Hallgrim Hansen trekkspill til allsang, det ble spilt på "lykkehjul" og vist lysbilder fra Jakobsbakken i gamle dager. Kaker og kaffe gikk ned på høykant da mange gamle bakkenværinger satte hverandre stevne. Minnene fra gamle dager var mange, blant annet ble det vist lysbilder fra palmlørdagsfesten i 1958, der også folk i salen kunne få se igjen seg selv i betraktelig yngre utgave. Historielaget vil vurdere å gjøre "Bakken-festen" til en årlig tradisjon.

W.S.

28.06.2003
Mons Petter-festivalen i gang!
Stålende sol og 25 varmegrader var rammen rundt åpningen av årets festival. Først la Evelyn Larsen ned krans ved minnestøtten over de som omkom i arbeid ved gruvene og varaordfører Jan Åke Storjord holdt en minnetale. Festivalen ble deretter åpnet av Arnfinn Nilsen, avtroppende leder av Norsk Arbeidsmannsforbund. Æresbus 2003 ble Asbjørn Olsen, etter eget utsagn en "ekstrem Sulispatriot" og i sin tid med i Mons Petters første styre.

W.S.

21.06.2003
Balvassveien åpnet
Veien inn til Balvatn ble i går åpnet for sommeren. Veien er i relativt god stand, men ennå våt og gjørmete i Coarvi-området. Vel 50 biler hadde tatt turen innover og sto parkert langs veien mellom skihytta og Balvatn i går kveld.

K.L.O.

21.06.2003
Leselyst

skolebarnmarg 5. klasse ved Sulitjelma oppvekstsenter er flinke lesere. Gjennom skoleåret har de lest 21 177 sider. Det står respekt av en slik innsats, særlig når det viser seg at klassen frem til jul besto av 7 elever, etter jul har de bare vært 6. To av elevene har alene lest over 7 000 sider hver! Lærer Gunvor Johansen og rektor Siv Johansen kunne torsdag overrekke klassen et flott diplom, mens elevene kvitterte med å servere kaffe og selvlagede vaffler. 4. klasse har også vist seg som store lesehester. Elevene har laget en egen perm med bokanmeldelser, i tillegg har de laget enkle illustrasjoner som de mener passer boka. En flott innsats fra ungene i Sulitjelma!

W.S.

 

 

 


18.06.2003
Stor interesse for bredbånd
Ca 40 personer møtte i går fram på Salten Bredbånds informasjons- og salgsmøte på Sulitjelma samfunnshus. I første omgang tar selskapet sikte på å bygge ut det fiberoptiske bredbåndsnettet mellom Glastunes og Bursimarka. Ved installering av bredbånd kan man abonnere på permanent, høghastighets internettoppkopling, telefoni, radio og kabelfjernsyn. En pakke med 512 kb/s internettlinje, telefon og TV grunnpakke, med 17 av de mest sentrale fjernsynskanalene, vil koste kr 734,- per måned. Utbyggingen vil først kunne starte opp når et tilstrekkelig antall kontrakter med framtidige abonnenter er inngått. Forut for møtet i går ble det inngått fire kontrakter og i etterkant ble et ukjent antall kontrakter signert. Det er ikke lagt konkrete planer for videre utbygging, dette vil bli fortløpende vurdert opp mot interessen andre steder i Sulitjelma.

K.L.O.

14.06.2003
Får nordisk mesterskap
Sulitjelma snøscooterklubb har fått tildelt å arrangere nordisk mesterskap i snøscooterdragerace 27/3 2004. - Det er mye som ikke er avklart ennå, sier Tom Erik Lund, leder i Sulitjelma snøscooterklubb. Antall startende vil være noe færre enn under årets norske mesterskap. Det vil være tre klasser med fem startende fra hvert land i hver klasse. I tillegg vil det være en gjesteklasse. Dagen etter ønsker klubben å arrangere et nasjonalt mesterskap. - Vi håper at mange av deltakerne fra nordisk mesterskap blir over og deltar her også, sier Lund.

K.L.O.

13.06.2003
Junkerdal Nasjonalpark
Fylkestinget vedtok på et møte i går mot seks stemmer å støtte Saltdal kommunes forslag til navn på den nye nasjonalparken som skal opprettes i Sulitjelmaområdet. Saltdal kommune har lansert og går selv inn for Junkerdal Nasjonalpark som navn. Man legger ikke skjul på at dette gjøres for å kanalisere den forventede turisttrafikken til Junkerdal og Saltdal kommune. Lokalt i Sulitjelma har det vært et engasjement for å "døpe" parken Sulitjelma Nasjonalpark siden det meste av parken vil ligge innenfor Sulitjelmaområdet. Det har knytte seg en viss spenning til fylkestingets uttalelse i navnevalget.
Fauske kommunestyre har behandlet saken og ønsker at parken får navnet Saulo Nasjonalpark. Det er kongen i statsråd (miljøværnministeren) som fatter det endelige vedtaket om opprettelse av nasjonalpark og navnet på denne.

K.L.O.

13.06.2003
Bredbånd i Sulitjelma
Tirsdag 17. juni kl. 17.00 bør alle data, internett og TV interesserte møte opp på Sulitjelma samfunnshus. Da arrangerer Salten bredbånd et informasjons og salgsmøte for bredbånd i Sulitjelma. Salten bredbånd er et datterselskap av Salten kraftsamband. Selskapet tilbyr høghastighets permanent internettilkobling, telefoni med gratis telefonering internt i nettverket, tilgang til 17 TV-kanaler, samt utleie av spillefilmer der man får filmen levert gjennom nettverket. Utbyggingen av bredbånd til privatmarkedet i Sulitjelma avhenger av om det er tilstrekkelig stor interesse lokalt. Foreløpig ligger området Glastunes - Bursi best an til å kunne få installert bredbånd.

K.L.O.


Jojie Dorado Macanan Lund

Født 2/1 1961, død 3/6 2003


23.05.2003
Dugnad 2
Flere medlemmer av Foreningen Sulitjelmabanen var på Rognan sist torsdag og hentet den andre togkupeen til Sulitjelma. Den første kupeen ble flyttet 9. mai. Begge kupeene er nå hensatt på mekaniskverkstedet på Sandnes. Fauske lysverk har uten kostnader for foreningen tatt på seg selve transporten av kupeene med lastebil og spesialtilhenger.

K.L.O.

23.05.2003
Dugnad 1
Sulitjelma jeger og fiskerforening totalrenoverer i disse dager klubbhuset sitt i Charlotta. Huset har fått ny ytterkledning samt ny dør og nye vinduer. - Etter hvert vil det også legges nytt tak, sier leder Jan Petter Nilsen. Huset ble opprinnelig oppført som kontor og bad for linbanestasjonen i Charlotta. Etter at linbanen fra Jakobsbakken via Sagmo til Sandnes ble lagt ned i 1968 ble huset først brukt som bolig (hybel). Senere ble dette et klubbhus for speidertroppen i Sulitjelma. Da denne ble avviklet overtok Sulitjelma jeger og fiskerforening huset og har eid det siden.
- Sommerens prosjekt for "jeger og fisk" blir på dugnad å reparere båtoverdraget mellom Balvatn og Fuglvatn, sier Nilsen.

K.L.O.

16.05.2003
Nasjonalparknavn
Kommunestyre i Fauske ønsker Saulo som navn på den nye nasjonalparken i Sulitjelmaområdet. Lokalt i Sulitjelma har det vært et engasement for å kalle parken Sulitjelma nasjonalpark. Det var på et møte i går at kommunestyret enstemmig valgte å følge rådmannens instilling i denne sak. Saltdal kommune har tidligere anbefalt Junkerdal som navn på parken.

K.L.O.

16.05.2003
Andeby
Hvert år, i det isen går opp, kommer mange ender inn for mellomlanding på Langvatn. Mens de venter på at fjellvatna skal tine fram svømmer de stille rundt ved Fagerli, dykker etter en matbit her og en der. Mange har dannet par allerede på overvintringsplassen. Som hos de fleste andre fugler er det hannene som er mest iøynefallende, hunnene er bedre kamuflert og tilpasset å ligge på reiret. Den store og velkjente stokkanda med grønt hodet har vært her et par, tre uker alt. Etterpå kom de svarte og hvite kvinendene og toppanda med en fjærtopp på bakhodet. Den sotfargede svartanda med skarpt gult på nebbet og den elegante silanda med punkersveis og langt, tynnt nebb har sluttet seg til. I denne uka kom de siste og minste endene, krikkanda og havella. Havella med sin svært lange stjert og nesten komiske fargetegninger blir etter hvert tallrik på Langvatn. I løpet av noen uker går isen på fjellvatna opp og endene forlater oss og flyr inn til hekkeplassene i de lyse vårnettene.

K.L.O.

16.05.2003
Mons Petterfestivalen
Et foreløpig program for årets Mons Petterfestival er lagt ut på kulturkalenderen på disse sidene. Programmet vil bli løpende oppdatert etter hvert som nye arrangementer blir "spikret" eller flere detaljer om oppsatte arrangementer blir klarlagt.

Se foreløpig program


15.05.2003
Staten fortsetter oppryddingen
Staten har i revidert statsbudsjett bevilget 2,5 mil. kroner for opprydding etter gruvedriften i Sulitjelma. Midlene skal brukes til å videreføre et prosjekt der man håper å kunne begrense avrenningen av tungmetaller til Sulitjelmavassdraget. Tidligere arbeider med gruvestengingen har ikke gitt de forventede resultater og avrenning av tungmetaller har ligget langt over hva miljømyndighetene tillater. I fjor startet bergvesenet derfor et arbeide som skulle bøte på dette, men arbeidet stanset opp i vinter på grunn av at man hadde "glemt" å søkt om midler for 2003. Etter at ordføreren tok opp denne saken i et møte med Næringsdepartementet er altså disse midlene nå foreslått bevilget.

K.L.O.


Alma Olsen

Født 12/12 1901, død 9/5 2003


09.05.2003
Jernbanevogn tilbake til Sulitjelma
I går ettermiddag ble den ene av de to gamle jernbanevognene som står på Rognan, fraktet til Sulitjelma. Vognene ble i sin tid overtatt fra Sulitjelmabanen av Saltdal kommune. Medlemmer av foreninga Sulitjelmabanen har tidligere på dugnad klargjort for flytting. Den 10 tonn tunge jernbanekupeen ble flyttet med spesialtilhenger av Fauske Lysverk, og er nå "parkert" inne på det tidligere mekaniskverkstedet på Sandnes. Kupeen ble bygget i Sulitjelma midt på 1930-tallet og modernisert i forbindelse med forlenging av Sulitjelmabanen til Finneid i 1957. Den andre kupeen på Rognan vil bli flyttet ved første anledning, kanskje allerede i neste uke.

K.L.O.

02.05.2003
Flott førstemaifeiring
Årets førstemaifeiring i Sulitjelma blir av unge og gamle beskrevet som en av de beste noen sinne. Feiringen startet kvelden før dagen med en to timer lang konsert med Jon Arne Corell, Lars Klevstrand, Kari Svendsen, Carl Morten Iversen og Steinar Ofstad, basert på Rudolf Nilsens tekster. Konserten "På stengrunn" har navn fra platen artistene ga ut første gang for tredve år siden, men som ble nyutgitt på CD i anledning 100-års jubileet for Rudolf Nilsens fødsel i 2001. Konserten ble en uforglemmelig opplevelse for de fremmøtte. Også under hovedarrangementene 1. mai deltok artistene, til stor glede for både lokalbefolkningen og de mange tilreisende fra hele Salten.
LO i Sulitjelma hadde før dagen fått kritikk fra ulike hold i media, på grunn av sitt nei til tilbudet om å få APs nestleder Hill Marta Solberg som hovedtaler. Men den lokale fagorganisasjon sto fast på at man ønsket å tenke nytt i arbeidet med å bygge allianser i arbeidet for internasjonal solidaritet. Det var et spent publikum som tok i mot fungerende biskop i Nordland, Tor B. Jørgensen, som hovetaler. I sin tale trakk Jørgensen inn eksempler fra Sulitjelmas egen historie for å illustrere hva arbeiderbevegelsen har oppnådd i løpet av de siste hundre år. Jørgensen spurte forsamlingen hvorfor de i dag gikk i tog; - hva demonstrerer dere for? Han minnet om at man i dag ser tegn i samfunnet om at "klasseskillene" er på vei tilbake. Sterkest var nok talen der han gikk inn på krigen i Irak, og USAs selvpålagte rolle som verdens frelser. - Krig avler terror, ikke fred. Vi må samle krefter for å arbeide for internasjonal solidaritet. Jørgensen kritiserte også medias forvrengte verdensbilde. Fokus på SARS, som kan ramme vesten, har skjøvet sykdommer som AIDS, tuberkulose og malaria ut av nyhetsbildet. Dette er forferdelige epedemier som tar millioner av fattige menneskers liv. Han berørte Norges restriktive innvandringspolitikk og store barrierer mot import av varer fra fattige land. Med dette bidrar Norge til å holde disse land i fattigdom. Biskopen tok også et oppgjør med det som har vært kirkens holdning i flere viktige samfunnsspørsmål.
- Fantastisk tale, beste noensinne var den gjengse kommentarer fra tilhørerne. Mange ga også uttrykk for å være fornøyd med å slippe de tradisjonelle valgkamputspill fra politikere.
Førstemaikommiteens leder, Per Gunnar Skotåm, minte forsamlingen om at det i år er tjue år siden gruvene i Sulitjelma hjemfalt til staten og kampen for lokalsamfunnet startet for alvor. Skotåm avsluttet arrangemanget med en kort gjennomgang av situasjonen i Sulitjelma i 1983.

K.L.O.

28.04.2003
Navnestrid
Fylkesmannen og Saltdal kommune foreslår "Junkerdal nasjonalpark" som navn på den framtidige nasjonalparken i området mellom Junkerdal og Sulitjelma. Fylkesmannen legger ikke skjul på at man har kommet næringsinteressene i Saltdal i møte med dette navneforslaget. Man ønsker å promotere et nasjonalparksenter i Saltdal, samt å kanalisere turisttrafikken til Junkerdal. I Sulitjelma har mange engasjert seg i denne saken og stadig flere mener at navnet må bli "Sulitjelma nasjonalpark". Argumentene som framføres for dette navnevalget er flere.
 • Sulitjelma har lange tradisjoner som navn på området
 • Junkerdal ligger utenfor den foreslåtte nasjonalparken
 • 70-80% av den forelåtte parken ligger innenfor et område som offentlig blir definert som "Sulitjelmaområdet". Sulitjelmaområdet tilsvarer nedslagsfeltet for Sulitjelmavassdraget
 • Sulitjelmas navn er vanlig brukt i litteratur som omtaler områdets botanikk og geologi
 • Parken dekker et område med sterke samiske tradisjoner og alle navn innenfor området er samiske, eller opprinnelig samiske. Sulitjelma er, i motsetning til Junkerdal, et samisk navn
 • På svensk side er Sulitelma en del av UNESCOs verdensarvområde Laponia. Navnet "Sulitjelma nasjonalpark" vil knytte området opp til Europas største sammenhengende uberørte naturområde
Fylkesmannen har nå nasjonalparkplanene ute til høring, med høringsfrist satt til 19. mai 2003.

K.L.O.

28.04.2003
Fyllekjøring i stjålet bil
En ungdom fra Bodø ble lørdags kvled tatt av politiet for tyveri av en bil i Sulitjelma, samt kjøring i beruset tilstand. Mannen erkjente forholdet da han ble tatt av politiet.Alf Bottenvann

Født 28/12 1915, død 27/4 2003


21.04.2003
Den fineste påsken noensinne ...
Påsken 2003 er alt blitt historie og det er tid for oppsummering. Værmessig kan man knapt tenke seg noe bedre. Temperaturen har på dagtid helt siden før palmehelga ligget på plussiden med daglige maksimum på mellom 10 og 15 grader. Solen har skint fra en skyfri, eller i værste fall, sløret himmel. Bare halve tirsdag og hele onsdag hadde dårlig vær med regn og vind.
På minussiden kan man si at snøen og skiføret har fått "føtter å gå på". Det samme kan man også si om fjellveien. På grunn av teleløsning og snøsmelting ble den stengt for trafikk opp til fjells første påskedag. Det var i lange partier lite som minte om en vei, da flere hundre biler skulle ned fra påskefjellet mandag. Teleløsningen på fjellveien er et årvisst problem i Sulitjelma. Dette topper seg når det skjer i forbindelse med påsketrafikken. Vi kan bare håpe at mange av hytteeierne og turistene som sitter i innflytelsesrike posisjoner selv har fått føle problemene, om ikke på kroppen, så i alle fall på bilen.

K.L.O.

20.04.2003
Skadet i snøras
En sekstenåring ble skadet da en snøhule på Jakobsbakken raste sammen. Gutten ble hentet av redningstjenestens helikopter og fløyet til sentralsykehuset i Bodø. Han har fått en brist i ryggen, men skal ellers være utenfor fare. Gutten deltok på Norsk Luttersk Misjonsambands påskeleir på Jakobsbakken.

K.L.O.

06.04.2003
Lomivatn til landsfinale
Sulitjelma og Lomi vannverk har Nord-Norges nest beste drikkevann, bare slått av Alta vannverk. Lomivannet ble nr. 2 under konkurransen "Norges beste drikkevann" som gikk av stabelen 3. april i Tromsø. Arrangerør er Kommunenes sentralforbund, Kommunalteknisk Forening og Norsk VA-verkforening. Et smaks- og dommerpanel fra Vinmonopolet, vinbladet Aperitif, Næringsmiddeltilsynet og Forbrukerrådet ga Alta-vannet 30 poeng og Sulis-vannet 28 poeng. Nå skal både Alta og Sulis til Lillestrøm der det konkurreres om landets beste vann, den 6 mai. Det hele foregår på Norges varemesse "Miljø Teknikk"/Kommunalteknikk.

W.S.

01.04.2003
Foreningen Sulitjelmabanen stiftet
Omlag 20 jernbaneentusiaster var i går samlet på Samfunnshuset i Sulitjelma for å stifte en forening. Navnet på den nye organisasjonen er "Foreningen Sulitjelmabanen". I følge vedtektene har foreningen som mål å fremme interessen for, samle inn og bevare Sulitjelmas transporthistorie. For en tid tilbake var en rekke interresserte samlet for å diskutere etablering av en transporthistorisk forening i Sulitjelma. Se mer om dette i saker datert 22/1 og 7/2 2003. Som styret i "Foreningen Sulitjelmabanen" er valgt Terje Johansen Skaugvoll, leder, Erling Sørensen, Egil Setså, Harry Evjen og Jan Hugaas. Som de første punktene i styrets handlingsplan er etablering av arbeidsgrupper samt fortsette arbeidet med etablering av et restaureringsverksted for to jernbanevogner i samarbeid med A-etat, Galvano og Fauske kommune.

K.L.O.

31.03.2003
Sulitjelma jeger- og fiskerforening
På årsmøtet i Sulitjelma jeger- og fiskerforening 23/3 ble Jan Petter Nilsen gjenvalgt som leder. Øvrige medlemmer av styret er; Einar Lund, Peter H. Bragvin, Bjørn Jensen, Bjørn A. Rognmo og Trond Steinmo.


30.03.2003
De første vårtegn
En flokk med snøspurv ("snytetting") ble observert på Jakobsbakken i helga. Dette er et av første, sikre tegn på at våren er i anmarsj. Snøspurven hekker hos oss høyt oppe til fjells. De fuglene som hekker på det norske fastland overvintrer langs kysten av hele Norge, i Sør-Sverige, Danmark, langs kysten sør-vestover til Nord-Frankrike og på de Britiske øyer. Hannfuglene ankommer hekkeområdene først, to-tre uker før hunnfuglene. Hannene som ankommer hekkeområdet først sikrer seg de beste teritoriene.

K.L.O.

31.03.2003
Innbruddstyv tatt
En personen som mistenkes for å stå bak innbruddet i Fauske samvirkelags Prixbutikk i Sulitjelma i begynnelsen av denne måneden, er pågrepet av politiet. Vedkommende kom i politiets søkelys etter salg av tobakksvarer.

K.L.O.

28.03.2003
Lomianlegget inn i næringsfondet
Formannskapet i Fauske har besluttet å overføre Lomianlegget til næringsfondet. Med dette kan fondet gi bort bygningen etter de samme kriterier som for ren pengestøtte. Rådmannen har fått i oppdrag å finne en rimelig verdifastsettelse for bygget. Bygget rommet tidligere magasin, mekanisk verksted og elektrisk verksted for Sulitjelma Gruber samt kontorer, spisesal og badeanlegg for de ansatte i disse virksomhetene.

K.L.O.

28.03.2003
Kraftig kritikk
Rådmannen måte tåle kraftig kritikk for sitt fremlegg om rettsak mot Fjellservice v/Per G. Skotåm, da saken ble lagt frem for formannskapet. Framlegget ble av politikerne kalt mangelfullt, ensidig, forkastelig og bak mål. I tillegg ble det påtalt at næringssjefen, som er saksbehandler i denne saken, ikke var til stede på møtet. Formannskapet vedtok å sende saken over til kommunens kontrollutvalg. Rådmannen hadde foreslått å gå til rettsak for å inndrive det som etter hans mening er husleierestanser fra utleie av lokaler i Lomianlegget. I følge Fjellservice har firmaet ikke mottatt regning for husleie av kommunen etter 1998, men har på eget initiativ måttet skaffe frem forslag til husleiesats og hvilken konto beløpene skulle innbetales. Fjellservice leverte også høyeste bud på kjøp av Lomibygget da dette ble vurdert solgt. I dag har firmaet kjøpt SIVAs "Terminorbygg".

K.L.O.


Tor Sanden

Født 1/6 1922, død 28/3 2003


20.03.2003
1. mai med "Rudolf Nilsen"
Det slås på stortromma i dobbelt forstand ved årets 1. mai-arrangement i Sulitjelma. Kvelden før selve dagen blir det kro med Rudolf Nilsen-kabaret. Det er Lars Klevstrand, Steinar Ofstad, Jon Arne Corell og Kari Svendsen m.fl. som stiller opp med showet "På stengrunn". Stemningsfullt og ganske sikkert med allsangmuligheter. På selve dagen vil Kari Svendsen underholde for barna, og det blir innslag fra kabareten under ettermiddagens festmøte. Tema for dagen blir internasjonal solidaritet med folk i krig. Som taler vil blant andre fungerende biskop Tor B. Jørgensen stille.

W.S.

20.03.2003
Reagerer på scootertrafikk
-Det forekommer fremdeles ulovlig snøscootertrafikk mellom Sulitjelma og Mavas, i en bred trasè mellom Dorrovatn og Balvassdemningen. Dette skriver Balvatn reinbeitedristrikt i et brev til fylkesmannen i Nordland. Reinbeitedistriktet fremhever i brevet at de i en årrekke har støttet scooterfolkets ønske om en løype mellom Daja og Pieske, spesielt fordi en ønsker at reinen i Balvassområdet skal slippe scooterforstyrrelser. Det blir bedt om at saken tas opp med politi og tollmyndigheter, samt at den ulovlige merkingen av en scooterløype i Metskidalen fjernes.
I dag er det forbudt å ferdes i dette området, kun beboerne i Mavas - samt slektninger av disse - har anledning til å ferdes via Balvatn til Sulitjelma.

W.S.

20.03.2003
Nytt styre i LO Sulitjelma
Torsdag avholdt LO i Sulitjelma (Samorg) årsmøte. Til tross for at en ikke klarte å finne ny leder etter Per Gunnar Skotåm, ble et funksjonsdyktig styre valgt bestående av Cato Lund d.y. som ny nesteleder, han kommer fra El og IT. Sekretær; Per Gunnar Johansen, NAF, styremedlemmer er Tommy Sørås, H&K, Britt Linda Hansen, H&R, Anne May Olsen, H&R, Kurt Kvam, El&IT, Kjell Basse Lund.
Valg ble også foretatt for styret i Samfunnshus, Hjelpekasse, Velferdsfond og Gruvemuseum, alle disse fulltallige.

W.S.

20.03.2003
Positiv til jernbanerestaurering
Onsdag møttes representanter fra jernbaneforeningen, Galvano, Aetat og Fauske kommune, og resultatet beskrives som positivt. Møtet drøftet et prosjekt for restaurering av to gamle jernbanevogner. Man håper at Aetat kan yte midler, Galvano står for praktisk gjennomføring, og kommunen kan bidra med lokaler til prosjektet.

W.S.

20.03.2003
Lomibygget
Lomibygget på Sandnes skal nok en gang opp som sak i Fauske formannskap, denne gang på møte 25.mars. Kommunen har tidligere avertert bygningen for salg. Det innkom da tre bud, det høyeste på kr 310.000, men alle tre budene ble forkastet. Etter anbefaling fra Indre Salten vekst er næringssjefens innstilling til formannskapet at bygningen tilføres næringsfondet og kan "ytes" til søkere etter samme rettningslinjer som kontanter fra næringsfondet.

K.L.O.

20.03.2003
Råmalmsiloen avglemt
Formannskapet i Fauske kommune behandler i neste uke en plan for sikring og riving av industribygg i Sulitjelma. Bygningene, som kommunen i sin tid overtok fra Staten, er fordelt i to grupper. Gruppe A som er bygg som skal "bevares" omfatter knuseriet og flotasjonen. Her foreslår teknisk sjef å sikre bygningene ved å mure igjen alle åpninger på bakkenivå og i første etasje. Porter sveises igjen og det skal innsettes ståldører for inspeksjon. Dette arbeidet er beregnet til kr 200.000. Gruppe B er bygg som skal rives og omfatter kjernelageret, kissilo med transportbånd, rødkontoret samt midtibrakka på Sandneshaugen. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 1.600.000. Lokalt har det vakt oppsikt at man ikke tar stilling til sikring av råmalmsiloen, som per i dag er i meget dårlig forfatning. Her faller kledningen av og fyker med vinden og takkonstruksjonen er i full oppløsning. I innstillingen til formannskapet henviser tekninsk sjef riving og sikring av bygningene til økonomiplanen for 2004-2007.

K.L.O.

16.03.2003
Årsmøte i nærmiljøutvalget
Trine Andal og Mary Arnestad ble valgt inn i Sulitjelma Nærmiljøutvalgs styre på årsmøtet søndag kveld. Det nye styret består i tillegg til disse av; leder Kjell Basse Lund, Kurt Kvam, og Janne Nilsen. Årsmøtet samlet bare åtte deltakere, men det ble debattert en lang rekke saker som angår lokalsamfunnet. Blant sakene som ble diskutert var problemene med søppeltømmingen, manglende vanntrykk i deler av Sulis, navneforslag til den nye nasjonalparken, og mulighetene for å arrangere et "Bygdebegeistrings-seminar" ved årets Mons Petter-festival.

W.S.

16.03.2003
Kobberløp i regn og snø
Årets kobberløp gikk av stabelen søndag og samlet om lag 130 spreke deltakere. Værforholdene var mildt sagt ufyselige, men det meldes fra deltakerne at glien var god i løypa. Årets kobberløp var det 34 i rekken.

W.S.

15.03.2003
Får pengene tilbake
Siden 1997 har Statens vegvesen krevd at folk som skal kjøre snøscooter må ha avlagt teoriprøve og oppkjøring for å få et snøscootersertifikat. Teoriprøven er den samme som kreves ved oppkjøring for andre kjøretøy beregnet på veg. Det er avisa Nordlys som kan fortelle at vegvesenet ikke har hatt hjemmel i norsk lov for å kreve avlagt teoriprøve, og alle som har gjennomført den kan nå kreve tilbakebetalt de 210,- kr prøven har kostet. Vegvesenet arbeider likevel for i løpet av året å få innført teoriprøven ad lovlig vei.

W.S.

15.03.2003
Likte ikke å få brev fra Sagatun
Arbeiderparitets representant i Fauske formannskap, Nils Christian Steinbakk, likte dårlig at de ansatte på Sagatun skrev brev direkte til formannskapet. Brevet inneholdt en bønn fra de ansatte om å få politikernes hjelp til å beholde en 40% stilling som bakvakt for hjemmeboende eldre med trygghetsalarm.
Ordfører Kjell Eilertsen mente dette var en sak for helse- og sosialstyret, og saken ble derfor ikke behandlet av formannskapet. I brevet skriver de ansatte på Sagatun at de har fått beskjed om å skjære ned på vakante stillinger. Det eneste som per i dag kan skjæres i, uten oppsigelser, er en 75% hjelpepleierstilling, der folk arbeider på kontrakt. De ansatte opplever i dag et sterkt påtrykk i hjemmesykepleien. Arbeidsmengden har økt med over 50 prosent de siste to årene, fordi det aldri før har vært så mange eldre i Sulitjelma som i dag, mer enn en fjerdedel av befolkningen er over 67 år. - Svært mange har et behov for hjelp vi per i dag har store problem med å dekke, sier de ansatte.
Mange har reagert på kommunens nedleggelse av bakvakta, i tillegg til de ansatte på Sagatun har både eldreråd, pensjonistforening og nærmiljøutvalg engasjert seg i saken. I tillegg skal Sagatun i løpet av året ombygges og får da tilført 5 - 7 nye rom, om dette vil gi økt bemanning er usikkert.

W.S.

15.03.2003
Bergvesenet må forklare seg
Bergvesenet sov i timen da statsbudsjettet ble lagt, og glemte rett og slett å søke om penger til arbeidet med utslipp av gruvevann i Sulis. Nå har forurensningstilsynet bedt Bergvesenet om å forklare hva stans i dette arbeidet vil innebære for miljøet i vassdraget. I tillegg skal ordfører i Fauske, Kjell Eilertsen, ha møte med næringsdepartementet 24. mars. Der vil ordføreren etterlyse pengene som skulle gått til Fauskebyggs arbeid med overføring av gruvevann til Kjell Lunds sjakt. I følge bergvesenets planer skal alt gruvevann ledes til et felles utløp, og man antar at denne prosessen skal medføre mindre utslipp av tungmetall til vassdraget ut av Sulitjelma.

W.S.

13.03.2003
Idrettslaget Malm sliter
IL Malm har over lang tid hatt store problemer med å få noen til å sitte i hovedstyret. Det eneste vervet som i dag er sikret er kassereren. Gjennom et flygeblad i postkassene bønnfaller IL Malm Sulitjelmas befolkning om å "trø tel" og ta en tørn for idrettslaget. Dersom det ikke skulle lykkes å få folk til styret kan en nedlegging av det gamle og ærerike idrettslaget bli en realitet.

K.L.O.

11.03.2003
Grensen åpnes uten guider
Svenske myndigheter har gått bort fra kravet om at grensepasseringer med snøscooter i turistløypa mellom Daja og Pieski skal skje med godkjente guider. Dette er resultatet etter at en delegasjon fra Fauske kommune med ordfører og rådmann, eierne av Sulitjelma camping og fritidssenter i Daja, samt tolldistrikssjefen i Nordland, har hatt møter med svenske myndigheter i Arjeplog.

K.L.O.

11.03.2003
Innbrudd på Prix
Natt til fredag tok tyver seg inn på Prixbutikken i Sulitjelma. Tyvene fikk med seg varer for anslagsvis 30.000 kr.


08.03.2003
Nye møbler
Samfunnshusets kafe ble renovert etter flomskaden sist vår. Nå er lokalene også utstyrt med nye møbler. Sulitjelma velferdsfond har gitt tilsagn om å dekke størstedelen av kostnadene på kr 44.000. Møblementet består av 15 sorte stålrørstoler med stoffsete, 35 sorte trestoler med stoffsete og høy rygg samt tre store bord med uttrekkbare klaffer og to, litt mindre, runde bord.

K.L.O.

02.03.2003
Søppeltømming til besvær
Renovasjonsselskapet IRIS har den siste måneden unnlatt å hente søppel hos en rekke husstander i Sulitjelma. Dette gjelder pensjonistboligene ved Tiabakken i Furulund, husstandene langs Simonsborgbakken, Mons Petterveien, Rishammeren og Skjeiderhusbakken med Sandneshaugen. Denne situasjonen har oppstått etter at SSB Transport fra nyttår overtok søppeltømming i hele Salten.
På sin andre tømmerunde etter entrepriseovertakelsen havarerte søppelbilen og endte ferden i en soveromsvegg på "Firogseksti". Etter dette skrev IRIS (Salten Forvaltning) et brev til beboere på toppen av Mons Petterveien, og ba disse om selv å frakte søppeldunkene helt ned til hovedveien for tømming. Årsaken er i følge IRIS at vei- og brøyteforholdene ikke tilsier at søppelbilen kan kjøre her på vinterføre. Dette er en påstand de berørte beboerne stiller seg uforstående til, all den tid Haldorsen Renovasjon i tre generasjoner og i flere tiår ikke har hatt problem på den samme søppelruta. Innbyggerne langs de andre sideveiene er av samme oppfatning, men disse har ikke fått noe brev fra IRIS som forklarer manglende tømming.
Det var etter å ha vunnet en anbudskonkurranse på søppeltømming at SSB Transport (Saltens Bilruter) fra siste årsskifte fikk oppdraget med å tømme søppel i Sulitjelma. Selskapet skulle kutte kostnader ved å anskaffe en større søppelbil med to adskilte kammer. Dermed kunne tømmeruten kjøres bare annen hver uke, og ta med to forskjellige avfallstyper samtidig. Nå fører denne effektiviseringen til at renovasjonsselskapet tvinger noen abonnenter til å slepe søppeldunkene over lange avstander i all slags vær. Andre får ganske enkelt ingen forklaring på manglende tømming. Flere av de berørte husstandene har tatt kontakt med Sulitjelma Nærmiljøutvalg og Fauske kommune for å utført den tjenesten de betaler for.

K.L.O.

27.02.2003
Salten kraftsamband vil hjelpe ørreten
SKS har nå søkt fylkesmannen om å få slippe den årlige utsetting av fisk i Balvatn og Doarrovatn. I stedet ønsker kraftsambandet å grave gytebekker, slik at fisken kan ordne selskapets konsesjonspålegg selv. De årlige utgiftene for fiskekultivering koster SKS 1 mill kr. I mange år har det vært tatt opp fisk i Coarvi og andre vatn som har blitt satt ut i Balvatn og Doarrovatn. Årlig skal det settes ut 20.000 ørret i Balvatn og 5.000 i Doarrovatn. Produksjonssjef Kjell Bakken i SKS sier til Avisa Nordland at naturlige gytebekker er en bedre løsning en dagens ordning.

W.S.

27.02.2003
Vil sikre kraftretter i Nasjonalpark
I forbindelse med utredningen om Junkerdal/Balvatn nasjonalpark vil Salten Kraftsamband vurdere gamle utbyggingsplaner i Sulitjelmaområdet. Prosjektene som ble tatt med i den statlige "Samla plan for vassdrag i Norge", gjelder overføring av Balvatn til Risvatn eller Kjelvatn i tunnel, overføring av Niennajavri til Rosna og inntak i Beritelva. SKS ønsker å vurdere disse prosjektene for å sikre seg områder for en eventuell fremtidig utbygging, selv om prosjektene per i dag er uaktuelle.

W.S.

25.02.2003
Økt oppsyn med motorferdsel i fjellet
Statens naturoppsyn, fjelltjenesten og politiet skal gjøre en ekstra innsats for å kontrollere motorferdselen i fjellet, melder avisa Nordland. Årsaken til den økte innsatsen skyldes at Fauske kommune er med i et forsøksprosjekt om motorferdsel i utmark, og prosjektet skal evalueres etter sesongen 2003. Avisa melder også at Fauske kommune står ansvarlig for å informere publikum om reglene, samt merking av lovlige traséer for kjøring.
I de siste dagene er det kommet inn flere anmeldelser for ulovlig scooterkjøring. Carl Norberg i fjelltjenesten melder at mange fortsatt kjører scooter uten påbudt hjelm, dessuten skal førerkort og papirer som viser dispensasjonsrett for kjøring medbringes.

W.S.

23.02.2003
Legekontoret åpner
Legekontoret på Sagatun i Sulitjelma blir betjent av lege fra og med tirsdag 4. mars 2003. I første omgang skal legen være tilstede hver fredag samt annen hver tirsdag. Det er nå 14 måneder siden kontoret stengte dørene for pasientene.


17.02.2003
Stoppet av politiet
En mann i femtiårene ble i natt til søndag stoppet av politiet i Sulitjelma, mistenkt for promillekjøring. Det er tatt blodprøve av mannen.


12.02.2003
Stenger dørene etter 110 års virksomhet
"Furulundbutikken" vil bli avviklet i løpet av februar måned, sier eieren Toril Storjord til avisa Saltenposten. Flere interessenter har vurdert å ta over virksomheten, men alle har trukket seg.
Forretningsdriften i Furulund har lange tradisjoner. Den første kramboden ble startet opp av Bernhard Koch fra Venset allerde på 1880-tallet. Denne virksomheten ble tidlig overtatt av Sulitjelma gruber og etter hvert skilt ut som eget selskap med navnet "Sulitjelma grubers handelsforretning". Bestyreren var den legendariske Hartvig "Moses" Lund. Etter hvert overtok Arne Jørgensen butikkdriften. Han sendte i sin tid "stafettpinnen" videre til Alfred Kristiansen og rundt 1961 ble forretningen til Kristiansen flyttet fra butikkaia til det som dengang var et nyreist forretningsbygg i Furulund. Denne forretningen ble sist på 1960-tallet overtatt av Helge Olssen som igjen overlot virksomheten til Nora Brandt og Magnhild Johansen. I 1994 overtok Terje og Toril Storjord driften, gjennom Furulund Gårdsselskap.

K.L.O.

12.02.2003
Realskolebygningen selges
Gjennom annonser i lokalavisene tilbyr Fauske kommune realskolebygningen i Sulitjelma for salg. Kommunen skriver i annonsene at første etasje ble renovert i 1989 og at lokalene er velegnet for lag eller foreninger, som møtelokaler eller for mindre tilstelninger. Visninger kan avtales med Fauske kommune ved Kai Fauli. I annonsen er det ikke tatt med opplysning om frist for innsending av bud.

K.L.O.

12.02.2003
Førsteplass på SV-lista
Nominasjonsmøtet i Nordland SV har satt Rolf Knoph fra Sulitjelma på første plass på partiets liste til fylkestingsvalget til høsten.

K.L.O.

10.02.2003
Husflidsutsalget avviklet
Husflidsutsalget i butikkbygget i Furulund er historie. Utsalget ble avviklet fordi provisjon fra slaget av produkter ikke var tilstrekkelig til å dekke husleie og strøm. Butikken har vært et dugnadsforetak der lokale produsenter av husflid har gått sammen om et felles utsalg og har på omgang holdt butikken åpen. Husflidutsalget, som ble etablert i regi av "Lokal mobilisering" for ca 10 år siden, holdt den første tiden til i lokaler på Sulitjelma hotell. Senere ble det flyttet til butikkbygget i Furulund.

K.L.O.

10.02.2003
Går videre til fylkesfinalen
Linn Normann Godtfredsen fra Sulitjelma deltok sammen med 44 andre på Ungdommens kulturmønstring i Fauske i helga. Normann Godtfredsens klarinettspill var blandt de fire sceneinnslagene som juryen tok ut til fylkesfinalen i Bodø senere i år. - Ungdommens kulturmønstring skal gjøre både den organiserte og uorganiserte ungdomskulturen synlig i samfunnet og vise ungdomskulturens bredde for allmenheten, sa kultursjef Stig Løvseth i sin åpningstale.

K.L.O.

09.02.2003
Reagerer på manglende bevilgninger
Bergvesenet har ikke penger på sine budsjetter til å fortsette arbeidet med å få kontroll over avrenningen fra gruvene i Sulitjelma. Ordføreren i Fauske, Kjell Eilertsen, har i brev til industriminister Ansgar Gabrielsen bedt om et snarlig møte for å drøfte saken. Eilertsen sier til Avisa Nordland at han ikke vil akseptere en utsettelse som fører til forlenget utslipp av tungmetaller til Sulitjelmavassdraget. - Jeg reagerer meget sterkt på at dette arbeidet er stanset på grunn av manglende bevilgninger fra Staten.

K.L.O.

07.02.2003
Jernbaneentusiaster samler seg
16 personer møtte fram sist onsdag for å drøfte etablering av en jernbaneforening i Sulitjelma. På møtet kom det fram forslag om at en slik foreninig skulle favne hele transporthistorien inkludert båttransport, linbaner, transport inne i gruva og så videre. På møtet ble det valgt et interimstyre med Erling Sørensen, Egil Setsaa og Harry Evjen, ledet av Terje Johansen Skaugvoll. Interimstyret skal legge fram forslag til organisasjonsmodell, navneforslag og forslag til langsiktige mål på selve stiftelsesmøtet, som skal avholdes om ca tre uker. Et av de langsiktige målene, som synes å utkrystallisere seg, er etablering av en museumsjernbane i en eller annen form i Sulitjelma.

K.L.O.

07.02.2003
Søker om investeringstilskudd
Rådmannen i Fauske forslår å gi kr 36.500 i tilskudd til Sulitjelma scooter og hytteservice DA. Sulisbedriften har søkt Fauske kommune om investeringstilskudd til et lavvoprosjekt. Prosjektet skal tilby servering i særegne omgivelser, gjerne knyttet opp til utendørsaktiviteter. Kostnadsrammen er på kr 210.000 og firmaet søker om 105.000 kroner i tilskudd. Søknaden, som ble sendt i juni i fjor, ble stilt i bero da det ikke var tilgjengelige midler i næringsfondet. Nå legges saken fram for formannskapet til behandling 11. februar.

K.L.O.

04.02.2003
Linedance i Sulis
Fire tirsdager har danselærer Valter Jakobsen fra "Dans Fauske" undervist i swing, showdance og linedance for elevene i 5-10 klasse ved Sulitjelma skole. Om kvelden, etter elevkurset, har det blitt arrangert et åpent kurs i linedance for alle interesserte. Dette har samlet rundt 40 kvinner i alle aldre, sier Tove Wensell, en av deltakerene. Siste kurskveld er i neste uke, men på grunn av den store interessen arbeides det nå for å få til et swingkurs.

K.L.O.

30.01.2003
Mange vil rive
Fauske kommune har fått tilbud fra 20 ulike firma som ønsker å rive / sikre industribygg i Sulitjelma. (Se nyhetsak den 20/12 2002) I følge Saltenposten er det firma fra hele landet som har meldt sin interesse, også ett svensk firma er med. Nå skal nærmere forhandlinger gjennomføres før oppdragene tildeles. Kommunens prosjekt som omfatter riving av noen bygg, samt sikring av de som ikke lar seg rive, er delt inn i seks. Det er uklart hvilken tidsramme kommunen har tenkt seg for gjennomføring av prosjektet, politikerne må først bevilge en pott penger av hittil ukjent størrelse.

W.S.

28.01.2003
Klenodier dukket opp etter 112 år
Hva skjedde på stiftelsesmøtet for Sulitelma Aktiebolag i 1891? Fantes det virkelig en "svartebok" der "ulydige" arbeidere ble ført opp? Dette er blant de spørsmål mange har stillet og nå får svar på. Arkiv i Nordland, som eier arkivet etter Sulitelma Aktiebolag / Sulitjelma Gruber, mottok like før jul en mengde arkivmateriale der det meste har vært regnet som tapt. Les mer om dette på internettsiden til Arkiv i Nordland
Ved å klikke på bildene nederst på arkivets side kan du lese hele referatet fra stiftelsen av gruveselskapet, samt studere flere kart fra Sulitjelma, nedtegnet i 1889.

W.S.

25.01.2003
7 fra Sulis på AP-lista
Ottar Skjellhaug, Line Wensell, Anne Grethe Lund, Wiggo Lund, Kjell Basse Lund, Per Pettersen og Tor F. Pettersen har alle sagt ja til å stå på Fauske Arbeiderpartis liste til kommunevalget 2003. Lista som nå skal ut til behandling i lokallagene har nåværende ordfører Kjell Eilertsen på topp. Ved forrige kommunevalg oppsto det store uoverensstemmelser om listeforslaget, og mange aktive AP-folk forlot partiet og dannet "Felleslista". Den politiske splittelsen har medført at Sulitjelma har vært uten aktiv politisk representasjon i en turbulent tid for stedet, der pensjonistdamer og nærmiljøutvalg har måttet fronte lokasamfunnet overfor kommunepolitikerne.

W.S.

25.01.2003
Flere Taxi-jobber
Nordland Taxis sentral for trafikkformidling i Sulitjelma utvider antall ansatte. Det er drosjeformidling i flere byer på nordvestlandet som fører til flere arbeidsplasser, melder avisa Saltenposten. Leder for Taxisentralen i Sulis, Lisbeth Kvæl, håper også å få en ny kontrakt med Oslo i havn i løpet av våren. Det vil innebære mellom fire og seks nye årsverk i Sulis. Per i dag har Taxisentralen 13 årsverk som sysselsetter 21 personer, og som formidler drosje i byene Narvik, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Stjørdal, Ålesund, Molde, Kristansund og Oslo. Taxisentralen i Sulitjelma startet opp 1. oktober 2000, og holder til på Storkontoret.

W.S.

23.01.2003
Søppelbil på avveier

lastebilmargIngen ble alvorlig skadet da en lastebil fra SB Transport skled utfor veien opp til "Gartnermyra" i Furulund. Den 11,5 tonn tunge søppelbilen rullet kast i kast ned den 60 meter lange og stupbratte skrenten. Den stanset først etter å ha slått inn i veggen på huset "Firogseksti". Sjåføren klarte å hoppe ut i det bilen forlot veien, men hjelpemannen fulgte med bilen ned. Ingen var hjemme i leiligheten som ble truffet. Til alt hell ble ingen alvorlig skadet, men hjelpemannen fikk seg en overnatting på Nordlandssykehuset. I utforkjøringen rev bilen med seg elekrisitetsforsyningen til fem husstander, to lyktestolper var brukket i flere deler. I tillegg var innholdet av papir- og matavfall spredt utover et stort område. Både brannvern og Lysverket kom raskt til og fikk sikret stedet. Søppelbilen, som var flunkende ny, var på sin første sulistur. Ulykken skjedde kl 12.08 torsdag, og allerede samme kveld ble bilen fjernet og elforsyningen gjenopprettet. Bilen traff utbygget på "firogsekstis" vestside, og huset fikk relativt omfattende skader. Avdekkingen av skadene på huset vil starte mandag, og byggfirma er allerede engasjert.

Se bildene.

K.L.O

22.01.2003
Sagatun mister bakvakt
Sulitjelma Nærmiljøutvalg (NMU) reagerer sterkt på at Fauske kommune har fjernet en bakvaktstilling i Sulitjelma, og overført tjenesten til Fauske. Bakvakten skal rykke ut til folk med trygghetsalarm, samt assistere nattvakten på Sagatun ved spesielle behov. Sagatun har bare en person på vakt på natta.
Fordi bakvakten nå sitter 4 mil og 40 minutter unna Sulitjelma, mener NMU at ventetiden for de hjelpetrengende blir uforsvarlig lang. I tillegg brøytes veien til Sulis sjelden på senkveld/natt. NMU foreslår at problemene blir løst ved at bakvakt Sagatun/alarmtelefoner samkjøres med brannvakt, slik at den som har brannvakt i Sulis også er bakvakt. Dette vil gi rask hjelp, økt trygghet og økonomisk innsparing, hevder NMU i brev til Fauske kommune.

W.S.

22.01.2003
Færre innbyggere leser mer
Leselysten blant Sulisfolk øker. Til tross for nedgang i folketallet har Sulitjelma bibliotek en liten økning i utlånet for 2002. I gjennomsnitt har hver Sulisværing vært innom biblioteket 3 ganger i løpet av året, og lånt 4 bøker hver. Størst leselyst er det blant skolebarna som i snitt har lånt 17 bøker hver det siste året.
Sulitjelma biblioteks lokaler er i dag der sløydsalen var i "gamle dager". Lokalene ble totalrenovert i 2001, og fremstår i dag som et lyst og trivelig sted for leselystne. Sommeren 2002 fikk biblioteket datamaskin med Internett via bredbånd, og i høst gikk det første Internettkurset for "seniorsurfere" av stabelen. Bibliotekets åpningstider er mandag og onsdag fra kl. 17.00 til 19.30, og torsdag fra 11.00 til 13.30. Eldre og uføre kan ved henvendelse få bøker levert på døra.

W.S.

22.01.2003
Stifter "museumsjernbane" i Sulitjelma
Terje J. Skaugvold, Jan Hugaas og Erling Sørensen har i lengre tid arbeidet med å få til en museumsjernbane i Sulis. De fire ildsjelene har allerede fått tak i to gamle passasjervogner, og en mengde rails. Nå håper de å få ett av de gamle damplokene fra Sulitjelmabanen, tilbake til Sulis. I samarbeid med Mons Petter-festivalen skal det nå forsøkes å få stiftet en interesseorganisasjon, slik at en større gruppe entusiaster kan delta i arbeidet. Mons Petter-festivalen har derfor innkalt til et stiftelsesmøte for "Museumsjernbane Sulitjelma". Alle som har interesse for saken kan møte opp på samfunnshusets kafe onsdag 5. februar kl 19.00. De som ønsker å bidra, men ikke kan møte opp i Sulis, kan ta kontakt med Terje J. Skaugvold tlf 75 64 64 31.

W.S.

22.01.2003
Fastlegeordningen i Sulitjelma
Alle som ønsker å få fastlege med kontordag i Sulitjelma kan nå bytte lege ved å ringe tlf. 81 05 95 00. Bytte av fastlege vil bli bekreftet ved brev i løpet av få dager. I brevet vil byttet være registrert fra for eksempel 1. mars, men pasientene kan likevel begynne å bruke legen fra den dag brev om bytte er mottatt. Den "gamle" fastlegen kan også benyttes fram til byttedato.
De tre legene som skal betjene Sulisfolk er; Tommy Andreassen, David Stendal og Anne Stendal, alle Fauske Legesenter. De som allerede har en av disse som fastlege trenger ikke å gjøre noe.
På grunn av endringer av datautstyr på Sagatun kan kommunen foreløpig ikke si når ordningen starter opp, planen er første uke i februar, men det kan bli noe utsatt. Startdato vil bli annonsert i avisene. For ytterligere opplysninger ring Anne Grete Korneliussen tlf. 75 64 05 47.

W.S.

13.01.2003
Lederskifte i Sulitjelma snøscooterklubb
På Sulitjelma snøscooterklubbs årsmøte, søndag 12. januar ble Tom Erik Lund valgt som ny leder. Det nye styret består av følgende;
  - leder Tom Erik Lund
  - nestleder Per Arne Korneliussen
  - sekretær Jon Inge Eliassen
  - kasserer Cato Lund
  - styremedlem Marius Kvæl
  - styremedlem Bjørn Allan Rognmo
  - styremedlem Jon Erik Evenström

K.L.O

07.01.2003
Sulitjelma arrangerer NM
Sulitjelma snøscooterklubb står som arrangør for årets norske mesterskap i dragrace for snøscooter. Dette skal gå av stabelen 5.-6. april på Emmavatnet. Dragrace går ut på å kjøre en rett strekning, som fra start til mål er på 201 meter, på kortest mulig tid. De raskeste passerer målstreken i godt over 150 kilometer i timen. Det ventes opp mot 100 deltakere fra hele landet til mesterskapet.
Arrangementet vil være et stort løft for scooterklubben, både personellmessig og økonomisk. Det vil kreves innsats fra 150 personer på dugnad. Det må også leies og kjøpes en del utstyr. Dersom dette blir et bra arrangement kan det bli aktuelt å søke om å få tildelt nordisk mesterskap senere.
To ganger tidligere har scooterklubben stått som arrangør av dragrace på Emmavatn. Begge gangene ble dette en stor suksess med godt over 1000 tilskuere.

K.L.O

 

Oppdatert 02.12.2018
© Kjell Lund Olsen