www.sulitjelma.com

Sulis-sida


        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
 
Sulisavisa logo
 
 

28.2.2008
Sint og skuffet eldrerepresentant
- Etter min mening er ikke eldrerådet lenger et upolitisk fora, det tyder blant annet leder Bernt Kristiansens uttalelser på, sier Spjelkavik. Han hevdet i møtet at vi er et "hylekor" som har gått ut i avisene med kjøkkensaken. Er vi med i eldrerådet for å gi råd om eldres levekår i kommunen eller ikke? Hvorfor omtaler rådslederen sine egne som et hylekor? Jeg er forbannet, sier Spjelkavik, som mener kjøkkendriften på Sagatun og mat til de eldre handler om mer enn lukt og smak.
- Det trodde jeg eldrerådets representanter også var opptatt av, i tillegg til bemanning og omsorg i institusjonene. Men leder av rådet nektet først å ta dette opp som sak, det skulle bare være et "tema". Hva i all verden skal eldrerådet behandle som sak, om ikke dette, sier Spjelkavik. Hun er i tillegg svært opprørt over måten årsmøtevedtaket fra pensjonistforeningen ble møtt på. Også Karin Rugås fra Fauske pensjonistforening hadde med seg et forslag til vedtak. Men lederen av rådet ønsket ikke å behandle disse.
- Da vi presset på, ble det til at rådets sekretær, Ingrid Alterskjær, skrev et forslag på vegne av Bernt Kristiansen. Sulis og Fauskes forslag var så og si likelydende, men fikk bare stemmene fra Fauske og Sulis sine representanter. Flertallet stemte for Kristiansens forslag, sier en skuffet eldrerådsrepresentant.
- Her får vi støtteerklæringer fra Saltdal pensjonistforening, men i vårt eget råd kalles vi altså et hylekor.

W.S.
 
     


 

I gruva
Barneboka
"I Gruva"
av Wenche Spjelkavik

I salg nå


IL Malm

KOBBERLØPET


Per L. Mosti

Sulispodcast

Hør lydopptak fra kulturarrangementer i Sulitjelma.


Oppdatert 28.02.2008
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional