logo

25.1.2008

Sarr i Balvasselva

Alle foto; Jan I. Olsenk

Isdammen i utløpet av Balvasselva.Et naust trues av vannmassene.
Dette naustet er nybygd etter at elva tok det gamle i fjor.Dette naustet ligger helt under vann, bare spissen av taket når over vannmassene. Elva, som vanligvis renner i forkant av bildet, har flommet opp og flyter også ut bak naustet.

Tilbake