PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


24.12.2014
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Emil Knuedsens vei
Julaften kl 13.30; På Reinhagen i Sulis bor selveste fjøsnissen.

Foto Kjell L. OlsenSaulo
Sigvald Torgny Jansson

Født 19/7 1942 død 17/12 201416.12.2014
Enige om Sagatun
Posisjonen i Fauske kommune har nå blitt enige om et forslag til budsjett for 2015. Her går Arbeiderpartiet bort fra tidligere vedtak om at Sagatun skal istandsettes og åpnes på samme nivå som før. I budsjettforslaget omdefineres Sagatun til omsorgsboliger og antall plasser reduseres fra 11 til 6. I følge Avisa Nordland legges det opp til heldøgns omsorg, men kun bemannet med 4,7 årsverk. Dette innebærer bare en person på jobb til en hver tid. I tillegg blir Sagatun utgangspunkt for de ansatte i den hjemmebaserte omsorgen i Sulitjelma. Innsparingen foreslås brukt til kulturhus og fotballhall. Budsjettforslaget skal behandles i kommunestyret på torsdag.

K.L.O


Saulo
Henning Paul Godtfredsen

Født 7/2 1933 død 14/12 20142.12.2014
Sulitjelmakalenderen i salg
Sulitjelmakalenderen 2015  
 

Historielaget har i år hatt uvanlig mange forespørsler fra folk som har etterlyst Suliskalenderen. Det er derfor gledelig å kunne si at kalenderen nå er i salg. I Sulitjelma selges den på begge kafeene, på Fauske hos Klette ur og optikk. Prisen er som tidligere år kr 100,-. Kalenderen kan også bestilles per epost, porto vil da komme i tillegg.
Dette er 21. gang den gis ut. Vi kan derfor med rette si det er en tradisjon som også i år vil ligge under mange juletrær.

Bestill kalenderen her.

K.L.O


Saulo
Julie Johansen

Født 4/3 1921 død 22/11 201416.11.2014
Solnedgang
Solnedgang  

Foto; Kjell L. Olsen

Årets siste solstråler.

I dag skinte solen på Sandnes. Den var oppe bare noen få minutter for å ta farvell, før den forsvant igjen. Selv oppe på Sandneshaugen vil den forsvinne for godt i løpet av et par dager. Men den 27. januar, etter 68 dagers fravær, dukker den opp igjen. Det ser vi allerede fram til.

K.L.O

11.11.2014
Fant 50 liter sprit
En mann i Sulitjelma har hatt politiet på besøk. Her fant de 50 liter egenprodusert sprit samt 90 liter sats. Sprit og sats ble beslaglagt og mannen er belønnet med kr 6.000 i bot.

K.L.O


Saulo
Vigdis Helene Haldorsen

Født 30/11 1946 død 8/11 201410.11.2014
Interessante funn ved Otervatnet
Otertoppen  

Foto; Drake Resources

Lomivatnet med Otertoppen i bakgrunnen. Det er i midt i
denne fjellsiden det er gjort de mest interessante funn.

Drake Resources har nå analysert innsamlede steinprøver fra området ved Otervatnet. Dette området er tidligere lite undersøkt. Prøvene viser et høyt innhold av kobber, sink og sølv og sammenholdt med de geofysiske målingene fra august karakteriseres funnet som svært oppmuntrende. Indikasjonen strekker seg over et område på 4,5 km langs nordsiden av Lomi og går ca 200 meter inn i fjellet. Dataene vil bli videre bearbeidet og tolket og dersom egnede steder for diamantboring blir funnet, vil det bli utarbeidet et forslag om å starte diamantboring i dette området allerede i mars/april til neste år.

Se TV2s innslag fra Sulis.

K.L.O


Saulo
Dagny Marie Kvæl

Født 25/7 1929 død 24/10 201422.10.2014
Spennende malmfunn
Malmleting  

Foto; Kjell L. Olsen

Geofysisk malmleting i Sulitjelma med helikopter.

I august drev det australske firmaet Drake Resources geofysisk malmleting i Sulitjelma. Ved hjelp av helikopter ble ca 70 kvadratkilometer av Sulitjelmaområdet undersøkt. Nå foreligger de første, foreløpige resultatene. - Det er funnet indikasjoner på sju områder med malm sier Per Gunnar Skotåm til Sulisavisa. Skotåm, som har gode kontakter i det australske selskapet, sier at fem av disse ligger innenfor et område på 10 km i det såkalte sydgruvefeltet, to ligger i den østlige delen av nordgruvefeltet. Spesielt interessant er et område ved Otervatnet, som tidligere ikke har blitt undersøkt. Drake Resources skal nå sammenholde de geofysiske dataene med geologiske vurderinger og historiske data for å finne områder som skal følges opp videre. I nærmeste framtid vil direktøren for Drake Resources, Jason Stirbinskis, komme til Fauske. Dette er et positivt tegn, avslutter Skotåm.

K.L.O


Saulo
Erling Victor Ingebrigtsen

Født 20/12 1920 død 13/10 2014
Saulo
Inger Anne Rundberg
(født Hansen)

Født 7/6 1953 død 12/10 2014
Saulo
Hjalmar Johan Øhlund

Født 4/8 1926 død 11/10 20141.9.2014
Skal dele ut penger
Styret i Sulitjelma grubers velferdsfond har nå fått disponert fondets midler slik at det igjen kan tildeles støtte to ganger årlig. Lag og foreninger i Sulitjelma oppfordres til å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak for Sulitjelmas befolkning. Søknadsfrist for høstens tildeling er satt til 1. oktober. Søknader sendes til;

Sulitjelma Grubers Velferdsfond
v/ Haakon Borge
Gryttingveien 15b
8209 Fauske


K.L.O

30.8.2014
Malmleting via helikopter
Malmleting  

Foto; Kjell L. Olsen

Helikopteret tar av fra industriområdet på Sandnes,
med leteutstyret hengende under.

Etter mange års stillhet høres atter den velkjente lyden av helikopter over Sulitjelma. Det er et italiensk firma som kartlegger malmforekomstene i Sulisområdet på vegne av det australske selskapet Drake Resources. Helikopteret flyr hver dag fra morgen til kveld.
Det er flere tiår siden det har vært drevet malmleting i Sulis og for de som husker 1970-tallet er malmleting og helikopter nært forbundet. Det har også tidligere vært drevet geofysisk malmleting i Sulis, men siden da har teknologien blitt betydelig forbedret. Tidligere kunne man bare "se" noen meter ned i fjellet. Nå er det mulig å "se" adskillig dypere og eventuelt oppdage forekomster som hittil har vært "usynlige".
Drake Resources har ønsket å drive geofysisk malmleting i Sulitjelma for flere år siden, men en konflik med reindriftsnæringen har hindret dette. Konflikten endte i Salten Tingrett, som i et rettslig hastevedtak i månedsskiftet juli/august ga medhold i at Drake Resources kunne starte helikopterflyging i ommrådet.

Se Avisa Nordlands artikkel fra rettssaken.

K.L.O

30.8.2014
Nytt båtutsett i Kjelvatnet
8. september starter arbeidet med nytt båtutsett i Naustbukta ved Kjelvatnet. Utsettet med betongrampe skal anlegges ytterst på odden, på vestsiden av Naustbukta. I tillegg skal strandlinjen utover til utsettet ordnes slik at det kan dras opp båter. Mandag 1. september begynner nedtapping av Kjelvatnet. Fram til 8. september skal vannet tappes gradvis ned til 2,5 meter under høyeste vannstand, og holdes slik fram til 26. september da Kjelvatnet heves til normal vannstand igjen. Prosjektet er et samarbeid mellom Sulitjelma Hytteforening, SKS, Statskog og Fauske kommune.

Se kart der de planlagte arbeidene er inntegnet.

K.L.O

22.8.2014
Ny leteboring i Diamanten
 

Foto; Kjell L. Olsen

Spor etter leteaktiviteten i Diamanten 1913-14.

Denne uka ble det startet leteboring i Diamanten i Sulitjelma. Det er firmaet Nye Sulitjelma Gruver AS som i løpet av et par uker skal bore i en tidligere kjent kobberforekomst. Selve boringen utføres av et innleid firma Diamantboring Nord AS. De første diamantboringene i dette området ble gjort i 1913-14. Det ble allerede den gang gjort funn her, ca 1900 meter sør for Beritelven. Selve navnet Diamanten skal etter sigende komme av at en borekrone med diamanter satte seg fast under boringen og ble værende inne i fjellet. I følge Avisa Nordland ble det også i 1972 gjort funn her, men at funnet senere ble "glemt". Sulitjelma Gruber hadde ikke for vane å "glemme" funn. At det ikke ble startet utvinning skyltes andre forhold.

K.L.O

Saulo
Kurt-Helge Johansen

Født 5/4 1976 død 18/8 2014Saulo
Margot "Vesla" Haldorsen

Født 27/9 1931 død 5/8 201417.7.2014
Turorientering i Sulis
 

Ilustrasjonsfoto

 

Il Malm ønsker å starte med turorientering i Sulitjelma. For en tid siden ble det produsert et helt nytt orienteringskart for området Daja-Stordalen og nå i sommer har det blitt satt ut 15 orienteringsposter her. Orienteringskart og klippekort fås gratis i kiosken ved Sulitjelma Turistsenter i Daja. Kartet har inntegnet alle de 15 postene og i tillegg er hver enkelt post beskrevet på klippekortet. I terrenget er postene merket med et rødt og hvitt plastskilt. Så blir det din oppgave å finne disse. Når en post er funnet kvitterer du i klippekortet med tangen som er hengt opp sammen med postflagget. Du kan "sanke" poster når du selv ønsker, en eller flere for hver tur. Når du har kvittering for alle 15 postene kan du sende inn klippekortet så blir du med på trekkingen av en premie når sesongen avsluttes.
Turorientering er en flott friluftsaktivitet som passer for hele familien. I tillegg til trim og frisk luft får du erfaring i å lese kart. Det er et enkelt terreng for orientering og det er derfor ikke nødvendig å bruke kompass. Daja-Stordalen et område mange ikke kjenner så godt og turorientering vil være spennende turer på nye stier. Nå som kleggplagen er på hell oppfordrer IL Malm alle til å skaffe seg orienteringskartet og forsøke turorientering. Postene vil henge ute utover sommeren og høsten.

K.L.O

16.7.2014
Oppgradering av Såkiveien
Arbeidet med å oppgradere Såkiveien på strekningen Skihytta-Risvatnet starter opp i disse dager. I den forbindelse varsles det om at veien stenges for biltrafikk på dagtid mellom kl 7.00 - 17.00 i ukedagene. På kveldstid og i helgene er veien åpen for ferdsel. Stengingen vil vare fram til september.

K.L.O

13.7.2014
Rekordsommer
Fløyelsringvinge  

Foto; Kjell L. Olsen

Uvanlig mange fløyelsringvinger i år.

Forrige helg startet sommeren for alvor og de som har ønsket skikkelige sommertemperaturer ble til slutt bønnhørt. For mange ble det kanskje litt i overkant - på onsdag viste graderstokken hele 34,5 grader i skyggen. Man må antakelig flere tiår tilbake for å finne høyere makstemperatur. Det går rykter om en sommer tidlig på 1960-tallet med temperatur helt oppe på 36 grader, men det er altså femti år siden.
Samtidig med sommervarmen dukket kleggen opp både i Sulis og på fjellet, og da i et antall som ingen tidligere har opplevd. Det er nærmest umulig med normale utendørsaktiviteter og mange har funnet det så utrivelig at de har rømt fra hytta. Da er det bedre med alle sommerfuglene. Denne uke har store mengder av arten fløyelsringvinge dukket opp. Dette er en vakker, mørkebrun sommerfugl med oransje tegninger på vingene.
Hva som er årsaken til den store mengden insekter får de lærde strides om. Men ett er i alle fall sikkert; insektene lever stort sett som larver den første sesongen. Så forpupper de seg og overlever vinteren i puppestadiet før de krype ut neste vår/sommer som voksne individer. Om vinteren overlever de fleste som egg eller i puppestadiet. Minimumstemperaturen om vinteren har en viss betydning for overlevelsen og det samme har graden av tele i jorden for mange arter. Sist vinter var det knapt barfrost og dermed ikke tele i jorden og minimumstemperaturen nådde ikke ned i 20 minusgrader i løpet av vinteren. Under slike forhold overlever flere insekter enn om høsten og vinteren har vært strengere. Noen insekter til glede, andre til plage.

Se mer om sommerfugler på sidene til artsdatabanken.

K.L.O

3.7.2014
Renoveringen startet
Sagatun  

Foto; Kjell L. Olsen

Arbeidet med å sette Sagatun i stand har nå startet.

Mandag i denne uka startet omsider arbeidet med å sette Sagatun i stand. Det er fauskefirmaet AS Stillas og Betongservice som har fått jobben. Kommunen håper arbeidet skal være ferdig slik at beboerne kan flytte inn til jul. Da har det gått over to år siden de ble evakuert og i mellomtiden har de bodd på institusjon på Fauske. Gleden er nå stor hos de som snart får flytte hjem igjen.
Sagatunsaken startet sommeren for to år siden ved at legekontoret ble evakuert. Denne delen av Sagatun skal ikke renoveres da det ikke er funnet skader her. Ingen har forklart hvorfor legekontoret ble lagt ned og det gjenstår derfor å se om legen er på plass til gjenåpningen av Sagatun.

K.L.O


Saulo
Alfhild Adeleide Haukland

Født 11/3 1931 død 19/6 201419.6.2014
Ap svek Sulis
Torsdag 19. juni behandlet kommunestyret forslag om avvikling av svømmebassenget i Sulitjelma, samt ombygging av lokalene til barnehage. Saken har skapt et stort folkelig engasjement og mange tilhørere fra Sulitjelma hadde møtte fram og overvar behandlingen. Saken er for mange så følelsesladet at ordføreren etter hvert måtte henvende seg til publikum og gjøre dem oppmerksome på at de ikke var en del av behandlingen og derfor måtte holde seg i ro. Sett fra publikums ståsted har saken flere sider. Den mest åpenbare er at Sulitjelma blir fratatt bassenget, dernest at lokalene er lite egnet til ny barnehage. Men over det hele henger en gryende mistanke om at sentrale maktpersoner på Fauske ønsker å trekke kommunen mest mulig ut av Sulis. Signalet er sterk kost - Sulis har ikke livets rett. Mistanken ble for mange mer og mer forsterket under Sagatunsaken, som karakteriseres som et raid med en flom av vikarierende motiver for å få institusjonen nedlagt. Her nevnes stikkord som muggsopp, arbeidsmiljø, helsepolitisk handlingsplan, TEK10, grunnforhold, lovlighetskontroll, et for lite helsefaglig miljø og enorme kostnader ved reparasjon. Mange viser til at legekontoret, som ikke var berørt av noe av dette, var det første som ble evakuert og lagt ned. Med knappest mulig margin er det vedtatt at Sagatun skal renoveres. Men to år etter at institusjonen ble fraflyttet er arbeidet fortsatt ikke startet. Og det er med dette som bakteppe en ny nedlegging dukker opp - avvikling av bassenget. Og argumentet for å legge ned og bygge om bassenget til barnehage er klarere enn i Sagatunsaken; å spare penger.
Det ble en lang og hard debatt. Allerede før kommunestyrets møte var satt visste man at det likevel ville bli flertall for nedleggelse. At saken var dårlig utredet viser det faktum at det i tolvte time dukket det opp nye opplysninger.Bassenget har blitt tildelt i underkant av 1.000.000 kr i tippemidler. Dersom bassenget avvikles må midlene tilbakebetales med renter og oppjustert kroneverdi, noe som vil påvirke økonomien i prosjektet negativ. Mange håpet at saken i beste fall ble skrinlagt, i værste fall utsatt til de økonomiske konsekvensene var utredet. AP ba om pause slik at de kunne diskutere dette i partigruppen. Men da de kom tilbake var det klart at de, til tross for de nye opplysningene og uklarhetene, opprettholdt sitt tidligere vedtak om nedlegging.
- Jeg tror ikke at et svømmebasseng er et være eller ikke være for Sulis, sa Harald Jøstensen (H) under behandlingen. De fleste i Sulis vet at et basseng alene ikke avgjør Sulitjelmas framtid, men om kommunen ønsker å avvikle mest mulig av sitt engasjement får det store konsekvenser. Selv om det var mens Høyre og Frp styrte kommunen at ny skole i Sulis ble vedtatt, har de to partiene alltid hatt hatt en marginal oppslutning i Sulitjelma. Stedet har vært en arbeiderparti-bastion gjennom hundre år. Så sent som ved siste kommunevalg gikk 60% av stemmene til AP. At Høyre går inn for nedleggelse av bassenget er for de fleste ikke sjokkerende. Men at det er arbeiderpartiet som faller stedet i ryggen, oppleves av svært mange som opprørende.

K.L.O

17.6.2014
Kaldt i Sulis
Folkemøte  

Foto; Kjell L. Olsen

Sulitjema våknet til nysnø og kulde 17. juni.

I likhet med mange andre steder i Nord-Norge våknet også Sulisfolk til nysnø og kulde tirsdags morgen. Nå er det ikke helt uvanlig med en og annen snøbyge i luften på denne tiden. Mer uvanlig er det at snøen blir liggende på bakken. Snøebygene er dårlig nytt blant annet for rypejegerne. Rypekyllingene lever den første tiden av insekter. Når bakken er dekket av snø og temperaturene er lave blir det vanskelig for foreldrene å skaffe mat til de små. Det er derfor vanskelige tider med stor dødelighet. Fordelen for oss mennesker er at det er lite mygg, og ikke mye plenklipping.

K.L.O

17.6.2014
AP legger ned bassenget
Mandag kveld hadde Arbeiderpartiet gruppemøte for partiets representanter i kommunestyret. Her skulle de vedta hva de skal mene om barnehage og basseng i Sulitjelma. Kommunestyret er delt og partiets mening vil avgjøre saken. Avstemmingen viste at gruppens fire medlemmer fra Sulitjelma stemte mot nedlegging av bassenget, mens gruppens øvrige syv medlemmer sto samlet for nedlegging og ombygging til barnehage. Dermed er det i prinsippet ordfører Siv Anita Brekke, gruppeleder Tom Vidar Karlsen, Anne Grete Lund og de andre partikolegaene i AP som legger ned bassenget.

K.L.O

12.6.2014
Klar melding fra folkemøtet
Folkemøte  

Foto; Kjell L. Olsen

Det var stort oppmøte da basseng, barnehage og Sagatun
skulle debatteres.

"Hele Sulis" hadde møtt fram på folkemøte der temaet var svømmebassenget, barnehagen og Sagatuns framtid. Alle politiske partier i kommunestyret var invittert til å delta, og bare stolene til Venstre, FRP og Alt for innbyggerne sto tomme. De politiske partiene startet med å klargjøre sine standpunkter. I sitt innlegg ønsket Ottar Skjelhaug (AP) å berolige forsamlingen med at prosessen for istandsetting og gjenåpning av Sagatun går sin gang. - Sagatun skal åpnes og i løpet av de nærmeste dagene vil det bli klart hvem som får anbudet, sa Skjellhaug. Møtet videre handlet derfor i hovedsak om barnehagen og bassenget.
Forslaget fra rådmannen, som skal behandles i kommunestyret 19. juni, er nedleggelse av bassenget og etablering av barnehage i de gamle bassenglokalene. Det er flertall for ny barnehage i Sulitjelma, men striden står om nedleggelse av bassenget. Kommunen styres av Høyre og Arbeiderpartiet. Mens Høyre har bestemt seg og går for rådmannens instilling vil oposisjonen beholde bassenget. Da blir det i praksis AP som avgjør saken på møte i partiet mandag 16. juni. Uansett hva partiet lander på vil dette få flertall. Sagatunsaken ble for et år siden avgort i APs partimøte med minst mulig flertall. Mange frykter at flertallet kan bikke i gal retning denne gang.
De mange innleggene fra salen var alle samstemte; Nedlegging av bassenget og etablering av barnehage i lokalene vil være en svært dårlig løsning både for bassenget og for barnehagen. - Barnehagen vil bli en bunker, hvor blir uteområdene? Det ble minnet om at kommunen ønsker å være en folkehelsekommune. - Har ikke bassenget noe med folkehelse å gjøre, ble det spurt. Dersom barna skal busses til Fauske for svømmeundervisning vil bussturen alene stjele to skoletimer hver gang. - Hvilket annet fag skal det da undervises mindre i; matematikk, norsk eller engelsk? Representanter for turistnærnigen etterlyste helgeåpent basseng som et attraktivt tilbud til sine gjester. AP-bastionen Sulis venter i spening på hva partiet vil vedta, særlig de som har stemt på Ap og løftene i deres valgprogram.

K.L.O

9.6.2014
Ønsker å selge Glastunesfilialen
Glastunesfilial  

Foto; Kjell L. Olsen

Rådmanenn ønsker å selge den gamle Glastunes-filialen.

Rådmannen foreslår at kommunen kvitter seg med den gamle Coop-filialen i Glastunes. Bygget ble oppført av Sulitjelma samvirkelag i 1969, men etter selskapets konkurs i desember 1988 ble bygget overtatt av Fauske kommunes tekniske etat. Nå er det ikke lengre i ordinær bruk og rådmannen mener det bør avhendes etter takst og budrunde. Formannskapet gikk enstemming inn for rådmannens instilling, men det er kommunestyret som skal fatte det endelige vedtaket den 19. juni.

K.L.O

9.6.2014
Kommunepolitikere invitert til folkemøte
Torsdag 12. juni kl 18.00 arrangeres det folkemøte på Sulitjelma Samfunnshus. Det er nærmiljøutvalg, pensjonistforening, velforeningen, foreldreutvalget ved skolen og IL Malm som har gått sammen om arrangementet. Gruppelederne for alle partiene i kommunestyret er invitert og vil utgjøre panelet, mens det åpnes for spørsmål og kommentarer fra publikum. Ønske er å få i gang en dialog om barnehagen, bassenget og Sagatun, samt å oppklare noe av usikkerheten som gjelder Sulis-samfunnets framtid. - Vi håper på en frisk og saklig debatt, skrivere arrangørene i invitasjonen.

K.L.O


Saulo
Einar Helland

Født 9/4 1937 død 5/6 201421.5.2014
Vil legge ned bassenget
Dagens barnehage i Sulitjelma drives i uegnede og dårlige lokaler. Situasjonen er så prekær at kommunen nå starter arbeidet med å utrede framtidig barnehage. Rådmannen foreslår å legge ned dagens svømmebasseng og etablere barnehage i bassenglokalene. På onsdagens møte i driftsutvalget var saken oppe til behandling. Høyres forslag om å legge ned bassenget ble nedstemt med 4 mot 5 stemmer. Etter forslag fra AP blir saken istedet oversendt kommunestyret uten innstilling. Når det gjelder barnehagen ble Bernt Gøran Lund erklært inhabil. Felleslista foreslo at barnehagen ikke skulle etableres i den nye skolen og at kommunestyret, som skal ta stilling til bassengsaken i juni og da avgjøre plassering av barnehagen. Avstemmingen viste 4 stemmer for rådmannens innstilling og 4 for Felleslistas forslag. Høyre har utvalgslederen og dennes dobbeltstemme avgjorde saken til fordel for rådmannens forslag om å etablere barnehage i bassenglokalene. Nå sendes saken over til kommunestyret, som skal avgjøre skjebnen til både bassenget og barnehagen i Sulis.

K.L.O

21.5.2014
Vil renovere Sagatun
På møtet i kommunens driftsutvalg onsdag viste Bernt Gøran Lund til at fristen for å levere anbud for renovering av Sagatun var utløpt og ba om en orientering om status. Kommunalsjefen kunne melde at det var innkommet to anbud. Hvem disse er, kunne han ikke røpe enda.
Det har vært knyttet stor spenning til om det ville komme inn anbud da kommunen har satt en ramme på 10 mil kr samtidig som administrasjonen hevdet at en renovering ville bli atskillig dyrere. Nå har altså to firma likevel funnet dette interessant.

K.L.O

30.4.2014
Starter riving på mandag
Sulitjelma skole  

Foto; Kjell L. Olsen

Den over 100 år gamle skolen rives nå.

Den ærverdige, over hundre år gamel skolebygningen i Sulitjelma skal nå rives og arbeidet starter førstkommende mandag. For noen få år siden skulle skolen i Sulitjelma opprustes og valget sto da mellom å renovere den gamle skolen eller bygge ny. Kommunestyret vedtok å bygge ny skole. Denne sto ferdig og ble tatt i bruk ved skolestart i fjor høst. Renovering av betongfløyen fra 1968 er snart ferdig og turen har derfor kommet til den gamle skolebygningen, som nå altså skal rives.

K.L.O

25.4.2014
En uvanlig påskegjest
Kaie  

Foto; Sverre Pettersen

En kaie på besøk i Fagerli.

En litt uvanlig gjest var på besøk i Fagerli i påsken. - En kaie holdt seg på bakken under fuglebrettet hele formiddagen den 15. april. Der fandt den tydeligvis mye å sette i seg av frøblandinger, sier Sverre Pettersen som fikk tatt flotte bilder av fuglen.
Kaie er en av våre minste kråkefugler og holder hovedsaklig til i sør- og midt-Norge.

K.L.O

22.4.2014
Lover bot og bedring
Sør-Saulo  

Foto; Kjell L. Olsen

Sulitjelma byr på fantastisk skiterreng, men dårlig mobildekning.

Påsken er ikke bare høysesong for fjell og hytteliv, det er også tiden da mobiltelefonsambandet får kjørt seg. Nettet har år for år blit utbygd, sist til såkalt 3G, men telefonbruken og datatrafikkene vokser raskere enn hva Telenor har klart å bygge ut. Hvert år er det derfor store problemer med avviklingen av den digitale trafikken og i år ble hele 3G-nettet slått ut. Til NRK sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor at de aldri har sett noe lignende i et hytteområde før. Amundsen sier at de skal gjøre sitt for at dette ikke skal skje igjen og lover at de kommer til å utvide nettet betydelig før neste påske.

K.L.O

2.4.2014
Radio fra Sulitjelma
Fredag 11. april skal Radio Salten skal ha en hel dag med sendinger fra og om Sulitjelma. Radioen kan høres på internett eller på FM 106,8.

K.L.O

28.3.2014
Blankt avslag
Kommunestyret valgte i februar å tiltre den nye ordningen for handtering av motorferdsel i utmark. Denne innebærer at kommunen, etter en omstendelig prosess, kan opprette nye skuterløyper. Utenom disse løypene skal motorferdselen forvaltes etter nasjonale lover og forskrifter. Den gamle forsøksordningen, som Fauske har vært en del av i over ti år, opphører 30. april. Fauske kommune ønsker å fortsatt kunne forvalte motorferdselen etter den gamle prøveordningen. I januar sendte de derfor brev til klima- og miljødepartementet og ba om et møte for å drøfte en videreføring av dagens forvaltningspraksis. Nå foreligger svaret - departementet vil ikke møte kommunen og presiserer at all forvaltning skal være etter nasjonal lov og forskrift.

K.L.O

22.3.2014
Sagatun på anbud
Prosessen med å renovere Sagatun går sakte, men nå har kommunen bedt om anbud på rehabiliteringen. Det presiseres at anbudet må være innenfor rammene av kommunestyrets bevilgning på 10. mill. kroner og at det skal gjennomføres som en totalentreprise. Det innebærer at totalentreprenøren har alt ansvar for at kravene til Sagatun oppfylles. Utlysningen er gjort gjennom databasen for offentlige innkjøp (DOFFIN) og den svært korte fristen for å levere anbud er satt til 3. april. Det vil bli arrangert befaring for interresserte firma den 26. mars. Så gjennstår å se om noen klarer å levere anbud innen fristen.

Se anbudet hos DOFFIN

K.L.O


Saulo
Ole Alfred Aasen

Født 2/3 1931 død 9/3 20149.3.2014
Kobberløp under tøffe værforhold
Målpassering  

Foto; Jørn Jonassen

Etter 40 km kaster Håvard Solbakken (til venstre) foten
fram og vinner med en god skolengde foran Vidar Valvik.

Etter at vi har hatt et nesten unaturlig stabilt vær i tre måneder i strekk, slo værgudene til for fult under dagens kobberløp. Vind, snø, regn og sludd - alt sammen i rikelig monn - ble kastet ned over arrangører og løpere. Likevel stilte 179 personer til start, 24 forhåndspåmeldte hadde da trukket seg.
Cato Sandslett fikk litt av en ilddåp i rollen som ny rennleder. Værprognosene, med sterk vind og mye nedbør, tilsa at det kunne bli risikabelt å sende løperne helt innover til Tjoarvi. Like før start ble det derfor avgjort at deltakerne skulle snu ved Storstilla og i stedet gå to runder. I tillegg hadde tråkkemaskinen problemer med å lage spor fort nok. Starten måtte derfor utsettes i en halv time slik at ikke de raskeste løperne nådde igjen tråkkemaskinen.
Vinneren blant damene var Cecilie Risvoll Amundsen, Fauske IL. Dette var hennes fjerde kobberløpseier. For å avgjøre vinneren blant mennene måtte det brukes foto-finish. Seieren ble gitt til Håvard Solbakken fra Instrandens IL, da bildet viste at han var noen cm foran Vidar Valvik fra IL Siso.

Se flere bilder på Fauske ILs side på facebook.

K.L.O

12.2.2014
Ny forsøksordning for snøskuter
Etter regjeringsskiftet sist høst ble det besluttet at forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark skulle utvides til å omfatte flere kommuner enn tidligere. Alle kommuner som ønsker å være med, får nå anledning til det. Men dette er en ny ordning som i sin helhet erstatter den tidligere forsøksordningen. Men dette innebærer ikke et "frislipp" av snøskuterkjøringen. Forvaltningen skal fra 1. mai 2014 igjen skje etter motorferdselloven med et generelt forbud mot scooterkjøring og dispensasjoner etter søknad. Det nye er at kommunene, etter en detaljert beskrevet prosess, kan etablere faste snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Utenfor disse løypene blir regelverket slik det var før dagens forsøksordning ble innført. Dersom kommunen ønsker å være med på forsøksordningen, som gjelder perioden 2014 - 2018, er fristen til å vedta de nye forskriftene satt til 1. april. Kommunestyret i Fauske skal behandle saken på møte i morgen.

K.L.O

12.2.2014
Kraftutbygging i kommunestyret
Kommunestyret skal i morgen vedta en uttalelse i forbindelse med søknadene om bygging av 8 nye kraftverk i Sulitjelmaområdet. I går ble saken behandlet i planutvalget. Her leverte rådmannen en innstilling som gikk inn for utbygging av samtlige kraftverk med unntak for Kvannelva og Littj Tverråga. Et forslag fra arbeiderpartiet om også å gå mot en utbygging av Oterelva og Galmejohka fikk flertall. Dermed anbefaler planutvalget utbygging av Granheibekken, Valfarjohka, Tverråmoen, Sjønståfossen og Laksåga.
Fauske kommune leverer bare en uttalelse. Den endelige behandlingen av søknadene foretas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det blir ikke altid tatt hensyn til vertskommunens ønsker. Som da søknaden om utbygging av Tverrelva i sin tid ble behandlet. NVE innvilget søknaden selv om både Fauske kommune og Nordland Fylkesting gikk mot.

K.L.O

26.1.2014
Sagatun utsettes
Rådmannen har varslet kommunestyret om at de avsatte midlene til istandsetting av Sagatun ikke ser ut til å være tilstrekkelig. Samtidig peker han også at vedtaket om gjenåpning i august er for optimistisk. Alle gulv skal fjernes, det samme gjelder alle ikke-bærende vegger. I tillegg skal terrenget utenfor Sagatun senkes.

K.L.O

1.1.2014
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
  Dato   Dato   Dato   Dato   Dato   Dato
Årets kaldeste dag 9/3 (-23,8 oC)   9/2 (-20,9 oC)   11/2 (-24,9 oC) 6/1 (-28,9oC) 28/2 (-24,9 oC) 21/3 (- 20,6 oC)
Langvatn totalt isfritt 25/5   26/5   28/5 3/6 19/5 17/5
Siste frostnatt om våren 1/5   11/5   7/5 17/5 27/4 18/5
Varmeste dag 31/5   14/8   9/6 17/8 8/8 30/7
Første frostnatt om høsten 26/9   9/10   8/10 14/10 4/10 8/10
Snøen har lagt seg første gang 18/10   23/10   15/11 12/10 28/9 29/10
Permanent snødekke fra (18/10)   (23/10)   26/11 28/11 11/11
Permanent is på Langvatn (vest for fyret) fra     6/12   1/12   30/12 14/11 30/11 21/11

 


 

IL MALM

Kobberløpet
Kobberløpet
14.3 2015


IL MALM

Kobberløpet

Årsmøte

Onsdag 25. mars
kl 19.00 på skolen.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 16. mars.


Sulitjelma
hytteforening

Årsmøte

Skjærtorsdag 2. april
kl 17.00
på skihytta.

Sulitjelma hytteforening


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?
Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelma
flowbee


Sulitjelma hytteforening


Ny bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma HistorielagRettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 04.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional