Sulis-sida


        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

2.10.2008

Vi vil til Bodø nå!

Kronikk av Rolf Knoph

Den administrative og politiske ledelsen av Fauske Kommune sliter for tiden med å få kommunens budsjett i balanse. De er nå kommet til det stadiet da det er ikke nok å snu hver stein, nei nå skal steinene knuses og tilintetgjøres. Det er vel naturlig at når både den administrative og politiske ledelse er fullpakket av tidligere sulisværinger, så er det mot Sulis de vender seg for å finne løsninger.
Det er ikke første gang vi får motbør fra partiene som nå styrer kommunen. Da partieier Hagen var på møte i Messa i Sulis i 1983 var hans forslag at gruvearbeideren skulle flyttes til Spania med full lønn, for det ville spare staten for masse utgifter. Forslaget kom noen dager etter at han hadde vært i Tyssedal og foreslått at de heller skulle dyrke bananer enn å produsere illeminitt. Forslaget var både komisk og dumt, og fikk selvfølgelig lite og ingen gjennomslag.
Verre var det da samme partieier i en tv-debatt foran valget i 1985 uttalte at vi bare drev ut gråberg av gruvene våre, enda alle som var litt opplyst visste at den største kjente kobberforekomsten i Norge befinner seg her, noe den forøvrig fortsatt gjør.
Verst er imidlertid episoden med den flybårne partieieren under valgkampen for ett år siden, der han sammen med sine utvalgte undersåtter fra Fauske slaktet eldreomsorgen i Fauske Kommune under ett besøk i Røvika. Fauske ble uthengt i riksmedia som en versting i landet, og la bare Frp slippe til så skal det bli både enerom til alle og valgfrihet om hvor du vil bo og hva du vil ha til middag og kvelds.
Det er altså ett år siden! Nå skal de eldre i Røvika tvangsflyttes til tomannsrom andre steder.
Når det er gjennomført, så skal de eldre på Sagatun i Sulitjelma også tvangsflyttes til en eller annen plass, og ettersom tomannsrommene høyst sannsynlig da er oppfylt allerede så ser jeg for meg at modellen fra Steinkjersannan med åttemannsrom, vedfyring og en felles dusj i kjelleren kan være et alternativ. Her tar man ikke hensyn til at Sagatun er fylt til randen, at det står kø av flere eldre som gjerne vil dit, at eldrebølgen også kommer til Fauske. Men i sin klokskap så ser de for seg at en slik nedleggelse vil gi mange fordeler; de sparer penger på drifta, det blir ikke lenger krav om at det må doktor til Sulis og bonusen på toppen blir at Sagatun var begrunnelsen for at brannvernet måtte opprettholdes i Sulis - så nå kan også det fjernes.
Men Sagatun skal selvfølgelig ikke stå tom, nei da sender vi ungdomsskolen i Sulis ned til Fauske og lar barneskola overta bygget. Du snakker om kreativitet for å spare penger! At saken egentlig handler om livskvalitet for de eldre, om oppvekstvilkår for barna våre, det er underordnet når det kan spares penger.
Ledelsen har sånn sett heller ikke fått med seg begrunnelsen fra den nye direktøren på Salten Verk som valgte å bosette seg på Straumen, fordi der var oppvekstvilkårene for hans barn mye bedre enn på Fauske. Mottrekket til kommunen er å skjære mer ned på budsjettene til undervisningssektoren.
Etter stansen i gruva i 1991 har sulissamfunnet sakte men sikkert bygd seg opp igjen, og da med god hjelp fra næringslivet i Bodø. Man kan fort nevne Skagen Hotell som også driver vårt hotell, Nordland Taxi med sin sentral, Gunvald Johansen med fjellandsbyen, Løvold på turismesatsing.
Næringslivet i Fauske har vært totalt fraværende, selv om vi nå heldigvis har fått Fauske Glass og Ramme opp til oss, noe som bare er unntaket som bekrefter regelen. Hva ville Sulis ha vært uten denne satsingen fra Bodø ?
Nei i stedet så arbeider altså den administrative og politiske ledelse i kommunen på høygir for å rive bort fundamentet i lokalsamfunnet vårt. Jeg ser med lengsel til hvordan vår kommunenabo i vest behandler sine utkanter, hvordan de satser i Misvær, i Skjerstad, i Saltstraumen, på Kjerringøy, og sannelig også i Værran utenfor byen.
Jeg er helt sikker på at Team Bodø ville ha vært en aktiv pådriver for å få til en reiselivs og turismesatsing i Sulitjelma, slik de gjør det i Bodø. Og det skulle ikke forundret meg om de også hadde tatt tak i saken om ny gruvedrift her også. Det kunne vært noe for oss å få oppleve i stedet for den kontinuerlige trusselen om at ting skal fjernes, vi er ikke lønnsomme nok. Derfor inviterer jeg herved Bodø Kommune til å komme å overta oss, jo før jo heller.
Det byr ikke på mange praktiske problemer at vi må gjennom ei "miljøgate" og et par rundkjøringer før vi kommer til vårt nye kommunesenter. Norge har jo styringen på både Svalbard og landområder på Sydpolen uten at vi henger fysisk sammen, og det fungerer utmerket.
Det kommer til å bli lokal flaggdag den dagen SKS styres fra sitt nye hovedkontor i Bodø, med filialkontor i Sulitjelma.


Oppdatert 03.10.2008
© Kjell Lund Olsen