PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
 
Sulisavisa logo

Det skjedde i Sulitjelma i 2007

 

31.12.2007
Rengfull førjulstid
Avisa Nordland kan melde om stor nedbør i Sulitjelma i tiden før jul. Den 21. desember falt det 67,8 mm nedbør. I følge Odd Sandslett må man helt tilbake til 1970 for å finne tilsvarende nedbørsmengde. Normal nedbør for Sulitjelma i desember er 117 mm, mens normal årsnedbør ligger på 1067 mm.


24.12.2007
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Julestemning i Daja 24.12.2007 kl 14.30
Foto; Kjell L. Olsen

16.12.2007
Ulovlige naust ved Balvatnet
Statskog har henvendt seg til Saltdal kommune med ønske om at kommunen aksjonerer mot ulovlige naust ved Balvatnet. I følge Avisa Nordland kjenner kommmunen til ulovlighetene men skyver ansvaret tilbake til Statskog som bortfester av nausttomtene. Hvilke ulovligheter det her er snakk om går ikke fram av avisas oppslag.
Irene Jensen

Født 19/11 1921, død 10/12 20073.12.2007
Folkemøte om skolen
  Politikerpanel

 

 

Foto; Kjell L. Olsen
Politikerne i panelet.
Rundt ett hundre personer møtte fram da foreldreutvalget inviterte til folkemøte om skolebygningen i Sulitjelma. De politiske partiene i kommunen var invitert til å delta i en paneldebatt for å klargjøre sitt syn på saken, og alle så nær som SV og Senterpartiet deltok. Før møtet hadde politikerne vært på en befaring på skolen. Om noen av dem hadde vært usikre, var nå all tvil ryddet av veien. Det er tverrpolitisk enighet om at Sulitjelma trenger ny skole. Det som skiller partiene er synet på når dette arbeidet skal ta til. Posisjonen ville vente til man hadde fått bedre kontroll med økonomien i kommunen og håpet at skolen kunne komme med i 2009-2010-budsjettet. - Vi vil prioritere Vestmyra skole byggetrinn II, deretter ligger Sulitjelma godt an, sa Arne B. Våg, gruppeleder for partiene som har makta i kommunen. Oposisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, ville starte planleggingsarbeidet straks og mente de hadde lagt opp til dette gjennom økonomiplanen og salg av kvotekraft. De hevdet at det var regimeskiftet i kommunen som hindret en oppstart nå. - Pengene finnes, det mangler bare politisk vilje, sa både APs Kjell Eilertsen og Felleslistas Jørn Stene.
Politikerne etterlyste innspill fra Sulisfolk om man ønsker renovering av den gamle skolebygningen eller bygging av en helt ny skole. Ingen fra salen tok til ordet for renovering, men flere ytret ønske om bygging av en helt ny skole. Kathrine Moan Larsen advarte politikerne. - Ny skole i Sulitjelma har to ganger tidligere vært satt opp i kommunens økonomiplan og to ganger blitt strøket. Nå foreslår rådmannen at skolen for tredje gang strykes av økonomiplanen og dette finner vi oss ikke i, sa Moan.

K.L.O.

2.12.2007

Nissen på besøk
Eskil og nissen  

Foto; Håkon Godtfredsen
Eskil har fått pakke av nissen..

 

 
Søndag 2. desember arrangerte skolekorpset sin tradisjonsrike julegrantenning på "folkets hus". Dette markerer inngangen til advent. Også i år kom nissen på besøk og delte ut pakker til de som hadde oppført seg fint i året som gikk. De voksne levde tydeligvis ikke opp til nissens høye krav og måtte derfor nøye seg med kaffe og kaker. Skolekorpset spilte julesanger og det var gang rundt juletreet. Som vanlig hadde Skogholdt gartneri utsalg av juleplanter.

K.L.O.Charlotte Gurine Larsen

Født 8/8 1910, død 18/11 200715.11.2007
Fisk fra Langvatnet er undersøkt
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra Bergvesenet analysert innholdet av tungmetaller i tre fisk fra Langvatnet. Fiskene, to røyr og en ørret, ble fisket 15. juli i år og analysen omfattet kopper, sink, kadmium og bly. Analysen viser at samtlige metallverdier for fiskekjøttet ligger innenfor det som antas å være normale verdier. Innholdet av kadmium og kopper i ørretens lever ligger derimot betydelig over det som er normalt. NIVA vet ikke om fisken i seg selv tar skade av dette, men viser til at den virket å være i god kondisjon. Fordi lever fra ørret og røyr vanligvis ikke spises av mennesker, er dette ikke noe problem. NIVA mener at det ikke er noen fare å spise fisken på bakgrunn av tungmetaller, men påpeker at det er helsemyndighetene som til en hver tid må vurdere dette. Fiskene var ikke undersøkt for bakterieinnhold og det er grunn til å minne om at kloakk fra Sulitjelma slippes urenset ut i Langvatnet.
Fiskene som ble undersøkt var to røyr på 499 og 504 gram samt en ørret på 714 gram. Alle var 4-5 år gamle og i meget god kondisjon. Mageinnholdet viste at ørreten stort sett hadde spist vårfluer mens røyra hadde spist fjærmygg. Ørreten og den største røyra var røde i kjøttet, mens den minste røyra var hvit. Fangsten var gjort i Fagerli og ved Avvilon.

K.L.O.

14.11.2007
Naturens drama i Kvebilok
  Døde reinsdyr

 

 

Foto; Henning Olsen
Døde reinsdyr ved Balvatnet.
Brunstiden er ingen romantisk tid for reinoksene i Sulisfjellet. Her foregår det en kamp, som om det gjaldt liv eller død, alt for å få føre sine gener videre. For et par uker siden oppdaget en rypejeger to okser liggende i fjæra ved Balvatn. I kampens hete hadde gevirene filtret seg i hverandre, og slik møtte de døden.

W.S.

9.11.2007
Statsskog ønsker å møte hyttefolket
Folkemøte  

Foto; Wenche Spjelkavik
Hyttemøtet 27. oktober.

 

 
Sulitjelma hytteforenings informasjonmøte med tomtefesterforbundet den 27. oktober, har ikke gått upåaktet hen hos grunneier, Statsskog SF. Allerede 31. oktober tok Statskog ved advokat Bjørn Smistad kontakt med hytteforeningen.
- Vi fikk et varsel om at de ville gå ut i avisene med et motsvar til våre uttalelser. De beklaget også at de ikke ble invitert til vårt møte. Og hva kan man si til det? Statsskog sitt syn i saken er jo velkjent. I alle fall for de som har mottatt deres mye omtalte brev om markedsregulering av festeavgiften. Vi ønsker heller ikke å drive avispolemikk over en så alvorlig sak, sier leder i hytteforeningen, Peter Heinz Bragvin.
I går kom det også brev fra Statsskog SFs advokat. I brevet fremmes det ønske om at Statsskog og hytteforeningen i fellesskap skal avholde et nytt infomøte for hyttefolket. Denne gang skal Statsskog orientere om lover, rettspraksis og tolkning av festekontraktene. I følge brevet er målsettingen med møtet at festerne skal oppleve at Statsskog gir tilstrekkelig informasjon. De innrømmer også at det vil være nyttig for dem å høre festernes syn på sakene og saksbehandlingen. Statsskog vil også bære alle utgiftene ved arrangementet, og vil selv stille med saksbehandlere, regionleder og advokat.
- Vi ser positivt på at Statsskogs ønsker å gi tilstrekkelig informasjon til hytteeierne, og det er jo nettopp på bakgrunn av deres opptreden overfor den enkelte fester, at vi arrangerte møtet for hyttefolket, sier Bragvin.
Statsskog planlegger å avholde sitt infomøte like over nyttår.

W.S.

7.11.2007
Sulitjelmakalenderen 2008
  Sulitjelmaaklenderen 2008

 

 
For 14. år på rad gir Sulitjelma Historielag ut kalender med historiske fotografier. Kalenderen inneholder 25 fotografier fra gamle dager i Sulitjelma. Prisen er den samme som tidligere år, kr 50,-. Inntektene fra kalendersalget er et viktig bidrag til driften av historielaget.


7.11.2007
Sulitjelma stiller lag i First Lego League
Team Robokus  

Foto; Wenche Spjelkavik
Team Robokus med Ingrid, Janina, Erik, Stine, Barbro, Sabrina, Vegar, Patrick og Thomas.

 
Førstkommende lørdag skal 5. klasse ved Sulitjelma oppvekstsenter konkurrere med 33 andre lag fra Salten i årets First Lego League (FLL). Ivrige elever har fått god støtte fra lærere og foreldre i alle oppgavene som må være løst før de stiller opp i Bodø. Årets FLL har energi og energisparing som hovedtema. Sulisavisa ble invitert til klassen som ga oss en imponerende orientering om sitt prosjekt: Energisparing i barnehagen.

LES MER

W.S.

6.11.2007
Strømutkopling
I morgen, onsdag, vil strømmen på linja mellom Fagerli og Lomi bli utkoplet på grunn av vedlikeholdsoppgaver. Dette vil medføre at radio og fjernsyn vil være ute av drift i tiden mellom kl 09.00 og 15.00. - Det skal tas ut en lineprøve for å få oversikt over korrosjon på linja, sier Thor Åge Jensen i SKS. Når dette er gjort vil det ikke bli flere vedlikeholdsoppgaver på denne linja i år.
Sist helg var radio og fjernsyn ute av drift i perioder. Dette skyldtes problemer på denne strømlinja.

K.L.O.

3.11.2007
Fjernet søppel
  Søppel


Foto; Sverre Pettersen
En av mange søppelhauger som er samlet langs veien
Foreldre og elever i tiendeklassen ved Sulitjelma skole brukte hele lørdag 27. oktober til å rydde opp langs veien fra Sulitjelma og helt ned til Movika. Det var store mengder søppel og skrot som ble samlet og tatt hand om. - Det var blant annet flere nesten nye lettmetallfelger, mange dekk, bilbatterier, en komplett bilmotor med påmontert gearkasse, fire-fem sager, kjøleskap, møbler og en mengde annet skrot, sier Tor Åge Jensen, en av foreldrene. I tillegg fylte vi ca 100 søppelsekker. Vi måtte bruke taljer og taug for å få det tyngste skrotet opp til veien. Jeg er skikkelig imponert over ungdommene som viste stor iver og pågangsmot.
Det var Sulitjelma nærmiljøutvalg som hadde fått med seg flere samarbeidspartnere til denne aksjonen. Statskog og Statens vegvesen ga penger til klassetur, mot at undommene ryddet. Fauske lysverk og SKS stilte biler og utstyr til disposisjon. Vegvesenet tok hand om skrotet og fraktet det bort. - Et par timers arbeide gjenstår av det opprinnelige prosjektet, sier Sverre Pettersen i Sulitjelma nærmiljøutvalg. Men nye søppeltipper ble oppdaget etter hvert som oppryddingen skred fram, spesielt i området ved Stokkviknakken. Nå får vi bare håpe at det har skjedd en holdningsendring blandt Sulisfolk, og at vi unngår slik forsøpling i framtiden.

K.L.O.

28.10.2007
Hyttefolk sluttet rekkene
Peter H. Bragvin  

Foto; Wenche Spjelkavik
Peter H. Bragvin, Arild R. Simensen og Egil Setså kunne glede seg over stort frammøte.

 
- Nå føler jeg meg mye tryggere, var konklusjonen fra flere av hytteeierne etter møtet med advokat Arild Ruus Simensen fra tomtefesterforbundet. Hele 98 hytteeiere samlet seg til møte lørdag ettermiddag, og bakgrunnen er Statsskogs villedende og usaklige oppførsel overfor hyttefestere i Sulitjelma. Hytteeierne fikk høre eksempler på at Statsskog har sitert tapende part i høyesterettsdommer, for å begrunne sine urettmessige krav om festeavgift. Sulitjelma hytteforening vil nå melde foreningen inn i tomtefesterforbundet.

Les mer

W.S.Bjarne Pedersen

Født 8/3 1921, død 23/10 200723.10.2007
Brann i Stor-Charlotta
Tirsdag formiddag kl 10.30 brøt det ut brann i Stor-Charlotta. Ifølge Morten Hansen ved Fauske lensmannskontor startet brannen utvendig i en veranda i andre etasje, ved at en brennende fakkelboks var plassert på et plastbord. Plastbordet ble antent og startet brannen, som spredte seg i verandaen og i ytterkledningen i første og annen etasje. Brannen var slukket av beboerne i det brannvesenet ankom.

K.L.O.

21.10.2007
Årets innsamlingsaksjon
Resultatet for årets TV-aksjonen viser at bøssebærerne i Sulitjelma fikk inn 16 792 kroner. Dette er litt mer enn ifjor. - Når vi dessuten vet at de to skolearrangementene innbrakte
rundt 8 500 kroner, så har Sulis gitt et bidrag vi kan være stolte av, sier aksjonsleder Sigurd Myhra.


16.10.2007
Viktig møte for hytteeiere
  HytteFoto; Wenche Spjelkavik
Lørdag 27. oktober klokken 17.00 blir det møte for hytteeiere på Sulitjelma samfunnshus.
Advokat og sekretær i Tomtefesteforbundet, Arild Ruus Simensen, vil da gjennomgå tomtefesteloven, rettspraksis og de problemer som tomtefestere i Sulitjelma/Salten har med sin grunneier, Statsskog.
Det er Sulitjelma Hytteforening som står for arrangementet, som er ventet å få stor oppslutning. De siste to årene har mange hytteeiere opplevd dramatisk økning i festeavgiften, ved at Statsskog hevder å ha rett til å regulere avgiften etter "markedsverdi". De aller fleste sitter med hyttekontrakter som uten tvil sier at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeks. De som har protestert mot Statsskogs urimelige krav har fått mer eller mindre utilslørte trusler om skjønnsforretning og store utgifter dersom saken går i Statsskogs favør. Sulitjelma hytteforening håper så mange som mulig møter opp for å slutte rekkene mot urimelig og useriøs behandling fra Statsskogs side.

W.S.

14.10.2007
Luftas konge
Havørn  

Foto; Wenche Spjelkavik
En havørn i lufta over Storstilla 12.10.2007

 
To ender svømmer fredelig omkring i det stille vannet. De er mett og fornøyd med livet her i Storstilla. Brått blir de vár en skygge som stuper ned fra himmelen. For den ene anda er det allerede for sent. Den blir dratt opp av vannet, klørne til ørna borer seg gjennom kroppen og livet slukner. På land deler to store havørner byttet. Etter en stund blir de skremt av en bil, og tar til vingene. I bilen sitter Sulisavisas reportere, som får ta del i dette naturens drama.
Ifølge Carl Nordberg i Fjelltjenesten er det ikke uvanlig å se havørn i fjellet i Salten. Havørna er Europas største rovfugl.

Se resten av bildene.

K.L.O.

14.10.2007
Mons Petter-festivalen
Fra styreleder i Mons Petter-festivalen har vi mottat følgende pressemelding:
Tidspunktet for neste års Mons Petter-festival er nå fastsatt. Festivalen avvikles i perioden lørdag 21. til og med søndag 29. juni. Planen er at neste års storsatsing skal være oppsetting av musicalen "Slusk", søndag 29. juni. Arbeidet med denne er allerede igangsatt. Etter hvert vil det bli dannet et stort kor, der også lokalbefolkningen blir invitert til å delta.
Stor ungdomssatsing første helga, i samarbeid med frivillighetssentralen i Fauske blir også en storsating. SMK-showet blir søndag 22. juni klokka 18.00.

Årets juleshow arrangeres i år 11. desember klokka 18.00 i Fauske idrettshall. Det er bestemt at MPF bare skal ha et show denne gangen, og ikke både i Sulitjelma og på Fauske. Det krever for mye dugnadsinnsats med 2 show. Juleshowene samler ca. 650 mennesker, og da er det idrettshallen som kan ta imot et så stort antall mennesker.

Årsmøtet i Mons Petter-festivalen er planlagt til søndag 2. desember. Innkalling kommer med det første. Årets festival ser ut til å gå omtrent i balanse økonomisk, og evalueringen fra styret forteller at det var et meget vellykket og variert program, men med svikt på Christel Alsos og DDE.


10.10.2007
Et vanlig husdyr
Meta menardi  

Foto; Kjell L. Olsen
En kjelleredderkopp (Meta menardi),
fotografert i kjelleren i firogseksti den 9.10.2007

 
Mange har opplevd at store edderkopper dukker opp i kjelleren om høsten. Skapningene kan sitte der helt urørlig i ukes- og månedsvis. Dette er fredelige og helt ufarlige husdyr, nemlig medlemmer av arten kjelleredderkopp. De sitter der i mørket og venter på at et insekt skal gå i garnet. Denne edderkopparten blir svært stor, en av de største vi har i Norge. Studerer du den i godt lys viser det seg at den ikke er svart, men rødbrun og blank. Arten trives der det er mørkt og fuktigt, for eksempel i huler og kjellere. La den være i fred, til våren kryper den ut igjen av seg selv.
Edderkoppene er for resten ikke insekter, men tilhører en egen orden, edderkoppdyr. Mens innsektene har seks føtter har edderkoppene åtte.

K.L.O.Kurt Adolf Arntsen

Født 22/4 1960, død 6/10 20078.10.2007
Å skite i eget reir
Søppel  

Foto; Kjell L. Olsen
Søppelplass ved Killabakken

 
Nylig er det dumpet store mengder søppel ved utkjørselen, på toppen av Killabakken. Søppelberget består for det meste av plastemballasje. I tillegg finnes alt fra oppvaskbørster til brukt sprøyteutstyr for diabetikere. Funnet av en kvittering for uttak av penger i minibank vil hjelpe til med å identifisere svinet.
Folk som er glade i Sulitjelma kan ikke forstå at noen kan grise til stedet med søppel og skrot og mange er forbannet over søppeldungene som etableres langs veiene. Selv om det også finnes lokale syndere, antas det i hovedsak å være utenbygds hyttefolk som står bak. På veien hjem, etter ei helg på hytta, leter mange etter et passende sted å kaste avfallet. En del bedrifter har derfor vært nødt til å skaffe lås på søppelcontainerne og utkjørsler langs veien blir valgt i stedet. Hvorfor man ikke tar avfallet med seg hjem til sin egen søppeldunk er for mange en gåte. Eller det aller enkleste; hvorfor kaster man ikke alt brennbart avfall i ovnen på hytta. Da ville 90 % av avfallet forsvinne på en svært miljøvennlig måte.

K.L.O.

8.10.2007
Utbygging i Mavas utsatt
Lennart Ranbergs planer for utbygging av et turistanlegg i Mavas har støtt på hindringer. Det er den høyeste forvaltningsdomstolen i Sverige, Regeringsrätten, som intill videre har stanset tomteavståelsen. Regeringsrätten vil først ha en uttalelse fra det svenske jorbruksdepartementet, noe som er ventet i desember.
Sulisavisa skrev 15.2.2007 (se nedenfor) om Ranbergs planer. Han ønsker å bygge 10 utleiehytter med moderne standard, samt driftsbygning med kafé og restaurant. Storsatsningen er beregnet å koste mellom 6 og 8 mill. kr.

K.L.O.

3.10.2007
Big jump for kidsa i Daja
Byggfirmaet Gunvald Johansen skal satse hundretalls millioner på å bygge "Sulitjelma fjellandsby" i Daja, melder både avisa Nordland og Saltenposten. Med seg i markedsføringen har utbyggerne fått den avdanka slalomkjøreren "Burre" og en tidligere sportskommentator fra NRK. Sistnevnte skal være konferansier ved salgsåpningen i Bodø i slutten av denne måneden. I dagens papiraviser blir slalombakken i Daja omtalt som Nord-Europas største "big jump". Burre er imponert over terrenget som barna skal boltre seg i, og sier til Saltenposten at her skal det bli både offpist, skogsløyper, big jump og muligheter for "jibbing". - Kidsa vil ha det som er in, slår Burre Burås fast.
Vi som står på sidelinja, og er mye for sidrumpa til å ta slike "big jump" blir rett og slett imponert over salgstriksene til de som bygger stort. Plantegningene for "Sulitjelma fjellandsby" ligger nå ute til offentlig ettersyn, og der konstaterer vi at leilighetene som skal bygges ligner en mellomting av brakkene på Sandneshaugen og drabantbyhusene på Grønnåsen i Bodø. Leilighetene blir på ca 60 kvadrat og selges for en pris av 1,5 mill. og oppover. Hvem som skal drifte alpinanlegget på fattige 700 meter, er ukjent. Uansett, vi går en interessant tid i møte. I følge avisene står og faller det hele på at utbyggerne får solgt leilighetene, som skal bygges på flata mellom Dajavatn og skråningene opp mot Messa i Daja.
Siden vi i Sulisavisa ikke var invitert på pressekonferansen, har vi ikke bilder fra kjendistreffet i Daja.

W.S.

1.10.2007
Høst i Sulis
  Høst


Foto; Wenche Spjelkavik
Høsten har kommet til Reinhagen

Mange har bemerket at høstfargene i år har vært spesiel flotte. Rogna har vært ekstra rød. Kan årsaken være at det ikke finnes rognebær i år? Og hva kan det si oss om den kommende vinteren? Noen mener at lite rognebær betyr mye sne, mens andre mener at lite bær gir lite sne. Når det i år er helt fritt for bær må det da enten bli helt fritt for sne, eller sne i enorme mengder. Den som lever får se ...

Se bildene.

28.9.2007
Bjørn i fjellet
Bjørnespor  

Foto; Morten Lønner
Bjørnespor med snuseske

 
Sist fredag oppdaget en elgjeger bjørnespor i Kvebilok, ved nordenden av Balvatnet. - Sporet var nøyaktig like langt som fra håndleddet til fingertuppene, sier Morten Lønner. Han tok bilde av sporet med en snuseske som målestokk.
De siste ti årene har det jevnlig blitt observert bjørn, eller spor av bjørn, i Sulitjelma. Holdningen til bamsen endres sakte. Da den såkalte Fauske-bjørnen ble observert ved Solvik for ca 25 år siden utløste det nesten panikk. Nå blir nyhetene om bjørneobservasjoner av mange mottatt med et litt blasert - ja vel.

K.L.O.

27.9.2007
Tvist om festeavgift
Tidligere i år fikk en rekke hytteeiere i Sulitjelma varsel fra Statskog om at den årlige festeavgiften var oppregulert til kr 3 700. Reguleringen er gjennomført etter en påstått økning i markedsprisen for hyttetomta. Flere av de berørte hytteeierne hevdet at denne måten å regulere festeavgiften på, er brudd på festekontrakten, og krevde i brev til Statskog at den skal følge utviklingen i konsumprisindeksen. Nå har de fått svar. Statskog fastholder den gjennomførte reguleringen og klagerne får ikke medhold. I tillegg blir festerne truet med høye saksomkostninger om de ikke godtar Statskogs festeavgift. - Dette er bare tull, sier Arild Ruus Simensen, jurist i Norges tomtefesterforbund. Statskog har ikke adgang til dette. - Skriv et kort brev til Statskog og si at det eneste man godtar er regulering etter konsumprisindeksen, er Simensens råd til hytteeierne. Tomtefesterforbundet, i samarbeid med Sulitjelma hytteforening, planlegger å arrangere et møte for hytteeierne i Sulitjelma i løpet av oktober.

K.L.O.

21.9.2007
Radio og fjernsyn ute av drift
De siste to ukene har radio og fjernsyn vært ute av drift i Sulitjelma i perioder på dagtid. Årsaken er vedlikeholdsarbeider på høyspentlinja mellom Fagerli og Lomi. Hankensenderen får strøm fra denne linja, og når strømmen på høyspentlinja må slås av, faller senderen ut. I følge Thor Åge Jensen ved SKS vil vedlikeholdsarbeidene på denne linja være ferdig i løpet av neste uke.

K.L.O.

20.9.2007
En fremmed fugl
Skarv  

Foto;Kjell L. Olsen
Storskarv i Sjønstådal

 
Noe så uvanlig som en storskarv ble denne uka observert ved Vannstasjonen. I et par dager holdt den til ved elvekanten før den forsvant videre. Om dette er et godt, eller et dårlig tegn, er ikke lett å si. Ofte ser man skarven sitte på de gamle kaipålene på Venset for å sole seg. Kanskje en av dem er kjøpmann Koch på Venset og at han rett og slett lyst til å dra til Sulis en tur for å se hvordan det står til.
Høsten er ellers tida da "fuglan tar til vett og flyr mot sør". Mange arter har allerede forlatt Sulis, og i løpet av en uke eller to vil for eksempel de siste linerlene og fiskemåkene slå følge. Disse drar hver til sitt, linerla til Midtøsten og fiskemåkene til Nordsjøen og den engelske kanal. Men i siste halvdel av april møtes de igjen i Sulis.
K.L.O.

19.9.2007
Bebyggelsesplan for Daja til offentlig ettersyn
Planutvalget i Fauske kommune har nå lagt forslaget til bebyggelsesplan for Sulitjelma fjellandsby 1. byggetrinn, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse med tilhørende vegsystem, skiløype med videre. Planområdet er identisk med bebyggelsesområdene H1-H3 i reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark, vedtatt 25.6.2007. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn på Sulitjelma bibliotek fram til 20.10.2007. Biblioteket holder åpent mandager og onsdager kl 17.00 - 20.00 samt tirsdager kl 11.00 -14.00.

Peder Johan Schjelderup Hansen

Født 14/5 1917, død 10/9 200711.9.2007
Valget i Sulitjelma
I Sulitjelma var 560 personer registrert som stemmeberettiget ved kommunevalget. 56 personer hadde avgitt forhåndsstemme og 304 møtte fram på selve valgdagen. Med dette fikk Sulitjelma en valgdeltakelse på 64,3 %.
Valget viser at for første gang siden 1916 ble den borgerlige blokk valgets vinner. Det største parti på borgerlig side får ordføreren. Dermed vil Odd Henriksen (H), født og oppvbokst i Sulitjelma, bli ordfører.
Stemmene fordelte seg som følger;

   
Sulitjelma
Fauske kommune
Arbeiderpartiet  
49,2 %
 
28,6 %
Felleslista  
20,3 %
 
8,0 %
Høyre  
14,3 %
 
22,2%
Fremskrittspartiet  
7,3 %
 
19,4 %
Venstre  
3,3 %
 
8,4 %
Sosialistisk venstreparti  
3,3 %
 
6,5 %
Senterpartiet  
1,3 %
 
4,3 %
Kristelig folkeparti  
1,0 %
 
2,6 %

       
Frammøte  
64,3 %
 
61,4 %


K.L.O.
Haldis Alida Berg

Født 4/5 1926, død 21/8 2007
14.8.2007
"Songar mitt i livet" - konsert
Konsert  
   

Lørdag 1. september bør Sulisfolk kjenne sin besøkelsestid og møte opp på Folkets Hus. Da er det konsert med tre kjente svenske artister. Göran Samuelsson, Bengan Blomgren og Bengt Bygren skal gi oss "Sånger mitt i livet". .
Göran Samuelsson har ni plateinnspillinger bak seg, den siste kom i fjor høst. Samuelsson selv understreker at han skriver og synger for "vanliga mennesker". Han har tekster av det slaget som er mangelvare: Han er lyrisk, han er politisk, han er varm. Han vil noe med det han gjør. Samuelsson skifter mellom viser, blues, rotrock, country. Med seg på scenen har Samuelsson to meget solide musikere, Bengan Blomberg på gitar og Bengt Bygren på synt/trekkspill.
Blomberg blir av kjennere av svensk musikk regnet som kanskje Sveriges beste gitarist. En av de siste platene han medvirket på er Mikael Whies plate med tekster av Dylan. Bengt Bygren på synt/trekkspill var i en årrekke fast medlem i Bjørn Afzelius sitt band Globetrotters. Han er en meget solid musiker som også har spilt sammen med mange andre artister rundt omkring i Sverige. Bygren har turnert flere steder i Nord-Norge sammen med Bjørn Afzelius og gleder seg til å få komme tilbake Nord-Norge. Å oppleve samspillet mellom Göran, Bengan og Bengt er garantert en magisk kveld. "Songar mitt i livet" som konserten heter, skal innom både Mosjøen, Mo i Rana og "Sinus" i Bodø før musikerne kommer til Sulis. Som arrangør står en gammel Sulisværing, Ketil Fjeld og Immy Kultur.


12.7.2007
Skoging langs Sulisveien
Skogrydding  

Foto;Kjell L. Olsen
Skogryddeing langs Sulisveien.

 
I år er det 20 år siden smeltehytta stanset for godt og en æra tok slutt. Samtidig markerte dette starten på en ny tidsregning. Plantelivet, og ikke minst skogen, har i årene etter hatt en kraftig framvekst. De fleste synes det har vært fint å se at naturen har leget sårene så raskt. I starten ble hvert strå og hver busk hegnet om, men nå har det nesten blitt for mye av en god sak. Mange har skoget rundt husene for å få tilbake noe av utsikten. Også veivesenet har måttet ta affere. Nå i juli har man fjernet skog langs riksveien mellom Grønli og Hellarmo.

K.L.O.

3.7.2007
Strålende fornøyd historielag
  På gamle tomterFoto;Kjell L. Olsen
Rundtur på Jakobsbakken med historielagt .
Sulitjelma historielag er strålende fornøyd med oppslutningen om lagets arrangementer under årets Mons Petter-festival. Det startet sankthansaften med stor stemning på Bakkenfesten på skihytta. Nytt av året var at kaffesalget var flyttet ut i gangen for å gi bedre plass til publikum. Storsalen var likevel full til siste plass og mange foreslo å bygge ut skihytta.
Boklansering i Grunnstollbadet ble en hyggelig opplevelse med stor deltakelse. Barna i første og andre klasse ved Sulitjelma oppvekstenter var personlig invittert til lanseringen og mange møtte fram med foreldre og søsken. Også garvede gruvearbeidere deltok. Champagnebrus, gratis bok og tur med gruvetoget gjorde dette til en stor opplevelse for de små.
Temaet for foredragskvelden var hendelsene i 1907. En fullsatt samfunnshus-kafé fikk høre tre foredrag og til slutt se en lysbildeserie.
Årets tur med guide var lagt til Jakobsbakken og aldri tidligere har så mange deltatt. Guidene Odd Rørvik og Nils Norum, samt det gode været, gjorde turen til en minnrik opplevelse.

K.L.O.

24.6.2007
Vellykket Mons Petter-helg
Spillemenn  

Foto;Wenche Spjelkavik
Cato Hultmann og hans medmusikkanter under
Mons Petter-åpningen lørdag.

 
Åpningen av Mons Petter-festivalen samlet om lag 400 hundre personer, med allsidig underholdning. Senere på ettermiddagen var det sankthansfeiring både ved mekken og på skihytta. Den tradisjonelle Bakkenfesten hadde smekkfullt hus, og her var det samlet folk fra Malmberget i øst, til Canada i vest. "Gamle" sulisværinger som Elin og Per Trøften var blant de som fikk møte andre tilreisende kjenninger.
Søndag var det "Malmdilt" i strålende sommervær. 172 små og store gikk marsjen, 37 gikk sin første dilt. Malmdiltens konkurranse ble vunnet av Hilma Johansen, fra Bodø. Gjennom hele helgen har 17 av konfirmantene fra 1957 feiret femtiårsjubileum. Søndags ettermiddag var det Sulitjelma Musikkorps som inviterte til et forrykende show, etterpåfesten sto Ketil Hugaas for. Han feiret 50-årsdag på Folkets Hus med 150 inviterte gjester. Familie, korps og sangervenner fra nær og fjern lagde god stemning til langt på natt.

W.S.

22.6.2007
Såkiveien åpnet
Statskog har i dag åpnet Såkiveien for trafikk fram til Risehøgda. Dermed er åpningen i normal rute. Men spesielt ved Tjoarvi er det fortsatt store sneskavler og det vi ta en tid før veien kan åpnes for ferdsel videre innover til Balvatnet.


17.6.2007
Rådyr i Glastunes
  Rådyr

 

Foto;Geir Ole Eliassen
To rådyr i Glastuneskrysset.
I morges, da Geir Ole Eliassen kom kjørende og nærmet seg Glastuneskryset, ble han var to dyr som kom opp på veien forran ham. Han så straks at det var to rådyr og ved hjelp av mobiltelefonen fikk han tatt et bilde av dyra.
Det har vært observert rådyr i Sulitjelma tidligere, blant annet i fjor høst da det ble sett i grøftekanten ved Vannstasjonen.

10.6.2007
Ravnunger på utstilling
Ravnerede  

Foto;Wenche Spjelkavik
Ravnereiret med fire nesten flyvedyktige unger.

 
Et ravnereir ved Fossen dam har vakt oppsikt i det siste. Ravnen som ellers er svært sky og legger sine reir på de mest utilgjengelige steder, har i vår hatt ungene på utstilling. I ura, like over demningen ved Fossen dam, sitter snart flygedyktige unger og roper på mat. Ravnen legger egg svært tidlig i forhold til andre fugler, slik at ravneungene er flygedyktige til småfuglene har fått frem sine små. Da er føden sikret for denne rovfuglen. Flere fjellfolk i Sulis har kommentert at det er svært sjeldent man kan følge ravnens familieliv på så kloss hold.

W.S.

10.6.2007
Tidlig blomstring
  Fjelltjæreblom

 

Foto;Kjell L. Olsen
Fjelltjæreblom fullt utsprunget.
I år gikk vinteren over til sommer med "en smell", noe som jo ikke er uvanlig. Bjørka står grønn i snøskavlene på fjellet, og ennå er det skiføre for de som liker sånt i juni. Nede i Sulis har været den siste tiden frembrakt tidlig blomstring på flere planter, blant annet "kopparblomsten", eller fjelltjæreblom. Fjelltjæreblom trives godt der det er tungmetallholdig jord, og den har i hovedsak sine største forekomster fra Sandnes og innover mot Fagerli.

W.S.

5.6.2007
Opprydding
Smeltehytte  

Foto;Kjell L. Olsen
Den gamle smeltehytta på Sandnes har blitt et utskjemme

 

 
Etter å ha fått økonomiske midler fra Fauske kommune, har nærmiljøutvalget satt i gang opprydding av området rundt smeltehytta på Sandnes. I første omgang er det haugene med slaggsekker som blir fraktet inn i bygget. I tillegg er det flere store hauger med slagg og skrot spredt rundt hytta som blir tatt hand om.
Slik smeltehytta nå framstår er den et utskjemmet midt i lokalsamfunnet. Den er helt uten verneverdi og kan ikke brukes til noe uten formidable reparasjonskostnader. Oppryddingen er for håpentlig et første skritt på veien mot å fjerne hele smeltehytta.

K.L.O.Gunvår Kvæl

Født 30/5 1924, død 19/5 2007

Odd Sigmund Olsen

Født 23/2 1927, død 17/5 20073.5.2007
Stans i motorisert ferdsel
Fauske kommune skriver på sine hjemmesider at de ikke har mottatt endelig svar fra Kommunaldepartementet på søknaden om forlengelse av forsøksordningen med ny forvaltningsordning for motorisert ferdsel i utmark. Dette fører til at motorisert ferdsel i utmark nå forvaltes etter Motorferdselsloven og nasjonal forskrift. Kun ferdsel som er hjemlet i ovennevnte lovverk er tillatt fram til og med 2. søndag i mai (13. mai 2007). Ferdsel til private hytter er forbudt.

3.5.2007
Helga Pedersen åpner Mons Petter-festivalen
Helga Pedersen  


 
For første gang skal en samekvinne stå for den høytidelige åpningen av Mons Petter-festivalen. Helga Pedersen er dessuten Arbeiderpartiets nye nestleder, og i tillegg fiskeri- og kystminister. Småbarnsmoren fra Tana har stormet frem i det norske politiske samfunn de siste to åra, og nå får hun altså også æren av å åpne samen Mons Petters festival.
Se for øvrig program for festivalen (link er festivallogoen) på denne side.

W.S.

2.5.2007
Storslagen 1. mai
  Førstemeitog


Foto; Wenche Spjelkavik
Barnetoget i vind og blest

Årets markering av 100-års jubileet for fagorganissjonen og den første 1.maidemonstrasjon i Sulitjelma ble storslagen. De siste årene har 1.mai vært den store folkefesten i Sulis, og i år ventet man enda større oppslutning. For å kunne ta i mot alle deltakere ble feiringen flyttet til Mekk'en på Sandnes. Formiddagens barnetog ble ekstra stort og fargerikt, ikke minst takket være Fauske skolekorps med sine drillpiker. Ved Sagatun holdt forteller Eirin Edvardsen tale om barnas rettigheter, før toget satte kursen tilbake til Mekk'en der kalde, våte og frosne barn og foreldre fikk varme seg til innenddørs underholdning. Kakedisken på Mekk'en var lang i år, hele 60 kaker var bakt på dugnad.
Ettermiddagsarrangementet startet med demonstrasjonstog. Om Sulitjelma har hatt et større demonstrasjonstog må dette i så fall ligge langt tilbake i tid. Med i toget var korps fra Valnesfjord, Misvær, Rognan og Finneid, i tillegg til Sulitjelmas eget korps. Etter toget spilte korpsene inne på Mekken, og særlig begesitring vakte musikantene fra Valnesfjord som fikk trampeklapp for sitt bidrag. Mellom 700 og 800 mennesker samlet seg til tale for dagen av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Erichsen ga uttrykk for å være svært imponert over korpsmiljøet i Salten og den gode stemningen som rådet inne på Mekk'en. Per Gunnar Skotåm, LO i Sulitjelma, holdt appell med tilbakeblikk på jubileet for fagorganiseringen. Han trakk også linjene fra kampen dengang og likhetene til dagens og fremtidens kampsaker. Leder av Natur og ungdom i Fauske, Linn Godtfredsen, holdt en meget engasjert og viktig appell der hun tok opp miljøtrusler både lokalt og internasjonalt, samt hvordan solidaritet med fattige land vil være avgjørende for framtiden. Signe Rasmussen, leder i Fagforundet i Nordland holdt appell om pensjonsreformen. Både hovedtaler og appellanter klarte i år å holde 7-800 personer i total stillhet, i nesten 2 timer. Ut fra responsen var det tydelig at både hovedtaler og appellanter hadde truffet sitt publikum. Uten tvil ble årets 1.mai en minnerik opplevelse, bare så synd at media ikke klarer å formidle at dette er Norges største og viktigste markering av 1. mai.

W.S.

14.4.2007
Våren i anmarsj
Sangsvaner  

Foto; Wenche Spjelkavik
Svaner på Langvatnet

 
Med våren i anmarsj trekker sangsvanene, fra vinteroppholdet i sør, til hekkeområdene i nord. På turen nordover tar de små pauser for å hvile og spise. Hvert år er noen av dem innom Sulitjelma og lørdag landet en liten flokk på Langvatnet. Fuglene sonderte forholdene i de tre store råkene i isen. Etter en tid fant de vel at matforholdene ikke var de beste og fortsatte ferden.
Majoriteten av de norske sangsvanene overvintrer ved kysten i Sør-Norge men hekker i Nord-Norge, først og fremst i Finnmark.

K.L.O.

15.4.2007
Mange kjente artister til Mons Petter-festivalen
Fra Mons Petter-festivalen har Sulisavisa fått følgende melding;

Vivian Sørmeland begynner etter hvert å få et navn i Norge. Hun var nettopp en av sangerne i Ivar Dyrhaugs "Beat for beat" der hun sang nydelig. Hun ble nr. 3 i fjor i TV2's Idol. Vivian skal synge under den årlige konserten som Sulitjelma musikkorps pleier å ha på sommeren, og der skal hun blant annet synge fra de tre muscalene Evita, Chess og Titanic. Det blir også spennende når hun skal synge duett med Ketil Hugaas og på nykomponerte "De tok et steg", skrevet av Ketil Hugaas og Bjørn Erik Stemland. Konserten går søndag 24. juni kl. 17.30.

Amund Maarud
har to ganger gjestet Sulitjelma. En gang i Besøksgruva og en gang på samfunnshuset. Begge ganger med stor suksess. Nå kan vi glede oss over at han er tilbake, denne gangen med nytt band "the Grand". De har en tøffere stil, og de dyktige musikerne vil nok igjen imponere, som siste band på festen lørdag 30. juni.

Tidligere samme kveld kommer Marit Larsen, som slo gjennom for fullt både i Norge og i utlandet i fjor. Under Spellemannprisen 2006 vant hun prisen for årets kvinnelige artist for albumet "Under the surface", og prisen for årets musikkvideo for videoen til «Don't Save Me», som også var nominert til årets hit. Den 31. mars 2006 ble det offisielt at Larsen debutalbum hadde solgt til gullplate på under en måned. Dette er altså en del av festen lørdag 30. juni.

Festen 30.6 åpner med popgruppa "Kjøss", som selvsagt har hentet navnet sitt fra det legendariske popbandet "Kiss". Medlemmene her er fra Fauske og distriktet, og de blir et spennende bekjentskap der de er sminket som sine navnebrødre i Kiss.

Om ettermiddagen lørdag 30.6 er det konsert med Christel Alsos fra Fauske. Hun har ønsket å få opptre under Mons Petter-festivalen, for det var der hun slo gjennom med sin første hele konsert. Denne gangen blir det et helt spesielt opplegg med Christel. Hun har nemlig 4 strykere med seg i tillegg til et band på 5. Dette blir noe å huske fremover - garantert...

Dette er bare noe av det som vil skje under Mons Petter-festivalen, som går i tiden 22.6 til og med 1.7.

Se foreløpig festivalprogram

8.4.2007
Verste påske i manns minne
Snø  

Foto; Wenche Spjelkavik
Helge Christensen fant bilen til slutt

 
Nordvest kuling og storm, med nedbør fra høljeregn til snø. Slik har været artet seg fra palmehelga og helt frem til påskeaften. Ingen kan huske en påske med lignende værforhold. Ved de fleste hytter har det vært "kolonnekjøring" mellom hytte og utedo, og mange har hatt et svare strev med å holde inngangsdørene åpne. Værforholdene preget også påskequisen på skihytta skjærtorsdag, der bare 52 personer så det likt å ta seg ut i stormen. Den tradisjonelle påskesprinten blåste bort, eller snødde ned. Først påskeaften lettet været slik at folk kunne komme seg til skihytta for å måke frem bilene. For de som hadde fått anvist parkering på vestsiden av skihytteparkeringen var det et trist syn som møtte dem. Bilene var borte. Etter flere prøvemåkinger fant enkelte bilene sine. Noen fant bilen, men ga opp forsøket på å måke den frem. I tillegg var parkeringsplassen så overfylt at frontlaster og fres ikke kunne ta seg frem mellom bilrekkene. Helge Christensen fra Fauske hadde mobilisert en rekke unge damer i måkingen, og sverget på at snømåking var det mye god helse i. Etter at bilen var "avduket" skulle han tilbake til Risedalen for å fortsette påskefeiringen. Rørlegger Torbjørn Tofte var også av de som fikk grave frem bilen under flere meter snø, og Tofte konkluderte med at faren for biltyveri denne påsken har vært lik null. Selv om solen skinte påskeaften og været stadig ble finere, var det mange som dro ned fra fjellet. De hadde fått nok av årets påske, den verste i manns minne.

Se bildene.

W.S.

29.3.2007
Webkamera i Sulitjelma
SKS er nå på "nett" med et webkamera i Sulitjelma. Kameraet viser et stort bilde av området ved selskapets anlegg i Fagerli og bildene blir fortløpende oppdatert. På samme nettsted kan man også se værforholdene i Sulitjelma med temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vindstyrke og -retning. I tillegg kan man også se hvordan isforholdene er på regulerte vann i Sulitjelmaområdet samt status for veiene til Balvatnet og til Lomi.
Stadig oftere får bedrifter i Sulitjelma henvendelser fra hyttefolk bosatt utenfor stedet, med spørsmål om vær og føre. De nye ressursene på nettet skal blant annet være en måte å imøtekomme dette behovet på.

K.L.O.

27.3.2007
Norgesmestre i snøscooterkjøring
Den 10. mars ble norgesmesterskapet i snøscooterdragrace avholdt i Meråker. To medlemmer av Sulitjelma Snøscooterklubb ble vinnere av hver sin klasse og dermed norgesmestre. Det var Asbjørn Opheim i klassen pro stock og Vegard Lund i klassen 380 Junior. Vegard satte ny norsk rekord i sin klasse.  
 


Foto; Cato Lund

Vegard Lund (scooteren nærmest) like etter start.11.3.2007
166 deltok i Kobberløpet

Isa-Lill Mathisen
Foto; Wenche Spjelkavik

Isa Lill Mathisen etter målpassering

 

Årets lave deltakerantall må meteorologisk institutt ta ansvaret for, de meldte nemlig styrtregn i store mengder til søndag. Spådommen slo totalt feil og årets kobberløpere fikk oppleve nærmest påskestemning med sol, mildvær og flotte løyper. I tillegg var det mange tilskuere langs løypene som bidro til nærmest holmenkollstemning i årets kobberløp, det 39. i rekken. Spesielt for årets arrangement var de fem deltakerne fra Sulitjelma. Det er minst 10 år siden så mange bosatte i Sulis har stilt til start. Av disse må det nevnes at Isa-Lill Mathisen gikk inn til 1. premie i sin klasse, og Tonje Liland hadde beste tid i kvinnenes trimklasse. Tor-Åge Jensen, Erik Alvestad og Kjell Lund Olsen var alle fornøyd med sine prestasjoner etter målpassering. Flere av disse spreke sulisværingene stiller dessuten til start i Birkebeineren neste helg. Vinnere i konkurranseklassen ble for damene 16 år gamle Vilde Amundsen fra Fauske IL, og for herrene var det Sondre Wold Arntsen, Innstanden IL.

W.S.

 

 

Se bildene

Se resultatlisten
11.3.2007
DDE avslutter MP-festivalen
Mons Petter-festivalen har fått DDE til å holde avslutningskonserten på årets festival. I en melding skriver leder av festivalen at DDE var i Sulis i 1992 da de akkurat var i ferd med å slå gjennom. Nå kommer de tilbake for å lage en familieforestilling som avslutter MP-festivalen -07. Det blir på Sandnes kultur- og industriområde - utendørs. De gleder seg veldig til å komme oppover og husker godt at det var Åge Aleksandersen som skulle komme i 1992, men så brakk gitarist Gunnar Pedersen handa, og de måtte si nei, dagen før de skulle spille i Sulis. DDE ble erstatningen, et ukjent band, og publikum som ønsket det fikk muligheten til å få pengene igjen. Det gjorde faktisk en del. Samme dag blir det utdeling av "Årets æres-slusk" og av Fauske kommunes kulturpris.
Ingvall Andreas (Bir) Øhlund

Født 23/5 1928, død 7/3 200726.2.2007
Fylkeskommunens nykomlingspris til Sulis
Det er CK-design ved Carina Ellingsen og Katharina N. Lund som har fått prisen "årets nykomling". De to produserer bruksgjenstander, smykker, premier og pynt.
Det var fylkesråd for næring og samferdsel Sonja A. Steen som delte ut prisen under fylkestingets åpning på Sortland i dag. Prisen består av et en skulptur fra Oonas jernsmie på Stamsund - og en sjekk på kr 30 000,-.
Katharina og Carina ønsker å skape en levedyktig bedrift der de kan få utløp for sin skaperglede, kreativitet og fantasi. De har begge deltatt på Innovasjon Norges kurs for unge etablerere, Alkymisten, høsten 2004, og fikk begge stipend fra Innovasjon Norge i 2005. Uten denne starthjelpen ville ikke bedriften blitt etablert. Lysten til å skape en levedyktig bedrift realiserte de så gjennom å etablere et glasskunstverksted i Sulitjelma. Produktene deres er håndlaget, nordnorsk glasskunst med en særegen og stilren design. De to bedriftsetablererne har både verksted og utstillingslokale i Sulitjelma. Produktene deres selges i dag hos et titalls forhandlere rundt om i landet. Damene har gitt seg sjøl ei prøvetid på tre år for å se om bedriften er liv laga. Det skorter litt på salg- og markedsføringsbiten i dag, men kanskje kan nykomlingsprisen hjelpe dem litt videre i markedsføringa, ved at de får økt blest og oppmerksomhet rundt seg.


15.2.2007
Nytt turistanlegg i Mavas
Mavas  

Foto; Wenche Spjelkavik

 
11. januar ga svenske myndigheter klarsignal for et nytt turistanlegg i Saraviken i Mavas. Det er planlagt 10 hytter med moderne standard, samt driftsbygning med kafé og restaurant. Bak storsatsningen, som er beregnet å koste mellom 6 og 8 mill. kr, står Lennart Ranberg. I disse dager er han i gang med å stifte et aksjeselskap, samt detaljplanlegge turistanlegget.
- Målet er å være i drift fra nyttårshelgen 2007-2008, sier Ranberg. Jeg har jobbet med planene i knapt to år, og har fått utrolig god respons og oppbakking fra Arjeplog kommune og fra Naturvårdsverket.
Ranberg selv har solide røtter i Mavas, og Saraviken er oppkalt etter Lennarts bestemor, Sara Ruong. - Jeg satser særlig på familier, men her blir selvsagt alle velkommen. Også enkeltrom skal være mulig å leie, om en enslig skiløper kommer forbi. I tillegg til god mat basert på elg, rein, ryper og alt annet Arjeplogsfjellene kan tilby, satser jeg på å bygge opp et tilbud med allsidige aktiviteter. Her skal det finnes oppkjørte skiløyper, aktivitetsområder for barn. Også jegere og handikapede skal få tilrettelagt sine opphold.
- Mest av alt tenker jeg på å skape noe varig. Jeg har også et sterkt ønske om å kunne vise frem hva Mavas har vært og betydd opp gjennom historien, sier Ranberg.
Lennart Ranberg er bosatt i Moen i Fauske, og driver i dag firmaet Ranberg Isolering med 6 ansatte. - Jeg planlegger å ta permisjon fra firmaet i 2008 for å få driften i Mavas i gang, så får tiden vise hva det blir til.

W.S.

15.2.2007
Dajaplan i endring
  Kart


 
Torsdag kveld var det nytt informasjonsmøte om Daja-planen på Folkes Hus. Om lag 40 fremmøtte fikk høre om endringer i den vedtatte reguleringsplanen. - Vi fikk kartlagt utbygningsområdet og så snart at deler av utbygningsområdet er for bratt til å kunne bygges i. Vi har derfor trukket områdene lengre ned mot Dajavatnet, sa Gunnar Johansen i firmaet Gunvald Johansen AS.
I dette området på sørøstsiden av Dajavatnet planlegges det i første omgang 100 leiligheter, samt en 800 meter lang alpinbakke. Johansen understreket at det er etterspørselen som avgjør, og at det først i trinn to av utbyggingen vil bli bygget lysløype. Hvis alt går etter planen vil den nye reguleringsplanen være ferdig behandlet i slutten av juni. Utbyggerne ønsker at andre skal drifte alpinanlegget, men de har til nå ikke fått noen respons. - Vi ser for oss at for eksempel scooterklubben kan drifte anlegget, og gjentar derfor vårt tilbud, sier Tor Arne Aga i Sulitjelma utviklingsselskap. Men i verste fall vil Skagen hotell/Sulitjelma Hotell danne et eget selskap som skal drive anlegget.

W.S.

15.2.2007
D-dag for scooterløypa
Ordfører Kjell Eilertsen, som deltok på møtet om Daja-planen, kunne opplyse om at kommunen har forsøkt å få ut signaler på hva som skjer med scooterløypa fremover. 1. mai i år er det D-dag for forsøksordningen, og Eilertsen understreket at det er viktig for kommunens videre planlegging at man allerede nå får signaler som hva som skal skje videre. Det er ingen tvil om at aktørene innen turistnæringen i Sulis frykter for følgene, dersom snøscooterløypa skulle forsvinne som rekreasjonstilbud.

W.S.

14.2.2007
Vannlekkasje
Mandag formiddag ble en større vannlekkasje oppdaget på samfunnshuset. Tilførselsrøret til en brannslange var blitt sprengt av frost og store vannmengder hadde fosset ut i gangen utenfor storsalen. Flommen spredte seg til kjelleretasjen hvor hele vestsiden ble vannskadet. Havn Skadeservice ble tidlig tilkalt og fikk montert utstyr for tørking og utlufting. I dag har takstmann befart skadene. Det er ikke store, iøynefallende skader, men vannet har trengt inn i gulv og vegger slik at kledning og belegg må fjernes for å få tørket bygningskonstruksjonene.

K.L.O.

14.2.2007
Venteliste for barnehageplass
Mangel på barnehageplass er ofte et problem i større sentra. At det skulle ramme Sulis, har vel ikke mange tenkt seg muligheten av. Nå foreslår kommunens administrasjon at barnehagen i Sulis får utvidet sin kapasitet fra 18 til 25 barn fra mars måned. Dersom det blir positivt vedtak i driftsutvalget vil fem barn, som i dag står på venteliste, få etterlengtet barnehageplass. Det innebærer også arbeidsplass for førskolelærer og barne- og ungdomsarbeider med hver 75 prosent stilling.

W.S.

14.2.2007
Lysløypa i Bursi
IL. Malm vil kjøre opp spor i lysløypa i Bursi på søndager, tirsdager og torsdager. Det er også startet et arbeidet med å skifte ut pærer i mørklagte lysstolper. I tiden framover vil det derfor være fine forhold for trimturer, både for store og små. Hver søndag kl. 17.00 arrangeres det cuprenn i Bursi.

31.1.2007
Ble eneforhandler for Skandinavia
En fredagskveld i 1978 satt Bjørnar Åsen foran fjernsynet og så Norge Rundt. Programmet hadde et innslag om en frisør fra Stavanger. Han hadde funnet opp en ny type hårklipper som skulle revolusjonere klippingen. Hårklipperen skulle koples sammen med en støvsuger og på en svært enkel og grei måte skulle alle kunne klippe seg selv. Støvsugeren tok hand om alt avklipt hår. Frisøren ble nærmest "truet på livet" av frisørlauget. Bjørnar ble interessert og tok kontakt med mannen, som kunne fortelle at han hadde sendt en prototype til USA. Men firmaet som skulle produsere den hadde mistet interessen og gikk i stedet over til å fremstille solcellepaneler. Med dette endte også Bjørnars Åsens interesse for hårklipperen.
I 1999 drev Bjørnar og surfet på internett. Tilfeldigvis kom han over et nettsted som viste at hårklipperen fra Stavanger var satt i produksjon i USA. På nytt tok Åsen kontakt med oppfinneren som kunne fortelle at han, tjue år tidligere, hadde gitt opp uten å ta patent på oppfinnelsen. Dermed hadde en bedrift i USA stjålet ideen og satt hårklipperen i produksjon under navnet Flowbee. Åsen fikk kjøpt et eksemplar for å studere den nærmere. Klipperen virket så lovende at han tok kontakt med produsenten. Etter litt frem og tilbake er Bjørnar nå eneforhandler for Skandinavia og selger hårklipperen gjennom sitt postordrefirma skandimpost.

K.L.O.

30.1.2007
Kjelvatnet er farlig
Det kommer sterke oppfordringer fra både ansatte i Salten Kraftsamband og Sulitjelma Turistsenter om at folk må følge de merkede løypene på Kjelvatnet. Fra Langholmen og videre innover mot Ydalen og Tjalavesbukta, samt ved alle elvmunninger og utløp er det stort sett bare sammenpakket snø og ingen is. Selv etter en uke med kuldegrader er det lite forandring i isforholdene. I helga har det vært folk som har kjørt snøscooter utenfor merkingen, og fastnet i snøsørpe. Jan Olsen ved Sulitjelma Turistsenter sier til Sulisavisa at han også er bekymret for skigåere. - De bør holde seg i scooterløypene der det er et ganske fast lag sammenpresset snø, noe som har mye større bæreevne enn mellom løypene. Jeg kan ikke huske en vinter med slike forhold på Kjelvatnet, det er store områder der det overhode ikke er is, bare snø. I tillegg har strømforholdene der Balvasselva løper ut i Kjelvatnet endret seg de siste åra, og dette gjør det ekstra farlig, sier Jan Olsen.

W.S.

25.1.2007
Mulig nybygging
Avisa Nordland melder at Sulitjelma boligfond og Indre Salten boligbyggerlag nå samarbeider om å kartlegge inntressen for nye boliger i Sulis. Boligfondet, som har sitt opphav i innbetalinger fra arbeidsfolk i Sulis gjennom generasjoner, eier i dag noen få eldre boliger i Sulitjelma, mens hovedtyngden av fondets boligpark ligger på Erikstad. Dagens situasjon er at eldre sulisværinger fortsatt må flytte til Fauske, fordi det ikke finnes tilpassede omsorgs- og eldreboliger i Sulitjelma. Boligbyggerlagets Tom Vidar Karlsen sier til avisa at de tenker seg eventuelle nybygg i Grønlimarka, Rydningen i Fagerli, Hesttrøa og Rishammeren. Disse lokaliseringene er neppe interessante for folk som ønsker tilpasset eldrebolig, en sak som folk nok vil vite å si sin mening om.

W.S.

Skøyteløp
 
23.1.2007
VM på skøyter
Sist helg var det verdensmesterskap på skøyter, sprint, i Vikingeskipet på Hamar. Som vanlig var sportsredaksjonen i Sulisavisa til stede. Verdensmester ble Anni Friesinger, Tyskland, og Kyou-Hyuk Lee, Korea. Beste norske deltaker ble Even Wetten på 11. plass.

K.L.O.

Foto; Kjell L. Olsen

  Se bildene fra mesterskapet.

 


14.1.2007
Fullsatt kirke avsluttet feiringen
  Kirkekonsert


Foto; Per Lundvig Mosti
En fullsatt kirke avsluttet 1907-markeringen søndag. Sulitjelma musikkorps, som har sitt utspring i Sulitjelmas fagbevegelse, var sentrale aktører under kulturgudstjenesten. Biskop Tor B. Jørgensen og leder av LO i Sulis, Kjell Basse Lund, talte. Begge tok opp kirkens undertrykkelse av mennesker gjennom tidene, og biskopen oppfordret fagbevegelsen til et samarbeid med kirken for å hjelpe dagens undertrykte mennesker. Biskopen minte om at det kan være vanskelig for dagens mennesker å se hvor mye urettferdighet og krenkelse av menneskeverd det finnes, i en tid hvor vårt samfunn preges av rikdom og overflod.
Ketil Hugaas, Gunnar Lundberg, Martin Virin, Anders Öberg bidro med sang og musikk. Det hele ble avsluttet med organist David M Patricks postludium, som for en gangs skyld fikk rungende applaus fra publikum.

W.S.

13.1.2007
Storslått 100-årsfeiring!
Folkefest  

Foto; Kjell L. Olsen

 
Bergmannssalutten innledet til feiringen av arbeidernes faglige gjennombrudd i Sulitjelma, og et fargesprakende fyrverkeri avsluttet åpningsforestillingen. Kanskje så mange som 2 500 var med på å feire denne merkedagen i Sulitjelmas historie. Og forestillingen "de tok et steg", var både vakker og rørende. Dag Skogheims fremførelse av hva som skjedde 13. januar i 1907, ga mange en sterk opplevelse. "Slavekoret" og sangen "De tok et steg" der om lag 1000 syngende barn deltok, ble også en verdig hyllest til pionerenes historiske møte på isen. Opp på kassen talte tre agitatorer anno 2007, Dag Skogheim, forfatteren av romanen "Sulis", Kjell Basse Lund fra Lo i Sulis, og Erna Dynge, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund. Alle tre med samme overbevisende taler, som de som entret kassen for hundre år siden. Etter at alle hadde tatt et steg, var det konsert på "mekken" med Ketil Hugaas og venner fra opraen i Stockholm. Fullt hus! Utover kvelden fortsatte det med arrangement for ungdom, historieforedrag, festmiddag, og til slutt Sulisfest på "mekken" til ut i de små timer.

Se bildene fra 100-årsfeiringen.

W.S.

1.1.2007
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
2006
2005
2004
Dato     Dato
Dato
Årets kaldeste dag 10/3 - 22,9oC   19/3 - 20,7oC
11/2
- 24,5oC
Langvatn totalt isfritt 17/5     18/5
10/5
Siste frostnatt om våren 18/5 - 2,6 oC   17/5 - 1,4 oC
24/5
- 0,7 oC
Varmeste dag 2/7  27,3oC   6/7
4/8
Første frostnatt om høsten 25/9 - 0,9 oC   15/10 - 0,4 oC
9/10
-1,5 oC
Snøen har lagt seg første gang 17/10     16/9
28/10
Permanent snødekke fra 25/10 / 4/12   13/11
12/11
Permanent is på Langvatn fra Ikke is 31/12   17/12
18/11

K.L.O.

 


I gruva
Barneboka
"I Gruva"
av Wenche Spjelkavik

I salg nå


IL Malm

KOBBERLØPET


Per L. Mosti

Sulispodcast

Hør lydopptak fra kulturarrangementer i Sulitjelma.


Oppdatert 09.10.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional