PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 

1.1.2014
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
  Dato   Dato   Dato   Dato   Dato   Dato
Årets kaldeste dag 9/3 (-23,8 oC)   9/2 (-20,9 oC)   11/2 (-24,9 oC) 6/1 (-28,9oC) 28/2 (-24,9 oC) 21/3 (- 20,6 oC)
Langvatn totalt isfritt 25/5   26/5   28/5 3/6 19/5 17/5
Siste frostnatt om våren 1/5   11/5   7/5 17/5 27/4 18/5
Varmeste dag 31/5   14/8   9/6 17/8 8/8 30/7
Første frostnatt om høsten 26/9   9/10   8/10 14/10 4/10 8/10
Snøen har lagt seg første gang 18/10   23/10   15/11 12/10 28/9 29/10
Permanent snødekke fra (18/10)   (23/10)   26/11 28/11 11/11
Permanent is på Langvatn (vest for fyret) fra     6/12   1/12   30/12 14/11 30/11 21/11

 


24.12.2012
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Emil Knuedsens vei
Julaften kl 15.00; østavinden øker i styrke, mørket er i ferd med å senke seg - det er perfekt innevær.

Foto Kjell L. Olsen


23.12.2013
Havnet utenfor veien
Utforkjøring  

Foto; Kjell L. Olsen

 

At det kan gå litt fort i svingene, og spesielt i tiden opp mot julaften, er noe mange erfarer. Det samme kan kanskje sies om føreren av denne uregistrerte bilen, som havnet utfor veien i løpet av natten. Skjønt sving og sving - dette har skjedd på en rett og oversiktlig strekning. Hva som har skjedd er ikke brakt på det rene, men etter iherdig jobbing er bilen dratt opp på veien igjen.

K.L.O

9.12.2013
Endret plasthenting i Sulis
IRIS melder at det blir endringer i plasthentingen for noen av kundene i Sulitjelma. Plastsekkene som egentlig skulle hentes mandag 16. desember, blir hentet nå på torsdag 12. desember.
- Vi håper på hjelp fra dere der ute til å spre budskapet, slik at alle blir kvitt plastsekkene før jul. Samtidig beklager vi sterkt om endringene skaper problemer for våre kunder, sier Arnt Pedersen i IRIS.

6.12.2013
Rydder opp i steintipp
Steinfylling  

Foto; SKS

Den store steintippen er nå sterkt redusert
etter mange år med uttak av masser.

Under bygging av Lomi kraftverk ble en stor del av tunnellmassen deponert i en fylling ovenfor gruvemuseet i Fagerli. I løpet av de siste årene har en betydelig del av disse massene blitt knust ned og benyttet til opprusting og vedlikehold av veier i Sulis og det er lite igjen av den store tippen.
Nå ønsker SKS å frakte resten av massene til steinfyllingen bak kaftstasjonen i Fagerli. Her skal de kunses og deponeres for senere bruk til vedlikehold av egen anleggsveier i Sulitjelma de neste 10-15 år. Tippen ovenfor gruvemuseet vil deretter bli avsluttet og arrondert.
SKS vil å utføre dette arbeidet i 2014 og har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om tillatelse. I denne forbindelse ønsker NVE tilbakemelding fra personer med synspunkter i saken. Disse kan sendes til senioringeniør Trond Blomlie.

Les søknaden, bilder og kart over nytt deponi.

K.L.O

6.12.2013
Sulitjelmakalenderen i salg
Sulitjelmakalenderen 2014  

 

 

Sulitjelmakalenderen 2014 har omsider kommet i handelen. I Sulis selges den på Miljøkaféen og på CKafé. Siden Fauske Bokhandel nå er lagt ned, har historielaget fått ny samarbeidspartner på Fauske og kalenderen selges nå hos Jakob Klette Optikk.
Forsiden viser et bilde av Sandnes ca 1917. Prisen er i år, som i fjor, kr 100,-.

Du kan bestille kalenderen her og få den tilsendt i posten. Porto på kr 30,- kommer da i tillegg.

K.L.O


Saulo
Olav Johan Moljord

Født 31/12 1921 død 2/12 20134.12.2013
Inviterer til adventskaffe
 

 

Sulitjelma sanitetsforening inviterer alle over 70 år til adventskaffe og underholdning fredag 13. desember. Arrangemanget, som avholdes i foereningens tradisjonsrike lokaler på Folkebadet, starter kl 11.00.
- Alle som ønsker å komme må melde fra til meg på telefon 900 80 891 innen 11. desember, sier foreningens leder Elis Bjørkbom. De som trenger skyss kan ringe meg eller Laila på telefon 90685200.

27.11.2013
Sulisfolk skaffet eget juletre
Juletre  

Foto; Wenche Spjelkavik

Nytt juletre er på plass.

De siste dagene har juletreet utenfor Folkets Hus skapt stor forargelse blant folk i Sulitjelma. Det er Fauske kommune som skaffer det "offentlige" treet, og setter det opp i anledning første søndag i advent. I år har altså det kommunale treet skapt stort engasjement på facebook og flere har henvendt seg til kommunen om det som kalles en pistrete stumtjener, eller kosteskaft. Onsdag kveld kom stormen fra vest folket til hjelp, da en praktgran ble knekt som en fyrstikk ute i Bursi. På kort varsel stilte folk opp med øks og sag. Treet ble finpusset og fraktet til Folkets Hus. Da den svære grana med handmakt ble reist, falt det beundrende kommentarer fra tilskuerne som sammenlignet den nye grana med den som Norge gir til London hvert år. Denne er like fin, men noe mindre enn grana på Trafalgar square! Og treet vil nok vekke beundring hos både store og små, når lysene tennes! Om enn det lokale næringsliv kunne rottet seg sammen og donert moderne ledlys til grana, ville nok jubelen nådd nye høyder. Det er ventet at kommunens folk vil hente kosteskaftet og finne en annen anvendelse for det.

Se det gamle og det nye, side om side.

W.S.

10.11.2013
Folksomt på åpningsdagen
CKafe  

Foto; Kjell L. Olsen

Carina Ellingsen ønsker alle velkommen til sin nye kafé

I noen måneder har Carina Ellingsen jobbet med å etablere kafé i den gamle bakeribygningen ved Coop. I går var endelig den store åpningsdagen kommet. Kundene strømmet inn på CKafé og da Sulisavsia stakk innom var det nærmest fullt hus. Det var med nød og neppe værtinnen hadde tid til å være med på et foto. - Det var kul på veggene og vi er storfornøyde med oppmøtet både på formiddagen og om kvelden, sier Carina Ellingsen. Når det gjelder åpningstiden framover vil dette bli publisert på Ckafés egne facebooksider.

K.L.O


Saulo
Aud Arnestad

Født 27/6 1924 død 7/11 20136.11.2013
Småkraftplaner ga stort fremmøte
Kraftmøte

Foto; Wenche Spjelkavik

Mange fremmede ansikt å se, da flere av utbyggerne
kommer langveis fra.

  Om lag 100 personer fra hele Salten hadde møtt opp til folkemøtet om småkraft-utbygging, onsdag kveld. Hele 8 kraftverk og representanter for fem ulike utbyggingsselskap fikk lagt frem sine planer. Fauske kommunes rådmann utfordret forsamlingen til å stille spørsmål og helst sende inn sine kommentarer til kommunen. Dette skal danne grunnlag for kommunens høringsuttalelser til konsesjonssøknadene. NVEs tre representanter ønsket også å få konkrete innspill til alle søknadene og lovet at alle som ga selvstendige uttalelser vil få delta på befaring en gang mellom juni og august, neste år.
Til tross for alle oppfordringer om spørsmål og kommentarer var det bare seks personer som tok ordet. Enklest oppsummerte Bernt Gøran Lund alle talernes reaksjoner; - Vi utfordres enda en gang til å bidra til rein og fornybar vannkraft. Vi synes vel egentlig at vi har bidratt nok her oppe, allerede.

For alle som ønsker å gi sitt syn på de ulike kraftutbyggingene, så kan de sende sine uttalelser som vanlig brev, eller på e-post direkte til saksbehandlerne. Adressen for brev er Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.
For å sende uttalelser på e-post kan det skje direkte til saksbehandlerne for de ulike prosjektene:
Valffarjohka, Granheibekken og Oterelva sendes til Birgitte Kjelsberg biwi@nve.no
Litj Tverråga (Slipsknuten), Galbmejohka og Sjønståfossen sendes til Kristin Marthinsen kima@nve.no
Laksåga og Tverråmo sendes til Steinar Pettersen stp@nve.no
For uttalelser til Fauske kommune, sendes det som vanlig brev til kommunen eller direkte til kommunens saksbehandler Gunnar Myrstad. Hans epostadresse er gunnar.myrstad@fauske.kommune.no
NB! Frist for å sende inn til både kommunen og til NVE er 18.desember 2013.

W.S.
 
2.11.2013
Folkemøte om kraftutbygging
Galbmejohka  

Fauske kommune kaller inn til folkemøte i forbindelse med søknadene om bygging av ialt 8 småkraftverk i Sulitjelmaområdet. Folkemøtet avholdes på Sulitjelma Samfunnshus onsdag 6. november kl 18.00. Møtet starter med en kort innledning av Fauske kommune samt en orientering av NVE. Deretter skal søkerne presentere de enkelte søknadene. Til slutt blir det åpnet for utvekslig av synspunkter og spørsmål.

Kraftverkene det nå søkes om er følgende;
(Klikk på navnet og du kommer til siden for det enkelte kraftverk hos NVE. Nederst på sidene finner du den detaljerte søknaden)

  Navn Utbygger
Kraftproduksjon
  Galbmejohka kraftverk Suliskraft AS
15,90 GWh
  Oterelva kraftverk Suliskraft AS
6,20 GWh
  Granheibekken kraftverk Suliskraft AS
2,70 GWh
  Valffarjohka kraftverk Suliskraft AS
3,90 GWh
  Tverråmo kraftverk Blåfall AS
9,41 GWh
  Sjønståfossen kraftverk Nord-Norsk Småkraft AS
7,30 GWh
  Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk Småkraft AS
15,00 GWh
  Laksåga kraftverk Fjellkraft AS
24,70 GWh

Foto; Kjell L. Olsen

Galbmejohka ved Hellarmo er en av elvene som nå
ønskes lagt i rør.

 


30.10.2013
Frikjent for ildspåsettelse
En mann fra Bodø sto tiltalt for enten selv, eller via andre, å ha tent på "Gammelposthuset" i Furulund natt til 19. september 2010, da saken mot ham gikk i Salten tingrett i forrige uke. Tingretten fant dette ikke bevist og mannen er derfor frifunnet. Han er også frifunnet for erstatningskravet fra forsikringsselskapet, samt slipper saksomkostninger. Han er derimot dømt til 60 dagers fengsel for trusler mot to av vitnene i saken.

K.L.O

30.10.2013
Sagatun renoveres
Sagatun  

Foto; Kjell L. Olsen

Framtiden til Sagatun ser ut til å være sikret.

Fredag i forrige uke hadde driftsutvalget i Fauske kommune møte og behandlet framtiden for institusjonen Sagatun. Utvalget vedtok med 6 mot tre stemmer at Sagatun skal renoveres og settes i stand. Vedtaket inneholdt også en pålegg til rådmannen om å intensivere arbeidet med oppusningen av Sagatun med målsetting om at gjenåpning finner sted innen august 2014. Rådmannens eget forslag fikk ingen tilslutning. På mandag i denne uka behandlet formannskapet saken. Også her ble det flertall for å renovere institusjonen, men på vei fra driftsutvalget til formannskapet har FRP falt av lasset. Partiets representant, sammen med Høyre og Venstre, stemte mot istandsetting av Sagatun. Det er med undring vi registrerer at de partiene som oftest fronter valgfriheteten, i denne saken synes å stå for det motsatte. Det endelige vedtaket om Sagatuns framtid skal fattes av kommunestyret, men det er nå kun en teoretisk mulighet for at institusjonen ikke videreføres.

K.L.O

20.10.2013
Sagatun på dagsorden
Fauske kommune har satt opp et ekstra møte i driftsutvalget fredag 25. oktober. Da skal kostnadsoverslag for renovering og istandsetting av Sagatun opp til behandling. Det var kommunestyret som, på sitt møte 20. juni i år, gikk mot rådmannens forslag om å legge ned institusjonen. Rådmannen ble da i stede beordret til straks å "fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler". I prinsippet ble saken avgjort på APs medlemsmøte 15. mai med kun én stemmes flertall.
Forkjemperne for Sagatun frykter at kostnadene har blitt blåst opp ved blandt annet å ta med utskifting av samtlige vinduer og andre kostnader som ikke er knytett til fuktskadene og renovering av disse. Dette kan i verste fall føre til at det blir blåst nytt liv i forslaget om å legge ned Sagatun med begrunnelse at prisen for istandsettingen blir for høy.

K.L.O


Saulo
Einar Erikstad

Født 8/7 1943 død 16/10 201315.10.2013
Skal dele ut penger
Sulitjelma grubers velferdsfond skal dele ut penger og oppfordrer lag og foreninger i Sulitjelma til å søke om støtte til konkrete prosjekter. Frist for søknader som skal behandles i 2013 er satt til 15. november. Søknad sendes til;

Sulitjelma Grubers Velferdsfond
v/ Haakon Borge
Gryttingveien 15b
8209 Fauske


K.L.O

11.10.2013
Redningsaksjon ved Storelvvatnet.
Storelvvatnet  

Foto; Kjell L. Olsen

To menn måtte hentes ved Storelvvatnet, ovenfor Hanken.

To menn ble fredag morgen hentet av et Sea King redningshelikopter i området ved Storelvvatnet. De to skulle overnatte i lavvo men i løpet av natte ble lavvoen tatt av vær og vind. Den ene kameraten ble etter hvert så nedkjølt at den andre fant det tryggest å slå alarm. Redningshelikopteret tok av fra Bodø, men dro først til feil vann og lette i området ved Setså i Saltdal. Deretter dro de til Sulitjelma hvor de to raskt ble funnet. Den ene av kameratene ble innlagt på Bodø sykehus sterkt nedkjølt mens den andre var i relativt god form.

K.L.O


Saulo
Janne Bjørg Olsen

Født 23/7 1921 død 16/9 201315.9.2013
Branntomt ryddes
Den 19. september 2010 brant "Gammelposthuset" i Furulund ned til grunnen og siden da har brannruinen ligget som et utskjemme. Men nå har forsikringsselskapet blitt presset av Fauske kommune til å rydde opp i branntomta og vil starte arbeidet i løpet av kort tid.

K.L.O

15.9.2013
Brua til industriområdet må stenges
Bru  

Foto; Kjell L. Olsen

Brua inn til industriområdet er svært trafikkfarlig.

Firmaet Safe Control, som i sommer har hatt sikkerhetskontroll av 8 ulike bruer som tilhører Fauske kommune, har nå varslet kommunen om at brua inn til industriområdet på Sandnes er svært trafikkfarlig. I følge rapporten har brua skader av betydning for bæreevne og trafikksikkerhet. Hovedbjelker og tverrbærere er kraftig korrodert, samt stein er rast ut av landkar. Gangbanen over brua er meget trafikkfarlig og mangler rekkverk. Firmaet har ikke gitt prisoverslag på reparasjon av brua, men anbefaler en spesialinspeksjon for å kartlegge skadeomfanget.
Ingeniør Frode Ramskjell hos Fauske kommune sier en stenging av brua må vurderes, samtidig som man ser etter andre løsninger. En mulighet er å lage avkjørsel fra fylkesveien og inn i området mellom Moans verksted og flotasjonen. Det hører med til historien at den gamle jernbanebrua over Gikenelva i rapportene kalles for "Lomielva bru".

W.S.


Saulo
Oddlaug Josefa Klungset
"Dutta"

Født 14/10 1920 død 6/9 20135.9.2013
Fjellveien asfalteres
Asfaltering  

Foto; Kjell L. Olsen

Asfaltering av fjellveien pågår for fullt.

Gjennom flere år har det blitt utført en storstilt utbedring av fjellveien mellom Fagerli og Jakobsbakken. Veien har blitt pukket og grøftet, mange parkeringsplasser blitt rustet opp og kraftig utvidet. Arbeidet avsluttes nå med legging av asfalt på hele veistrekningen fra Dajakrysset til Jakobsbakken. Minnene om den gamle veien vil gradvis svinne hen - en vei som ble forvandlet til et gjørmehav om våren, med en uendelighet av "vaskebrett" og huller om sommeren og der vi kjørte i en støvsky på tørre dager. Nå er det som vi svever gjennom landskapet på vei til hytta.

K.L.O

1.9.2013
Stor dugnadsinnsats
Dugnad  

Foto; Kjell L. Olsen

Dugnadsgjengen etter endt arbeid.

16 personer fra Bodø, Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma deltok i søndagens dugnad i lysløypa ved skihytta. Armeen av ryddesager og motorsager, bærere og lempere tok fatt på oppgavene kl 10. Kl 16 var hele traséen ryddet for trær, busker og kratt. Dette arbeidet fører til at lysløpa kan tråkkes og tas i bruk tidligere i sesongen. Lysløypa vil da bli et alternativ til Balvannsveien. Ønske nå er at knøler, humper og søkk kan jevnes ut med maskin. På den måte kan løpa tas i bruk enda tidligere. At folk både fra Bodø og Fauske dro til Sulitjelma på dugnad, er en erkjennelse av at her er de mest stabile snøforholdene tidlig i sesongen. Hvert år drar derfor skiløperne fra hele Salten til Sulis for å starte skisesongen.

K.L.O

28.8.2013
Inviterer til dugnad i lysløypa
Høsten og vinteren nærmer seg og en ny skisesong står for tur. Som regel kommet snøen tidlig i Sulitjelma og mange benytter seg av Balvannsveien til skigåing. Men de siste årene har sporadisk brøyting av veien ført til vanskeligheter for skiløperne. Ved skihytta er det en lysløype, men mye krattskog hindrer bruk av denne traséen tidlig i sesongen. Nå ønsker skimiljøene på Fauske og i Bodø å arrangere dugnad for å rydde bort krattskogen. Strekningen det er snakk om er fra skihytta og inn til Gamvatnet.
- Får vi ryddet denne traséen, har vi flere alternativer når den første snøen legger seg og muligheten for gode skiforhold er større, sier Kristian Amundsen. Det er han og Bjørn Godal fra Bodø som har påtatt seg å organisert en slik dugnad søndag 1.september, oppmøte ved Skihytta kl. 10.00 - Da håper vi at som mange som mulig tar med motorsag eller annet ryddeutstyr og stiller opp.

28.8.2013
Hyttefolk lei vannsjonglering
Nedtapping  

Foto; Kjell L. Olsen

Hyttefolket er lei av tørrlagt sjøbunn i ferietiden.

De siste 10 åra har nedtapping av Kjelvatnet om sommerenn blitt regelen heller enn unntaket for hyttefolket. Det innebærer ødelagt garnsesong, og vatnet blir betydelig mindre brukt til dorging og rekreasjon i disse periodene. At nedtappingen foregår i feriemåneden august, irriterer mange som har problem med å få ut båtene, og å komme seg i land. I tillegg må folk pendle opp til naustbukta for å følge med så ikke båtene "drukner" når vatnet igjen fylles. På facebooksiden "Sulitjelma" har vi hentet et sitat fra en hytteeier:
"Og for oss med hytte på innerenden og på østsida er det trist. Slam som setter seg på alt, og ei forferdelig lukt. Og kan de få kronene de tjener på dette virkelig forklare den belastninga de påfører miljø og brukerne av området?"
Nå skal Kjelvatn tappes ned på nytt fra 23. september, og ryktene går om at SKS "bare driver jævel" med hyttefolket. Det ingen trøst å vite at også andre hytteområder nå er belastet, det gjelder Dorro og ikke minst Risvatnet. Dorro er tappet ned, og elva ned til Risvatnet er tørrlagt. Dermed har folk i Risvatnet fått smake det samme som folk ved Kjelvatnet, bare med den forskjell at i Risvatnet er det betydelig mer sump og dynn. - Hadde de enda hatt en terskel mellom Risvatnet og Kjelvatnet slik at man kunne sikre en vannstand som gjør det mulig å bruke båt, sier en hytteeier ved Risvatnet og oppfordrer hytteforeninga til å ta tak i saken.

W.S.

Se flere bilder her.


28.8.2013
Stor interesse for gruveplaner

Folkemøte  

Foto; Kjell L. Olsen

Mange hadde møtt fram for å høre planene for ny gruvedrift.

Hele 118 personer møtte opp da Salten Kartdata skulle presentere planprogrammet for ny gruvedrift i Sulitjelma. Og over halvparten av publikum var utenbygds fra. En forventet storm av spørsmål fra publikum uteble, etter at Steinar Helland og Størker Bjørnstad var ferdige med presentasjonen. Det ble nok vel mye planprosess og tidsperspektiver på alt som må konsekvensutredes før man kan søke om utslippstillatelser med mer. To spreke forslag kom likevel fra publikum, det ene var en oppfordring til staten om å trø til med penger og legge både gruveforurensing, kloakk og flotasjonsavgang i rør ned til dypet av Øvrevann. Det andre forslaget var at tunnelmasser må kunne brukes til å utbedre veien nedover Sulisdalen, slik at den kan tåle både tungtrafikk og gi plass til turgåere. Hvis alt går som det skal er håpet at man om 5 til 7 års tid skal kunne komme i gang med gruvedrift.

W.S.

23.8.2013
Kartlegging av Langvatnet
Båt  

Foto; Kjell L. Olsen

Firmaet Novatek utfører kartlegging av Langvatnet.

Mange la merke til en underlig båt som kjørte i bedagelig fart fram og tilbake over Langvatnet hele fredagen. Det var Oslo-firmaet Novatek AS som gjennomførte en dybdekartlegging av Langvatnet på oppdrag fra Fauske kommune. Kartleggingen utføres på grunn av planene om ny gruvedrift i Sulitjelma. Hvorfor det er Fauske kommune og ikke gruveselskapet som bekoster dette arbeidet vites ikke.

K.L.O

18.8.2013
Åpent møte om gruveplaner
Nye Sulitjelma Gruver AS invitterer til åpent informasjonsmøte om selskapets planer for ny gruvedrift i Sulitjelma. Møtet avholdes på Sulitjelma Hotell onsdag 28. august kl 18.30 til ca 20.30. Representanter for Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning (bergmesteren) vil være til stede.

18.8.2013
Strømstans i Sulitjelma
Fauske lysverk varsler strømstans i Sulitjelma mandag 19. august. På grunn av arbeid på overliggene nett vil det bli periodevis strømstans i hele Sulitjelma i tidsrommet 14.00 til 18.00. I tillegg vil det også bli periodevis strømstand i området Daja - Kjelvatnet - Jakobsbakken - Balvatnet i tiden 12.00 til 18.00.


Saulo
Lilian Johansen

Født 30/9 1926 død 6/8 201323.7.2013
Stjal safe
Natt til i går har kriminelle gjester tatt seg inn i servicebygget til Sulitjelma Turistsenter i Daja. Innbruddet ble oppdaget da eierne skulle åpne senteret mandag morgenen. Mye tyder på at tyvene har hatt lokalkunnskaper. Tyvene dro avgårde med pengeskapet. Dette var av god kvalitet og lar seg ikke enkelt åpne. Eierne oppfordrer publikum til å merke seg folk som betaler med mye 200 og 500 lapper, eller mye mynt. - Finner noen en grå safe et eller annet sted, så ring oss! Hvis noen kommer med oppklarende tips i denne saken, vil det vises godt hvor takknemlige vi er for det, skriver eierne på senterets egen Facebookside. Politiet har innledet etterforskning og arbeidet i går flere timer på åstedet.
Det ryktes at en båt og flere påhengsmotorer ble stjålet i Naustbukta ved Kjelvatnet forrige helg. Det kan derfor være lurt om hytteeierne sjekker hyttene sine i området.

K.L.O

22.7.2013
Varme fra gruva
Jakobsbakken  

Foto; Kjell L. Olsen

Jakobsbakken Fjellsenter ønsker å utnytte varmen
fra gruvevannet.

Direktoratet for Mineralforvaltning har gitt Jakobsbakken Fjellsenter AS tillatelse til å utvinne energi fra gruvevannet til oppvarming av fjellsenterets bygninger på Jakobsbakken. I første omgang vil det bli satt igang et prøveprosjekt i den gamle Koop-bygningen. Dersom dette faller heldig ut vil de installere to varmepumper på til sammen 50 kw for vannbåren gulvvarme til alle sine bygninger på Jakobsbakken. Direktoratet for Mineralforvaltning har tatt forbehold om at en eventuell framtidig gruvedrift kan gjøre det aktuelt med lensing/tømming av gruva, noe som vil føre til at vanntilførselen stopper opp.

K.L.O


Saulo
Arvid Johan Olufsen

Født 4/7 1928, død 11/7 20133.7.2013
Eierskifte i Daja
Eierskifte Daja  

Foto; Kjell L. Olsen

Laila Nilsen og Bjørn Thomas Hansen (til venstre) overtar
Sulitjelma turistsenter i Daja etter Sonja Svensson
og Jan Olsen.
.

En epoke er over og samtidig starter en ny, når Bjørn Thomas Hansen og Laila Nilsen overtar Sulitjelma Turistsenter i Daja. Sulitjelma Turistsenter er den eneste igjenevende av bedriftene fra omstillingsperioden på 1980-tallet, og som ennå fremstår som livskraftig. Det har kostet mye slit fra gründerne Jan Olsen og Sonja Svensson, og de er i dag kjempeglade for å kunne overlate livsverket til en ny eier med pågangsmot og bakkekontakt.
Da Jan og Sonja startet opp for 27 år siden var det "villmark" i Daja, nå er området et av Saltens største aktivitetsområder for friluftsliv. Nå har de to pakket sekken og er klare til selv å få nyte alt Sulis-fjellene har å by på.
- Det kommer til å bli rart, men vi har sett frem til denne dagen, sier Jan og Sonja. De vil gjerne sende en hjertelig takk til sine kunder og samarbeidspartnere gjennom alle disse år. - Vi håper folk vil ta godt i mot de nye eierne, og at de vil lykkes i sitt arbeid med å videreføre Sulitjelma Turistsenter.
Bjørn Thomas Hansen har stått inne på en sportsbutikk de siste årene, og også han ser frem til å ta fatt i Daja. - Å drive et turistsenter i fjellet har vært en drøm for meg og min familie, og nå skal vi sakte men sikkert få alle ballene ned fra lufta før vi går i gang med vårt konsept i Daja. Vi skal beholde det Jan og Sonja har drevet frem, slik som langtidsutleie av hytter, salg av fiskekort, middagsservering i kafeen, vedsalg og transport til hyttefolket. På sikt tenker vi å utvide kiosken til en liten friluftsbutikk. Vi har også planer om nye satsningsområder, men det holder vi inn til brystet foreløpig, sier Bjørn Thomas. Med seg har han også en bror med kokkeutdannelse og samboer Lajla skal lære seg kunsten å lage møsbrømlefser. Julebord og søndagsmiddag skal folket få, og snart stiger røyken fra et nytt bål i storgamma i Daja.

W.S.

30.6.2013
Ønsker Langvatnet som deponi
Langvatnet  

Foto; Kjell L. Olsen

Nye Sulitjelma gruver ønsker å deponere slam i Langvatnet.

Nye Sulitjelma gruver AS ønsker å benytte Langvatnet og områder langs vannet som deponi for fjellmasser ved en eventuell oppstart av ny gruvedrift. Selskapet har derfor startet arbeidet med områderegulering til dette formålet og planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider. I tillegg skal avholdes et informasjonsmøte i Sulitjelma 28. august.
Det ønskes deponi for tunnelmasser fra gruvene Sagmo og Rupsi, samt Charlotta, Giken og Hankabakken gjennom Grunnstollen. Dette er gråberg fra blant annet opparbeiding av atkomsttunneler og ønskes deponert så nært de enkelte gruvene som mulig, men alternativt med et deponi i Fagerli. Selskapet anslår at de vil ha behov for å deponere 100.000 tonn gråberg årlig.
I tillegg ønskes deponering av slam i Langvatnet fra et oppredningsverk på Sandnes. Det anslås en årlig malmproduksjon på mellom 200 - 300.000 tonn, noe som vil gi 190 -280.000 tonn flotasjonsavgang.
Etter at gruvedriften i Sulitjelma startet for alvor i 1891, ble det utarbeidet et dybdekart for Langvatnet. En befaring med ekkolodd for noen år siden viste at dybdeforholdene i vannet, vest for Sagatippen, langt på vei var uendret. Derimot viste det seg at området øst for Sagatippen hadde gjennomgått dramatiske endringer. Mens det dypeste punkt utenfor Sandnes i 1890-åra var 66 meter, ble det nå ikke funnet områder dypere enn 15 meter. Store området var mindre enn 10 meter dype.
Nye Sulitjelma gruver AS antyder driftsstart høsten 2017 med behov for 25 personer under utbyggingsfasen og senere ca 50 personer i driftsfasen.

Les hele planforslaget her

K.L.O


Saulo
Irene Alise Øhlund

Født 18/1 1928, død 23/6 201311.6.2013
101-åring står på for Sulis
Santitetsforeningen i Sulitjelma kunne feire storslått 100-årsjubieum i fjor. I år kan leder av foreningen, Elis Bjørkbom, melde at foreningen sikter mot fremtiden med friskt mot.
- For fire år siden var det bare åtte aktive medlemmer i "saniteten", nå er vi hele 26 medlemmer og ønsker oss flere, gjerne unge kvinner. Medlemmene står fritt til å delta og bidra når de har anledning, og det er ingen møtetvang i foreningen.
Sanitetsforeningen har ikke selv skapt mye blest om det de har gitt av bidrag tidligere, men nå vil de gjerne fortelle at de har tildelt Malms alpingruppe kr 20 000, og Sulitjelma Velforening 25 000 kr til opprusting av lekeparken i Bursi.
- Inntektene våre kommer fra lefsefester, fra salg av fastelavnsris og loddsalg på foreningens møter. Det er i første rekke barn og ungdom vi ønsker å støtte, sier Elis Bjørkom.

W.S.


Saulo
Marry Arnestad

Født 22/8 1931, død 5/6 2013.5.2013
Etterlyser bilder
Saltenkalenderen 2013  
 
Sulitjelma og omegn turistforening gir hvert år ut Saltenkalenderen i samarbeid med Bodø og omegn turistforening. Dette er en kalender med vakre naturbilder fra området som dekkes av de to foreningene og overskuddet fra går til driften av turisthytter og annen aktivitet. For å kunne utgi kalenderen er de helt avhengige av insendte fotografier og oppfordrer i en pressemelding publikum til å sende inn bilder. Her skriver de at det helst skal være bilder der mange kan kjenne seg igjen, og det kan gjerne være personer med, men ikke oppstilte "familiebilder". - Vi får vanligvis inn mange fine sommerbilder, men få midtvintersbilder. Har du et fint mørketidsbilde, ser vi gjerne at du sender det inn. Reglene sier at man bare kan sende inn egne bilder, og de må ikke være publisert i andre kalendere eller publikasjoner. Hver innsender kan delta med 6 bilder. Bildene kan sendes på epost til bildekommiteen ved Håkon Godtfredsen. Nærmere informasjon på Sulitjelma og omegn turistforenings nettsidene.

K.L.O

31.5.2013
Rekordtidlig åpning av Såkiveien
I dag fredag ble såkiveien åpnet for trafikk fram til bommen på Risehøgda. Dette må være rekordtidlig, de fleste år åpner veien for ferdsel først rundt sankthansaften. Det var mange som ønsket å dra til hytta i det fantastiske været og bare minutter etter at veien hadde åpnet, kom de første bilene. Etter hvert sto 20 biler parkert innover. Det er mange og tjue varmegrader, skogen er grønn og såkiveien er åpen - nå er det sommer. Og fortsatt er det noen timer igjen av mai måned.

K.L.O


Saulo
Sigmund Robert Olufsen

Født 19/6 1930, død 26/5 201312.5.2013
Et naturens drama
Orrfugler  

Foto; Kjell L. Olsen

Orrhøna er avventende mens orrhanen lurer i bakgrunnen.

 

Etter en lang vinter er endelig våren her og naturen våkner til liv igjen. Fuglene tenker først og fremst på formering - slekt skal følge slekters gang. I Såkikryssett skjer et rituale slik det har foregått i tusner av år. I sene nattetimer møtes orrhanene i området til kamp, bokstavelig talt med nebb og klør. Med høylytt buldring og hvesing går de til angrep på hverandre så fjærene fyker. Det er den sterkestes rett som gjelder. Etter hvert ankommer orrhønene spillplassen. De later til å være uanfektet av all viraken, men gjør seg lekre og avventer utfallet av kampene. Til slutt velger hun ut vinneren, som får spre sine gener videre til neste generasjon. Slik sikrer hun at avkomme blir sterke og friske.

Se flere bilder her.

K.L.O

3.5.2013
Internasjonalen i Sulis
Vi Bygger Landet  
 

 

I forbindelse med lanseringen av Bodø-oktettens nye CD "Vi bygger landet" har NewsonRequest laget en musikkvideo. Her synger Bodø-oktetten "internasjonalen" mens vi ser opptak fra feiringen av 1. mai 2012 i Sulitjelma.

Se videoen her.

Bestill CD-platen her

K.L.O

1.5.2013
1. mai med stort "trøkk"
Demonstrasjonstog  

Foto; Kjell L. Olsen

Flere enn på mange år deltok i demonstrasjonstoget.

 

I tillegg til standardprogrammet på formiddagen ble Bodø-oktettens konsert i kinosalen en utrolig opplevelse. Dirigent Mikael Rönneberg sa at koret fikk bakoversveis av fjorårets mottakelse i Sulis, men i årets konsert var det fremføringen av "Working class hero" som nesten sjokkerte publikum. Prestasjonene til det "lille" mannskoret, som i disse dager gir ut noe så umoderne som en cd med arbeidersanger, er en opplevelse publikum vil huske lenge.
Da demonstrasjonstoget stilte opp på ettermiddagen så man at parolene "Sagatun på plass nå!" og "Nei til storskole på Fauske" samlet hundrevis av folk. Sjelden har det vært så folksomt i demonstrasjonstoget, og sjelden har man sett så mange "nye fjes" gå skulder ved skulder.
Festen etterpå ble innledet med en appell om stemmerett, av Linn Normann Godtfredsen. Leder i Nordland Bonde- og Småbrukerlag, Terje Nystadbakk, holdt appell om situasjonen for småbrukere og landarbeidere verden over. Grete Vollan sang og ledet allsang, før Gerd Liv Valla tok fatt på dagens hovedtale. En lang, men tankevekkende og engasjerende tale, der hun satte situasjonen med gruvenedleggelsen i Sulis, inn i sammenhengen med de dramatiske tidene for folk i Spania og Hellas. - Dere vet mye om hva det vil si å ikke vite noe om morgendagen, i Sør-Europa kastes arbeidsfolk på gata når arbeidsledigheten slår inn. Det gjelder for 25 millioner mennesker. Valla minnet om at fag- og arbeiderbevegelsens idé er å stille opp for dem som sitter nederst ved bordet, fattige barn, asylbarn, og folk som havner utenfor, på sosialen. Hun mante folk til å tenke gjennom hva som er viktig for oss i velferds-Norge, foran høstens valg.
Per Gunnar Skotåm overrakte en overrasket og rørt Gerd Liv Valla en ekte engelsk gruvelampe, gitt til Sulitjelma gruvearbeiderforening i 1984, av streikende kullgruvearbeidere fra Northumerland, England. - Dette er en ekte lampe, der flammen blir blå når gassfaren er så stor at du må evakurere gruva. Denne skal du ha, som varsler om blå fare og for den jobben du gjør internasjonalt, sa Skotåm. Tradisjonen tro ble dagen optimistisk avslutet med "Seiren følger våre faner".

Se flere bilder fra feiringen.

W.S.

16.4.2013
Rettssak måtte utsettes
En 40 år gammel Bodø-mann er tiltalt for selv, eller via andre å ha tent på "Gammelposthuset" i Furulund natt til 19. september 2010. Rettssaken skulle gått for Salten tingrett denne uken men nå har noen av de mest sentrale vitnene ganske enkelt forsvunnet og rettssaken må derfor utsettes. Aktor Trond Lakselvhaug sier at flukten har vært planlagt. Også andre sentrale vitner har gitt signaler om at de ikke ville møte i retten. - Jeg har ikke opplevd maken på mine mange år i politiet, sier Lakselvhaug til Avisa Nordland.

K.L.O

12.4.2013
Konkurs
Salten tingrett åpnet 3.4.2013 konkurs i boet til Sikkerhetsglass Norge AS.

K.L.O

21.3.2013
Sagatun i det blå
Bernt Gøran Lund  

Foto; Wenche Spjelkavik

Bernt Gøran Lund holdt et godt innlegg, men med en
overraskende konklusjon.

 

Det har vært knyttet stor spenning til torsdagens behandling av Sagatuns fremtid, i Fauske kommunestyre. Enkleste oppsummering av saken kan vel sies slik; opposisjonen vant debatten, men tapte avstemningen 13 mot 18.
Per Gunnar Skotåm fortalte kommunepolitikerne at han hadde gått grundig til verks for å finne ut av påstandene om at muggsopp var grunnen til at Sagatun ble stengt. Han hadde oppsøkt forskningsparken på Blindern og laboratoriet som har analysert prøvene fra Sagatun. Der fikk han vite at ingen andre fra kommunen hadde ønsket ytterligere rådgivning, før de kastet beboerne ut av Sagatun. I følge Skotåm hadde han fått bekreftet at de funn som ble gjort på Sagatun, kunne blitt tatt hånd om og reparert uten at bygget måtte stenges. Skotåm tilbød administrasjonen gratis bokpakke med faglitteratur over temaet muggsopp, rehabilitering av bygg og ikke minst hvordan forebygge.
Posisjonen, ved APs Tom Vidar Karlsen og Høyres Ronny Borge, valgte å støtte seg på kommunelege Terje Blekastads kunnskaper om bygg og mugg, og brukte flittig legens begrep om "sykt bygg".
Felleslistas Katrine Moan fortalte at hun og fire andre hadde vært inne på Sagatun for få dager siden for å "se selv" hva det handlet om. Hun stilte seg helt uforstående til beskrivelsene av "sykt bygg", og ønsket å vise frem tre bilder hun hadde tatt i bygget. Det nektet varaordfører Ronny Borge henne, og skyldte på at taletiden hennes var over. Opposisjonen, SV, FL, Rødt, Alt for Innbyggerne, FRP og KRF, sto skulder ved skulder og krevde at planer for rehabilitering og innhenting av kostnadsoverslag må startes straks, slik at Sagatun kan tas i bruk igjen til sommeren.
Men der skilte politikernes veier seg, som Tom V. Karlsen sa. Han sa at AP og Hs forslag "garanterer et forsvarlig tilbud for de eldre i Sulis". Om det innbefatter Sagatun, det ville han ikke si, men saken skal behandles av kommunestyret 20. juni. Forslaget vant avstemmingen med 18 mot 13 stemmer.
Av andre politikere med base i Sulis, tok Bernt Gøran Lund for seg situasjonen for menneskene som er rammet av nedleggelsen av Sagatun. Han holdt et meget godt innlegg, og viste til det dramatiske i situasjonen når stedets største arbeidsplass blir lagt ned. Sagatun er faktisk større enn både skolen og SKS. Lund hadde også besøkt menneskene som nå er stuet sammen på enkeltrom, og hadde sett det uverdige i situasjonen. Han krevde at Sagatun så raskt som mulig måtte settes i stand. Derfor var det overraskende at han varslet at han ville stemme for AP og Hs forslag.
Kjell Sverre Jakobsen, AFI, minnet om at AP har delt ut garantier før, men de hadde svinaktig kort levetid: - I valgkampen sa dere at ingen i Fauske skulle ligge på dobbeltrom, det skulle jo heller ikke bli noen ny skolestrukturdebatt. Dette er bare måneder siden, og nå er står vi her.
Ingen fra posisjon eller administrasjon svarte på ett eneste av de spørsmål som ble stilt fra talerstolen. Det ble spurt om hvorfor ikke dette er en forsikringssak, og hvorfor legeavtalen ved kontoret i Sulis ble sagt opp, dersom dette var midlertidig stenging?
Om noen skulle ha vært i tvil, så pekte dagens oppvisning fra AP og Høyre på at Sagatun og legekontor ble stengt med hensikt å gjøre det permanent. Spillet for galleriet, med Blekastad som eneste trumfkort, ble både for tynt og pinlig.

W:S:

20.3.2013
Glassfabrikk gikk i knas
Glassfabrikk  

Foto; Håkon Godtfredsen

Optimismen var stor ved åpningen i april 2010.

 

Det er avisa Saltenposten som kommer med den triste meldingen om at Sikkerhetsglass Norge AS legger ned. Bedriften startet høsten 2009 på "mekken". Lokalene ble restaurert og i løpet av kort tid fikk 7 personer arbeid her, i lyse og flotte industrilokaler. Styreleder Kjell Ivar Helgesen sier til SP at det er pris-konkurransen fra Øst-Europa og Kina som ble for tøff. Bedriften i Sulis har drevet for full kapasitet, men klarte ikke å gå med overskudd. Eierne har den siste tiden tapt ca 8 millioner kroner. Det er per i dag forhandlinger med kreditorene, en av dem er Fauske Glass og Ramme (eier 21 prosent av aksjene). Største eier er Nord i AS med 40 prosent, Åge Iversen eier 15 prosent, i tillegg har Salten Invest AS, Stranda Invest AS og Drag Industrier aksjeposter i Sikkerhetsglass Norge AS. Styrelederen melder at de vil se på muligheten av å selge maskineri.

W.S.

9.3.2013
Kobberløpet i vakkert, men kaldt vær
Vidar Valvik fra IL Siso var først over målstreken i årets kobberløp med tiden 2.09.53. Marit Fladset ble beste dameløper på 3.11.29. Totalt var det 220 personer som gjennomførte rennet, 33 kvinner og 187 menn. 67 personer var med for første gang.
Været viste seg fra sin flotteste side med vindstille og sol fra skyfri himmel, men det var svært kaldt. Tidlig på morgenen var det mer enn 30 kuldegrader i Såki mens det i resten av løypa var minus 24. Det var noen nervepirrende timer for rennledelsen, mens graderstokken krøp langsomt oppover. Like før start nærmet den seg 20 minus. - Noen løpere med kuldeastma måtte desverre trekke seg fra rennet, men etter å ha fått klarsignal fra teknisk delegert kunne startskuddet gå, sier rennleder Robert Normann.
Den lave temperaturen gjorde at det var dårlig gli og for mange ble det en hard økt med mye tung jobbing. Blandt kommentarene som falt var - Dette er det tyngste kobberløpet jeg har vært med på. - Det var så tungt at under veis begynte jeg å lure på hvorfor jeg i det hele tatt driver med dette. Like vel blir slitet fort glemt og mange er på lass ved startstreken til neste år også.

K.L.O

7.3.2013
Kjemper om Sagatun
I avisa Nordland torsdag, går pensjonert kommunelege, Terje Blekastad, til motangrep mot de som hevder at det ikke er muggsopp på Sagatun. Blekastad hevder at en rapport fra firmaet Hemis, viste at det både var sopp og soppskader i bygget. Denne rapporten er ikke offentliggjort, og så langt ikke lagt frem for de politiske organer. I følge Blekastad var det denne rapporten som la grunnlaget for de videre undersøkelser av bygget. Til tross for at den siste rapporten, fra Molab, ikke viser at det finnes aktiv muggsopp i bygget, fastholder kommunelegen at det gjør det. Rapporten fra Molab er offentliggjort og kan leses her.
Rådmannen i Fauske kommune har nå laget en innstilling om hva som skal skje med Sagatun, denne ligger ute på kommunens nettsider som sak 25. til formannskapets møte 11. mars. Til tross for at muggsopp preger saksutredningen, er det ingen tiltak mot dette i den punktlisten der rådmannen tilrår hva som må gjøres med bygget. Rådmannen ber i saken om at han får fullmakt til å utrede fremtidige alternativer for å ivareta kommunens lovpålagte tjenester innen helse og omsorg.
Per Gunnar Skotåm reagerer sterkt på at avisa Nordland i tilknytning til Blekastads forklaringer har skrevet om hva Skotåm skal ha sagt i kommunestyret i sakens anledning, uten å intervjue ham. Han vil derfor at lydopptaket fra Radio Salten blir lagt ut. - Så får folk selv gjøre seg opp en mening. Hør lydopptak fra kommunestyremøtet her.

W:S:

7.2.2013
Vått i Sulitjelma
VG melder at det i februar falt mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt i Sulitjelma. For to måneder siden ble oppslag i riksmedia om at det i Sulitjelma ikke hadde falt nedbør i hele desember måned.
Vi kan bare si som svensken; Det jämnar ut sig.

K.L.O

5.3.2013
Gjestgiveriet på nye hender
Gjestgiveriet  

Det gamle hotellet i Furulund.

 

Meglerhuset i Bodø har solgt gjestgiveriet/hotellet i Furulund til Edgar Austli og Pobeda AS. Firmaet er hjemmehørende i Steinkjer, men har oppdrag i Bodø for 8 ansatte. - Vi lette etter en bolig for våre håndverkere i en omkrets av 1,5 timers kjøring til Bodø, og fant dette spennende gamle huset, sier Edgar Austli på telefon fra Steinkjer. Våre folk skal pendle til arbeid i Bodø, men også pusse opp huset til beboelig standard.
Firmaet, som er heleid av Austli, har oppdrag for de neste tre årene, med brannisolering av bygg. I følge selger av huset, Ole Tvenning, fikk han 500 000 kr for huset. Tvenning sier til Sulisavisa at han er lettet over at et håndverker-firma har overtatt, han har lenge hatt dårlig samvittighet for manglende vedlikehold på huset. Hva Austli vil gjøre med huset når oppdragene i Bodø er over, har han ikke tenkt gjennom ennå. Han forsikrer at han vil ta vare på bygningen, og til Sulisavisa sier Austli at han har forstått at bygningen har en spesiell status i lokalsamfunnet. Edgar Austli er 69 år gammel, autorisert regnskapsfører og for øvrig involvert i 21 ulike næringsforetak i Nord-Trøndelag.

W.S.

26.2.2013
Tiltalt for forsikringssvindel
Like over påske skal Salten tingrett behandle en straffesak der en person står tiltalt for forsikringsbedrageri etter §272. Etter det Sulisavisa erfarer gjelder saken brannen i gammelposthuset i Furulund ( Furulund 33). Det er satt av fire dager til behandling av saken. Blir tiltalte funnet skyldig risikerer vedkommende 6 års fengsel. Fauske kommune satte i fjor i gang en prosedyre for å få branntomta ryddet av eieren. Hvor denne saken står i dag er ikke kjent, men i siste instans kan kommunen gi døgnmulkt, eller rydde for eiers regning.

Se Salten tingretts egne nettsider om saken

K.L.O

26.2.2013
Store nebørsmengder
Kjølsetbekken  

Foto; Wenche Spjelkavik

Kjølsetbekken i Hesttrøa går over sine bredder

 

Etter en vinter med uvanlig stabilt og kaldt vær og med lite nedbør, har det de siste dagene regnet nærmest uten stans. Tirsdag formiddag hadde regn og snøsmelting ført til at Kjølsetbekken i Hesttrøa gikk over sine bredder, og truet kjellere i området. Etter at Rolf Eliassen tømte 40 kg klorkalsium ned i dammen, samt åpnet kumlokket på nedsiden av kulverten, begynte heldigvis situasjonen å bedre seg. Kommunens folk har fra fredag i forrige uke og gjennom hele helga jobbet på spreng med å åpne stikkrenner og gatesluk rundt om i Fauske kommune.

K.L.O


Saulo
Olaf Normann Skoglund

Født 25/8 1935, død 23/2 201323.2.2013
Isblokk fra Sulis til Stockholm
En stor isblokk fra Salajekna skal stilles ut på Villmarksmässan i Stockholm 7 - 10 mars. Det er Arjeplognytt.se, Magasin Silvervägen og Arjeplog kommune som står bak utstillingen. På messen skal de lokke publikum nordover under slagordet " Vill du besöka en glaciär?", og publikum skal også få lov til å stå på isblokka som ble hentet for en uke siden.
Salajekna (sprekkbreen) er en del av den 33 kvadratkilometer store Sulitjelmabreen. På svensk side inngår breen i verdensarvsområdet Laponia. Etter utstilling på messen skal isblokka videre til Stockholms universitet.
Kanskje Sulitjelma og omegn turistforening bør sende med arjeplogerne en reklame for vårens tur til Kongen?

W.S.

13.2.2013
Sagatun uten muggsopp - stenges likevel
I kommunestyret onsdag orienterte administrasjonen om status for undersøkelsene ved Sagatun. Ut fra det politikerne fikk på bordet, kan det slås fast at muggsopp ikke er funnet i bygget. Orienteringen dreide seg i hovedsak om setningskadene deler av bygget har. Disse har sannsynligvis oppstått da bygget var nytt, men i følge rapporten fra Rambøl, må man etablere et måleprogram over tid for å kunne fastslå om setningene fortsatt pågår. Fra rådmannens stab ble det påstått at Sagatun var det dyreste bygget i drift, hva gjelder strømutgifter. Bygget må derfor etterisoleres. I tillegg må ventilasjonsanlegget byttes ut. Det er dette arbeidet som skal ta to år å gjennomføre.
Per Gunnar Skotåm (Rødt) oppfordret ordfører, rådmann og politikere til å sette seg inn i temaet "muggsopp". - I rapporten fra Molab står det at det er funnet muggsopp-sporer, noe som finnes i luften omkring oss overalt, både inne og ute. Og, det er noe helt annet enn muggsopp.
Skotåm ga uttrykk for at adminsitrasjoen nå forsøker å berge skinnet med å klamre seg til setningsskadene. Til tross for at også Høyre og Arbeiderpartiet har representanter fra Sulitjelma, var ingen av disse på talerstolen med spørsmål eller oppfordringer når det gjelder Sagatun. Bare APs Tom Vidar Karlsen gikk på talerstolen, og det for å antyde at de som kjemper for Sagatun var drevet av konspirasjonsteorier. De som overvar kommunestyret onsdag kan jo tenke sitt. På spørsmål fra Skotåm om status for hjertestarter i Sulitjelma har ordfører ennå ikke noe svar å gi, nærmere fire måneder etter at saken først ble tatt opp i kommunestyret. Når legekontoret skal komme i drift var ikke nevnt.
Felleslistas Jørn Stene, fra Valnesfjord, oppfordret administrasjonen til å finne lokale løsninger i Sulitjelma for Sagatun-beboerne. Han etterlyste samtidig hvor det ble av planene om heldøgns omsorgsboliger i Valnesfjord. Dette ble vedtatt av kommunestyret da Røvika-beboerne ble tvangsflyttet til Fauske, for flere år siden. Ingen ting har siden skjedd med vedtak om utredninger. Det bør være en vekker for Sulis-folk. Skal Sulitjelmas største arbeidsplass og hjem for eldre sulisværinger komme i drift igjen, må innbygerne i Sulis stå på og holde saken glovarm til målet er nådd.

W.S

13.2.2013
Avskaffer skuterfri dag
Med 24 mot 4 stemmer besluttet kommunestyret onsdag å avskaffe den "skuterfrie" dagen i påsken. Det var Linn N. Godtfredsen, som på vegne av AP fremmet forslaget om å tillate skuterkjøring også på første påskedag. Et forslag fra Venstre om å ikke gjøre endringer i motorferdselsplanen nå, men vente til den skulle opp til rullering, ble nedstemt.

K.L.O

11.2.2013
Beklager feil
Da en irritert ordfører Siv Anita Johnsen Brekke henvendte seg til Sulisavisa lørdag morgen, var hun svært tydelig på at brevet fra de pårørende på Sagatun ble lagt ut i offentlig postjournal 12. desember. Hun hevdet å kunne dokumentere dette og følte seg utrettmessig uthengt av oss. Tirsdag skriver Avisa Nordland (AN) at ordføreren nå har innrømmet at brevet først ble lagt ut 4. januar, slik Sulisavisa hele tiden har hevdet. Til AN sier Brekke at hun har bedt Sulisavisa om tid til å sjekke hva som faktisk har skjedd. Det er feil. Ordføreren forsikret om at hun skulle oversende dokumentasjon på sine påstander, før hun la på telefonen. Det kan legges til at Sulisavisa ikke har mottatt noen beklagelse på opptrinnet.

K.L.O

9.2.2013
Ordføreren dementerer
 

Ordfører i Fauske, Siv Anita Johnsen Brekke

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke føler seg urettmessig uthengt i forbindelse med at Sulisavisa skrev at Sagatun-pårørende fryktet at et brev fra dem ble forsøkt skjult for offentligheten. Brekke gir uttrykk for at hun føler seg dårlig behandlet når slike mistanker rettes mot kommune og administrasjon.
Det var en svært opprørt ordfører i Fauske kommune som tok kontakt med Sulisavisa kl 10.30 lørdags formiddag. - Vi kan dokumentere at brevet uten opphold ble lagt ut i postjournal den 12. desember, sier Johnsen Brekke. Slik brevet var adressert, mener ordføreren at det allerede var sendt kopi til politikerne, ikke at hun skulle sørge for det.
- Det at Sulitjelmas største arbeidsplass er nedlagt og fraflyttet er vel en naturlig grunn til at folk hungrer etter informasjon?
- Vi har aldeles ikke lagt ned Sagatun. Vi har måttet fraflytte midlertidig på grunn av helsefare og de som savner informasjon må bare ringe meg, sier ordføreren.

W.S

6.2.2013
Skulpturlandskap i besøksgruva
Isskulpturer  

Foto; Wenche Spjelkavik

Is-skulpturer inne i besøksgruva

 

Mandag var Jan Mattson og Wenche Spjelkavik på farten i besøksgruva, og her er synet som møtte dem. Selv om vinteren har vært ekstrem tørr, så drypper det inn i gruva fra ulike kilder. De største skulpturene fant de i stollen utenfor kompressorhallen, bortimot 2 m høye. Flest isskulpturer var det like innenfor knuseren.

Se flere bilder her.


5.2.2013
Frykter at brev til politikerne ble forsøkt skjult
De pårørende til beboerne på Sagatun sendte den 10. desember et brev til ordføreren og rådmannen i Fauske. De ønsket at en kopi av brevet skulle deles ut til alle politikerne i formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2013. Da de pårørende oppdaget at politikerne ikke hadde fått brevet, ble det undersøkt om det var registrert i kommunens postjournal. Her var det ikke og brevet ble etterlyst.
- Vi fikk beskjed av formannskapssekretæren at brevet lå hos ordføreren. Vi har fulgt med i postjournalen ukentlig frem til nyttår uten å finne brevet. Først 4. februar ble brevet funnet, og da var det lagt inn i journalen den dagen kommunen opprinnelig mottok brevet, 12. desember, sier pårørendegruppen. - Vi kan ikke fri oss fra følelsen av at brevet ble forsøkt holdt unna politikerne, sier de pårørende, som måtte ta oppgaven med å finne adresser til alle politikerne og distribuere brevet selv.

Brevet kan du lese her

W.S.

3.2.2013
Turistløypa åpnet
Turistløype  

Foto; Jan Olsen

Turistløypa er åpnet for ferdsel.

 

Fredag 1. februar åpnet turistløypa mellom Daja og riksgrensen, for ferdsel.


3.2.2013
LO støtter filmprosjekt
Det arbeides videre med planene om å lage spillefilm fra Sulitjelma. Nå har LO gitt 500.000 kr til forprosjektet. Filmen, som har arbeidstittelen "Arbeiderkamp", skal ta for seg forholdene de første tjue årene etter at gruvedriften startet opp og som førte til at arbiderne møttes på isen i 1907 og organiserte seg. - Prosjektet virker utrolig spennende og vi i LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg tror at dette kan bli en film som kan formidle en viktig del av vår bevegelses historie på en engasjerende måte, sier LOs nestleder og leder av LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Gerd Kristiansen til LOs egne nettsider.

K.L.O

23.1.2013
Funnet etter leteaksjon
Leteaksjon  

Foto; Kjell L. Olsen

Mannskaper fra hjelpekorpset gjør klar for å dra ut på leting.

 

To savnede turgåere ble i kveld funnet i god behold like ved riksgrensen i Sorjos. De to la ut på tur fra Sulitjelma torsdag i forrige uke og skulle gå helt til Karasjok. Hver dag skulle de melde fra om posisjon, men lørdag var siste gang man fikk melding fra de to. I går, tirsdag, ble det sendt ut letemannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps, men disse måtte avbryte søket på grunn av dårlig vær med mye snø. I dag formiddag forsøkte et redningshelikopter og et Orionfly å søke, men også disse måtte avbryte uten å ha funnet de savnede. I ettermiddag dro en patrulje fra hjelpekorpset ut igjen. Disse fant at de savnede hadde skrevet i hytteboka i Sorjoshytta. Patruljen fortsatte mot riksgrensen og fant de to i god behold. Paret hadde sendt daglig melding om posisjon men hadde ikke fått indikasjoner på at signalene ikke var kommet fram dit de skulle. Patruljen fra Røde Kors returnerte til Sulitjelma mens de to turgåerne fortsatte sin ferd i retning Karasjok.

K.L.O


Saulo
John Alfred Isaksen

Født 2/10 1929, død 19/1 201319.1.2013
Sulisveien stengt
Veien mellom Fauske og Sulitjelma var i morgentimene i dag. lørdag, stengt på grunn av store mengder vann i en av tunnelåpningene. Dette førte til at utkjøringen av aviser ikke lyktes med å bringe disse ut til abonnentene. I formiddag er veien åpen igjen. Avisa Nordland skriver på sine nettsider at lørdagsavisa vil bli utlevert mandags morgen.

K.L.O


Saulo
Tea Annie Moen

Født 25/11 1937, død 14/1 2013
Saulo
Jorun Helene Karlsen

Født 5/9 1928, død 7/1 20135.1.2013
Rekordtørt i Sulitjelma
 

Foto; Kjell L. Olsen

 

 

I følge yr.no avsluttet vi året 2012 med rekord-lite nedbør i Sulitjelma. Ved den meteorologiske målestasjonen ble det ikke registrert nedbør i det hele tatt i perioden fra 16. november og ut året. Det er den lengste perioden uten nedbør siden målestasjoen ble opprettet i 1896.

Se artikkelen på yr.no

K.L.O

 

IL MALM

Kobberløpet
Kobberløpet 2014
Resultatliste


IL MALM

Malmlogo

Terminliste:
Telenorkarusell og klubbmesterskap


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?
Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelmaflowbee


Sulitjelma hytteforening


Ny bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma HistorielagRettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 04.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional