www.sulitjelma.com

Sulis-sida


        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
 
Sulisavisa logo
 
 

27.2.2008
Starter underskriftskampanje
Egil Setså  

Foto; Wenche Spjelkavik

Kampanjeleder Egil Setså med underskriftslistene.

 

 

- Vi skal kjempe til vi får gehør hos politikerne. Vi er bare nødt til å gå på barrikadene for en gruppe mennesker som ikke selv er i stand til å protestere. Selv om innsparingene er for lommerusk å regne, så er det økonomi og ikke omsorg som er begrunnelse for beslutningene, sa Egil Setså, Sverre Pettersen og Sigurd Myhra fra Sulitjelma nærmiljøutvalg.
De tre herrene fra nærmiljøutvalget redegjorde for sitt arbeid med å beholde Fauske kommunes siste institusjonskjøkken på Sagatun.
- Vi har lagt frem stortingsmeldinger og mye annet viktig materiale for å belyse hvor viktig maten er for de eldre på institusjoner. Dette fordi vi ønsket at den nye posisjonen i kommunestyret skulle ha et best mulig grunnlag å beslutte fra. Vi er ikke opptatt av hvem som har gjort hva i fortiden, men at vi starter på en utvikling som ivaretar den best mulige omsorg for de absolutt svakeste i samfunnet.
Egil Setså påpekte at av enkelte avisinnlegg i det siste blir det gjort forsøk på å sette Sulis opp mot Valnesfjord og Fauske.
- Vi arbeider for alle eldre, og for at alle institusjoner i kommunen skal få sitt kjøkken tilbake. Når det kan skje vet vi ikke, men politikerne må starte prosessen nå. Vi er selvfølgelig kjent med den offentlige fattigdom, men det kan ikke være slik at unger og eldre alltid skal være taperne når man skal prioritere. Vi ønsker derfor også å sette fokus på at det skal være nok hender i eldreomsorgen, og at vi må komme bort fra små prosentstillinger for ansatte i omsorgsyrker. Dette har ingen fremtid, og i Fauske må man som i andre kommuner ta fatt på endringsprosessen.
Lederen av nærmiljøutvalget kunne også stolt vise frem 40 underskrifter fra pensjonistforeningen i Saltdal, en kommune som også har valgt plastmatkjøkken.
- Vi har fått støtteerklæringer fra flere instanser i Saltdal, noe vi setter stor pris på. Også Bodø Kretsfengsel har bekreftet at de har mottatt tilbud om plastmat fra Fauske kommune, men at de har takket nei. I følge ledelsen for det nye fengselet i Fauske er maten så viktig for miljøet og de innsatte i et fengsel, at de skal lage den selv.

W.S.
 
     


 

I gruva
Barneboka
"I Gruva"
av Wenche Spjelkavik

I salg nå


IL Malm

KOBBERLØPET


Per L. Mosti

Sulispodcast

Hør lydopptak fra kulturarrangementer i Sulitjelma.


Oppdatert 29.02.2008
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional