PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


31.12.2010
Godt nytt år
Med noen meteorologiske observasjoner fra Sulitjelma fra året som gikk, ønsker Sulisavisa alle sine lesere et godt nytt år.
 
2011
2010
2009
2008
2007
  Dato     Dato     Dato   Dato     Dato
Årets kaldeste dag 11/2 -24,9 oC 6/1 -28,9oC 28/2 -24,9 oC 21/3 - 20,6 oC 8/2 - 22,5 oC
Langvatn totalt isfritt 28/5 3/6 19/5 17/5 12/5
Siste frostnatt om våren 7/5 -1,9 oC 17/5 -1,9 oC 27/4 -1,9 oC 18/5 -1,9 oC 29/4 - 0,9 oC
Varmeste dag 9/6 17/8 8/8 30/7 5/7
Første frostnatt om høsten 8/10 -1,9 oC 14/10 -0,4 oC 4/10 -0,9 oC 8/10 -0,9 oC 9/10 - 0,4 oC
Snøen har lagt seg første gang 15/11 12/10 28/9 29/10 9/10
Permanent snødekke fra 26/11 28/11 11/11 1/11 / 14/11
Permanent is på Langvatn (vest for fyret) fra     30/12 14/11 30/11 21/11 30/12

 Saulo
Mary Asplem

Født 31/7 1915, død 28/12 201127.12.2011
Sandnesbrannen og etterpåklokskap
I dagene som har gått siden brannen på Sandnes natt til 2. juledag har folk i Sulis mange spørsmål de ikke så lett får svar på. Det store spørsmålet er hvorfor det tok så lang tid fra politiet fikk telefon fra mannen som truet med å sette fyr på leiligheten og til det lokale brann- og redningsvesenet ble alarmert. I følge avisene fikk politiet melding klokken 00.50. Først klokken 01.45 gikk alarmen hos brannmannskapene i Sulitjelma. Hadde brannvakta i Sulis fått bekymringsmeldingen per omgående fra politiet, ville brannen høyst sannsynlig vært unngått. Salten Brann har døgnberedskap i Sulitjelma, og denne vakttjenesten må kunne brukes i situasjoner der følgene kan sette andres liv og helse i fare.

Det andre spørsmålet folk stiller seg er hvem som varslet beboerne i Sandnes 39? I følge pålitelige kilder var det den siktede mannen selv som varslet den nærmeste naboen, som igjen varslet videre. Hvis personell, enten det er fra psykiatrien eller politiet i Bodø, skal kjøre fra Bodø til Sulitjelma for å avklare en sak, tar det minst 1,5 time. Som politiet selv har forklart til avisene så var brannen et faktum før de nådde frem. En slik situasjonen kan ikke folk i distriktet leve med. Alle i Sulitjelma priser seg lykkelig over at det ikke gikk liv tapt i brannen. Men konsekvensene for familiene som bodde i huset er likevel dramatisk. De fleste mistet alt de eide og små barn har fått et juleminne de burde vært foruten.

Kunne ting vært gjort annerledes, så er etterpåklokskap en bra sak. Vi håper de rette innstanser tar dette inn over seg når de omsider får tid til å etterforske brannen. Et siste ønske for fremtiden til slutt. Måtte lokalsamfunnet slippe å ha nok en brannruin liggende urørt i bomiljøet. Det er nå ett år og tre måneder siden "gammelposthuset" brant ned i Furulund, og rydding gjenstår ennå.

W.S.

26.12.2011
Siktet etter husbrann
Branntomt  

Foto; Kjell L. Olsen

Store skader på Sandnes 39.

 

En 39 år gammel mann er siktet for å ha påsatt brannen i leilighetskomplekset på Sandnes. Han skal ha ringt politiet og truet med å tenne på leiligheten sin. Han pådro seg flere alvorlige beinbrudd da han til slutt måtte hoppe ut av det brennende huset. Mannen, som ikke er fra Sulitjelma, har bodd i huset knapt en måned. Det var fire vertikaldelte selveierleiligheter i huset, samt i øst- og vestenden til sammen fire små "hybelleiligheter". I sokkeletasjen var det opprinnelig 6 mindre hybelleiligheter, huset var bygd ca 1970. Av de fire selveierlelighetene var tre bebodd, deriblant av en familie på seks. En av beboerne har bodd i huset siden det var nytt. Det er ikke kjent for Sulisavisa om de husløse har funnet seg tak over hodet, men det finnes ledige leiligheter og hus i Sulitjelma, som i første omgang kan løse den tragiske situasjonen beboerne har kommet opp i.


26.12.2011
Storbrann i Sulis i natt
Brann  

Foto; Hans-Fredrik Pettersen

Brannen i Sandnes 39 gjorde mange mennesker husløse.

 

Et hus på Sandnes ble totalskadet i en brann i natt. Det ble slått alarm kl 01.45 men da brannvesenet kom til brannstedet kort tid etterpå, var den ene leiligheten allerede overtent. Sandnes 39, som er et av de største bolighus i Sulitjelma, rommet seks leiligheter. Brannstyrken fra Sulitjelma og Fauske kjempet mot flammene hele natten og klarte til slutt å stanse brannen, men bygningen har fått svært store skader. Mange av beboerne var bortreist på grunn av julehøytiden, men ble vekket til triste nyheter; alle eiendelene har gått tapt.

K.L.O.

24.12.2011
Sulisavisa ønsker alle lesere en riktig god jul

Reinsdyr
Endelig er Rudolf og vennene hans ferdig for i år og kan hvile ut. Foto Kjell L. OlsenSaulo
Edith Herdis Mathisen

Født 26/7 1924, død 23/12 2011
Saulo
Oleanna Karoline Stifjeld

Født 10/2 1911, død 18/12 201119.12.2011
10-årsjubileum for Sulisavisa!
Kjell L. Olsen og Wenche Spjelkavik  

Foto; Kjell L. Olsen

Redaksjonen i Sulisavisa på tur ved Balvatnet.
Kjell L. Olsen og Wenche Spjelkavik.

 

 

12. desember i 2001 oppsto fenomenet "Sulisavisa" på Internett. Altså feirer vi 10 år i disse dager, og det var takket være en leser på Finneide at vi ble varslet om jubileet!
Tilblivelsen av Sulisavisa hadde bakgrunn i at redaktøren i flere år drev og noterte ned hendelser om stort og smått i Sulis. Notatene ble skrevet ut på papir og gitt til slekt og venner. Så kom idéen om å gjøre notatene tilgjengelig for alle, gjennom Internett. I årenes løp har Sulisavisa hatt ca 800 saker på trykk, pluss en masse annonser og oppslag om alt fra julegrantenning til konserter og årsmøter. Sulisavisa driver også egen avis for Sulitjelma Hytteforening. Sulisavisa består av en redaktør og en journalist på dugnad. Det er tid og krefter som avgjør hvor ofte nye saker kommer på trykk, for "tips" har redaksjonen sjelden fått på disse ti åra. Vi har derimot hatt leserbrev fra Irak, samt nyhetsaker, kronikker og foto levert av velvillige sambygdinger. Det kan vi gjerne få mer av!
Vi får ofte takknemlige hilsener fra sulisfolk som bor langt borte. Det er lokalstoff og dødsannonser som er viktig for dem. Hvor mange lesere vi har hatt totalt er usikkert siden vi ikke hadde telleverk på sidene fra starten. Men fra desember 2002 og til nå har ca 460 000 "lesere" vært innom Sulisavisa.
Etter 10 år kan vi oppsummere at Sulisavisa har blitt både sitert og fått oppdrag for NRK, vi ser ofte igjen våre saker i AN og Saltenposten. Og ofte blir vi kontaktet av ulike offentlige instanser som ønsker at vi setter viktige saker på trykk.
Redaksjonen lover å fortsatt levere små og store nyheter til våre lesere, og vi ønsker også alle lesere en God Jul og et Godt Nytt År!

W.S. og K.L.O

14.12.2011
Fortsatt rot i Velferdsfondet
Sulitjelma Grubers Velferdsfond ble opprettet i 1936, samtidig med at gruveselskapet kom over på norske hender. Det var etter forslag fra aksjonæren Thomas Fernley at det ble avsatt penger til et velferdsfond for Sulitjelmas innbyggere, og fondets størrelse tilsvarte 10 prosent av akjsekapitalen. Til sammen er det fire fond som har sitt opphav i Sulis og som forvaltes av Fauske kommune. I tillegg til Velferdsfondet er det Sulitjelma boligfond, Sulitjelma jernbanefond og Eivind Sannes legat.
Siste utdelingsmøte i Sulitjelma Grubers Velferdsfond fikk inn 9 søknader fra kulturlivet i Sulitjelma. Komiteens leder, Haakon Borge hadde før møtet ikke mottatt opplysninger om hvilken pott som var disponibel for tildelingene, og tok derfor kontakt med ordfører Siv Anita J. Brekke, som også er leder av fondets styre. Hun måtte bare beklage at hun ikke klarte å få frem de opplysningene som Borge etterspurte. I det hele tatt viser det seg at det ikke finnes tilgjengelig informasjon om hva ståa for fondet er.
I november 2008 oppdaget forvatningskomiteen at ikke alt var som det skulle med velferdsfondet. Daværende ordfører Odd Henriksen tok da tak i den dramatiske situasjonen som hadde oppstått etter at rådmann Viggo Lauritsen hadde satset hele fondet på nesten 4 millioner kroner i aksjefond og obligasjoner. Tidligere ordfører kunne berolige forvaltningskomiteen ved Haakon Borge, Stig Anders Nedregård og Wenche Spjelkavik med at han var godt i gang med å rydde opp og få velferdsfondets midler tilbake på høyrentekonto i bank. - Jeg vil i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge sørge for å avvikle plasseringen i aksjer og obligasjoner så snart det lar seg gjøre, og uten at det påfører fondet for store tap, sa Henriksen. Først i desember 2010 kunne det på nytt gis tildelinger, og sist tildeling ble gjennomført våren 2011. Men, nå vet man altså ikke lenger hva som er fondets status.
- Vi ber alle søkere om å vise tålmodighet, så snart forvaltningskomiteen har fått en avklaring vil søkerne få svar, sier Haakon Borge, som fortviler over at det ikke er på stell i Sulitjelmas viktigste kulturfond.

W.S.

14.12.2011
Bot for arbeidsulykke
Arbeidsulykke  

Foto; Wenche Spjelkavik

Arbeidsulykke i Daja 5.11.2010

 

I november i fjor falt en stilas sammen og en arbeider ble skadet i fjellandsbyen i Daja. Nå er firmaet Gunvald Johansen AS ilagt en bot på kr 60.000 for brudd på arbeidsmiljøloven. I tilleg er arbeidslederen i Daja idømt en bot på kr 10.000.


9.11.2011
Nytt webkamera fra SKS
  Sulitjelmakalenderen 2012


Foto; SKS

Salten Kraftsamband (SKS) har installert webkamera ved Lomi. Fra tidligere har bedriften kamera i Fauske sentrum, på Heggevolden i Fagerli, ved Skihytta, i Naustbukta i Kjelvatnet og i Naustbukta i Balvatnet. På kameraet fra Lomi ser vi Fagerlibukta svinge inn til høyre og ut av bildet. Bak fjellet Vassjatjåhkkå er sola under horisonten men lyser opp himmelen i sør.

Se webkamera fra Lomi.

K.L.O.

1.12.2011
Sulitjelmakalenderen 2012 i salg
Sulitjelmakalenderen 2012  

Sulitjelmakalenderen 2012 er nå i salg.

 

Mange har ventet i spenning og endelig er den her. Sulitjelmakalenderen 2012 kom i dag fra trykkeriet og legges ut for salg. Den tradisjonsrike kalenderen kan kjøpes på Miljøkafeen i Sulis og på Fauske Bokhandel. Prisen er i år, som i fjor, kr 100,-. Alle abonentene vil få den i posten i løpet av de første dagene i neste uke.

Du kan bestille kalenderen her og få den tilsendt i posten. Porto på kr 30,- kommer da i tillegg.

K.L.O.

30.11.2011
Kommunen ønsker svar om forurensning fra gruvene
  Rikke Lind

.

Statssekretær Rikke Lind er bedt
om å komme til Sulitjelma på befaring

Den politiske ledelsen i Fauske kommune har ventet siden 28. juni på svar fra næringsdepartementet om opprydding etter 100 års gruvedrift. 17. november etterlyste den nye ordføreren respons fra departementet. Kommunen ønsker å få belyst mulighetene for ny gruvedrift, men krever tiltak for å få kontroll med dagens forurensning. I følge brevet fra kommunen er det ønskelig at både departement, kommunen og andre berørte myndigheter snarest setter seg sammen for å finne løsninger. Kommunen har spesielt invitert statsekretær Rikke Lind til å komme til Sulitjelma på befaring.
Det fremgår ikke av kommunens siste brev om et møte med "berørte myndigheter" er forberedt. Naturlige deltakere vil være representanter fra Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF), Norsk institutt for vannforsking (NIVA) og Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN, tidligere Bergvesenet). Sulisavisa er kjent med at KLIF, på oppdrag av næringsdepartementet, har fått utarbeidet en rapport om dagens forurensingssituasjon. Deler av rapporten har vært utført av NIVA og skulle være overlevert KLIF 1. november.
Det er 11 år siden forrige "miljøkonferanse" ble holdt i Sulitjelma, og ingenting av det som da ble lovet er utført. Kommunen burde kanskje slå seg sammen med andre kommuner med samme utfordringer, og sette dagsorden. Så vil det vise seg om departementene tør holde seg unna.

Les artikkelen om "gruvedriftens dilemma" på NIVAs nettsider.

W.S.

28.11.2011
Plan for Naustbukta
Naustbukta  

Foto; Kjell L. Olsen

November ved Kjelvatnet.

 

Fauske kommune har lagt et forslag til områderegulering av Naustbukta ved Kjelvatnet, ut til høring. Hensikten med planen er å bedre tilretteleggingen for allmenheten gjennom å utvide arealet for båtopplag, etablere nytt båtutsett, utvide arealet med oppstillingsplass for biler og tilrettelegge for en universelt utformet flytebrygge. Det avsettes egne parkeringsplasser for de med nedsatt funksjonsevne. Nytt båtutsett skal også ha bedre tilgjengelighet for alle brukergrupper. Det skal også avklares fremtidig arealdisponering for naustbebyggelse i området.
Eventuelle merknader må sendes til; Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske. Fristen er satt til 16. januar 2012.

Se plandokumentene her

29.11.2011
Brannøvelse
  Brannøvelse

 

.

Foto; Kjell L. Olsen

IL Malms brakke i Bursi i fyr og flamme

Brannstasjonen i Sulis har ansatt to nye konstabler. Disse har i høst gjennomgått intern opplæring og på mandag var det tid for en litt mer realistisk øvelse. I Bursi sto IL Malms falleferdige brakke, noe idrettslaget lenge har ønsket å kunne få fjernet. Etter avtale med brannfolkene ble brakka påtent og det var de nye mannskapenes oppgave å rykke ut og forsøke å slukke. Sulisavisa var til stede og foreviget øvelsen.

Se flere bilder fra øvelsen.

K.L.O.

27.11.2011
Julegrantenning
Sulitjelma skolekorps  

Foto; Kjell L. Olsen

Skolekorpset spiller opp til allsang.

 

I Sulitjelma blir alltid første søndag i advent markert med tenning av julegrana. Tradisjonen tro inviterte skolekorpset hele Sulis til kaffe og kaker på samfunnshuset. Det ble også servert korpsmusikk, allsang og gang rundt juletreet. Og siden alle har vært snille kom nissen også i år innom med overraskelser til de minste. De voksne måtte nøye seg med muligheten til å kjøpe juleblomster og diverse husflidsprodukter i kaféen. Snøen kom i går, julegrana ble tent i dag - nå er det advent.

K.L.O.

24.11.2011
Såkiveien stenges
 

 

.

Foto; Salten kraftsamband

Snøen har kommet til skihytta 24.11.2011

Det har vært uvanlig varmt i hele høst, men nå melder vinteren seg for alvor. Det varsles om mye snø i fjellet i dagene framover. Fredag morgen senkes bommen ved Skihytta og Såkiveien blir stengt for ferdsel med bil. Dette til glede for skiløpere fra hele regionen som nå i to måneder har stått med skiene klare og ventet på snø og fine løyper.

Se bilder fra webcameraet ved Skihytta

K.L.O.

14.11.2011
Etterlyser private filmopptak fra Sulitjelma
I forbindelse med den kommende storfilmen om arbeideroppgjøret etterlyser produksjonsfirmaet News on Request AS filmmateriale fra 1960- og 70-årene. Opptakene må være fra Sulis, helst i fra 1. mai-feiringer, men alt annet er også av interesse. Filmene bør helst være originaler for best mulig kvalitet.
Ta kontakt med Lise Smaavik hos News on Request.

lise@newson.no
Tlf. 907 25 107


14.11.2011
Mørke skyer over Fjellandsbyen
I følge Avisa Nordland sliter Sulitjelma Fjellandsby økonomisk. I vår var selskapet overmodent for skifteretten og flere av investorene anser aksjekapitalen som tapt. Til tross for dette har de skutt inn ny kapital og sammen med en velvillig Nordlandsbank skal det sikre driften fram til neste sommer. Det er i alt invester over 100 mil. kr i anlegget i Daja. Investorene har skutt inn 32 mil. kr, resten er lånt i Nordlandsbanken.

9.11.2011
Stort steinras i Glastunes
Tunnel  

Foto; Wenche Spjelkavik

Frode Ramskjell, Harald Rostad og Frank Zahl
beskuer rasområdet i Glastunes.

 

Natt til forrige torsdag raste en del av en hammer ut i ura over Glastunes. Store steinblokker har rast ned mot bebyggelsen, og en stor stein tok med seg deler av en mur før den stanset like utenfor østenden av "rasbrakka". - Det virker som om folk tar slike hendelser med stor ro, for vi fikk først melding lørdag, forteller avdelingsingeniør Frode Ramskjell hos Fauske kommune. Onsdag var Ramskjell og enhetsleder Frank Zahl på befaring sammen med geolog Harald Rostad. Rostad har også hatt ansvar for kommunens rasutredning i Sulitjelma, og er godt kjent med situasjonen i Glastunes. - Statistisk sett vil det komme slike store ras ca hvert 10 år. Denne gangen har nok store nedbørsmengder bidratt til raset, sier Rostad.
Det er umulig å sikre hver stein i ura over bebyggelsen, og det er opp til folk å være på "allerten". Dessuten er det vel slutt på at ungene leker i ura daglig, slik det var vanlig i gamle dager.

Se flere bilder her.

W.S.

3.11.2011
Velferdsfondet
Sulitjelma grubers velferdsfond minner lag og foreninger om at frist for søknader som skal behandles høsten 2011 er satt til torsdag 1. desember.
Søknad sendes til;
 

Sulitjelma Grubers Velferdsfond

 
  v/ Haakon Borge
 
  Gryttingveien 15b
 
  8209 Fauske.  


3.11.2011
Utbedring i tunnelene
Tunnel  

Foto; Kjell L. Olsen.

 

Forholdene i tunellene på fylkesveien mellom Finneide og Sulitjelma har i lang tid vært til stor frustrasjon for Sulisfolk og andre som bruker veien ofte. Men etter at fylkesråd for samferdsel, May Valle, var på befaring sammen med lokale representanter tidligere i år ble det fart i sakene. Statens vegvesen satte umiddelbart i gang utbedringer. Inngangene til samtlige tuneller ble malt hvite. I tillegg er gammel drenering gravd opp og ny lagt ned slik at vannet dreneres ut. I disse dager legges det i alt 1600 meter ny asfalt i de dårligste partiene. Men det blir ikke gjort noe med vannet som trenger inn i tunellene. For å få bukt med dette må det benyttes store maskiner og tunnelprofilen må derfor utvides for å få dette utstyret inn. - Vi har løsningen og utstyret, men ikke pengene som skal til, sier anleggsleder Jan Marhaug i Satens Vegvesen til Avisa Nordland.


3.11.2011
Tar ansvar for Gikenveien
I følge Saltenposten har Statskog, Fauske kommune og SKS blitt enige om vedlikehold av Gikenveien. Kommunen skal ah administrativt ansvar for veien samt å sette opp en bom ved kirka slik at veien kan stenges vinterstid. Denen avtalen skal gjelde i seks år.Saulo
Ragnar Torvald Jørgensen

Født 5/1 1927, død 31/10 2011
Saulo
Karl Andreas Moljord
"Kallemann"

Født 12/9 1930, død 30/10 201125.10.2011
Ny bru over til Avilon
Bro  

Foto; Kjell L. Olsen

Den nye brua over Langvatnet ved Avilon stoll.

 

Brudekket på brua over Avilonstraumen var i svært dårlig forfatning. Dette førte i mai til at brua ble stengt for biltrafikk. Nåå har Statskog lagt nytt brudekke og brua er igjen åpnet for trafikk. Skiltet som viser forbud for motorkjøretøyer står imidlertid fortsatt, men må vel bare være en forglemmelse?

K.L.O.

25.10.2011
Uventede problemer
  ANleggsområde

.

Foto; Kjell L. Olsen

Arbeid med ny grøft for vannledning

Fauske kommune skal bygge ny skole i Sulitjelma og i sommer startet arbeidet opp. I første omgang skulle det opparbeides parkeringsplasser ved Nerveien og ny atkomst opp til skolen. I tillegg skulle Øverveien stenges permanent og det skulle lages en stor rundkjøring utenfor det som blir inngangen til det nye skolebygget. Nå har arbeidet med rundkjøringen støtt på uventede problemer. Det viser seg at vannforsyningen til hele området går tvers gjennom rundkjøringen og tomta for det nye bygget. Vannledningen må nå legges om. Det blir derfor sprengt ny grøft langs Øverveien, nedenfor den gamle realskolen. Arbeidet har pågått i et par, tre uker og til nå er det sprengt ca 20 salver.

K.L.O.

9.10.2011
Gamle lok ser dagens lys
Siemens-lokomotiver  

Foto; Wenche Spjelkavik

Jan Hugaas og Jan Mattson har endelig fått "Festus"
(til venstre) og "Sorjus" på skinner. Det siste loket er
det eldste, antakelig mer en 70 år gammelt.

 

Sist uke fikk fem gamle gruvelok endelig komme ut i frisk luft, etter mange lange år i surt gruvemiljø. Jan Hugaas, Jan Mattson og Trond Helland har stått for arbeidet med å få løs rustne bremser og dra lokene ut til knuseren fra oppholdsstedet nesten en kilometer inn i Grunnstollen.
- Når vi først fikk løsnet bremsene, så rullet hjulene så lett som bare det, sier gjengen og roser de som hadde vedlikeholdet da gruva var i drift.
Sist fredag gikk siste etappe fra knuseren og ut i dagen, der Jan Hugaas og Jan Mattson fikk satt lokene på skinner ute på gruvetippen. Av de fem lokene er det tre elektriske som har navnene "Flipper", "Festus" og "Sorjus". De to diesellokene er "Nødfaring" (brukt på -233) og "Åge". Ei gammel vogn fra Ankerløkkens Mek. Verksted er også kommet på skinner, samt "Lotte", som har stått alene på gruvetippen i mange år.
Besøksgruva har i sommer hatt to av sine tre driftslok til full overhaling hos Acustus AS i Sørfold. Det første 3-tonns Levahn-loket er allerede kommet tilbake og i drift, mens det såkalte "Bertnes-loket" er ventet til gruva denne uka. Begge disse lokene kom til Sulitjelma Gruber i 1967, og 44-åringene ventes å bli i topp stand til vintersesongen i besøksgruva. Bare den to år eldre "Kari" gjenstår for full restaurering til våren. Av andre ting som er brakt ut i frisk luft kan nevnes deler av borekrona fra fullprofilboringen av Robbins sjakt.

Se flere bilder.

W.S.

5.10.2011
Hovedrollene i Slusk 2012
Sulusk  

Foto; Per-Ludvig Mosti

Christine Gulbrandsen og Kristian Krokslett på samfunnshuset.

 

I går ettermiddag ble det gjort kjent hvem som skal ha hovedrollene i Slusk 2012. Christine Gulbrandsen fra Bergen, kjent fra "Alvedans" i Melodi grand prix, skal ha rollen som Anna Lovisa. Rollen som Johan Karlsson bekles også denne gang av den dyktige Kristian Krokslett fra Breivik i Salten.


Saulo
Gudrun Mathisen

Født 22/1 1918, død 4/10 201113.9.2011
Den røde bygda
Hele 89 prosent av velgerne i Sulitjelma ga sin stemme til ett av de sosialistiske partiene ved årets kommunevalg, en økning på 16 prosentpoeng siden forrige valg. Partiet Rødt fikk 18,4 prosent av stemmene og er dermed det nest største i Sulitjelma. For første gang blir de representert i kommunestyret, ved Per Gunnar Skotåm. Øverst på resultatlista, og i en klasse for seg, troner Arbeiderpartiet med hele 57,7 prosent av velgerne bak seg. Dette er en økning på 8,5 prosentpoeng fra valget i 2007. Med unntak av det nye partiet "Alt for innbyggerne" går oppslutningen i Sulis for alle de andre partiene tilbake. Valgdeltakelsen er skremmende lav, av 532 stemmeberettigede i Sulitjelma har knapt 66% støttet demokratiet ved å møte frem og velge.

I det nye kommunestyret har den sosialistiske siden 57 prosent av kommunens velgere bak seg. Dette skulle tilsi sosialistisk styre de neste fire årene, men slik er ikke automatikk i Fauske. Det knytter seg stor spenning til hvem som skal samarbeide i det nye kommunestyret. Arbeiderpartiet har før valget ymtet om et mulig samarbeid med Høyre. Det er de "uoverstigelige" personkonfliktene mellom AP og Felleslista som vedlikeholdes. Dermed kan AP hjelpe frem valgets taper, Høyre, til tross for sosialistisk valgseier.

Valg  

Foto; Wenche Spjelkavik

Mellomtrinnet på Sulitjelma Skole på omvisning i valglokalet, og får se valg i praksis.
Espen Setså (i bakgrunnen) forklarer hvordan stemmegivingen foregår.

 

   
Kommunevalget
2011
Kommunevalget
2007
Arbeiderpartiet  
57,7%
 
49,2 %
Rødt  
18,4%
 
-
Felleslista  
11,9%
 
20,3 %
Høyre  
7,5%
 
14,3 %
Sosialistisk venstreparti  
1,0%
 
3,3 %
Alt for innbyggerne  
1,4%
 
-
Fremskrittspartiet  
0,7%
 
7,3 %
Venstre  
0,7%
 
3,3 %
Senterpartiet  
0,3%
 
1,3 %
Kristelig folkeparti  
0,3%
 
1,0 %

 
 
Frammøte  
65,6%
 
64,3 %

K.L.O.

12.9.2011
Uvanlige gjester fra sør
   
 

Foto; Kjell L. Olsen

Vindelsvermer er en stor sommerfugl.


Foto; Kjell L. Olsen

Blått ordensbånd har fått navn etter den brede, blå stripen over bakvingene.

På søndag hadde eksemplar av den gigantiske nattsvermeren blått ordensbånd (Catocala fraxini) slått seg ned i lekeparken nedenfor brannstasjonen. Dette er den største arten i nattfly-familien, med et vingespenn på opp til 9,5 cm. Dette individet har fløyet langt, den er vanlig bare på sørlandet og på sørlige delen av østlandet. Det er få blomster der den kan hente nektar og den satte derfor stor pris på sukkervannet den fikk servert.
Samme kveld fant Håkon Godtfredsen en død vindelsvermer (Agrius convolvuli) utenfor huset sitt i Bursi. Vindelsvermeren har et vingespenn på opp til 12 cm. Den finnes bare i Sør-Europa men er en sterk flyger. Den kommer ofte til Norge i varme somre og kan da fly helt nord til Finmark. Men vinteren her hos oss blir for hard for den og arten overlever ikke i Norge.
Det er den vel det varme været kombinert med god medvind som har ført disse uvanlige gjestene den lange veien nordover helt til Sulitjelma.

Se flere sommerfugler fra Sulitjelma.

K.L.O.

30.8.2011
Mineraler i fokus
Fred Steinar Nordrum  

Foto; Wenche Spjelkavik

Fred Steinar Nordrum og Christian Berg i full jobb med
gruvemuseets mineralsamling.

 

Mineralsamlingen på gruvemuseet blir nå registrert, fotografert og "artsbestemt". Mandag 29. august startet geolog Fred Steinar Nordrum og fotograf Christian Berg arbeidet. Begge er tilknyttet Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, og det er Nordlandsmuseet som betaler for å få jobben gjort. - Vi er så heldig at den fremste eksperten på Sulismineraler har sagt ja til jobben. Det blir flott for både store og små stein-interesserte å kunne komme på museet og se hva som er scolesitt, haulanditt og stillbitt, sier konservator Wenche Spjelkavik. - De flestes Sulisværinger ser forskjell på svovel- og kobberkis, men de hvite mineralene som ble funnet i små hulrom inne i gruvene, det er det få som gjenkjenner forskjellene på og kan identifisere. Nå får vi satt navn på hele samlingen, og når det er gjort skal vi bygge ny utstilling.
Onsdag 7. september kl 19.00 inviteres alle stein-interesserte til Gruvemuseet. Da skal Fred Steinar Nordrum fortelle om Sulitjelmas geologi og mineraler. Samtidig oppfordres alle som har spesielle Sulis-steiner til å ta med disse. Så langt det er mulig vil Nordrum hjelpe med å identifisere og vurdere samlerverdien av mineralene.

K.L.O.

16.8.2011
Sinte fjellfolk
Lomi  

Foto; Jan Olsen

Det er ikke alle som tør å sette ut båten på Lomi, det
innebærer kjøring med båthenger på "havets bunn".

 

SKS har i sommer fått uvanlig mye og sterk kritikk fra fjell- og hyttefolk. For de fleste fremstår det som ubegripelig at kraftselskapet velger å drive med vannsjonglering i den beste ferie- og fiskeperioden av året. Hytteeiere ved Kjelvatnet kommer seg sjelden ut i båt før etter St Hans, og i midten av september er fjellivet slutt. Verst for dem som har hytter på østsiden av vannet, men de er til gjengjeld mange.
- De hyppige nedtappingene de siste årene må jo påvirke fiskens vilkår. Dette er miljøkriminalitet, hvem er det som overvåker fiskens vilkår i både Kjelvatnet og Daja? Samme dag som nedtappingen startet, gikk også startskuddet for garnfiske. Vi har ikke hørt at dette er stanset i nedtappingsperioden, noe som er vannvittig, sier en gruppe hytteeiere.
Flere fjellfolk har registrert at Statskog driver med flytting av de skarve småfiskene som har klart å overleve nedtappinger og tørre elveløp. Og fisken kaster de ut i Balvatnet! Fylkesmannens miljøavdeling og Statens naturoppsyn bør se på denne saken, dette må da engasjere disse instansene like mye som snøskuterkjøring, spør en fjellfant Sulisavisa møtte.
Nedtappingen av Kjelvatnet var for en gangs skyld annonsert og varslet, men det har ikke vannsjongleringen i Lomi, Daja, Dorro og Risevatnet. Dajavatnet, som ikke er noe reguleringsmagasin, har vært nedtappet til sølepytt to ganger denne sommeren. Det var i en periode umulig å komme ut med båt på Stor-Dorro, på Nedre Dorro var strømmen så sterk og vannføringen så kraftig at folk hadde problemer med å krysse vannet i båt. I Risevatnet steg vannstanden så kraftig og raskt at flere båter rak av gårde i løpet av natta. I Kjelvatnet fortelles det om folk som sto fast med båtene 30 meter fra vannet. I ferietiden er det også langveisfarende folk i hyttene som ikke har fått med seg den annonserte nedtappingen. Nå forventes det at SKS blir gransket i forhold revisjon av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjon.
- Hadde de enda lagt seg i selene for å forsøke å gjøre det enklere for folk som blir rammet, men her er det stor arroganse ute og går, sier hyttefolk vi møtte i Kjelvannsfjæra.

W.S.


Saulo
Martin Emanuel Ringvall

Født 8/3 1926, død 10/8 201112.7.2011
Byggestart for ny skole
Riving  

Foto; Kjell L. Olsen

Det gamle må vike for den nye tid.

 

Det skal bygges ny skole i Sulitjelma og i dag startet arbeidet. I første omgang skal det opparbeides ny parkeringsplass i busslomma på "Ner-veien" samt gangveier herfra og opp til skolen. I tillegg skal "Øverveien" permanent avstenges og det skal anlegges en stor rundkjøring i krysset opp til Rishammeren. For å gi plass til rundkjøringen må en gammel garasje rives. Det er maskinentreprenør A. Moan AS som har fått arbeidet, som skal være ferdige til skolestart i slutten av august.


5.7.2011
Står for fall
Reinslakteri  

Foto; Kjell L. Olsen

Det gamle slakteriet i Tjoarvi

 

I det gamle gamle reinslakteriet ved Tjoarvi har mange tusen rein i årenes løp blitt gjort om til mat. Men bygningen er nå sterkt merket av tidens tann. Vind og vær har begynt å demontere bølgeblikkplatene og høststormene vil spre dem over halve Satdal kommune. For noen år siden ble det bygd et helt nytt slakteanlegg ovenfor veien, men dette er ikke tillatt brukt på grunn av manglende godkjennt vannforsyning.

K.L.O.

28.6.2011
Utbyggingssøknaden behandles til vinteren
Beritfossen  

Foto; Kjell L. Olsen

NVE befarer Beritfossen

 

- Vi har en utesesong, det er om sommeren og da drar vi på befaring. Så har vi en innesesong, det er om vinteren og da behandler vi søknader. Vi håper å kunne behandle søknaden om utbygging av Beritelva kraftverk i løpet av kommende innesesong. Det sa seksjonssjef Øystein Grundt fra NVE under befaringen av Beritelva. Han var ellers svært forsiktig med å antyde hviken holdning direktoratet har til søknaden. - At dette er uberørt natur gjør det vanskeligere i forhold til å tillate en utbygging. Hadde det vært snakk om et allerede regulert vassdrag hadde søknaden stått sterkere.

K.L.O.

22.6.2011
NVE på befaring ved Beritelva
Nordnorsk Småkraft AS søkte i høst om tillatelse til bygging av Beritelva kraftverk. I forbindelse med behandling av søknaden ønsker Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) en sluttbefaring i området. Formålet med befaringen er, i følge NVE, at de "skal gjøre seg kjent i prosjektområdene og med områderelaterte problemstillinger". NVE invitterer alle høringsinstanser til å delta og komme med innspill. Befaringen gjøres 28. juni, oppmøte ved Skihytta kl 12.30.

K.L.O.


Saulo
En Sulisveteran minnes15.6.2011
Smakebit fra Sulisfilmen
News On Request AS er i gang med sitt store spillefilmprosjekt og har laget en første smakebit på filmens innhold. Nils Gaup har regien på langfilmen som har arbeidstittelen Lapplands helvete. I følge Saltenposten tar selskapet sikte på å starte filmingen i 2013. Se teaseren her.

15.6.2011
Kulturpris til Cato Hultmann
Midt under sitt eget lysbildeshow ble en overrasket Cato Hultmann tildelt Fauske kommunes kulturpris. I begrunnelsen for tildelingen viser kulturpriskommiteen til at årets prisvinner er svært allsidig, både gjennom musikk og gjennom litterære verk. Kommiteen sier videre at han omtales av flere som en kulturpersonlighet, men at han selv antakelig vil karakterisere seg som en naturelsker, humørspreder og spellemann. Han kjenner alle, men har en særlig respekt for eldre mennesker som han alltid bruker tid og omtanke på. Han har skrevet mange avis- og tidsskriftartikler samt bidrag til kommunens egen Fauskebok. I tillegg til historiske artikler også særlig engasjerende artikler om sine naturopplevelser fra sør og nord. Disse dokumenterer hans store kunnskap om, og kjerlighet til våre nære fjell og vidder, fauna og flora og menneskene som bor og virker i disse områdene. Hans fantastiske humør blir omtalt som spesielt, og han har en egen evne til å komme i kontakt med folk, gamle som unge.

K.L.O.


13.6.2011
Åpner inforom ved Balvatnet
Inforom Balvatnet  

Foto; Statskog

Inforommet i Balvatnet

 

 

I fjor sommer gikk Statskog og Direktoratet for Naturforvaltning/SNO sammen om å etablere et informasjonsrom ved Balvassdemninga. Balvassdemninga er den mest brukte innfallsporten til Junkerdal nasjonalpark og hensikten med rommet er å gi relevant og oppdatert informasjon der folk starter turen sin. I rommet vil besøkende finne informasjon om Junkerdal nasjonalpark, jakt og fiske, reindrift, turistnæring, oppdatert værmelding med mer.
I vår er en digital info-portal til informasjonsrommet ferdig utviklet og montert. Løsningen er utviklet av Nordkontakt i Bodø på oppdrag fra Statskog, Salten Kraftsamband og Direktoratet for Naturforvaltning/SNO. Denne digitale informasjonsløsningen i fjellheimen er trolig den første av sitt slag i Nordland. Statskog, Salten Kraftsamband og Direktoratet for Naturforvaltning/SNO har også samarbeidet om å oppgradere parkeringsanlegget ved Balvassdemninga.
Statskog inviterer til åpning av informasjonrommet i Balvatnet onsdag 22. juni kl 12.00. Det vil bli enkel servering og bålkos. For å kunne planlegge dagen best mulig ønsker Statskog en tilbakemelding på hvor mange som kommer til åpningen. Tilbakemeldingen gis til jkr@statskog.no innen torsdag 16. juni.29.5.2011
Sjeldne fugler på Sulisbesøk
Dobbeltbekkasin  

Foto; Kjell L. Olsen

En våryr dobbelbekkasin.

 

De siste dagene har flere fugler som står på lista over trua og sårbare arter vist seg frem i Sulis. Ti hettemåker dukket opp i vannkanten i Grønli, uvitende om at Norsk Ornitologisk forening har kåret dem til "årets fugl". Kåringen har til hensikt å få folk til å sende inn observasjoner av hettemåker, særlig hekking. I Langvatnet er det ellers observert både horndykker, svartand, storlom og en stor flokk med sjøorre, alle rødlistede. Storlomens karakteristiske skrik høres fra Fagerli til Sandnes.
På fjellet har det også vært eksklusivt besøk. På storsletta er det observert ringdue, i Daja har flere bilførere sett ei rugde som jakter på meitemark, like i veikanten. Natt til søndag, var Sulisavisas naturredaksjon så heldige å få se dobbeltbekkasin i spill. Spillplassen var ca 20 meter fra veien opp til Jakobsbakken, og fem spillkåte dobbeltbekkasiner hadde en fantastisk oppvisning. Lyden av bekkasinene i spill ligner pingpong-baller som spretter på ei hard bordplate, mens hunnen synger de vakreste triller. Faktisk sto det også en orrfugl i veikanten og beundret leiken. For i motsetning til orrfugl og tiur som spiller ved soloppgang, så starter dobbeltbekkasinen sitt spill ved solnedgang. Dobbeltbekkasinen er en vaderfugl som nå finnes kun på høyereliggende myrer i fjellet. Fuglen er i sterk tilbakegang, den er for eksempel borte fra Finland. I Sverige og Norge til sammen antas det å finnes ca 5 500 par. Tidligere i mai er det observert snøugle i Dorro, og siden ugla er avhengig av lemen på menyen, så er det vel naturlig at den viste seg fram nå i vår. Av andre rødlistearter som folk har sett i år, er strandsnipe, bergirisk og fiskemåke. Det er i disse dager man skal lete frem kikkerten og ta seg en bil- eller sykkeltur langs Langvatnet og fjellveien.

W.S.

17.5.2011
Storår for smågnagere
Lemen  

Foto; Kjell L. Olsen

En av mange lemen på jakt etter mat.

 

De siste ukene har mange lagt merke til et stadig økende antall lemen. Det er spesielt i fjellet at denne gnagerer opptrer i store mengder. Dyrene er på vandring vestover og lar seg ikke stanse av noen hindring. Etter sigende er det observert lemen oppe på Suliskongen. Det er anslått at halvparten av alle verdens lemen holder til i Norge. Det er dermed i særklasse den pattedyrart hvor Norge har den største andelen av verdens totale bestand. Skulle vi ha ett nasjonaldyr bør det derfor være lemen. De fleste år ser man ikke en eneste lemen og når den først opptrer er det i enorme antall. Stor bestand av lemen er godt nytt for mange av fjellets rovdyr, spsielt den utrydningstruede fjellreven. Snøugla, som er en av våre aller skjeldneste fuglearter, følger lemen og er observert i Dorro nå i vår. Det er få dyr hos oss som er så myteomspunnet som lemen; De er så hissige at de kan dø. De vandrer mot havet og kaster seg ut i bølgene i et stort, kollektivt selvmord.
I tillegg til lemen er det også svært mye mus, både markmus og klatremus. Virkningen av alle smågnagerne er svært tydelige i naturen. Alle barflekker er snaubeitet. Så og si alt er oppspist, det er bare dødt gress som ligger igjen i små, løse hauger.

K.L.O.

13.5.2011
Hytte brant ned
Hyttebrann  

Foto; John Gunnar Olsen

Hytta i Daja brant ned til grunnen.

 

Fredag kveld oppstod det brann i et anneks til en hytte i Daja. Brannvesenet ble varslet kl 22.30 og rykket raskt ut, men brannen hadde allerede spredd seg til hytta som da var fullstendig overtent. Hytta sto ikke til å redde og brant helt ned. Ingen personer kom til skade i brannen.

K.L.O.

13.5.2011
Avilonbrua stengt
Brua over Avilonstraumen er i svært dårlig forfatning. Det er brudekket som utgjør en fare for trafikkantene. Etter å ha fått en tilstandsrapport fra Safe Control AS valgte derfor Fauske kommune å sette opp et skilt og stengte brua for biltrafikk. Dette skiltet har blitt fjernet i løpet av vinteren. Jan Nilsen i Statskog sier at de har vært på befaring og kommer til å sette opp en kjetting med lås for å hindre ulykker. - Pristilbud på reparasjon av brudekket vil være klart i løpet av mai 2011. Brua vil bli reparert i løpet av sensommer 2011, sier Nilsen.

K.L.O.

10.5.2011
Velferdsfondet
Sulitjelma grubers velferdsfond minner lag og foreninger om at fristen for søknader som skal behandles våren 2011 er satt til 29. mai.

Søknad sendes til;

  Sulitjelma Grubers Velferdsfond
v/ Haakon Borge
Gryttingveien 15b
8209 Fauske

 

10.5.2011
Rådyr i Sulis
Rådyr  

Foto; Morten Lønner

En rå (hunndyr) ved "matstasjonen" ved husveggen i Fagerli.

 

Oskar Testad har i lang tid hatt eksklusive middagsgjester. Flere rådyr er daglig nede ved huset hans i Fagerli og får mat. Morten Lønner satte opp et viltkamera og fikk bilder av de sky dyrene.

Se flere bilder her.

1.5.2011
Førstemai i strålende vær
Sulisbreen  

Foto; Kjell L. Olsen

Mange dro til "Kongen" på førstemai. Midt i bildet skimter
vi en rekke folk på tur opp brefallet. (Klikk for større bilde.)

 

Været viste seg fra sin beste side da Sulitjelma feiret førstemai. Likevel var det færre som deltok i årtes arrangement enn hva som har vært vanlig de siste årene. Hovedtaler var leder av Nei til EU, Heming Olaussen. Olaussen brukte talen til å advare mot EU. Siv Anita Brekke, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, holdt apell og lovet kamp mot små deltidsstillinger i kommunen.

K.L.O.

13.4.2011
Sulitjelma uten taxi
Sulitjelma Taxi avvikler virksomheten 28. april. - Når vi mistet passientkjøringen er det ikke liv laga lenger, sier innehvaver Geir Allan Løkås. Denne kjøringen er overtatt av Fauske Taxi. - Vi har fått nytt løyve i Hattfjelldal og hele familien flytter dit. Jeg vil være på plass og starter kjøring der 2. mai. Løkås benytter anledningen til å takke kunder og samarbeidspartnere for samarbeidet. For de som er avhengig av taxi ser framtiden dyster ut. Uten passientkjøring fristes neppe noen andre til å overta det ledige løyvet i Sulitjelma og stedet blir for første gang på nesten ett hundre år uten drosje.

K.L.O.

11.4.2011
Sand fra Sahara
Mange, som tilbragte helgen på fjellet i Sulitjelma, la merke til et underlig fenomen. Hele søndagen regnet det og etter hvert ble snøen skittenen gul-brun. Kontrasten til den rene, hvite snøen under var skarp. Meteorologene mener det er sand fra en ørkenstorm i Sahara. Sandkornene, som ble brakt nordover av vinden, møtte nedbøren over Nordland og Troms falt da til bakken. Om det er klimaendringene som har skylda skal være usikkert, men fenomenet er tross alt en slags ørkenspredning.

K.L.O.

11.4.2011
Nærmiljøutvalget forbereder påsken
Parkeingsskilt  

Foto;SNU

Skilt på parkeringsplassen ved Skihytta

 

Utvalget ønsker å få orden i parkeringsproblemene ved skihytta. De har i samarbeid med Sulitjelma Hytteforening og Fauske kommune fått laget og satt opp et skilt på parkeringsplassen ved skihytta. Hensikten er å få bedre og ordnede parkeringsforhold, særlig i store utfartshelger. Skiltet henvender seg først og fremst til de som ønsker å parkere biltilhengere. Disse blir henvist til et eget område. De siste årne har noen tilhengere med overbygg stått parkert her gjennom hele vinteren og fungert som skutergarasje. Dette er nå i følge skiltet ikke tillatt.

Nærmiljøutvalget har siden 2007 jobbet med å få på plass et skiløypenett i Sulitjelma. Utvalget vil gjøre besøkende kjent med de fine løypetrassene, som har vært benyttet av Sulitjelmas befolkning gjennom alle år. Turgåere får alternative løypetraser fra parkeringen ved Skihytta, Sulitjelma Fjellandsby og Jakobsbakken, hvor de kan velge trassene etter eget ønske. Nærmiljøutvalget vil også merke de forskjellige løypene med bjørkekvister og merkeband slik et det blir lettere å orientere seg for førstegangs turgåere. Målsetningen er at dette skal realiseres fra ski sesongen 2012, men så langt har de møtt liten velvilje for å få dette realisert.

Besøk Nærmiljøutvalgets nettsider.


Saulo
Helfrid Petrine Olsen

Født 14/4 1930, død 24/3 201123.3.2011
Samler inn metallskrot i påska
Nå kan hytteeierne rydde opp i uthuset og bli kvitt metallskrot. Onsdag 20. april mellom kl. 10.00 og 14.00 vil Østbø AS være ved skihytta med container og egen mann, klar til å ta i mot metallavfall. Ved å gjennomføre innsamlingen på denne tiden av året, slipper mange hytteeiere både båtfrakt og diverse omlastinger, i tilleg til problematikk rundt åpningstider ved avfallsmottaket. - Vi håper mange benytter seg av sjansen til å kvitte seg med denne typen avfall, sier leder i Sulitjelma Hytteforening, Ståle Indregård.

I forbindelse med innsamlingen har Østbø utarbeidet følgende informasjon;


13.3.2011
Stor deltakelse i kobberløpet
 

Foto; Wenche Spjelkavik

IL Malms Isa-Lill Mathisen passerer skihytta og legger ut
på andre runde. Isa-Lill ble nest beste kvinneløper.

 

261 personer stilte til start i årets kobberløp og 245 fullførte. Vi må helt tilbake til 1992 for å finne et renn med flere deltakere. Løperne fikk et strålende vær og enkle smøreforhold. Løypene var de beste i hele kobberløpets historie. Løpet ble vunnet av Cecilie Risvoll Amundsen, Fauske IL på tiden 1:52:58 og Lars Murbræch, SpareBank1 N-N på tiden 2:03:51.

Se resultatlista.

K.L.O.

27.2.2011
Kongle-spesialist
Grankorsnebb  

Foto; Kjell L. Olsen

En grankorsnebb på besøk i Furulund. Nebbet viser
tydelig hvorfor fuglen har fått det spesielle navnet.

 

Grankorsnebb er ikke av de vanligste fuglene i Sulitjelma men det hender den stikker innom. Det er helst når grana har gode frøår. Med det karakteristiske nebbet, der nebbspissene krysser hverandre, er de eksperter på å plukke ut førene. Fuglen biter løs en kongle, holder den med beina og drar løs frøene. Fuglen er en skikkelig hardhaus og kan hekke hele året. Men oftest skjer det i månedskiftet februar-mars, før grana slipper frøene. Ungene mates med granfrø.

K.L.O.

20.2.2011
Muter i Sulis
I følge oppslag i Avis Nordland har det australske selskapet Drake Resources LTD søkt leterett (mutinger) etter kobber, gull, sølv, sink og bly i femten området fra Junkerdal i Saltdal kommune til Låmivatnet i Fauske kommune. Fra tidligere har diverse andre interessenter tatt ut i alt 63 mutinger i Sulitjelmaområdet.
Det meldes også at Fauskebygg AS har overtatt rettighetene fra Sulitjelma Mineral AS til å drive malmleting i Sulitjelma. Fauskebygg vil i løpet av kort tid avklare muligheter for prøvedrift. Dette må skje før rettighetene utløper om to år.

K.L.O.

2.2.2011
Folkemøte om skredfaren
Harald Rostad  

Foto; Kjell L. Olsen

Ingeniørgeolog Harald Rostad la fram rapporten som
kartlegger skredfaren i Sulitjelma.

 

Rundt femti sulisværinger hadde møtt fram for å få informasjon om skredfaren i Sulitjelma. Det var en av forfatterne bak den nye rapporten, ingeniørgeolog Harald Rostad, som la fram resultatet av arbeidene som han selv og geolog Arne Sivertsen har utført for Fauske kommune. Rapporten viser at deler av bebyggelsen ligger innenfor det som betegnes som rød sone, med høy risiko for steinsprang. I rapporten foreslår forfatterne at kommunen krever utredning av skredfaren ved all framtidig nybygging i Sulitjelma. Nybygging innefor rød sone vil under ingen omstendighet bli tillatt. Det vil si at om et hus innenfor rød sone brenner, vil det ikke bli tillatt å bygge opp huset på den samme tomten.
Rostad åpnet møtet med å påpeke at skredfaren ikke er større nå enn den har vært tidligere. Han avsluttet med å berømmet Fauske kommune, som hadde vært sitt ansvar bevist og sørget for å få utført skredrapporten. Fauske kommune er i så måte bedre enn 99% av kommunenen i landet. Ordfører Odd Henriksen var fornøyd med at kommunen hadde kommet fort i gang med å kartlegge, men trodde det ville ta mange år før man ble ferdige med å planlegge hvor og hvordan man skal gå igang med sikring. Også senioringeniør Håkon Pedersen fra NVE region nord orienterte om skred og flomsikring, og ansvarsforhold. Fra salen ble det stilt spørsmål om spesielle fjellområder der lokalkjente mener det er sprekker som utvider seg. Harald Rostad sa de var villige til å foreslå oppsetting av enkle måleinnretninger, slik at folk selv kan følge med. Han var også villig å komme på nye befaringer i områder som ikke var tatt med i planen, blant annet på "Inner-Sandnes". Det kom også spørsmål om hvordan oppsamling av vann inne i fjell ved gruvestenging kunne påvirke rasfare, men dette fikk man ikke noe klart svar på.

K.L.O.


Saulo
Edith Otelie Spjelkavik

Født 19/8 1922, død 29/1 201126.1.2011
Fare for steinsprang i Sulis
Store deler av bebyggelsen i Sulitjelma er utsatt for steinsprang. Det er konklusjonen i en rapport om skredfaren i Sulitjelma som geologene Harald Rostad og Arne Sivertsen har utarbeidet på oppdrag fra Fauske kommune. I følge rapporten er det deler av bebyggelsen i Bursimarka, Glastunes, Furulund og Charlotta utsatt. Det er faren for steinsprang som er størst, men faren for snøskred er også betydelig. Nesten 60 boliger befinner seg innenfor skredutsatt område.
Rapporten vil bli lagt fram i et folkemøte i Sulitjelma onsdag 2. februar.

Les hele rapporten her.


25.1.2011
Sola er tilbake
Sulitjelma skole  

Foto; Kjell L. Olsen

Sulitjelma skole i solskinn, 25.1.2011.

 

I dag viste sola seg for første gang siden i november. Det er skola og området rundt som fikk de første solstrålene. Den var bare på kort visitt, noen minutter så var det hele over. Men for hver dag som går blir perioden med solskinn lengre og lengre. Det er ingen tvil, vi går mot lysere tider.

K.L.O.

16.1.2011
Webkamera ved Kjelvatnet
SKS har nå montert og satt i drift et webkamera ved naustbukta ved Kjelvatnet. Dette er det femte kameraet som SKS har satt opp. For en måned siden ble kameraet ved Balvatnet operativt.

Se webkameraet her.


14.1.2011
Sesongstart for turistløypa
Den såkalte turistløypa, scooterløypa fra Daja til riksgrensen, åpnes for ferdsel i dag fredag. For årets sesong har Nasjonalparkstyret innvilget kjøring i den gamle, opprinnelige traseen. Det vil si at løpa krysser gjennom Junkerdal nasjonalpark over en strekning på noen hundre meter. Med dette unngås den tungvinte og vanskelige omkjøringen man har måttet foreta de siste årene. Denne dispensasjonen gjelder bare denne sesongen, men blir hilst velkommen av scooterkjørerne.


 


Rettelser til
Suliskalenderen
Fotoalbum fra Sulitjelma
Sommerfugler i SulitjelmaI gruva

Barneboka
"I Gruva"
av Wenche Spjelkavik

I salg nåTrekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


Sulitjelma hytteforening


Kobberløpet

Resultatliste


flowbee


Næringsfellesskap

 


Oppdatert 04.12.2018
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional