Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner, Cato Hultmann.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

 

Art

2023 2022 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Svarttrost
23. mars Sandnes Overvintret 28. mars 23. mars 04. april 14. april 04. mai 17. mars 01. april Overvintret 10. mars 01. mai
04. april

05. april

04. april

28. mars

Snøspurv 31. mars Bursi 3. april 4. april 10. april 31. mars 18. april 02. april 27. mars 18. mars 30. mars 30. mars 01. april
19. mars

23. april

03. april

06. april

Gulspurv 6. april Sandnes 20. april   08. mai 20. april              
Grønsisik     Overvintert Overvintret 31. mars 13. april 11. mai 05. mai 15. mai 20. april 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Blåstrupe
    31. mars 27. mai 26. mai   14. juni 20. mai 02. juni 23. mai 08. mai 28. april 02. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Sangsvane     4. april 29. mars 09. april 05. april 11. april 15. april 07. april 13. april 09. april 09. april 16. mars
03. april
24. april
22. april

13. april

Linerle
    18. april 25. april 20. april 23. april 17. april 02. april 09. april 03. mai 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Stokkand
    18. april 21. april 14. april 10. april 11. april 27. mars 27. mars 09. april 11. april 23. april 18. april
09. april
12. april
13. april

19. april

Fiskemåke     19. april 21. april 26. april 21. april 15. april 04. mai 27. april 24. april 14. april 07. april 24. april
09. april
26. april 
26. april

28. april

Laksand
    19. april 06. mai 05. mai 18. april 28. april 14. mai 10. april 16. april 13. april 30. april 09. mai
16. april
06. mai
 

08. mai

Kvinand
    19. april 15. mai 19. april 20. april 13. mai 14.mai 27. april 27. april 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Rødstrupe
    20. april 31. mars 15. april 14. april 15. april   30. mars 22. april 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Fjellvåk     1. mai 5. april 29. april     06. mai 06. mai 26. februar 02. mai 30. april 27. mai
22. april
07. mai
 
23. mai
Jernspurv     1. mai 24. april 09. mai 27. april     14. april 26. april 23. april 01. mai 03. mai
27. april
09. mai
   
Ringdue     1. mai 28. mai 30. mai   31. mai 04. mai   28. april 01. mai 13. mai  
26. mai
Ringtrost     8. mai 15. april 25. apil 24. april 16. juni 01. mai 08. mai 29. april 25. april 11. mai 05. mai
25.april
03. mai
   
Bjørkefink     10. mai 25. april 14. april 24. april 24. april 16. april 11. april 21. april 13. april 05. april 10. mai
25. april
07. mai
17. april

01. mai

Gråtrost
    10. mai 10. mai 23. april 24. april 19. april 05. mai 26. april 30. april 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

02. mai

Rødvingetrost     10. mai 18. mai 03. mai 22. april 05. mai 07. mai   08. mai 25. april 12. mai 05. mai
25. april
14. mai 
02. mai

02. mai

Enkeltbekasin     11. mai 13. mai 25. mai 15. mai 10. mai 18. mai 21. mai 24. mai 19. mai 24. mai 25. mai
Smålom     12. mai 15. april 19. mai 11. mai   17. mai 16. mai 09. mai 11. mai   02. juni
21. mai
 08. juni
10. mai
 
Krikkand
    12. mai 11. mai 15. mai 11. mai 28. april   04. mai 03. mai 09. mai 10. mai 09. mai
10. mai
24. april
13. april
 
Toppand
    12. mai 17. mai 18. mai 05. mai 28. apil 21. mai 04. mai 10. mai 27. april 12. mai 07. mai
06. mai
10. mai
08. mai
 
Stjertand     12. mai             25. mai

18 mai

           
Svart/hvit fluesnapper
    12. mai 16. mai 24. mai 17. mai 10. mai 16. mai 18.mai 09. mai 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Siland
    12. mai 24. mai 15. mai 19. mai 09. mai 18 .mai 23. april 28. april 10. mai 25. april 13. mai
08. mai
14. mai
11. mai

04. mai

Brunnakke
    12. mai 24. mai 26. mai 25. mai 09. juni 23.mai 16. mai 23. mai 15. mai 14. mai 24. mai
06. mai
10. mai
17. mai
 
Bokfink
    15. mai 2. mai 14. april 14. april 23. april 01. mai 19. april 08. april 10. april 18. april 29. april
09. april
16. april
17. april

15. april

Heilo     15. mai 13. mai 18. mai 11. mai 06. mai 20. mai 07. mai 09. mai 11. mai 11. mai 18. mai
07. mai
   
Horndykker
    18. mai       28. april 09. juni 26. mai 18. mai 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

02. mai

Tårnfalk     19. mai   02. mai 06. mai      

09. mai

24. juli

           
Havelle
    20. mai 27. mai 27. mai 25. mai 05. juni 27. mai 23. mai 10. mai 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

05. mai

Rødstilk
    21. mai 17. mai 31. mai 23. april 24. mai 21. mai 22. mai 07. mai 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
02. juni

14. mai

Brushane     21. mai 24. mai   25. mai         18. mai 19. mai          
Sivspurv
    22. mai 18. mai       30. mai 15. mai 17. mai   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
02. mai

02. mai

Rødstjert     22. mai     19. mai 10. mai 16. mai 08. mai 12. mai 14. april 26. mai 17. mai
01. mai
11. mai
Gjøk
    23. mai 30. mai 31. mai 25. mai 17. mai 27. mai 22. mai 25. mai 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
01. juni
22. mai

26. mai

Rugde     23. mai 1. juni 29. april 15. mai 18. mai 14. mai 20. mai 20. mai 19. mai 10. mai 04. mai
28. mai
Sandløper     24. mai   19. april                
Dobbeltbekkasin     31. mai 6. juni 8. juni 31. mai 20. mai 10. juni 22. mai 25. mai 20. mai 25. mai 04. juni
29. mai
Bergand     31. mai 10. mai           02. juni 20. mai 01. juni 30. mai
28. mai
Stær     3. juni 19. april 20. april 7. april 12. april 03. april 17. april 17. mars 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
05. april
13. april
 
Svartand
    4. juni     11. mai 06. mai     28. mai 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

04. mai

Kvitkinngås       4. mai10. april                        
Dvergfalk       15. mai           13. mai     13. mai
14. mai
Måltrost       19. mai 21. mai     17. mai   04. mai     18. mai
Strandsnipe
      19. mai 31. mai 11. mai 21. mai 18. mai 16. mai 28. april 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Gulerle       20. mai 26. mai       29. mai        
29. mai
Gluttsnipe       24. mai 14. mai 13. mai 09. juni 23. mai   18. mai 14. mai   22. mai
10. mai
   
Sjøorre       28. mai   13. mai 28. april   31. mai 29. mai 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
Steinskvett
      29. mai 30. mai   31. mai 23. mai 21. mai 30. mai 25. april 17. mai  
16. mai
01. juni
07. juni
 
Storlom       30. mai   20. mai 06. mai 11. juni   03. mai 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
Jordugle       1. juni     13. mai            
Taksvale       10. juni 12. juni 27. mai 27. mai 06. mai 28. mai 08. mai 19. mai 27. mai 11. juni
Fjelljo       17. juni 10. juni                        
Trane         22. april   29. juni            
Hettemåke         23. april                 26. mai      
Gråhegre         23. april 2. juni August         12. august   25. juli 05. mai    
Myrsnipe         14. mai                        
Hei-/trepiplerke         20. mai       18. mai       18. mai
15. mai
Løvsanger         30. mai 24. april 18. april   01. mai 30. mai 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
Sandlo         31. mai         05. juni 12. mai   16. juni
23. mai
Fuglekonge         1. juni                        
Svømmesnipe           25. mai              
 
 
25. mai
Jaktfalk             07. april     27. mars      
 
 
Spurvehauk             28. april   mars       jan
Tjeld             30. april     22. mai   12. mai 08. mai
31. mai
08. mai
Rødnebbterne             30. juni            
Småspove                 17. mai 09. mai 11. mai    
Bergirisk
                    12. mai    
10. april
 
 

22. april

Boltitt