Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Even Olsen, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner, Sverre Pettersen.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

Art

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Svarttrost
17. mars Sandnes 1. april Fagerli Overvintret 10.mars 1.mai
4. april

5. april

4. april

28. mar

Snøspurv 27. mars Sandnes 18. mars Fagerli 30. mars 30. mars 1. april
19. mars

23. april

3. april

6. april

Stokkand
27. mars Langvatnet øst 9. april Langvatnet øst 11. april 23. april 18. april
9. april
12. april
13. april

19. apr

Rødstrupe
30. mars Sandnes 22. april Sandnes 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Sangsvane 7. april Langvatnet øst 13. april Langvatnet øst 9. april 9. april 16. mars
3. april
24. april
22. april

13. april

Linerle
9. april Bursi 3. mai Sandnes 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Laksand
10. april Langvatnet øst 16. april Langvatnet øst 13. april 30. april 9. mai
16. april
6. mai
 

8. mai

Bjørkefink 11. april Daja 21. april Fagerli 13. april 5. april 10.mai
25. april
7. mai
17. april

1. mai

Jernspurv 14. april Charlotta 26. april Sandnes 23. april 1. mai 3. mai
27. april
9. mai
   
Stær 17. april Fagerli 17. mars Sandnes 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
5. april
13. april
 
Bokfink
19. april Fagerli 8. april Bursi 10. april 18. april 29. april
9. april
16. april
17. april

15. april

Siland
23. april Langvatnet øst 28. april Langvatnet øst 10. mai 25. april 13. mai
8. mai
14. mai
11. mai

4. mai

Gråtrost
26. april Sandnes 30. april Fagerli 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

2. mai

Fiskemåke 27. april Langvatnet øst 24. april Langvatnet øst 14. april 7. april 24. april
9. april
26. april 
26. april

28. april

Kvinand
27. april Langvatnet øst 27. april Langvatnet øst 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Løvsanger 1. mai Bursi 30. mai Anna 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
   
Krikkand
4. mai Langvatnet øst 3. mai Langvatnet øst 9. mai 10. mai 9. mai
10. mai
24. april
13. april

5. mai

Toppand
4. mai Langvatnet øst 10. mai Langvatnet øst 27. april 12. mai 7. mai
6. mai
10. mai
8. mai
 
Fjellvåk 6. mai Kjelvatnet 26. februar Bursi 2. mai 30. april 27. mai
22. april
7. mai
 
23. mai
Heilo 7. mai Fagerli 9. mai Sandnes 11. mai 11. mai 18. mai
7. ma
     
Ringtrost 8. mai Sandnes 29. april Sandnes 25. april 11. mai 5. mai
25.april
3. mai
   
Rødstjert 8. mai Sandnes 12. mai Sandnes 14. april 26. mai 17. mai
1. mai
11. mai
   
Grønsisik 15. mai Fagerli 20. april Bursi 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Sivspurv
15. mai Fagerli 17. mai Anna   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
2. mai

2. mai

Strandsnipe
16. mai Hellarmo 28. april Langvatnet øst 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Smålom 16. mai Hellarmo 9. mai Langvatnet øst 11. mai   2. juni
21. mai
 8. juni
10. mai
 
Brunnakke
16. mai Langvatnet øst 23. mai Sandnes 15. mai 14. mai 24. mai
6. mai
10. mai
17. mai
 
Småspove 17. mai Sandnes 9. mai Sandnes 11. mai            
Svart/hvit fluesnapper
18.mai Bursi 9. mai Sandnes 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Hei-/trepiplerke 18. mai Charlotta         18. mai
15. mai
     
Rugde 20. mai Kjelvatnet 20. mai Daja 19. mai 10. mai 4. mai
28. mai
     
Steinskvett
21. mai Sandnes 30. mai Sandnes 25. april 17. mai  
16. mai
1. juni
7. juni
 
Enkeltbekkasin 21. mai Kjelvatnet 24. mai Kjelvatnet 19. mai 24. mai 25. mai        
Rødstilk
22. mai Daja 7. mai Sandnes 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
2. juni

14. mai

Dobbeltbekkasin 22. mai Såkikrysset 25. mai Såkikrysset 20. mai 25. mai 4. juni
29. mai
     
Gjøk
22. mai Daja 25. mai Sandnes 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
1. juni
22. mai

26. mai

Havelle
23. mai Langvatnet øst 10. mai Langvatnet øst 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

5. mai

Horndykker
26. mai Langvatnet øst 18. mai Langvatnet øst 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

2. mai

Taksvale 28. mai Sandnes 8. mai Sandnes 19. mai 27. mai 11. juni        
Gulerle 29. mai Sandnes                
29. mai
Sjøorre 31. mai Langvatnet øst 29. mai Langvatnet øst 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
     
Blåstrupe
2. juni Daja 23. mai Sandnes 8. mai 28. april 2. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Storlom     3. mai Langvatnet øst 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
   
Måltrost     4. mai Sandnes     18. mai        
Rødvingetrost     8. mai Sandnes 25. april 12. mai 5. mai
25. april
14. mai 
2. mai

2. mai

Dvergfalk     13. mai Loame     13. mai
14. mai
     
Gluttsnipe     18. mai Fagerli 14. mai   22. mai
10. mai
     
Svartand
    28. mai Langvatnet øst 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

4. mai

Bergand     2. juni Langvatnet øst 20. mai 1. juni 30. mai  
28. mai
   
Sandlo     5. juni Fagerli 12. mai   16. juni
23. mai
     
Bergirisk
        12. mai    
10. april
 
 

22. april

Svømmesnipe              
 
 
25. mai
Rødnebbterne                      
Fjelljo                      
Boltitt