Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

Art

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jaktfalk 7. april Dorro       27. mars      
 
 
Sangsvane 11. april Storstilla 15. april Storstilla 7. april 13. april 9. april 9. april 16. mars
3. april
24. april
22. april

13. april

Stokkand
11. april Langvatnet øst 27. mars Sandnes 27. mars 9. april 11. april 23. april 18. april
9. april
12. april
13. april

19. apr

Stær 12. april Sandnes 3. april Fagerli 17. april 17. mars 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
5. april
13. april
 
Svarttrost
14. april Sulisdalen 4. mai Sandnes 17. mars 1. april Overvintret 10. mars 1. mai
4. april

5. april

4. april

28. mar

Rødstrupe
15. april Sandnes     30. mars 22. april 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Fiskemåke 15. april Langvatnet øst 4. mai Langvatnet øst 27. april 24. april 14. april 7. april 24. april
9. april
26. april 
26. april

28. april

Linerle
17. april Grønli 2. april Fagerli 9. april 3. mai 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Løvsanger 18. april Sandnes     1. mai 30. mai 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
   
Snøspurv 18. april Sandnes 2. april Sandnes 27. mars 18. mars 30. mars 30. mars 1. april
19. mars

23. april

3. april

6. april

Gråtrost
19. april Bursi 5. mai Sandnes 26. april 30. april 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

2. mai

Bjørkefink     16. april Sandnes 11. april 21. april 13. april 5. april 10. mai
25. april
7. mai
17. april

1. mai

Bokfink
    1. mai Bursi 19. april 8. april 10. april 18. april 29. april
9. april
16. april
17. april

15. april

Ringtrost     1. mai Sandes 8. mai 29. april 25. april 11. mai 5. mai
25.april
3. mai
   
Grønsisik     5. mai Fagerli 15. mai 20. april 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Ringdue     4. mai Daja                  
Taksvale     6. mai Sandnes 28. mai 8. mai 19. mai 27. mai 11. juni        
Fjellvåk     6. mai Anna 6. mai 26. februar 2. mai 30. april 27. mai
22. april
7. mai
 
23. mai
Rødvingetrost     7. mai Fagerli   8. mai 25. april 12. mai 5. mai
25. april
14. mai 
2. mai

2. mai

Kvinand
    14.mai Langvatnet øst 27. april 27. april 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Rugde     14. mai Daia 20. mai 20. mai 19. mai 10. mai 4. mai
28. mai
     
Laksand
    14.mai Landvatnet øst 10. april 16. april 13. april 30. april 9. mai
16. april
6. mai
 

8. mai

Rødstjert     16. mai Sandnes 8. mai 12. mai 14. april 26. mai 17. mai
1. mai
11. mai
   
Svart/hvit fluesnapper
    16. mai Bursi 18.mai 9. mai 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Måltrost     17. mai Sandnes   4. mai     18. mai        
Smålom     17. mai Langvatnet øst 16. mai 9. mai 11. mai   2. juni
21. mai
 8. juni
10. mai
 
Enkeltbekasin     18. mai Kjelvatnet 21. mai 24. mai 19. mai 24. mai 25. mai        
Siland
    18 .mai Langvatnet øst 23. april 28. april 10. mai 25. april 13. mai
8. mai
14. mai
11. mai

4. mai

Strandsnipe
    18. mai Sandnes 16. mai 28. april 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Blåstrupe
    20. mai Sandnes 2. juni 23. mai 8. mai 28. april 2. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Heilo     20. mai Fagerli 7. mai 9. mai 11. mai 11. mai 18. mai
7. mai
     
Toppand
    21. mai Langvatnet 4. mai 10. mai 27. april 12. mai 7. mai
6. mai
10. mai
8. mai
 
Rødstilk
    21. mai Fagerli 22. mai 7. mai 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
2. juni

14. mai

Brunnakke
    23.mai Langvatnet øst 16. mai 23. mai 15. mai 14. mai 24. mai
6. mai
10. mai
17. mai
 
Steinskvett
    23. mai Fagerli 21. mai 30. mai 25. april 17. mai  
16. mai
1. juni
7. juni
 
Gluttsnipe     23 mai Fagerli   18. mai 14. mai   22. mai
10. mai
     
Gjøk
    27. mai Bursi 22. mai 25. mai 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
1. juni
22. mai

26. mai

Havelle
    27. mai Langvatnet øst 23. mai 10. mai 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

5. mai

Sivspurv
    30. mai Fagerli 15. mai 17. mai   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
2. mai

2. mai

Horndykker
    9. juni Langvatnet øst 26. mai 18. mai 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

2. mai

Dobbeltbekkasin     10. juni Såkikrysset 22. mai 25. mai 20. mai 25. mai 4. juni
29. mai
     
Storlom     11. juni Langvatnet vest   3. mai 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
   
Jernspurv         14. april 26. april 23. april 1. mai 3. mai
27. april
9. mai
   
Krikkand
        4. mai 3. mai 9. mai 10. mai 9. mai
10. mai
24. april
13. april

5. mai

Småspove         17. mai 9. mai 11. mai            
Hei-/trepiplerke         18. mai       18. mai
15. mai
     
Gulerle         29. mai              
29. mai
Sjøorre         31. mai 29. mai 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
     
Dvergfalk           13. mai     13. mai
14. mai
     
Svartand
          28. mai 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

4. mai

Bergand           2. juni 20. mai 1. juni 30. mai  
28. mai
   
Sandlo           5. juni 12. mai   16. juni
23. mai
     
Bergirisk
            12. mai    
10. april
 
 

22. april

Svømmesnipe                  
 
 
25. mai
Rødnebbterne                          
Fjelljo                          
Boltitt