Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner, Cato Hultmann.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

Art

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Snøspurv 31. mars Bursi 18. april   2. april 27. mars 18. mars 30. mars 30. mars 1. april
19. mars

23. april

3. april

6. april

Svarttrost
4. april Sandnes 14. april   4. mai 17. mars 1. april Overvintret 10. mars 1. mai
4. april

5. april

4. april

28. mar

Sangsvane 5. april Storstilla 11. april   15. april 7. april 13. april 9. april 9. april 16. mars
3. april
24. april
22. april

13. april

Stær 7. april Sandnes 12. april   3. april 17. april 17. mars 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
5. april
13. april
 
Stokkand
10. april Avilon 11. april   27. mars 27. mars 9. april 11. april 23. april 18. april
9. april
12. april
13. april

19. apr

Grønsisik 13. april Sandnes 11. mai   5. mai 15. mai 20. april 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Rødstrupe
14. april Sandnes 15. april     30. mars 22. april 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Bokfink
14. april Sandnes 23. april   1. mai 19. april 8. april 10. april 18. april 29. april
9. april
16. april
17. april

15. april

Laksand
18. april Langvatnet øst 28. april   14.mai 10. april 16. april 13. april 30. april 9. mai
16. april
6. mai
 

8. mai

Kvinand
20. april Langvatnet øst 13. mai   14.mai 27. april 27. april 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Gulspurv 20. april Bursi                        
Fiskemåke 21. april Langvatnet øst 15. april   4. mai 27. april 24. april 14. april 7. april 24. april
9. april
26. april 
26. april

28. april

Rødvingetrost 22. april Sandnes 5. mai   7. mai   8. mai 25. april 12. mai 5. mai
25. april
14. mai 
2. mai

2. mai

Rødstilk
23. april Sandnesøyra 24. mai   21. mai 22. mai 7. mai 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
2. juni

14. mai

Linerle
23. april Sandnes 17. april   2. april 9. april 3. mai 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Gråtrost
24. april Sandnes 19. april   5. mai 26. april 30. april 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

2. mai

Bjørkefink 24. april Sandnes 24. april   16. april 11. april 21. april 13. april 5. april 10. mai
25. april
7. mai
17. april

1. mai

Ringtrost 24. april Sandnes 16. juni   1. mai 8. mai 29. april 25. april 11. mai 5. mai
25.april
3. mai
   
Løvsanger 24. april Sandnes 18. april     1. mai 30. mai 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
   
Jernspurv 27. april Sandnes       14. april 26. april 23. april 1. mai 3. mai
27. april
9. mai
   
Toppand
5. mai Langvatnet øst 28. apil   21. mai 4. mai 10. mai 27. april 12. mai 7. mai
6. mai
10. mai
8. mai
 
Tårnfalk 6. mai Sandnes        

9. mai

24. juli

           
Svartand
11. mai Langvatnet øst 6. mai       28. mai 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

4. mai

Krikkand
11. mai Langvatnet øst 28. april     4. mai 3. mai 9. mai 10. mai 9. mai
10. mai
24. april
13. april

5. mai

Smålom 11. mai Langvatnet øst     17. mai 16. mai 9. mai 11. mai   2. juni
21. mai
 8. juni
10. mai
 
Strandsnipe
11. mai Fagerli 21. mai   18. mai 16. mai 28. april 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Heilo 11. mai Sandnes 6. mai   20. mai 7. mai 9. mai 11. mai 11. mai 18. mai
7. mai
     
Sjøorre 13. mai Langvatnet øst 28. april     31. mai 29. mai 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
     
Gluttsnipe 13. mai Fagerli 9. juni   23. mai   18. mai 14. mai   22. mai
10. mai
     
Enkeltbekasin 15. mai Kjelvatnet 10. mai   18. mai 21. mai 24. mai 19. mai 24. mai 25. mai        
Rugde 15. mai Kjelvatnet 18. mai   14. mai 20. mai 20. mai 19. mai 10. mai 4. mai
28. mai
     
Svart/hvit fluesnapper
17. mai Kjelvatnet 10. mai   16. mai 18.mai 9. mai 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Rødstjert 19. mai Kjelvatnet 10. mai   16. mai 8. mai 12. mai 14. april 26. mai 17. mai
1. mai
11. mai
   
Siland
19. mai Langvatnet øst 9. mai   18 .mai 23. april 28. april 10. mai 25. april 13. mai
8. mai
14. mai
11. mai

4. mai

Storlom 20. mai Langvatnet øst 6. mai   11. juni   3. mai 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
   
Havelle
25. mai Langvatnet øst 5. juni   27. mai 23. mai 10. mai 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

5. mai

Brunnakke
25. mai Stilla 9. juni   23.mai 16. mai 23. mai 15. mai 14. mai 24. mai
6. mai
10. mai
17. mai
 
Gjøk
25. mai Kjelvatnet 17. mai   27. mai 22. mai 25. mai 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
1. juni
22. mai

26. mai

Svømmesnipe 25. mai Stilla                
 
 
25. mai
Taksvale 27. mai Sandnes 27. mai   6. mai 28. mai 8. mai 19. mai 27. mai 11. juni        
Dobbeltbekkasin 31. mai Såkikrysset 20. mai   10. juni 22. mai 25. mai 20. mai 25. mai 4. juni
29. mai
     
Jaktfalk     7. april       27. mars      
 
 
Spurvehauk     28. april     mars       jan        
Horndykker
    28. april   9. juni 26. mai 18. mai 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

2. mai

Tjeld     30. april       22. mai   12. mai 8. mai   31. mai  
8. mai
Jordugle     13. mai                      
Steinskvett
    31. mai   23. mai 21. mai 30. mai 25. april 17. mai  
16. mai
1. juni
7. juni
 
Ringdue     31. mai   4. mai   28. april 1. mai 13. mai   26. mai      
Blåstrupe
    14. juni   20. mai 2. juni 23. mai 8. mai 28. april 2. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Trane     29. juni                      
Rødnebbterne     30. juni                      
Fjellvåk         6. mai 6. mai 26. februar 2. mai 30. april 27. mai
22. april
7. mai
 
23. mai
Måltrost         17. mai   4. mai     18. mai        
Sivspurv
        30. mai 15. mai 17. mai   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
2. mai

2. mai

Småspove           17. mai 9. mai 11. mai            
Hei-/trepiplerke           18. mai       18. mai
15. mai
     
Gulerle           29. mai              
29. mai
Dvergfalk             13. mai     13. mai
14. mai
     
Bergand             2. juni 20. mai 1. juni 30. mai  
28. mai
   
Sandlo             5. juni 12. mai   16. juni
23. mai
     
Bergirisk
              12. mai    
10. april
 
 

22. april

Fjelljo                            
Boltitt