logo

1.5.2013

1. mai 2013 i Sulitjelma

Foto; Kjell L. Olsen

Demonstrasjonstog

Demonstrasjonstoget starter fra Samfunnshuset.

 

Samfunnshus

Etter demonstrasjonstoget gjorde et fullsatt samfunnshus seg klar til ettermiddagens program.

 

Kjell Basse Lund

Kveldens konferansiér; Kjell Basse Lund.

 

Linn Normann Godtfredsen

Linn Normann Godtfredsen holdt en flott apell i forbindelse med hundreårsmarkeringen for innføringen av almenn stemmerett.

 

Terje Nystadbakk

Leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Terje Nystadbakk, viste til at kapitalen er global. Som svar oppfordret han til at også solidariteten måtte være global.

 

Gerd Liv Valla

Tidligere LO-leder, Gerd Liv Valla, holdt en engasjert og sterk tale for dagen. Valla advarte mot konsekvensene av den store og stadig økende arbeidsledigheten i Sør-Europa. Hun advarte også mot Høyre og FRP, som etter årets valg ønsker å endre Norge. Valla hadde også en klar oppfordring til alle; ta til motmæle mot mot alle former for rasistiske utsagn og holdninger.

 

Per Gunnar Skotaam

Per Gunnar Skotaam overrakte en engelsk gruvelampe til Gerd Liv Valla. Lampen ble på 1980-tallet gitt som gave fra streikende engelske gruvearbeidere til Sulitjelma Gruvearbeiderforening.