logo

6.2.2013

Isskulpturer i besøksgruva

Foto; Wenche Spjelkavik

Isskulptur

Et magisk naturfenomen.

 

Isskulptur

Noen av is-søylene er mannshøge

 

Isskulpur