logo

13.1.2007

Storslått hundreårsfeiring!

Alle foto; Kjell L. Olsen

 

Nesten tjue busser og flere hundre privatbiler fraktet gjester til jubileet.

Inngangen til arrangementsområdet på Sandnes.

Inne på arrangementsområdet.

Folk begynner å samle seg før forestillingen begynner.

Bygningene på industriområdet er lyssatt.

Slavekoret skapte stemning.
Hør koret synge

 

På kassen 1. Forfatteren Dag Skogheim framførte med innlevelse.

På kassen 2. LO-leder Kjell Basse Lund.

På kassen 3. Arbeidsmandsforbundets leder Erna Dynge.

Skolebarn fra hele kommunen synger "De tok et steg".

Ketil Hugaas og operavenner fra Stockholm inne på Mekken.

Tilbake