www.sulitjelma.com

 

Tilbake til

forsiden

Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa logo


28.10.2007
Hyttefolk sluttet rekkene
Havørn  

Foto; Wenche Spjelkavik
Peter H. Bragvin, Arild R. Simensen og Egil Setså kunne glede seg over stort frammøte.

 

Advokat Arild Ruus Simensen gjennomgikk tomtefesteloven, og resultater fra de siste saker i høyesterett. Han tok også frem konkrete eksempler fra festekontrakter tilhørende hytteeiere i Sulitjelma. - Dere har greie kontrakter som slår fast at dette skal reguleres etter konsumprisindeks, sa Ruus Simensen.
Mange hadde spørsmål til innholdet i brevene som Statsskog har sendt ut. Flere hadde reagert sterkt på Statsskogs trusler om store utgifter ved et skjønn, dersom man ikke godtar markedsprisregulering.
- Dersom det skal foretas skjønn vil det bli Statsskog som må kreve det og da får de stå for kostnadene. Uansett vil et skjønn ikke kunne endre lovens hovedregel og deres kontrakter, nemlig at festeavgiften skal reguleres etter konsumprisindeks.
Arild Ruus Simensen minnet også hytteeierne om at de ved tvistesaker har rettshjelp i sin hytteforsikring.
Selv om advokaten var svært moderat i sine uttalelser, slo han fast at det er alvorlig at Statsskog driver med villedende informasjon og ikke oppfyller informasjonsplikten overfor sine kunder.
Mange hytteeiere har mistet tilliten til Statsskog og ønsker innløsning av hyttetomta. Advokaten oppfordret folk til å ta det med ro. - En høyesterettsdom fra forrige måned gjør det nødvendig for stortinget å behandle § 37 i loven på nytt. Det kan endre prisen på innløsning vesentlig, og her kan det bli mye å spare.

Konklusjoner fra møtet:

  • De som har hatt særvilkår i kontrakten ved regulering av festeavgiften fra Sulitjelma grubers femkrone til fullpris fra 2002, skal ha ikke ha ny regulering før i 2012.
  • Når Statsskog henviser til tomtefesteloven av 1976 og at denne gir rett til markedsprisregulering er dette feil. Det ble gitt forskrift av Kongen i statsråd om at reguleringsmekanismen for denne loven skulle være konsumprisindeks.
    Det samme gjelder for Statsskogs henvisning til loven av 1996. Denne loven trådte først i kraft i 2002, og den sier at dersom det ikke tvilløst avtalt markedspris, så skal festeavgiften reguleres etter konsumprisindeks.
  • Hytteeiere med konsumprisregulering i sin kontrakt, men som allerede har betalt Statskogs markedspris (kr 3 600 i år 2005, kr 3720 i 2007) skal betale inn sin festeavgift oppregulert etter konsumprisindeks, fratrukket det de har betalt for mye. Du må varsle Statskog i brev om dette.
  • Eldre festekontrakter som har 80 års festetid, har nå rett til å forlenge kontrakten til evig tid. Festetiden regnes fra første kontraktsinngåelse, uansett hvem som da var eier av kontrakten, og man har rett til innløsning etter 30 år fra første kontrakts inngåelse.

Sulitjelma Hytteforening vil nå melde foreningen inn i tomtefesterforbundet. For å bli medlem av Sulitjelma hytteforening må det betales kr 200,- (kontingent 2008) til konto nr 8951.22.38735. Husk å merke innbetalingen med navn.

W.S.

Link til Tomtefesterforbundet


 

Oppdatert 28.10.2007
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional