logo

12.10.2007

På ørnevinger

Alle foto; Wenche Spjelkavik

En havørn svever gjennom lufta.

Den store ørna speider etter et bytte.

Ørna har spist en and.

Restene av måltidet.

Tilbake