logo

13.10.2003

Murene faller

Alle foto; Wenche Spjelkavik

Gruvestenging i den gamle Mons Petter gruve 1992.

Tilbake

Forvitret lecamur ved gruveinngang.

Tilbake

Forvitret lecamur ved gruveinngang.

Tilbake

Gammel stoll med forvitret lecamur.

Tilbake

Utfelling av oker i vannet i gruvegang.

Tilbake