logo

17.09.2003

Veiarbeide

Alle foto; Kjell L. Olsen

Grøftegraving i Skihyttbakken.

Tilbake

Grøfting ved Ingvaldsenhøgda.

Tilbake

Nye stikkrenner ved Ingvaldsenhøgda.

Tilbake