Sulitjelma historielag

Sulitjelmakalenderen

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN PUBLIKASJONER KALENDEREN

Historielaget gir årlig ut en kalender med gamle bilder fra stedet. Hver kalender inneholder ialt 25 bilder. Første kalender som kom ut var Sulitjelmakalenderen 1995.

 
 
 
       
       
   
       
     

Både årets og tidligere års kalendre kan bestilles fra oss per Epost og prisen per stykk er henholdsvis kr 100 og kr 25 + porto. Betaling skjer med vedlagt giro. Medlemmer av historielaget får kalenderen portofritt tilsendt.


Oppdatert 3.12.2015
© Sulitjelma historielag