Sulitjelma historielag

Publikasjoner

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN PUBLIKASJONER KORREKTUR 2009

Sulitjelmakalenderen 2009

Tilbakemeldinger fra publikum

Forside

Feil;

Tilleggsopplysninger; Fotoet viser Håkon Skaugvoll (tv.) og Gudbrand Ottestad (i beltebilen) på tur til Dorro. Fotoet er tatt av Amandus Abelsen

Januar, stort bilde

Feil; Personen til venstre er ikke Kristen Seljeås, men Ingvald Seljeås

Tilleggsopplysninger;

Mars, stort bilde

Feil; Fotoet er ikke tatt sist på 1940-tallet, men i 1952/53.

Tilleggsopplysninger; Fotoet er tatt av trondheimsfotografen Bjørn Johansen. Vi ser Lillestrømhus nr 3, som er under oppføring. Dette huset ble påbegynt i 1952. Midt på den åpne plassen mellom husene ser vi en buldozer som er i ferd med å grave ut tomta til de to neste husene. Disse ble oppført i 1953. Ved buldozeren ser i det gamle Joramohuset fra 1891. Dette huset brant ned i august 1954. I bakgrunnen ser vi fyllingen utenfor Avilon stoll. Denne nådde over Langvatnet i 1953.

November, stort bilde

Feil; Personen i andre rekke, nr fem fra venstre er ikke Lauritz Bruun, men Henry Bruun.

Tilleggsopplysninger;

 


Oppdatert 15.04.2011
© Sulitjelma historielag