PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


30.8.2012
En parodi på forviklingskomedie
Mens takene lekker og soppen gror forsøker kommunens ledelse å finne løsninger på hvor Sagatuns beboere skal gjøre av seg. I går var det befaring på Sulitjelma Hotell for å se om dette kan bli midlertidig hjem for de bosatte på Sagatun. Tre, fire fra helse- og sosialstaben på Fauske deltok, etter at hotelldirektøren hadde varslet at hotellet aldri hadde sagt nei, men ja til oppgaven. Ingen pårørende var invitert til denne befaringen.
I går ettermiddag ble de pårørene til Sagatunbeboerne varslet med SMS om at det var befaring i Røviga kl. 12.30 i dag. Ingen pårørende møtte, de har jo alt vaslet at Røvika er uaktuelt for deres foreldre. På befaring i Røvika møtte kommunelege Blekastad og en rekke andre i lederskiktet. Ikke rådmannen, han er på oljemesse i Stavanger.
Sulisavisa finner det på sin plass å vise til den kommunale utredningen fra 2008, da Valnesfjords eldste ble tvangsflyttet fra Røvika i påvente av nybygde institusjonsplasser på Straumsnes! Vi spår at kampen også i Sulis vil stå om å få Sagatun tilbake som institusjon i Sulitjelma, de som mener noe annet bør skjelve i buksene.

Saken om fraflytting av Røvika kan leses i sin helhet her.

Men, inntil rådmannen kommer med sin endelige beslutning for våre eldste pleietrengende i Sulis, så klipper vi fritt fra saksutredningen den gang Røvika ble tvangsfraflyttet og solgt:

Saksbehandlers vurdering:
Utfordringene for Røvika Bygdeheim kan kort og summarisk oppsummeres slik:
- Flere beboere har ikke evne til å orientere seg eller huske hva de gjør når de vandrer ut og inn av deler av bygningsmassen som står tom.
- Bygningsmassene er i så dårlig forfatning at det synes å være på grensen til det uforsvarlige å ha brukere boende der

Røvika Bygdeheim er en stor og lite tilpasset institusjon for eldre og deres behov. Det er vurdert av fagkompetente ansatte at kommunen kan gi et kvalitativt bedre tilbud til de 8 beboerne ved på Helsetunet 1.
De siste årene har det på linje med andre kommunale bygg vært utført svært lite vedlikehold. Bygningsmassen forfaller og store deler står tom og uten oppvarming.

I utredningen vises det også til kommunestyrets sak 099 i 2006 der politikerne vedtok at:
1. "Til delvis erstatning for institusjonsplasser ved Fauske Bygdeheim ombygges/utbygges Valnesfjord Helse- og Sosialsenter med inntil 20 institusjonsplasser, min. 17 plasser.
2. Legekontor, helsekontor, fysioterapi og lokaliteter til videre drift for bibliotek og lørdagskafe beholdes i bygget, slik at senteret nettopp blir et fullverdig helse- og sosialsenter.
3. Planlegging av fase 3 Fauske Helsetun igangsettes for erstatning av de resterende plasser ved Fauske Bygdeheim.
4. Finansiering innarbeides i forbindelse med økonomiplan 2007-2010."

Ut fra dette vedtaket har mange hatt en klar formening om at Røvika Bygdeheim skulle utfases når nybygde institusjonsplasser sto ferdig for innflytting i Valnesfjord. Det vil si at det har vært oppfattet en klar sammenheng mellom utfasing og nybygg. At det var en nyinvestering som skulle gjøres og ikke alternative løsninger innen eksisterende rammer. Denne uklarhet har skap mye uro og ikke minst frustrasjon blant pårørende og ansatte. I "Pleie - og omsorgsplanen 2009 - 2015" bør dette være gjenstand for avklaringer.

W.S.

 


 

Ny bok i salg

Selges hos;
Fauske Bokhandel

Bestilles hos;
Sulitjelma Historielag
Sommerfugler i SulitjelmaRettelser til
Suliskalenderen


Sulitjelma hytteforening
Fotoalbum fra Sulitjelma


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?ETTERLYSNINGHvem er dette?


Kobberløpet

Resultatliste
Kobberløpet 2012


 


Oppdatert 30.08.2012
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional