PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
Sulisavisa
 


Måneskinn over Inner-Sandenes, Lomi og Fagerlid.

God jul og godt nytt år


10.12:2021
Kryptovaluta på Lomianlegget

Foto; Kjell L. Olsen

Lomianlegget på Sandnes

 

 

Fra begynnelsen av desember startet det tyske selskapet Bluebite gmbh, et kryptovalutaselskap, opp i det gamle mekaniskverkstedet på Sandnes. Selskapet bruker mye strøm og det produseres mye varme i lokalene. Portene står vidåpne og ventilasjonsviftene går for fullt. Naboene merker en del støy på grunn av ventilasjonen fra anlegget. Virksomheten har etter sigende i øyeblikket 4 ansatte med vil etter hvert øke bemanningen til inntil 10 personer. Det er firmaet Arctic Sappire som har overtatt bygget og skal etter hvert starte produksjon av safirglass i lokalene. I påvente av oppstart leier de nå ut lokalene til Bluebite.

K.L.O.

01.12:2021
Brannvesenet i Sulitjelma har lagt ned sine verv.

Første desember var oppsigelsestiden for de ansatte i Salten brann, avd. Sulitjelma over. Alle de ansatte leverte sitit personlige utstyr og Sulitjelma er uten brannvern for første gang på svært mange år. Oppsigelsen kom som en følge av at kommunestyret vedtok Salten Branns forslag til ny brannordning for kommunen. For Sulitjelmas vedkommende innebar dette er reduksjon av mannskapsstyrken fra dagens 10 personer til 8. I tillegg skulle dagens brannbil, med en stor vanntank, erstattes med en mindre bil uten vanntank. Men det som skapte mest kritikk var fjerning av røykdykkertjenesten. Det innebærer at mannskapet må stå å se på at huset brenner, med mulige personer inne i bygningen, og vente til røykdykkere fra Fauske ankommer. Det vil i beste fall si 40 minutter å vente på at røykdykkerne kommer. Enhver med litt kjennskap til brann vet at det er de første minuttene som er viktig. Etter det er det ikke håp om å berge hverken liv eller bygning. Opposisjonen med ordføreren i spissen påpeker at det fortsatt er trygt å bo i Sulitjelma. Salten Brann har startet en prosess for å ansette nye brannmannskaper i Sulitjelma.

K.L.O.

Saulo
Egil Johan Olsen

Født 1/9 1927, død 1/12 2021


Saulo
Bjarne Orvall Johansen

Født 3/8 1931, død 13/10 2021


13.10:2021
Lefsefest på samfunnshuset.

Høstens lefsefest går snart av stabelen. I år arrangeres det i dansesalen i samfunnshusets den 20. oktober. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 18.00. Det blir som vanlig salg av møsbrømlefser, kaffe og kaker, samt salg av lodd og årer. Alle er hjertelig velkommen.

K.L.O.

30.08.2021
Hele brannstyrken i Sulitjelma sier kollektivt opp sine plasser

I siste kommunestyre ble en ny brannordning for Sulitjelma vedtatt. Dette innebar store konsekvenser for Sulitjelmas brannberedskap. Røykdykkertjenesten skal avvikles, mannsaksstyrken skal reduseres fra dagens 10 til 8 og brannbilen med blant annet en stor vanntank skal erstattes av en nye mindre bil. Det utløsende var fjerning av røykdykkertjenesten. Uten dette vil ikke brannstyrken i Sulitjelma kunne gå inn i et brennende hus og redde ut mennesker, men må stå utenfor og vente på røykdykkere fra Fauske. Enhver skjønner at et menneske som må vente inne i en brennende bygning i over en halv time har minimale sjanser for å overleve.

K.L.O.

21.07.2021
Flomm i Sulitjelma

Etter et kraftig regnskyll flommet det over flere steder i Sulitjelma sent onsdag kveld. Verst gikk det ut over Mons Petterveien i Furulund. Politibekken går normalt inn i en kulvert like utenfor det gamle politihuset og renner i rør ut i Langvatnet. Imidlertid hadde flommen ført med seg en hel mengde stein som hadde tettet risten i inngangen til kulverten. Dermed flommet store mengder vann nedover Mons Petter veien. Større partier grus ble revet med av vannet på sin ferd ned mot Langvatnet. Det ble fraktet mye grus over fylkesveien slik at denne nesten ble helt blokkert. Hele fire ganger ble det gjort forsøk på å oppnå kontakt med kommunens vakttelefon før det på femte forsøk omsider lyktes. Kommunens vakt dukket opp etter hvert, men sa at det var for mye vann til at de kunne gjøre noe, de dro deretter ned til Fauske igjen. Lokalbefolkningen, godt hjulpet av en feriegjest samt en person som var ute på kantklipping langs fylkesveien fikk tatt bort steinene som blokkerte inngangen til risten. På denne måten ble vannet til slutt ledet inn i kulverten. Det er store ødeleggelser på Mons Petterveien og hovedveien gjennom Sulitjelma, samt veien ned til Messahagen.

 

K.L.O.

Saulo
Anne Grethe Korneliussen

Født 15/7 1944, død 25/6 2021


23.06.2021
Styret i Sulitjelma Nærmiljøutvalg legger ned sine verv

Et enstemmig styre i Sulitjelma Nærmiljøutvalg har varslet kommunen om at de legger ned sine verv. Nærmiljøutvalget skulle være bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnet, høringsinstans i offentlige saker samt alminnelig talerør for stedet. Gjennom mange år har nærmiljøutvalgets henvendelser til kommunen ikke blitt besvart og de har aldri fått gjennomslag for sine innspill. Dråpen som fikk begeret til å flyte over var endringen av brannordningen for Sulitjelma der det blant annet ble vedttat å legge ned røykdykkertjenesten.

 

K.L.O.

Saulo
Marit Blind

"Ajja"

Født 7/1 1945, død 16/6 2021


17.06.2021
Dramatiske endringer i brannordningen for Sulitjelma

Foto; Kjell L. Olsen

Brann i det gamle posthuset i Furulund 19.9.2010

 

Etter en svært lang debatt vedtok kommunestyret i Fauske i dag med 15 mot 12 stemmer Salten Branns forslag til ny brannordning, i all vesentlighet for Sulitjelma. De som stemte for innføring av den nye ordningen var partiene Høyre, Senterpartiet, Sv og Frp. Den nye ordningen vil medføre at mannskapstallet for brannvesenet i Sulitjelma reduseres fra dagens 10 personer til 8. Dagens brannbil med stor vanntank vil bli erstattet med en adskillig mindre bil med en mye mindre vanntank. Men den mest debatterte delen var fjerning av røykdykkertjenesten. Ordningen koster ifølge kommunen kr 10.000 per røykdykker per år. Det bagatelliseres fra Salten brann og posisjonen at røykdykkertjenesten går fra nivå 1 til nivå 0. I føle disse er det minimale forskjeller mellom de to ordningene. Men med nivå 1 er det full røykdykking, med nivå 0 er det uten innsats med røykdykking. En liten test på om forslaget innebærer store endringer kunne vært å foreslå innført nivå 0 på Fauske også. Dermed kunne kommunen spare mye penger siden det er flere røykdykkere på Fauske enn i Sulitjelma. Men da regner jeg med at forskjellene mellom nivå 1 og 0 hadde blitt løftet mere fram.

 

K.L.O.

26.05.2021
Siste dag for folkebiblioteket

I dag var siste åpningsdag for folkebiblioteket i Sulitjelma. Skolen skal fortsatt ha tilgang til biblioteket men det blir ikke åpent for publikum. Årsaken skal være den prekære økonomiske stillingen til Fauske Kommune og ønske om å spare lønnskostnader. Hva kommune sparer av penger er usikkert men det dreier seg om lønn til en ansatt i en 30% stilling. Imidlertid er ikke den ansatte sagt opp og vil fortsette å jobbe men altså ikke betjene utlån. Saken minner om stenging av bassenget. Der ble bassengvaktene fortsatt lønnet etter stengingen uten at de jobbet med bassenget. Sakene ser derfor mest ut som om kommunen ønsker å ramme Sulitjelmasamfunnet, uten at det spares penger.
Det har vært bibliotekdrift i Sulitjelma uten opphør fra 1890, altså i 131 år. Et bibliotek nevnes i diverseprotokollene for Sulitelma AB 2/8 1890. I desember 1891 sendes en kasse hefter fra Sulitjelma til Bodø for innbinding. Heftene tilhører, ifølge direktøren "Arbetarebiblioteket härstäds". En lesesal for arbeiderne åpnes på Dampkjøkkenet 13/12 1891. "Stedsstyret" velger 6/12 1908 to representanter som, sammen med direktøren, skal besørge innkjøp av bøker samt utarbeide plan og utlånsregler for et folkebibliotek i Sulitjelma. Sulitjelma Folkebibliotek ble opprettet i november 1909 med bidrag på kr 122,62 fra Sulitelma AB samt et bidrag fra Staten. Biblioteket hadde i 1910 en hovedavdeling og fem filialer. "Utlaan foregaar hver mandag aften". Samlingen besto av ca 350 bind. I løpet av 1910 var det 49 utlånsdager med totalt ca 700 utlån. Første bestyrer var gruveingeniør Laurits Dorenfeldt Jensen (senere professor ved NTH). I forbindelse med riving av den gamle skolen sommeren 2014, ble biblioteket flyttet høsten 2013 fra kjelleren og over i den nyoppførte skolebygningen.

 

K.L.O.

Saulo
Jan Olav Ingvaldsen

Født 12/1 1954, død 5/4 2021


Saulo
Reidun Kvæl Johansen

Født 16/2 1938, død 13/3 2021


Saulo
Tore Jan Bentsen

Født 27/7 1961, død 4/3 2021


20..03.2021
Parkeringsavgift på fjellet

Fauske kommune innfører parkeringsavgift på fjellet fra 26/3 2021. Avgiften er kr 100,- per døgn og årskort kr. 1.300,- per år. Betalingen kan gjøres ved en automat som plasseres ved skola, eventuelt kan Easy-park appen benyttes eller å kjøpe parkeringskort på kommunens servicetorg på Fauske. Under vinterferie, påskeferie og arrangementer er det ikke tillatt å parkere tilhengere på parkeringsplassene, det henvises til parkeringsplassen på Sandnesøyra. Det er ikke anledning til å parkere snøscootere eller tilhengere for å oppta plass til biler. Det er stor lokal misnøye med parkeringsavgiften. Familier som skal gå på ski må betale kr 100, pr. skitur og dette skjer i folkehelsekommunen Fauske. Kommunen mener at de må få penger til snørydding på parkeringsplassene. De ser helt bort fra at alle hytteeierne betaler eiendomsskatt for hytta. Med over 600 hytter og i snitt en eiendomsskatt på kr. 2.000,- blir det 1.200.000, kr. Dette skulle være nok til snørydding og i tillegg gi et pent overskudd. Dermed forsøker Fauske kommune å hente inn penger til den ordinære driften av kommunen fra hytteeiere og friluftsfolk. Statskog har gitt tillatelse til å innhente parkeringsavgift på deres arealer. Men de var ikke like rundhåndet når boligfondet skulle bygge på Sagatippen. De fikk ikke kjøpe tomtene men må betale i dyre dommer i mange år framover. I Sulisfjellet er Statskog en aktør som høster en stor sum penger på festeavgifter, salg av tomter, jakt og fiskekort, men alle pengene går sørover, så å si ingen ting blir brukt i lokalt Sulitjelma. For ordens skyld må vi opplyse om at veien opp til Jakobsbakken er en fylkesvei og brøytingen bekostes av fylket i sin helhet

 

K.L.O.

Saulo
Arne-Otto Korsvik

Født 25/8 1942, død 16/3 2021

 

Saulo
Audhild Moen

Født 20/12 1961, død 16/2 2021


Saulo
Wenche Margrethe Rønning

Født 7/1 1952, død 4/2 2021 Sommerfugler i Sulitjelma
Fotoalbum fra Sulitjelma


Trekkfuglene

Når ankommer de Sulitjelma?


Sulitjelma hytteforening


Bok i salg

Bestilles hos;
Sulitjelma Historielag
Rettelser til
Suliskalenderen
Vardetoppen

 


Oppdatert 09.05.2022
© Kjell Lund Olsen

Valid HTML 4.01 Transitional