Når kommer trekkfuglene?
Første observasjon i Sulitjelma

Mange øyne på utkikk er avgjørende. Derfor en stor takk til alle bidragsytere/rapportører;
Geir Olsen, Anne Berit Olsen, Cato Lund, Jan Petter Nilsen, Morten Lønner, Cato Hultmann.

(alle foto tatt i Sulitjelma av Kjell L. Olsen)

 

Art

2021

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Grønsisik Overvintret   31. mars Bursi 13. april   11. mai 05. mai 15. mai 20. april 17. mai Overvintret 18. mai
13. april
     
Svarttrost
28. mars Bursi 23. mars Sandnes 04. april   14. april 04. mai 17. mars 01. april Overvintret 10. mars 01. mai
04. april

05. april

04. april

28. mars

Sangsvane 29. mars Langvatnet øst 09. april Langvatnet øst 05. april   11. april 15. april 07. april 13. april 09. april 09. april 16. mars
03. april
24. april
22. april

13. april

Rødstrupe
31. mars Sandnes 15. april Sandnes 14. april   15. april   30. mars 22. april 20. april 20. april 12. mai
15. april
13. april
13. april

29. april

Snøspurv 4. april Fagerli 10. april Sandnes 31. mars   18. april 02. april 27. mars 18. mars 30. mars 30. mars 01. april
19. mars

23. april

03. april

06. april

Fjellvåk 5. april Bassebo 29. april Sagmo       06. mai 06. mai 26. februar 02. mai 30. april 27. mai
22. april
07. mai
 
23. mai
Stær 19. april Sandnes 20. april Sandnes 7. april   12. april 03. april 17. april 17. mars 29. mars 15. april 19. mars
31. mars
05. april
13. april
 
Stokkand
21. april Langvatnet øst 14. april Langvatnet øst 10. april   11. april 27. mars 27. mars 09. april 11. april 23. april 18. april
09. april
12. april
13. april

19. april

Fiskemåke 21. april Sandnes 26. april Sandnes 21. april   15. april 04. mai 27. april 24. april 14. april 07. april 24. april
09. april
26. april 
26. april

28. april

Jernspurv 24. april Sandnes 09. mai Bursi 27. april       14. april 26. april 23. april 01. mai 03. mai
27. april
09. mai
   
Bjørkefink 25. april Gamvatnet 14. april Bursi 24. april   24. april 16. april 11. april 21. april 13. april 05. april 10. mai
25. april
07. mai
17. april

01. mai

Linerle
25. april Bursi 20. april Sandnes 23. april   17. april 02. april 09. april 03. mai 23. april 22. april 27. april
24. april
27. april
29. april

21. april

Bokfink
2. mai Bursi 14. april Bursi 14. april   23. april 01. mai 19. april 08. april 10. april 18. april 29. april
09. april
16. april
17. april

15. april

Kvitkinngås 4. maiLangvatnet øst 10. april Langvatnet øst                          
Laksand
06. mai Langvatnet øst 05. mai Innersandnes 18. april   28. april 14. mai 10. april 16. april 13. april 30. april 09. mai
16. april
06. mai
 

08. mai

Gråtrost
10. mai Bursi 23. april Sandnes 24. april   19. april 05. mai 26. april 30. april 17. april 22. april 28. april
21. april
29. april
10. mai

02. mai

Bergand 10. mai Langvatnet øst               02. juni 20. mai 01. juni 30. mai
28. mai
Krikkand
11. mai Langvatnet øst 15. mai Langvatnet øst 11. mai   28. april   04. mai 03. mai 09. mai 10. mai 09. mai
10. mai
24. april
13. april
 
Heilo 13. mai Sandnes 18. mai Sandnesøyra 11. mai   06. mai 20. mai 07. mai 09. mai 11. mai 11. mai 18. mai
07. mai
   
Enkeltbekasin 13. mai Bursi 25. mai Daja 15. mai   10. mai 18. mai 21. mai 24. mai 19. mai 24. mai 25. mai
Smålom 15. april Langvatnet øst 19. mai Langvatnet øst 11. mai     17. mai 16. mai 09. mai 11. mai   02. juni
21. mai
 08. juni
10. mai
 
Ringtrost 15. april Sandnes 25. apil Bursi 24. april   16. juni 01. mai 08. mai 29. april 25. april 11. mai 05. mai
25.april
03. mai
   
Kvinand
15. mai Langvatnet øst 19. april Langvatnet øst 20. april   13. mai 14.mai 27. april 27. april 23. april 22. april 20. april
14. april
16. april 
13. april

20. april

Dvergfalk 15. mai Bassebo               13. mai     13. mai
14. mai
Svart/hvit fluesnapper
16. mai Bursi 24. mai Bursi 17. mai   10. mai 16. mai 18.mai 09. mai 16. mai 12. mai 10.mai
30. april
20. mai 
26. mai

22. mai

Toppand
17. mai Langvatnet øst 18. mai Langvatnet øst 05. mai   28. apil 21. mai 04. mai 10. mai 27. april 12. mai 07. mai
06. mai
10. mai
08. mai
 
Rødstilk
17. mai Reinhagen 31. mai

Sandnes

23. april   24. mai 21. mai 22. mai 07. mai 29. april 17. mai 22. mai
26. mai
25. mai 
02. juni

14. mai

Rødvingetrost 18. mai Grønli 03. mai Sandnes 22. april   05. mai 07. mai   08. mai 25. april 12. mai 05. mai
25. april
14. mai 
02. mai

02. mai

Sivspurv
18. mai Bursi           30. mai 15. mai 17. mai   18. mai 17. mai
25. april
15. mai 
02. mai

02. mai

Måltrost 19. mai Bursi 21. mai Sandnes       17. mai   04. mai     18. mai
Strandsnipe
19. mai Charlotta 31. mai Fagerli 11. mai   21. mai 18. mai 16. mai 28. april 26. april 27. mai 15. mai
10. mai
25. mai 
17. mai

29. mai

Gulerle 20. mai Coop 26. mai Sandnes         29. mai        
29. mai
Bergand 21. mai Langvatnet øst                   1. juni 30. mai   28. mai    
Siland
24. mai Langvatnet øst 15. mai Langvatnet øst 19. mai   09. mai 18 .mai 23. april 28. april 10. mai 25. april 13. mai
08. mai
14. mai
11. mai

04. mai

Brunnakke
24. mai Storstilla 26. mai Langvatent øst 25. mai   09. juni 23.mai 16. mai 23. mai 15. mai 14. mai 24. mai
06. mai
10. mai
17. mai
 
Gluttsnipe 24. mai Storstilla 14. mai Sandnes 13. mai   09. juni 23. mai   18. mai 14. mai   22. mai
10. mai
   
Brushane 24. mai Storstilla     25. mai           18. mai 19. mai          
Havelle
27. mai Langvatnet øst 27. mai Langvatnet øst 25. mai   05. juni 27. mai 23. mai 10. mai 19. mai 15. mai 24. mai
17. mai
22. mai
10. mai

05. mai

Blåstrupe
27. mai Sandnes 26. mai Sandnes     14. juni 20. mai 02. juni 23. mai 08. mai 28. april 02. mai
29. mai
 
21. mai

24. mai

Ringdue 28. mai Kjelvatnet 30. mai Kjelvatnet     31. mai 04. mai   28. april 01. mai 13. mai  
26. mai
Sjøorre 28. mai Langvatnet øst     13. mai   28. april   31. mai 29. mai 28. april 15. mai 25. mai
21. mai
Steinskvett
29. mai Hanken 30. mai

Sandnes

    31. mai 23. mai 21. mai 30. mai 25. april 17. mai  
16. mai
01. juni
07. juni
 
Storlom 30. mai Langvatnet øst     20. mai   06. mai 11. juni   03. mai 12. mai 13. mai 25. mai
14. mai
25. mai
Gjøk
30. mai Fagerli 31. mai Anna 25. mai   17. mai 27. mai 22. mai 25. mai 24. mai 18. mai 24. mai
26. mai
01. juni
22. mai

26. mai

Rugde 1. juni Bassebo 29. april Kjelvatnet 15. mai   18. mai 14. mai 20. mai 20. mai 19. mai 10. mai 04. mai
28. mai
Jordugle 1. juni Bassebo         13. mai            
Dobbeltbekkasin 6. juni Såkikrysset 8. juni Såkikrysset 31. mai   20. mai 10. juni 22. mai 25. mai 20. mai 25. mai 04. juni
29. mai
Taksvale 10. juni Sandnes 12. juni Sandnes 27. mai   27. mai 06. mai 28. mai 08. mai 19. mai 27. mai 11. juni
Fjelljo 17. juni Villumvatn 10. juni Villumvatn                          
Sandløper     19. april Sandnes                  
Trane     22. april Langvatnet øst     29. juni            
Hettemåke     23. april Langvatnet øst                   26. mai      
Gråhegre     23. april Langvatnet øst 2. juni   August         12. august   25. juli 05. mai    
Tårnfalk     02. mai Bursi 06. mai        

09. mai

24. juli

           
Gulspurv     08. mai Bursi 20. april                
Myrsnipe     14. mai Sandnes                          
Hei-/trepiplerke     20. mai Sandnes         18. mai       18. mai
15. mai
Løvsanger     30. mai Sandnes 24. april   18. april   01. mai 30. mai 22. april 21. april 26. april
23. april
21. april
Sandlo     31. mai Fagerli           05. juni 12. mai   16. juni
23. mai
Fuglekonge     1. juni

Sandnes

                         
Svartand
        11. mai   06. mai     28. mai 19. mai 24. mai 29. mai
14. mai
 
 

04. mai

Rødstjert         19. mai   10. mai 16. mai 08. mai 12. mai 14. april 26. mai 17. mai
01. mai
11. mai
Svømmesnipe         25. mai                
 
 
25. mai
Jaktfalk             07. april     27. mars      
 
 
Spurvehauk             28. april   mars       jan
Horndykker
            28. april 09. juni 26. mai 18. mai 11. mai 15. mai 22. mai
16. mai
 
 

02. mai

Tjeld             30. april     22. mai   12. mai 08. mai
31. mai
08. mai
Rødnebbterne             30. juni            
Småspove                 17. mai 09. mai 11. mai    
Bergirisk
                    12. mai    
10. april
 
 

22. april

Boltitt