Sulitjelma historielag

Publikasjoner

 
 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN PUBLIKASJONER KORREKTUR 2011

Sulitjelmakalenderen 2012

Tilbakemeldinger fra publikum

Minnestein Januar, stort bilde

Feil;

Tilleggsopplysninger; Nr tre fra venstre (bak); Terje Sørensen. Nr fem fra venstre; Leiv Sanden. Både formiddags- og ettermiddagsskiftet i Mons Pettergruva står her samlet ved minnesteinen.

Fjernsynsproduksjon Februar, stort bilde

Feil;.

Tilleggsopplysninger; Nr to fra venstre er Arve Klausen

Februar, lite bilde

Feil;.

Tilleggsopplysninger; Jan Nystad sitter på andre siden av pultene, med koppen foran fjeset. Til venstre for ham sitter Anne Lise Haugen. Ann Karin Kulstad står bak dem.
Nr to fra venstre er Marit Kvæl.

Mellomstasjonen Mars, litet bilde

Feil; Ivar Aleksandersen bodde ikke sammen med sønnen og hans familie i huset til venstre i bildet. Ivar Aleksandersen bodde i Butikkbrakka, huset der Eva Fjell sitter på trappa.

Tilleggsopplysninger;

Serveringspersonale September, stort bilde

Feil;

Tilleggsopplysninger; Sittende, nr tre fra venstre er Randi Olsen. Stående, ytterst til høyre, er Katinka Mathisen

Juletrefest Desember, stort bilde

Feil; Gutten, nr fire fra høyre er ikke Kurt Kvam men Rune Kvam. Personen øverst, rett ovenfor spissen av nisselua er ikke Anne Marie Finne men Elise Larsen.

Tilleggsopplysninger; Stående, nr to fra høyre; Bodil Ledsaak. Gutten i matrosdress, like til venstre for nissen er Svein Larsen.

Juletrefest

Desember, litet bilde

Feil; Gutten bak og til venstre for den venstre nissen er ikke Håkon Finne men Knut Albert Jenssen. Han var født i 1950 og bodde i huset ved fryseriet helt til familien flytet fra Sulis ca 1963.

Tilleggsopplysninger;


Oppdatert 06.12.2011
© Sulitjelma historielag