Logo

 

Sulitjelma historielag

Månedens bilde

 

Startsiden
Om historielaget
Publikasjoner
Nettbibliotek
Lokalarkiv
Fotoutstilling
Kirkegården

Sulis-siden


Kontakt historielaget


Søk på Sulissidene;

 


powered by FreeFind

HOVEDSIDEN MÅNEDENS BILDE

Styret i Sulitjelma faglige samorganisasjon 1924.

 

1. rekke fra venstre: Alfred Brandt Jens Langseth, Josef Jensen, Johs. M. P. Ødegaard fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Olaf Nicolaisen, Kristian Moldjord, Bernhard Dobakk.
2. rekke fra venstre: Julius Andersen, Bjarne Bråthen, Josef Høyerdal, Oskar Hansen, Martin Olsen, Ingvald Botten, Johannes Sletvold.
3. rekke fra venstre: Klaus Klausen, Hans Fagermo, Arnt Pedersen, Peder Rengård, Ingvald Seljeås, Julius Leivseth, John Engebø.


 

 Oppdatert 29.9.2008
© Sulitjelma historielag

Valid HTML 4.01!