Til forsiden

Protokoller (PDF);

Medlemsmøte 20.3.2008
Årsmelding 2007
Årsmøtereferat 2008
Revisorberetning 2007

Andre dokumenter;

Forslag til regulering
Prosedyre ved inkasso

Kontakt foreningen;

Epost

 

Sulitjelma hytteforening

 

Inkassokrav

Det er ubehagelig å få slike krav og "trusler". Trøsten er at man ikke blir registrert i noe register over dårlige betalere eller koblet opp mot misligholdte pengekrav så lenge det er snakk om et omtvistet pengekrav. Pengene kan heller ikke tvangsinndrives før det foreligger en evt. rettskraftig dom.

Gangen i en sak om inndrivelse av pengekrav som er omtvistet er ganske enkel - selv om den underliggende saken er komplisert. Saksgangen ser slik ut:

1. Faktura på det omstridte beløp - viktig å melde fra om at kravet bestrides.
2. Purring.
3. Inkassovarsel.
4. Inkasso - viktig å melde fra til inkassoselskapet at man anser kravet for å være ugyldig og begrunner dette.
5. Forliksråd. Her møter partene. Oppnås ikke enighet henvises saken til ordinær rettslig behandling. Frist for å fremme saken er ett år. Ansvaret for å fremme saken har den "inndrivende" part - Statskog i vårt tilfelle. Det er Statskog som påberoper seg å mangle penger fra sin "kunde". Vi har betalt det vi mener er rett!
6. En evt. rettslig prosess - som resulterer i en rettskraftig dom i en eller annen retning.

Det er Statskog som må stå bak de rettslige skrittene. Det er derfor Statskog som må ta stilling til om man skal gå til gruppesøksmål eller kjøre mange enkeltsaker for retten. Å inndrive dette tvilsomme kravet kan de godt få jobben med å gjøre selv. Én slik sak er i grunn nok for å få avklart hva som er rett praksis.

Det er viktig å huske på at hytteforsikringen også inneholder økonomisk støtte til juridisk bistand, samt at Sulitjelma hytteforening nå har knyttet til seg tomtefesterforbundets advokat Arild Ruus Simensen, som vil bistå våre medlemmer.

 

 
 
 

Oppdatert 10.05.2008
© Kjell Lund Olsen

Sider med info om festeavgift og innløsning.

Sulis-avisa
Tomtefesterforbundet
Justisdepartementet