www.sulitjelma.com

Sulis-sida


        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001
Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

Frustrerte brannfolk i hele Salten

Grenader Johansen  
Brann i Glastunes, mai 1999.

Innføringen av felles branntjeneste for kommunene i Salten har medført stor frustrasjon blant brannmannskapene, mens politikerne til nå ikke har våget å ta debatten. Etableringen av Salten Brann IKS har vært et prosjekt under Salten regionråd og skal i løpet av desember til politisk behandling i de ulike kommunene.

Prosjektet har basert sine konklusjoner på blant annet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne konkluderer med at hele Saltdal kommune skal betjenes av to personer på vakt, i Fauske skal vaktstyrken reduseres til fire personer, og for Sulitjelma blir vakta nedlagt.

I hoverapporten som politikerne skal behandle foreslås det at brannvakt og røykdykkertjeneste fjernes i Sulitjelma. Det er bekymringsfullt når man vet at risikoanalysen ikke har behandlet de viktigste problemene for Sulis. Nedlegging av røykdykkertjenesten vil i praksis si at frivillige brannmannskaper ikke kan redde folk ut av brennende bygninger, men må vente på røykdykkere fra Fauske, noe som tar minimum 30-40 minutter.

Brannvakta i Sulitjelma har gjennomgått materialet som nå skal til politisk behandling og har i brev til politikerne i Fauske lagt frem sine merknader. I brevet fremkommer det at opplysningene om Sulitjelma innebærer flere feil og mangler.

I brevet påpekes det at folketallet i Sulitjelma i rapporten er oppgitt å være 483 personer, mens det i virkeligheten er 50% høyere (754 personer per 1. januar 2004: SSB)
Det er ikke nevnt med et ord i Risiko- og sårbarhetsanalysen at Sulitjelma har en pleieinstitusjon, Sagatun, som krever assistert evakuering ved brann, samt lovpålagt utrykningstid på maks 10 minutter.

  Grenader Johansen

 

Brann i Glastunes, mai 1999.

Heller ikke Sulitjelma turistsenter i Daja med til sammen 72 sengeplasser samt 125 campingvognplasser er nevnt. Sulitjelma er i dag Saltens største utfartsområde med hotell og turistanlegg som til sammen har ca 225 utleiesenger i tillegg til over 500 fritidsbygg i området. Også Besøksgruva som kan ta inntil 50 personer inn i fjellet, mangler omtale i ROS-rapporten.

I brevet fra brannvakta påpekes det at av stedets befolkning er ca 20% eldre over 67 år. Siden eldre mennesker er overrepresentert i brannstatistikken vil den høye andel eldre i Sulis innebære en ekstra oppmerksomhet, ikke minst siden de fleste bor i gamle store trehus med flere boenheter.

W.S.

Oppdatert 19.11.2005
© Kjell Lund Olsen