logo

29.7.2005

Skadeinsekt til angrep i Sulis

Foto; Wenche Spjelkavik

 

Larven av stor lerkebarveps i aksjon

 

Ferdigspist lerketre

Tilbake