logo

13.1.2016

Flaggdag 13. januar 2016

Alle foto; Kjell L. Olsen

 

Storkontoret

Storkontoret i Furulund. Dette var gruveselskapets hovedkontor i Sulitjelma og var under
oppføring søndag 13. januar 1907, da møtet på Langvannsisen fant sted.


Sekretariat

Sulitjelma kirke. Kirken ble oppført og tatt i bruk i 1899. Søndag 13. januar 1907 hadde presten Mikjel M. Fønhus gudstjeneste her. Fønhus, som etter hvert ble klar over hva som var i ferd med å skje, skal da etter sigende ha kommet med de berømte ordene; I dag faller det gamle Sulitjelma.


Folkets hus

Folkets hus i Charlotta. Denne bygningen var ikke oppført da møtet på isen fant sted. Men ganske tidlig startet fagforeningene planlegging og innsamling av penger til bygging av et Folkets Hus i Sulitjelma. Dette ble et prosjekt med svært mange problemer og det tok lang tid. Bygget kunne først tas i bruk ved feiringen av 1. mai 1926.