logo

29.9.2010

Pensjonisttreff i Sulis

Foto; Wenche Spjelkavik

Pensjonistmøte

60 pensjonister fra Sulitjelma og Saltdal møtte til hyggelig samvær.

Gamle Sulisværinger

Johanna og Sverre Haldorsen kom fra Saltdal på pensjonsttreff.

Loddsalg

Anna Eliassen selger lodd til Inger Knoph, Jorunn Karlsen og Ingrid Pedersen

Spillemenn

Bjarne Moen, Stig Johansen, Bjørn Arne Haldorsen og Sigurd Myhra sørget for tonefølge.