logo

4.9.2005

Brubygging i Sorjos

Alle foto; Carl Nordberg, Fjelltjenesten

 

Arbeidet med å reise brua tar til. Sorjosjavre i bakgrunnen

 

Ivan Johannesen er kommet godt i gang med arbeidet.

 

Her monteres brudekket

 

Den ferdige brua med Sorjosjavre i bakgrunnen.

Brua med Sulistoppene i bakgrunnen..

Tilbake