UTTALELSE

Sulitjelma skole har vært inne i kommunens Økonomiplan siden 1997. Det betyr at den har vært der i hele 10 år når budsjettet for 2007 legges fram om kort tid. Grunnen til at skolen er kommet inn der, er at den er gammel, nedslitt og umoderne, og lever ikke opp til kravene verken i L-97 eller i det nye Kunnskapsløftet. Noe må gjøres - NÅ!

Den gamle delen av skolen er satt opp i tre trinn, der den nyeste delen er fra ca. 1913. Den andre delen, "Nyfløyen", som den kalles, er fra 1968. Det sier seg selv at det da ikke lenger er rom for utsettelser. I flere omganger har andre kommunale prosjekter gått forbi Sulisskolen når politikerne har gjort sine prioriteringer. Det godtar vi ikke lenger. Ja, prosjektet er, så vidt vi kjenner til, det eneste som faktisk har vært tatt ut av Økonomiplanen en gang, for så å komme inn igjen senere. Det var en kraftig nedtur for Sulissamfunnet.

For ca. 1 år siden ble de pedagogisk ansatte bedt om å lage en plan for hvordan de ønsket at det nye oppvekstsenteret skulle være. Der la de inn tankene i Kunnskapsløftet, lokale målsettinger og de nye kommunale planene. En skole som stadig har slitt med sammenslåtte klasser la inn planer for aldersblanding og gruppeundervisning. 2 alternativer for renovering/ombygging/nybygg ble deretter laget av arkitekt.

Når så realisering av planene står for tur kan vi lese i avisene at skolen nok en gang skal skyves ut i tid til fordel for andre planer i Fauske kommune.

Politikerne har skapt forventninger ved å love at Sulisskolen nå skal ombygges/helrenoveres evt. at ny skole skal bygges. Prisen ser ut til å havne på samme nivå uansett avgjørelse. Vi er ikke ute etter å ødelegge for andre planer i Fauske kommune, men ærlig talt: Nå er det tid for å prioritere Sulisskolen. Se i de politiske programmene, og innrøm at her nytter det ikke å ro, uansett båtstørrelse.

Avviksmeldinger på lyd og lys blir ikke tatt til følge, arbeidsplassene for lærerne er ikke i nærheten av de krav som er fastsatt, og det betyr at kommunen ikke følger kravene i Arbeidsmiljøloven. Her er det ikke rom for venting.

Sulisskolen er lovet igangsatt i 2007. Det forventer velgerne og innbyggerne i Sulitjelma, og FAU støtter opp om dette kravet. Gjør det som er lovet - start arbeidet nå i 2007. Vi garanterer aksjoner hvis planene endres.


FAU SULITJELMA

v/Kathrine Moan Larsen